hlavná stránka -> štatistiky 
granty  MK SR

Štatistiky


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 8869

celková výška požadovanej dotácie: 3 894 633 685 Sk
celková výška schválenej dotácie: 684 633 191 Sk

grafgraf

Zoznam žiadostí podľa podprogramu


1 - Obnovme si svoj dom
- 1.1 - zoznam žiadostí (počet: 1012)

- 1.2 - zoznam žiadostí (počet: 227)

- 1.3 - zoznam žiadostí (počet: 57)

- 1.4 - zoznam žiadostí (počet: 121)

2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
- 2.1 - zoznam žiadostí (počet: 117)

- 2.2 - zoznam žiadostí (počet: 181)

- 2.3 - zoznam žiadostí (počet: 27)

- 2.4.1 - zoznam žiadostí (počet: 27)

- 2.4.2 - zoznam žiadostí (počet: 258)

3 - AudioVízia 2006
- 3.1 - zoznam žiadostí (počet: 61)

- 3.2 - zoznam žiadostí (počet: 78)

- 3.3 - zoznam žiadostí (počet: 29)

- 3.4 - zoznam žiadostí (počet: 33)

- 3.5 - zoznam žiadostí (počet: 16)

- 3.6 - zoznam žiadostí (počet: 7)

- 3.7 - zoznam žiadostí (počet: 41)

- 3.8 - zoznam žiadostí (počet: 6)

4 - Umenie
- 4.1 - zoznam žiadostí (počet: 413)

- 4.2 - zoznam žiadostí (počet: 246)

- 4.3 - zoznam žiadostí (počet: 601)

- 4.4 - zoznam žiadostí (počet: 56)

5 - Pro Slovakia
- 5.1 - zoznam žiadostí (počet: 222)

- 5.2 - zoznam žiadostí (počet: 54)

- 5.3 - zoznam žiadostí (počet: 33)

6 - Kultúra národnostných menšín
- 6.1 - zoznam žiadostí (počet: 1046)

- 6.2 - zoznam žiadostí (počet: 70)

- 6.3 - zoznam žiadostí (počet: 252)

- 6.4 - zoznam žiadostí (počet: 40)

- 6.5 - zoznam žiadostí (počet: 154)

7 - Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
- 7.1 - zoznam žiadostí (počet: 122)

- 7.2 - zoznam žiadostí (počet: 6)

- 7.3 - zoznam žiadostí (počet: 12)

8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
- 8.1 - zoznam žiadostí (počet: 340)

- 8.2 - zoznam žiadostí (počet: 893)

- 8.3 - zoznam žiadostí (počet: 137)

9 - Kultúrne poukazy
- 9.1 - zoznam žiadostí (počet: 1235)

- 9.12 - zoznam žiadostí (počet: 130)

- 9.2 - zoznam žiadostí (počet: 93)

- 9.3 - zoznam žiadostí (počet: 295)

Voľba:
- úvodná stránka
- podať žiadosť
- príručka k registrácii
- vzorový formulár
- štatistiky pre verejnosť


 © aSc 2005