hlavná stránka -> štatistiky -> zoznam žiadostí 
granty  MK SR

Zoznam žiadostí

podprogram: zobraz:
naposledy obnovené: 29.09.2020 01:02:38
p. žiadateľ, adresa, názov projektu, číslo žiadosti podprogram požadovaná dotácia schválená dotácia
1. A.M.K., s.r.o.
Námestie SNP 11, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 36 836 851
evidenčné číslo žiadosti: MK-6531/2008/1.1
Projekt: Obnovme si svoj dom
1.1
5 955 043 Sk
(197 671.21 Eur)
2. AG LIMA PEGAS, s. r. o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava - Petržalka
okres: Bratislava V, kraj: Bratislavský
IČO: 31733093
evidenčné číslo žiadosti: MK-211/2008/1.1
Projekt: Komplexná obnova domu liečebného - kul. pamiatka SR č. ÚZPF 3869/0, obec Vysoké Tatry - Tatranská Polianka, s.č. 10, okr. Poprad, kraj Prešovský, parcela KN-C527, vz 148/98, k.ú. Starý Smokovec
1.1
38 662 929 Sk
(1 283 374.13 Eur)
3. AKOLA, s.r.o.
Poľná 103, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 31 601 987
evidenčné číslo žiadosti: MK-6533/2008/1.1
Projekt: Obnovme si svoj dom
1.1
5 822 835 Sk
(193 282.71 Eur)
4. AKORD, spol. s.r.o.
Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 36 015 199
evidenčné číslo žiadosti: MK-6532/2008/1.1
Projekt: Obnovme si svoj dom
1.1
5 754 738 Sk
(191 022.31 Eur)
5. Alena Cibuláková
č.300, 027 42 Podbiel
okres: Tvrdošín, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-619/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 05.09.2008, číslo zmluvy: MK-619/2008/1.1
Projekt: Obnova domu ľudového, č. ÚZPF 2055/1, číslo súpisné 124 v obci Podbiel, okres Tvrdošín, kraj Žilinský, parcela č.KN 768 k.ú. Podbiel v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Bobrova raľa
1.1
154 850 Sk
(5 140.08 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
6. Alena Kaufmanová
Sebechleby 182, 962 66 Sebechleby
okres: Krupina, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-489/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.09.2008, číslo zmluvy: MK-489/2008/1.1
Projekt: Oprava vinohradníckeho domu, č. ÚZPF 3594/0 PRĽA 962 66 Sebechleby - Stará hora č.218
1.1
152 000 Sk
(5 045.48 Eur)
59 000 Sk
(1 958.44 Eur)
7. Alexander Sekaj, Katarína Sekajová
Dolná 67/2, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-394/2008/1.1
Projekt: Obnova meštianskeho domu v Kremnici II. etapa na ul. Dolná č. 67/2, č. ÚZPF 3155/0
1.1
445 500 Sk
(14 787.89 Eur)
8. Alžbeta Škovirhová
Popradská cesta 1752/9, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-406/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 03.09.2008, číslo zmluvy: MK-406/2008/1.1
Projekt: USADLOSŤ číslo ÚZPF 11140/1, 11140/4, 11140/5 Nižné Repaše č. 38, súpis. č. 38, okres Levoča, kraj Prešovský, parcelné č. 180, katastrálne územie Nižné Repaše 841030
1.1
114 000 Sk
(3 784.11 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
9. Andrea Febenová
Dolná ulica č. 82/32, 967 01Kremnica Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-6618/2008/1.1
Projekt: OBNOVA KROVU A KRYTINY - meštiansky dom č.82/32, Dolná ulica Kremnica, č. ÚZ 3168
1.1
323 000 Sk
(10 721.64 Eur)
10. Andrea Dobošová, akad.mal.
Baštová 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-416/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, Michalská ul.11-Baštová 1-3, Bratislava 1, kraj Bratislavský, č. ÚZPF 112/0, parc.č.384, KÚ Staré Mesto
1.1
3 115 838 Sk
(103 426.87 Eur)
11. Anna Birošová
Murgašova 14, , 083 01Sabinov Sabinov
okres: Sabinov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-726/2008/1.1
Projekt: Obnova meštianskeho domu, č. ÚZPF 357/0
1.1
1 250 000 Sk
(41 492.40 Eur)
12. Anna Baníková
Mäsiarska 35, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-578/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.06.2008, číslo zmluvy: MK-578/2008/1.1
Projekt: Meštianský dom , UZPF 2808/0, Levoča, Mäsiarska 35, s.č. 1198, okres Levoča, Prešovský kraj, C-KN 879/k.ú. Levoča
1.1
237 500 Sk
(7 883.56 Eur)
230 000 Sk
(7 634.60 Eur)
13. Anna Bekešová
Ždiar č.125, 059 55 Ždiar
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-835/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: 3713/1-3 hospodársky dvor č.p. 125 v Ždiari
1.1
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
14. Anna Kotradyová
Torysky 155, 053 72 Torysky
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-847/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový, č. ÚZPF 11052/0, Torysky č. 149, parc. č. KN 766, k.ú. Torysky, Levoča, Prešov
1.1
317 500 Sk
(10 539.07 Eur)
15. Anna Tabáková
Dénešova 55, 040 23 Košice - Sídlisko KVP
okres: Košice II, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-720/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.06.2008, číslo zmluvy: MK-720/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový č. 116 v k.u.Torysky, č. ÚZPF 11113/0
1.1
379 840 Sk
(12 608.38 Eur)
220 000 Sk
(7 302.66 Eur)
16. Anna Tokárová
Špitálska ulica č. 6, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-851/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 3028/0, Levoča, Špitálska ulica, o.č.6, s.č.316, okres Levoča, Prešovský kraj, č.p. C-KN 1032/1, katastrálne územie Levoča
1.1
612 921 Sk
(20 345.25 Eur)
17. Anna Tršťanská
Malá Strana č.277/10, 962 01 Zvolenská Slatina
okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-608/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 11.09.2008, číslo zmluvy: MK-608/2008/1.1
Projekt: Obnova kultúrnej pamiatky - rodného domu Márie Ďuríčkovej, Zvolenská Slatina, č. ÚZPF 11 238/1-3
1.1
1 050 755 Sk
(34 878.68 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
18. Anton Vojtičko
Levočská 2, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7985/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Oprava meštianskeho domu
1.1
544 000 Sk
(18 057.49 Eur)
19. ASSET EURO JOB, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 34, 911 01 Trenčín
okres: Trenčín, kraj: Trenčiansky
IČO: 36348937
evidenčné číslo žiadosti: MK-421/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 25.09.2008, číslo zmluvy: MK-421/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ Záblatie, č. ÚZPF 1385/1, rekonštrukcia strechy a oprava fasády, Pri parku č. 39, Trenčín - Záblatie, 911 06
1.1
3 198 000 Sk
(106 154.15 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
20. Attila Molnár
Bakulínyho 8, 979 01 Rimavská Sobota
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-591/2008/1.1
Projekt: Obnova kultúrnej pamiatky - Kaštieľ Tomašovská ulica,o.č.61,súp.č.19,Rimavská Sobota, č. ÚZPF 1007/1
1.1
1 757 519 Sk
(58 338.94 Eur)
21. AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o.
Nitrianska 1, 917 00 Trnava
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 31443036
evidenčné číslo žiadosti: MK-123/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, Jeruzalemská ulica č.41, súp.č 332, parc.č. 346, č. ÚZPF 11427/0 - Reštaurovanie maliarskej výzdoby
1.1
2 040 000 Sk
(67 715.59 Eur)
22. AVANS s.r.o.
Holubyho 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 31 318 967
evidenčné číslo žiadosti: MK-181/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.12.2008, číslo zmluvy: MK-181/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia renesančného kaštieľa a ruiny gotického hradu v Liptovskom Hrádku, č. ÚZPF 318/1-3, Hrad s areálom Liptovský Hrádok č. 28, 404.
1.1
4 994 250 Sk
(165 778.73 Eur)
800 000 Sk
(26 555.14 Eur)
23. BABETTE, spol. s r.o.
Tatranská č.697/148, 059 52 Veľká Lomnica
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31682928
evidenčné číslo žiadosti: MK-474/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.06.2008, číslo zmluvy: MK-474/2008/1.1
Projekt: Projektová a predprojektová dokumentácia ku komplexnej obnove kaštieľa v obci Vlková, č. ÚZPF 1006/0
1.1
405 000 Sk
(13 443.54 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
24. Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 37828100
evidenčné číslo žiadosti: MK-503/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2379/0, Dolná ul. 35, Banská Bystrica – obnova kultúrnej pamiatky
1.1
727 728 Sk
(24 156.14 Eur)
25. Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 37828100
evidenčné číslo žiadosti: MK-944/2008/1.1
Projekt: Matejov dom, č. ÚZPF 2321/7, Námestie Š. Moysesa 20, Banská Bystrica - reštaurovanie Baníckej bašty a interiéru paláca
1.1
2 399 829 Sk
(79 659.73 Eur)
26. Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 37828100
evidenčné číslo žiadosti: MK-945/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 17/0, Námestie gen. M. R. Štefánika č. 13 v Brezne – Reštaurovanie vonkajšej fasády
1.1
374 340 Sk
(12 425.81 Eur)
27. Bc. Alena Danajková
Czauczika 1514/10, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 40 861 091
evidenčné číslo žiadosti: MK-852/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 3024/0 Levoča
1.1
350 000 Sk
(11 617.87 Eur)
28. Božena Kurajdová
Drevný trh 1, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-636/2008/1.1
Projekt: Drevný trh 1, Košice, č. ÚZPF 3371/O
1.1
4 895 825 Sk
(162 511.62 Eur)
29. Bradley Dean Thiessen
Brodná 11, 040 01 Košice - Džungľa
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-413/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ v Čečejovciach, č. ÚZPF 4651/0, Kostolná 2, 044 71 Čečejovce, Košice- vidiek, č. parcely: 34/2, katastrálne územie: Čečejovce, okres: Košice – vidiek, kraj: Košický
1.1
9 854 350 Sk
(327 104.49 Eur)
30. Cappella
Nám. sv. Mikuláša 2, 917 01 Trnava
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 45010790
evidenčné číslo žiadosti: MK-513/2008/1.1
Projekt: Obnova hradného komplexu kláštora Abbatiae S. Benedicti de iuxta Gron, č. ÚZPF 1229/14,15,16,18
1.1
450 000 Sk
(14 937.26 Eur)
31. Cecília Kaufmanová
Sebechleby 182, 962 66 Sebechleby
okres: Krupina, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-582/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-582/2008/1.1
Projekt: Oprava vinohradníckeho domu, č. ÚZPF 3545/0 962 66 Sebechleby PRĽA Stará hora č.992
1.1
209 000 Sk
(6 937.53 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
32. Cirkev československá husitská na Slovensku
Konventná 11, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 30813565
evidenčné číslo žiadosti: MK-111/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.06.2008, číslo zmluvy: MK-111/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukčné práce na národnej kultúrnej pamiatke - domu na Jozefskej ul. č. 8 v Bratislave názov NKP: dom, č. v ÚZKP: 11198/0
1.1
3 949 535 Sk
(131 100.54 Eur)
2 000 000 Sk
(66 387.84 Eur)
33. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Betliari
Kaštieľna 260, 049 21 Betliar
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966691
evidenčné číslo žiadosti: MK-509/2008/1.1
Projekt: Betliar, kostol ev.a.v., kazateľnica, č. ÚZPF 3427/0
1.1
91 200 Sk
(3 027.29 Eur)
34. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Ochtinej
150, 049 35 Ochtiná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966632
evidenčné číslo žiadosti: MK-1033/2008/1.1
Projekt: Ochtiná, kostol ev.a.v., č. ÚZPF 533/0 - reštaurovanie stredovekých nástenných malieb vo svätyni
1.1
1 074 640 Sk
(35 671.51 Eur)
35. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku so sídlom v Piešťanoch
M. R. Štefanika 2A / 6664, 921 01 Piešťany
okres: Piešťany, kraj: Trnavský
IČO: 34073299
evidenčné číslo žiadosti: MK-75/2008/1.1
Projekt: Statické zabezpečenie kostola -zopnutie klenby kostola
1.1
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
36. Cirkevný zbor ev.a.v. cirkvi na Slovensku so sídlom v Ochtinej
Ochitná 150, 049 35 Ochtiná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966632
evidenčné číslo žiadosti: MK-1035/2008/1.1
Projekt: Rochovce, kostol ev. a. v., č. ÚZPF 11261/0, sanácia vlhkosti
1.1
459 356 Sk
(15 247.83 Eur)
37. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. Slovensku so sídlom v Cinobani
Cinobaňa 24, 985 22 Cinobaňa
okres: Poltár, kraj: Banskobystrický
IČO: 31902481
evidenčné číslo žiadosti: MK-528/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie oltára z Evanjelického kostola augsburského vyznania v Cinobani, č. ÚZPF 2670/1-9
1.1
794 640 Sk
(26 377.22 Eur)
38. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a .v. na Slovensku so sídlom v Koceľovciach
Koceľovce 31, 049 35 Koceľovce
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31970095
evidenčné číslo žiadosti: MK-699/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.09.2008, číslo zmluvy: MK-699/2008/1.1
Projekt: Brdárka, kostol ev.a.v., organ, č.ÚZPF 3452/0
1.1
133 000 Sk
(4 414.79 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
39. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Ľuboreči
Ľuboreč, 985 11Halič Ľuboreč
okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
IČO: 31916678
evidenčné číslo žiadosti: MK-189/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 06.10.2008, číslo zmluvy: MK-189/2008/1.1
Projekt: Ukončenie reštaurovania hlavného oltára z evanjelického kostola augsburského vyznania v Ľuboreči, č. ÚZPF 2844/1-7
1.1
188 100 Sk
(6 243.78 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
40. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Rimavskom Brezove
č. 97, 980 54 Rimavské Brezovo
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: 31934048
evidenčné číslo žiadosti: MK-867/2008/1.1
Projekt: Oltár v Evanjelickom a. v. kostole v Rimavskom Brezove - II. záverečná etapa reštaurovania, UZPF 479/1-6, Evanjelický a. v. kostol v Rimavskom Brezove, 980 54 Rimavské Brezovo
1.1
708 700 Sk
(23 524.53 Eur)
41. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Banská Bystrica
Lazovná 23, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 31931944
evidenčné číslo žiadosti: MK-6998/2008/1.1
Projekt: Centrum zborovej diakonie KANAÁN, Lazovná 23, Banská Bystrica, kategória:Dom meštiansky parc.č.KN-C 2233
1.1
13 400 000 Sk
(444 798.51 Eur)
42. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Čerenčany
Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: 31932649
evidenčné číslo žiadosti: MK-848/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-848/2008/1.1
Projekt: Evanjelický kostol Malé Teriakovce, č. ÚZPF 980/0
1.1
130 000 Sk
(4 315.21 Eur)
130 000 Sk
(4 315.21 Eur)
43. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Hrachovo
Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: 31934153
evidenčné číslo žiadosti: MK-819/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.08.2008, číslo zmluvy: MK-819/2008/1.1
Projekt: Evanjelický kostol a.v. Hrachovo - číslo ÚZPF 961/0
1.1
532 000 Sk
(17 659.16 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
44. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok
Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31999239
evidenčné číslo žiadosti: MK-687/2008/1.1
Projekt: Lýceum a pamätná tabuľa, Lýceum pamätné(Evanjelické lýceum) v Kežmarku, č. ÚZPF 2585/1
1.1
4 585 784 Sk
(152 220.14 Eur)
45. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok
Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31999239
evidenčné číslo žiadosti: MK-688/2008/1.1
Projekt: Empora s obrazmi (tzv. chlapčenská), č. ÚZPF 1933/0
1.1
821 284 Sk
(27 261.63 Eur)
46. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok
Hviezdoslavova 18, 060 01 Veľká Lomnica
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31999239
evidenčné číslo žiadosti: MK-692/2008/1.1
Projekt: Kostol ev.a.v., Veľká Lomnica, č. ÚZPF 1004/0
1.1
4 223 044 Sk
(140 179.38 Eur)
47. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Baďane
Baďan, 969 75 Baďan
okres: Banská Štiavnica, kraj: Banskobystrický
IČO: 31903983
evidenčné číslo žiadosti: MK-233/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2008, číslo zmluvy: MK-233/2008/1.1
Projekt: ROMÁNSKA ROTUNDA v Baďane (Ev. a. v. kostol) - archeologický výskum interiéru, výmena nevhodnej podlahy a reštaurovanie drevenej empory, č. ÚZPF 1210/0
1.1
478 800 Sk
(15 893.25 Eur)
140 000 Sk
(4 647.15 Eur)
48. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Baďane
Počúvadlo č. 77, 969 00 Banská Štiavnica
okres: Banská Štiavnica, kraj: Banskobystrický
IČO: 31903991
evidenčné číslo žiadosti: MK-696/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie empory v Evanjelickom a. v. kostole v Počúvadle - II. časť; Empora - 40021
1.1
763 085 Sk
(25 329.78 Eur)
49. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Baďane
Počúvadlo č. 77, 969 00 Počúvadlo
okres: Banská Štiavnica, kraj: Banskobystrický
IČO: 31903983
evidenčné číslo žiadosti: MK-695/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 05.09.2008, číslo zmluvy: MK-695/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie závesného obrazu na plátne "Nanebovstúpenie Pána" z roku 1693 - 4003/0
1.1
66 000 Sk
(2 190.80 Eur)
66 000 Sk
(2 190.80 Eur)
50. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Cerove
Cerovo 113, 962 52 Cerovo
okres: Krupina, kraj: Banskobystrický
IČO: 31904009
evidenčné číslo žiadosti: MK-7085/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.07.2008, číslo zmluvy: MK-7085/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia rodného domu Dr. Samuela Zocha
1.1
1 443 594 Sk
(47 918.54 Eur)
350 000 Sk
(11 617.87 Eur)
51. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Hronseku
A. H. Krčméryho č.8, 976 31 Hronsek
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 31903266
evidenčné číslo žiadosti: MK-40/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.07.2008, číslo zmluvy: MK-40/2008/1.1
Projekt: Ošetrenie poškodených drevených prvkov drevokazným hmyzom, hubami a machom dreveného artikulárneho kostola, č. ÚZPF 51/1 a zvonice, č. ÚZPF 51/2
1.1
270 000 Sk
(8 962.36 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
52. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Chmeľove
Chmeľov 71, 082 15 Chmeľov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31967060
evidenčné číslo žiadosti: MK-241/2008/1.1
Projekt: Obnova Evanjelického a. v. kostola, č. ÚZPF 297/1-2, Chmeľov, Chmeľov č. 70, 082 15 Chmeľov
1.1
1 062 213 Sk
(35 259.01 Eur)
53. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Malej Čalomiji
Malá Čalomija 78, 991 08Lesenice Malá Čalomija
okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
IČO: 35651148
evidenčné číslo žiadosti: MK-5452/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 29.07.2008, číslo zmluvy: MK-5452/2008/1.1
Projekt: Obnova evanjelického kostola a. v. M. Čalomija, č. ÚZPF 459/0
1.1
2 138 695 Sk
(70 991.67 Eur)
320 000 Sk
(10 622.05 Eur)
54. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Maškovej
Mašková 82, 985 11 Halič
okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
IČO: 31916651
evidenčné číslo žiadosti: MK-290/2008/1.1
Projekt: Synagóga v Haliči, č. ÚZPF 10953/0, ulica: podzámok, Halič 985 11, okres Lučenec
1.1
428 044 Sk
(14 208.46 Eur)
55. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Myjave
nám.M. R. Štefánika 513/33, 907 01 Myjava
okres: Myjava, kraj: Trenčiansky
IČO: 34012656
evidenčné číslo žiadosti: MK-534/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-534/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia organu - dokončenie, č. ÚZPF 10289 H
1.1
1 757 500 Sk
(58 338.31 Eur)
650 000 Sk
(21 576.05 Eur)
56. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Ochtinej
150, 049 35 Ochtiná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966632
evidenčné číslo žiadosti: MK-1034/2008/1.1
Projekt: Ochtiná, kostol ev.a.v., kazateľnica, č.ÚZPF 3710/1-8, dokončenie reštaurovania - III. etapa
1.1
266 000 Sk
(8 829.58 Eur)
57. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Ochtinej
Ochtiná 150, 049 35 Ochtiná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966632
evidenčné číslo žiadosti: MK-684/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 11.09.2008, číslo zmluvy: MK-684/2008/1.1
Projekt: Ochtiná, kostol ev. a. v., oltár, č. ÚZPF 3709/1-7, dokončenie reštaurovania
1.1
389 500 Sk
(12 929.03 Eur)
380 000 Sk
(12 613.69 Eur)
58. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Opinej
Opiná 11, 044 47
okres: , kraj:
IČO: 31971563
evidenčné číslo žiadosti: MK-549/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ v Opinej, č. ÚZPF 431/0
1.1
3 683 695 Sk
(122 276.27 Eur)
59. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Rimavskom Brezove
č. 97, 980 54 Rimavské Brezovo
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: 31934048
evidenčné číslo žiadosti: MK-868/2008/1.1
Projekt: Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove - II. záverečná etapa, reštaurovanie stredovekých nástenných malieb, č. ÚZPF 1010/0, Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove/98, 980 54 Rimavské Brezovo
1.1
732 355 Sk
(24 309.73 Eur)
60. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Slavošovciach
Slavošovce 161, 049 36 Slavošovce
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966624
evidenčné číslo žiadosti: MK-863/2008/1.1
Projekt: Slavošovce, kostol ev.a.v., epitaf Petrovič Ján, č. ÚZPF 3834/0
1.1
87 400 Sk
(2 901.15 Eur)
61. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Slavošovciach
Slavošovce 161, 049 36 Slavošovce
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966624
evidenčné číslo žiadosti: MK-864/2008/1.1
Projekt: Slavošovce, hlavný oltár z ev. a. v. kostola, č. ÚZPF 3828/1-10
1.1
899 175 Sk
(29 847.14 Eur)
62. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Sucháni
Sucháň 73, 991 35 Sucháň
okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
IČO: 31904190
evidenčné číslo žiadosti: MK-502/2008/1.1
Projekt: Umelecko-historický a archeologický výskum presbytéria evanjelického kostola Sucháň - II. etapa
1.1
140 000 Sk
(4 647.15 Eur)
63. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom vo Vyšnej Slanej
Vyšná Slaná 184, 049 26 Vyšná Slaná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31969992
evidenčné číslo žiadosti: MK-42/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.07.2008, číslo zmluvy: MK-42/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie kazateľnice, č. ÚZPF 3922/1-9 z evanjelického a.v. kostola vo Vyšnej Slanej
1.1
376 000 Sk
(12 480.91 Eur)
64 000 Sk
(2 124.41 Eur)
64. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom vo Vyšnej Slanej
Vyšná Slaná 184, 049 26 Vyšná Slaná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31969992
evidenčné číslo žiadosti: MK-43/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie krstiteľnice, č. ÚZPF 3923/1-2 z evanjelického a.v. kostola vo Vyšnej Slanej
1.1
72 000 Sk
(2 389.96 Eur)
65. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Brezne
Nám. M. R. Štefánika 26, 977 01 Brezno
okres: Brezno, kraj: Banskobystrický
IČO: 31903215
evidenčné číslo žiadosti: MK-454/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia strešného plášťa EAV kotola v Brezne. Kostol ev.a.v. v národná kultúrna pamiatka č. 7
1.1
1 672 032 Sk
(55 501.29 Eur)
66. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Dobšinej
Zimná ulica č. 108, 049 25 Dobšiná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966641
evidenčné číslo žiadosti: MK-559/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 01.08.2008, číslo zmluvy: MK-559/2008/1.1
Projekt: Dobšiná, Kostol ev.a.v., číslo ÚZPF 487/0, Zimná ulica č.súp.106 - reštaurátorský výskum výmaľby lode kostola
1.1
110 000 Sk
(3 651.33 Eur)
110 000 Sk
(3 651.33 Eur)
67. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Dobšinej
Zimná ulica č. 108, 049 25 Dobšiná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966641
evidenčné číslo žiadosti: MK-568/2008/1.1
Projekt: Dobšiná, obrazy závesné súbor, evanjelisti z ev. a. v. kostola v Dobšinej
1.1
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
68. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Betliar
Kaštieľna 260, 049 21 Betliar
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966691
evidenčné číslo žiadosti: MK-1922/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.07.2008, číslo zmluvy: MK-1922/2008/1.1
Projekt: Betliar, kostol evanjelický a.v., č. ÚZPF 476/1
1.1
620 000 Sk
(20 580.23 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
69. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Revúca
Francisciho 383/19, 050 01 Revúca
okres: Revúca, kraj: Banskobystrický
IČO: 31970061
evidenčné číslo žiadosti: MK-861/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.08.2008, číslo zmluvy: MK-861/2008/1.1
Projekt: Neskorobaroková kazateľnica, č. ÚZPF 1038511-rečnisko 10385/2 balbachýn z ev.a.v kostola v Revúcej
1.1
205 000 Sk
(6 804.75 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
70. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Betliari
Kaštieľna 260, 049 21 Betliar
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966691
evidenčné číslo žiadosti: MK-508/2008/1.1
Projekt: Betliar, kostol ev.a.v., krstiteľnica, č. ÚZPF 3428/0
1.1
45 600 Sk
(1 513.64 Eur)
71. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Hronseku
Krčméryho č. 8, 976 31 Hronsek
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 31903266
evidenčné číslo žiadosti: MK-49/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.07.2008, číslo zmluvy: MK-49/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie mobiliáru dreveného artikulárneho kostola z roku 1726 v Hronseku: č. ÚZPF oltár 1999/1-1999/8, kazateľna 2009/1-3, luster 2012/0
1.1
1 900 000 Sk
(63 068.45 Eur)
1 000 000 Sk
(33 193.92 Eur)
72. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Koceľovciach
Brdárka 31, 049 35 Brdárka
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31970095
evidenčné číslo žiadosti: MK-4437/2008/1.1
Projekt: Brdárka, kostol ev.a.v., č. ÚZPF 477/0,projektová dokumentácia
1.1
399 000 Sk
(13 244.37 Eur)
73. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Štítniku
Teplická 208, 049 32 Štítnik
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31966667
evidenčné číslo žiadosti: MK-798/2008/1.1
Projekt: Štítnik, kostol ev.a.v., organ, č.ÚZPF 3881/0, reštaurovanie organovej skrine
1.1
292 600 Sk
(9 712.54 Eur)
74. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Trenčíne
Jilemnického 18, 911 01 Trenčín
okres: Trenčín, kraj: Trenčiansky
IČO: 34017151
evidenčné číslo žiadosti: MK-522/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-522/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola v Trenčíne, č. ÚZPF 1379/0
1.1
1 654 746 Sk
(54 927.50 Eur)
700 000 Sk
(23 235.74 Eur)
75. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vo Vlachove
Kamenná č. 137, 049 24 Vlachovo
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31970028
evidenčné číslo žiadosti: MK-555/2008/1.1
Projekt: Kostol ev.a.v. vo Vlachove, č. ÚZPF 10166/0, Letná 68 - oprava fasády
1.1
800 000 Sk
(26 555.14 Eur)
76. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Bratislave
Konventná 11, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 31744702
evidenčné číslo žiadosti: MK-118/2008/1.1
Projekt: Obnova kultúrnej pamiatky - "Lýceum a pam. tab.", Konventná 15, 811 03 Bratislava, č. ÚZPF 87/3 - 1.etapa - výmena krytiny a príslušné práce
1.1
2 204 000 Sk
(73 159.40 Eur)
77. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Pozdišovciach
Viničná 146, 072 01 Pozdišovce
okres: Michalovce, kraj: Košický
IČO: 31969917
evidenčné číslo žiadosti: MK-88/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-88/2008/1.1
Projekt: Kostol Evanjelickej cirkvi a.v.v Pozdišovciach - odstránenie havarijnej situácie v interiéri veže č. ÚZPF 10277/0, Pozdišovce 146, 072 01
1.1
437 425 Sk
(14 519.85 Eur)
90 000 Sk
(2 987.45 Eur)
78. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku Kežmarok
Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31999239
evidenčné číslo žiadosti: MK-473/2008/1.1
Projekt: Ľubica, Kostol, ev. a.v., okr. Kežmarok, reštaurovanie oltára, č. ÚZPF 2086/1-4
1.1
1 149 500 Sk
(38 156.41 Eur)
79. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku Poprad – Veľká
Fraňa Kráľa 39, 058 01Poprad-Veľká Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: 31970621
evidenčné číslo žiadosti: MK-45/2008/1.1
Projekt: Obnova a reštaurovanie historického klasicistického organa v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Poprade-Veľkej, č. ÚZPF 1730/0
1.1
948 945 Sk
(31 499.20 Eur)
80. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku so sídlom v Dobroči
Dobroč 27, 985 53 Dobroč
okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
IČO: 319 33 084
evidenčné číslo žiadosti: MK-1027/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 16.09.2008, číslo zmluvy: MK-1027/2008/1.1
Projekt: III. Etapa reštaurovania dreveného kazetového stropu z Evanjelického a. v. kostola CZ ECAV v Dobroči , č. ÚZPF: 2710/0, Mýtna 434, 985 53 Mýtna, okres: Lučenec, kraj: VÚC Banská Bystrica, LV č. 662, č. parc. 658/3, kat. úz. Mýtna.
1.1
500 650 Sk
(16 618.54 Eur)
350 000 Sk
(11 617.87 Eur)
81. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku so sídlom v Dolnej Strehovej
Hájska 7/4, 991 02 Dolná Strehová
okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
IČO: 31933017
evidenčné číslo žiadosti: MK-392/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.08.2008, číslo zmluvy: MK-392/2008/1.1
Projekt: Kostol ECAV 437/0 - l. etapa: APSIDA
1.1
170 000 Sk
(5 642.97 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
82. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku so sídlom v Dolnej Strehovej
Hájska 7/4, 991 02 Dolná Strehová
okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
IČO: 31933017
evidenčné číslo žiadosti: MK-391/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.08.2008, číslo zmluvy: MK-391/2008/1.1
Projekt: Oltár, č. ÚZPF 2714, Dolná Strehová
1.1
215 000 Sk
(7 136.69 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
83. Cirkevný zbor evanjellickej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rimavskej Bani
Rimavská Baňa, 980 53 Rimavská Baňa
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: 31933068
evidenčné číslo žiadosti: MK-792/2008/1.1
Projekt: Kazateľnica v Evanjelickom a. v. kostole v Rimavskej Bani; reštaurovanie, č. ÚZPF 463/1 a 6; Evanjelický a. v. kostol v Rimavskej Bani, 980 53 Rimavská Baňa
1.1
441 750 Sk
(14 663.41 Eur)
84. CREATEC s.r.o.
Malá strana 3, 962 01 Zvolenská Slatina
okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický
IČO: 36045012
evidenčné číslo žiadosti: MK-7741/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2008, číslo zmluvy: MK-7741/2008/1.1
Projekt: Obnova sýpky vo Zvolenskej Slatine, č. ÚZPF 10980/0
1.1
738 500 Sk
(24 513.71 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
85. CREATEC s.r.o.
Námestie SNP 19, 960 01 Zvolen
okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický
IČO: 36045012
evidenčné číslo žiadosti: MK-7220/2008/1.1
Projekt: LS U - sýpka, Obnova sýpky vo Zvolenskej Slatine, 962 01 Zvolenská Slatina, Malá strana 2/273, ÚZPF č. 10980/0
1.1
738 500 Sk
(24 513.71 Eur)
86. Daniel Kacír
Medvedzie-Družstevná 55, 027 44 Tvrdošín
okres: Tvrdošín, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-617/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.08.2008, číslo zmluvy: MK-617/2008/1.1
Projekt: Roľnícky zrubový dvojdom, č. ÚZPF 1574/0
1.1
685 000 Sk
(22 737.83 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
87. Darina Šurcova
Gustáva Hermana 230/14, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-417/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 30.10.2008, číslo zmluvy: MK-417/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2777/0 Levoča
1.1
280 678 Sk
(9 316.80 Eur)
40 000 Sk
(1 327.76 Eur)
88. Daša Černáková
Nám. Majstra Pavla č. 39, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-850/2008/1.1
Projekt: Meštianský dom, č. ÚZPF 2928/0
1.1
159 600 Sk
(5 297.75 Eur)
89. Denise Joan Thompson
Kláštorská ul. č.35, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-839/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom – obnova fasády, Levoča, Kláštorská ul. č.35, č. ÚZPF 2765/0
1.1
264 307 Sk
(8 773.39 Eur)
90. Dimitria Čákváryová
Sedlárska 10, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-3278/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom Sedlárska 10, 811 01 Bratislava, č. ÚZPF 211/0, Obnova fasády a strechy objektu
1.1
1 715 000 Sk
(56 927.57 Eur)
91. Dipl. Ing. Arch. Flavio Thonet
Veľké Uherce 25, 958 47 Veľké Uherce
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5407/2008/1.1
Projekt: Revitalizácia parku, noegotického kaštieľa vo Veľkých Uherciach
1.1
2 960 000 Sk
(98 254. Eur)
92. Dipl. Ing. Arch. Flavio THONET s manželkou Sofie
Veľké Uherce 25, 958 47 Veľké Uherce
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-4461/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Revitalizácia neogotického parku pri kaštieli vo Veľkých Uherciach
1.1
2 960 000 Sk
(98 254. Eur)
93. Dipl. Ing. Arch. Flavio THONET s manželkou Sofie
Veľké Uherce 25, 958 47 Veľké Uherce
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-4858/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Neogotický THONETOVSKÝ kaštieľ vo Veľkých Uherciach, pokračovanie v obnove a rekonštrukcii fasád a kaplnky
1.1
12 000 000 Sk
(398 327.03 Eur)
94. Dipl. Ing. Arch. Flavio Thonet
Veľké Uherce 25, 958 47 Veľké Uherce
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5406/2008/1.1
Projekt: Obnova a rekonštrukcia fasád a kaplnky neogotického thonetovského kaštieľa vo Veľkých Uherciach, etapa II
1.1
12 000 000 Sk
(398 327.03 Eur)
95. Doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD.
Hlavná 108, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 10740813
evidenčné číslo žiadosti: MK-209/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie štukovej výzdoby a kamenných prvkov-meštiansky dom Ul. Hlavná 108, Prešov ÚZP :Vs4093
1.1
490 000 Sk
(16 265.02 Eur)
96. Dominikánsky konvent
Mäsiarska 6, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 17084521
evidenčné číslo žiadosti: MK-596/2008/1.1
Projekt: Kláštor dominikánov, Košice, č. ÚZPF 1126/1-2
1.1
9 382 433 Sk
(311 439.72 Eur)
97. Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n.o.
Sládkovičova 10, 963 01 Krupina
okres: Krupina, kraj: Banskobystrický
IČO: 37954202
evidenčné číslo žiadosti: MK-253/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-253/2008/1.1
Projekt: Piaristický kláštor - obnova kultúrnej pamiatky, , súpisné číslo 41, situovanej na parcele č. C 33/2 v centre mesta Krupina, č. ÚZPF 11079
1.1
1 535 042 Sk
(50 954.06 Eur)
98. Dr. Ing. Peter Balco
Široká 1915/12, 058 04 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-411/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2008, číslo zmluvy: MK-411/2008/1.1
Projekt: Ľudový dom – Oprava krovu a strechy (nákup materiálu plus realizácia prác, Ľudový dom ul. Starojánska č.217 KN81, kú. Liptovký Ján, číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ÚZKP 10555/1
1.1
833 096 Sk
(27 653.72 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
99. Dritomský Erik
Bartoškova 2, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
okres: Bratislava III, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5409/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Rekonštrukcia rodinného domu ul. Pri Vinohradoch 24 Bratislava-Rača.
1.1
1 200 000 Sk
(39 832.70 Eur)
100. Dušan Straka
Nová 23, , 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7528/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, NKP v ÚZPF SR pod č. 2978/0, Levoča, Nová 23, súp. č. 455, okres Levoča, Kraj Prešov, parc. č. 476, katastrálne územie Levoča
1.1
256 985 Sk
(8 530.34 Eur)
101. EURELAX, a.s.
Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Ján
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 36 413 127
evidenčné číslo žiadosti: MK-6772/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-6772/2008/1.1
Projekt: Ukončenie obnovy kaštieľa Kalinčiakova ul.109 v Liptovskom Jáne, obnova areálu
1.1
2 992 000 Sk
(99 316.21 Eur)
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
102. EUROCLUB s.r.o.
Matúšova 36A, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 36208337
evidenčné číslo žiadosti: MK-7087/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 13.06.2008, číslo zmluvy: MK-7087/2008/1.1
Projekt: Obnova kaštieľa v Kluknave, ÚZPF 657/0
1.1
1 242 737 Sk
(41 251.31 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
103. EUROCLUB, s.r.o.
Družstevná pri Hornáde 1/98, 044 31 Kluknava
okres: Gelnica, kraj: Košický
IČO: 36208337
evidenčné číslo žiadosti: MK-316/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-316/2008/1.1
Projekt: Obnova kaštieľa v Kluknave, ÚZPF 657/0
1.1
1 242 737 Sk
(41 251.31 Eur)
104. Eva Hornyáková, Jana Šurcová
Špitálska č.21, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-194/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.10.2008, číslo zmluvy: MK-194/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky na Špitálskej ulici č. 21 v Levoči, č. ÚZPF 3043/0
1.1
423 005 Sk
(14 041.19 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
105. Eva Lacková
Nová č.44, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-860/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2986/0
1.1
590 000 Sk
(19 584.41 Eur)
106. Eva Rusnáková
Súp. č. 257, 059 79 Osturňa
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-875/2008/1.1
Projekt: Obnova domu ľudového v obci Osturňa, súp. č. 110, č. ÚZPF 4213/1
1.1
351 103 Sk
(11 654.48 Eur)
107. František Bondra
Tomášikova 2511/15, 058 01 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7125/2008/1.1
Projekt: Obnova domu ľudového súp. č. 91 v obci Osturňa, č. ÚZPF: 10326/0
1.1
348 703 Sk
(11 574.82 Eur)
108. František Sitiar
Teplická 2196/2, 058 01 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-892/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.6.2008, číslo zmluvy: MK-892/2008/1.1
Projekt: Obnova meštianskeho domu č. 2196/2 na Teplickej ulici v Poprade - Veľkej, č. ÚZPF: 848/0
1.1
742 854 Sk
(24 658.24 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
109. Gejza Timčák
Kováčska 16, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-635/2008/1.1
Projekt: Narodna kulturna pamiatka , Kováčska č.16, Košice č. ÚZPF 1167/0
1.1
1 666 300 Sk
(55 311.03 Eur)
110. Genovéva Korčušková
č.284, 027 42 Podbiel
okres: Tvrdošín, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-618/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 13.10.2008, číslo zmluvy: MK-618/2008/1.1
Projekt: Obnova domu ľudového, č. ÚZPF 2039/0, číslo súpisné 94 v obci Podbiel, okres Tvrdošín, kraj Žilinský, parcela č.KN 664 k.ú. Podbiel v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Bobrova raľa
1.1
301 435 Sk
(10 005.81 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
111. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svetlice
Svetlice 59, 067 16 Svetlice
okres: Medzilaborce, kraj: Prešovský
IČO: 31951228
evidenčné číslo žiadosti: MK-698/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia veže gréckokatolíckeho chrámu sv. Demetera v Svetliciach, č. ÚZPF 149/1-2 Svetlice 145, 067 16 Svetlice
1.1
1 000 000 Sk
(33 193.92 Eur)
112. Gréckokatolícka cirkev , farnosť Jarabina
Jarabina 171, 065 31 Jarabina
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: 31994946
evidenčné číslo žiadosti: MK-609/2008/1.1
Projekt: Ikonostas v Gréckokatolíckom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Jarabine, č. ÚZPF 1894H, Jarabina 55, 065 31 Jarabina, okres: Stará Ľubovňa, Kraj: VÚC Prešov, LV č: 768,č. parc: 1, kat. úz. Jarabina
1.1
1 261 600 Sk
(41 877.45 Eur)
113. Gréckokatolícka cirkev farnosť Ladomirová
Ladomirová 134, 090 03 Ladomirová
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 31952216
evidenčné číslo žiadosti: MK-331/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie ikony Hodigitrie NKP, č. ÚZPF 11738 a ikony Krista Učiteľa NKP, č. ÚZPF 11739 z gréckokatolíckeho chrámu Pokrov Presvätej Bohorodičky v obci Vagrinec, súp. č. 52, 090 03 Ladomirová, okres Svidník, kraj Prešov, parc. č. 1, KU Vagrinec
1.1
399 000 Sk
(13 244.37 Eur)
114. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov
Jiráskova 9, 085 01 Bardejov
okres: Bardejov, kraj: Prešovský
IČO: 31950892
evidenčné číslo žiadosti: MK-794/2008/1.1
Projekt: Tročany, Ikonostas a prestol z dreveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Lukáša, I. etapa, č. ÚZPF 525/1-11
1.1
1 282 500 Sk
(42 571.20 Eur)
115. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Brusnica
Brusnica 24, 090 31 Brusnica
okres: Stropkov, kraj: Prešovský
IČO: 31955606
evidenčné číslo žiadosti: MK-833/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 15.07.2008, číslo zmluvy: MK-833/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Brusnici, č. ÚZPF 10365/0, parc.č.1, súpisné č.100, Brusnica.
1.1
1 466 603 Sk
(48 682.30 Eur)
274 000 Sk
(9 095.13 Eur)
116. Greckokatolícka cirkev, farnosť Cernina
Cernina 164, 090 16 Cernina
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 31952143
evidenčné číslo žiadosti: MK-821/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia vstupnej brány a výmena jestvujúcich okenných výplni a výplne vonkajších vstupných dverí Grecko-katolíckého chrámu sv. Kozmu a Damiána V Cernine
1.1
749 000 Sk
(24 862.25 Eur)
117. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cernina
Cernina 164, 090 16 Cernina
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 31952143
evidenčné číslo žiadosti: MK-822/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 27.08.2008, číslo zmluvy: MK-822/2008/1.1
Projekt: Oprava prícestnej kaplnky Panny Márie v Cernine, č. ÚZPF 10367/0
1.1
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
118. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čabalovce
Čabalovce č. 29, 067 16 Čabalovce
okres: Medzilaborce, kraj: Prešovský
IČO: 31994539
evidenčné číslo žiadosti: MK-335/2008/1.1
Projekt: Ikonostas, č. ÚZPF 702/1-11 z gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Ňagove, 068 01 Ňagov, sup.č. 159, okr. Medzilaborce, kraj Prešovský
1.1
418 000 Sk
(13 875.06 Eur)
119. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čabalovce
Čabalovce 29, 067 16 Čabalovce
okres: Medzilaborce, kraj: Prešovský
IČO: 31994539
evidenčné číslo žiadosti: MK-494/2008/1.1
Projekt: Gréckokatolícky kostol sv. Michala v Čabalovciach č. ÚZPF 114/1, 067 16 Čabalovce, súp. č. 146, okr. Medzilaborce, kraj Prešovský
1.1
652 369 Sk
(21 654.68 Eur)
120. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Dlhé Klčovo
Dlhé Klčovo 369/14A, 094 13 Sačurov
okres: Vranov nad Topľou, kraj: Prešovský
IČO: 378777577
evidenčné číslo žiadosti: MK-459/2008/1.1
Projekt: "Gotický kostol v Nižnom Hrušove, č. ÚZPF 1987/0 - komplexný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie exteriéru a interiéru"
1.1
613 000 Sk
(20 347.87 Eur)
121. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Dlhé Klčovo
Dlhé Klčovo 369/14A, 094 13 Sačurov
okres: Vranov nad Topľou, kraj: Prešovský
IČO: 378777577
evidenčné číslo žiadosti: MK-461/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 31.07.2008, číslo zmluvy: MK-461/2008/1.1
Projekt: "Oprava strechy grécko-katolíckeho kostola v Nižnom Hrušove, č. ÚZPF 1987/0"
1.1
2 309 000 Sk
(76 644.76 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
122. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hanušovce nad Topľou
Budovateľská 432/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou
okres: Vranov nad Topľou, kraj: Prešovský
IČO: 37790374
evidenčné číslo žiadosti: MK-99/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 30.07.2008, číslo zmluvy: MK-99/2008/1.1
Projekt: Eliminácia vlhkosti vertikálnych konštrukcií - gréckokatolícky chrám Zoslania Svätého Ducha Vavrinec, č. ÚZPF 396/0
1.1
255 000 Sk
(8 464.45 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
123. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hlivištia
Sobrance 12, 073 01 Horňa
okres: Sobrance, kraj: Košický
IČO: 31951465
evidenčné číslo žiadosti: MK-279/2008/1.1
Projekt: Realizovanie reštaurátorských prác na ikonostase z chrámu Zosnutia Panny Márie v obci Horňa, č. ÚZPF 10258/0, H 1423
1.1
316 777 Sk
(10 515.07 Eur)
124. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hunkovce
Hunkovce 99, 090 03 Hunkovce
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 37944878
evidenčné číslo žiadosti: MK-337/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie ikonostasu č. ÚZPF 359/1-13 a mobiliáru č. ÚZPF 366/0, 363/0, 362/0 z grécko-katolíckeho dreveného kostola Ochrany Bohorodičky v Miroli, Miroľa, okr. Svidník, č. súp. 44
1.1
427 000 Sk
(14 173.80 Eur)
125. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kapišová
Kapišová 3, 090 01 Kapišová
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 31952178
evidenčné číslo žiadosti: MK-715/2008/1.1
Projekt: Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Paraskievy v Dobroslave, č. ÚZPF 131/1-14, 090 01 okr. Svidník, Prešovský kraj
1.1
722 000 Sk
(23 966.01 Eur)
126. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Krajná Bystrá
Krajná Bystrá 39, 090 05 Krajná Bystrá
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 31952186
evidenčné číslo žiadosti: MK-80/2008/1.1
Projekt: Drevený gréckokatolícky chrám sv. Kozmu a Damiána, č. ÚZPF 2345/0 Vyšný Komárnik - celková rekonštrukcia strechy
1.1
466 822 Sk
(15 495.65 Eur)
127. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová
Ladomirová 134, 090 03 Ladomirová
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 31952216
evidenčné číslo žiadosti: MK-119/2008/1.1
Projekt: Ikonostas a prestol z gréckokatolíckeho dreveného chrámu sv. Michala archanjela v Šemetkovciach NKP, č. ÚZPF 506/1-3, súp. č. 53, 090 03 Ladomirová, okres Svidník, kraj Prešov, parc. č. 233/1, KU Šemetkovce
1.1
646 000 Sk
(21 443.27 Eur)
128. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová
Ladomirová 134, 090 03 Ladomirová
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 31952216
evidenčné číslo žiadosti: MK-36/2008/1.1
Projekt: Sanácia strechy dreveného chrámu (kostola) sv. Michala archanjela v Šemetkovciach, jeho drevenej zvonice a interiéru, NKP, č. ÚZPF č. 254/1-2, súp. č. 53, 090 03 Ladomirová, okres Svidník, kraj Prešov, parc. č. 233/1, KU Šemetkovce
1.1
245 917 Sk
(8 162.95 Eur)
129. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová
Ladomirová 134, 090 03 Ladomirová
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 31952216
evidenčné číslo žiadosti: MK-37/2008/1.1
Projekt: Pokračovanie sanácie – výmena zvislého nosného trámu napadnutého drevokaznou hubou dreveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Bazila Veľkého a konzervácia jeho šindľovej strechy v obci Krajné Čierno, NKP, č. ÚZPF č. 204/1, súp. č. 21, 090 03 Ladomirová, okres Svidník, kraj Prešov, p. č. 40, KU Krajné Čierno
1.1
300 836 Sk
(9 985.93 Eur)
130. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová
Ladomirová 134, 090 03 Ladomirová
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 31952216
evidenčné číslo žiadosti: MK-39/2008/1.1
Projekt: Pokračovanie v rekonštrukcii opláštenia dreveného chrámu (kostola) sv. Michala archanjela Ladomirová, zvonice, brány a ohrady NKP, č. ÚZPF č. 213/1-4, súp. č. 195, 090 03 Ladomirová, okres Svidník, kraj Prešov, p. č. 442, KU Ladomirová
1.1
1 232 999 Sk
(40 928.07 Eur)
131. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lomné
Lomné 67, 090 33 Lomné
okres: Stropkov, kraj: Prešovský
IČO: 31952224
evidenčné číslo žiadosti: MK-520/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 03.09.2008, číslo zmluvy: MK-520/2008/1.1
Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky – gréckokatolíckeho kostola sv. Paraskevy v Kručove, č. ÚZPF 10389/0
1.1
1 020 434 Sk
(33 872.20 Eur)
167 000 Sk
(5 543.38 Eur)
132. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Miklušovce
Miklušovce 1, 082 44 Miklušovce
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31951821
evidenčné číslo žiadosti: MK-709/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.09.2008, číslo zmluvy: MK-709/2008/1.1
Projekt: Obnova gréckokatolíckeho kostola Narodenia Presvätej Bohorodičky, č. ÚZPF 326/0, Miklušovce 1, 082 44 Klenov, súp. č. 125, parc. č. 1, okres Prešov, Prešovský kraj
1.1
710 000 Sk
(23 567.68 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
133. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Mikulášová
Mikulášová 6, 086 36 Mikulášová
okres: Bardejov, kraj: Prešovský
IČO: 31951937
evidenčné číslo žiadosti: MK-156/2008/1.1
Projekt: Rešraurovanie ikony sv. Mikuláša, ikony Deesis a ikony Pantokrátor z gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky z Jedlinky, č. ÚZPF 214/0, 215/0, 221/0
1.1
438 330 Sk
(14 549.89 Eur)
134. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Oľka
Oľka 37, 067 04 Oľka
okres: Medzilaborce, kraj: Prešovský
IČO: 31951121
evidenčné číslo žiadosti: MK-836/2008/1.1
Projekt: Gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, č. ÚZPF 130/0 - Oľka - adaptácia s prístavbou
1.1
644 201 Sk
(21 383.56 Eur)
135. Greckokatolícka cirkev, farnosť Ortuťová
Ortuťová č. 54, 086 12Kurima Ortuťová
okres: Bardejov, kraj: Prešovský
IČO: 31951040
evidenčné číslo žiadosti: MK-883/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2008, číslo zmluvy: MK-883/2008/1.1
Projekt: Obnova interiéru a výmena jestvujúcich okenných výplní v gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presv. Bohorodičky v Šašovej, ÚZPF. č. 253/0, okres Bardejov, Prešovský kraj
1.1
655 000 Sk
(21 742.02 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
136. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Slovinky
Slovinky 70, 05340 Slovinky
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 31955584
evidenčné číslo žiadosti: MK-4081/2008/1.1
Projekt: Dokončenie obnovy hnuteľnej NKP č. 4466/H - Ikonostas gréckokatolíckeho kostola sv. muč. Juraja v Slovinkách
1.1
450 000 Sk
(14 937.26 Eur)
137. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín
Švermova 148/9,, 06 761 Stakčín
okres: Snina, kraj: Prešovský
IČO: 31993044
evidenčné číslo žiadosti: MK-876/2008/1.1
Projekt: Názov projektu: JALOVÁ -Ikonostas a prestol dreveného gr.kat. chrámu sv. Juraja, III. etapa, č. ÚZPF 631/ 1 - 9
1.1
360 770 Sk
(11 975.37 Eur)
138. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Údol
Údol 120, 065 45 Údol
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: 31952283
evidenčné číslo žiadosti: MK-493/2008/1.1
Projekt: Nový rozvod elektroinštalácie a maľba interiéru gréckokatolíckeho chrámu sv. Demetera v Údole, č. ÚZPF 391/0
1.1
1 280 000 Sk
(42 488.22 Eur)
139. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné
Nám. P.P.Gojdiča 327, 093 03 Vranov nad Topľou
okres: Vranov nad Topľou, kraj: Prešovský
IČO: 31952810
evidenčné číslo žiadosti: MK-707/2008/1.1
Projekt: Obnova fasády nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky - gréckokatolícky kostol Nanebovzatia P. Márie evidovanej v registri pod číslom ÚZPF 68/0.
1.1
2 017 275 Sk
(66 961.26 Eur)
140. Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Hlavná 1, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00179205
evidenčné číslo žiadosti: MK-799/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 15.12.2008, číslo zmluvy: MK-799/2008/1.1
Projekt: LUKOV,Ikonostas a prestol z gréckokatolíckeho chrámu sv. Kozmu a sv. Damiána,IV. etapa - dokončenie ÚZPF – 336/1 – 12,Ikonostas a prestol,Ikona Nerukoustvorený obraz Krista - 338/0, Ikona Nerukoustvorený obraz Krista - 339/0,Ikona sv. Matúš Evanjelista - 343/0,Ikona sv. Ján Evanjelista - 344/0; Obrazy na skle – Madona s dieťaťom, Ukrižovaný 345/1-2,Svietniky oltárne - 347/0,348/0,349/0,10 191 / 1-2, Krížik pacifikál - 10 186/0, Ikona procesiová - 10 192 Závesný obraz Kalvária -10 193/0,Ikona Kristus učiteľ - 10 194
1.1
565 250 Sk
(18 762.86 Eur)
245 000 Sk
(8 132.51 Eur)
141. Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Hlavná 1, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00179205
evidenčné číslo žiadosti: MK-831/2008/1.1
Projekt: Topoľa, Ikonostas a prestol z dreveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Michala Archanjela;ÚZPF – 776/1-11, Ikona Deesis -777/0, Ikona Zvestovanie -778/0, ikona Snímanie z kríža -779,Truhlica -10 166/0
1.1
1 187 500 Sk
(39 417.78 Eur)
142. Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Hlavná 1, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00179205
evidenčné číslo žiadosti: MK-841/2008/1.1
Projekt: Ikonostas a prestol z gréckokatolíckeho chrámu Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci, V. etapa -dokončenie, č. ÚZPF-10614/1-10
1.1
100 225 Sk
(3 326.86 Eur)
143. Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Hlavná 1, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00179205
evidenčné číslo žiadosti: MK-881/2008/1.1
Projekt: Nová Polianka, Ikonostas a prestol z dreveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Petra a Pavla, IV. etapa, č. ÚZPF 391/1-12
1.1
112 080 Sk
(3 720.37 Eur)
144. Grollmus Borislav
Kutnohorská 669/8, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-731/2008/1.1
Projekt: Pokračujúca rekonštrukcia meštianskeho domu zo 16.storočia.Kutnohorská 669/8 , 967 01 Kremnica, č. ÚZPF 3194/0
1.1
746 700 Sk
(24 785.90 Eur)
145. Helena Hamráčková
Teplička č. 173, 052 01 Teplička
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-82/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.07.2008, číslo zmluvy: MK-82/2008/1.1
Projekt: Spracovanie projektovej dokumentácie, dom meštiansky, č. ÚZPF 576/0, Spišská Nová Ves, Zimná ulica č. 61, súp.č. 196, parc. č. 2599/2
1.1
180 000 Sk
(5 974.91 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
146. Helena Hamráčková
Teplička č. 173, 052 01 Teplička
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-90/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 31.07.2008, číslo zmluvy: MK-90/2008/1.1
Projekt: Obnova výplní otvorov, Dom meštiansky, č. ÚZPF 576/0, Spišská Nová Ves, Zimná ulica č. 61, súp.č. 196, parc. č. 2599/2
1.1
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
147. Helena Rušínová
Železničný Riadok 16, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-193/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 30.09.2008, číslo zmluvy: MK-193/2008/1.1
Projekt: Obnova meštianskeho domu, č. ÚZPF 2961/0, Nová ulica č. 6, Levoča, parc. č. 514
1.1
570 000 Sk
(18 920.53 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
148. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00603481
evidenčné číslo žiadosti: MK-113/2008/1.1
Projekt: Mestské opevnenie na Staromestskej ulici v Bratislave - prípravná a projektová dokumentácia, č. ÚZPF 120/7
1.1
1 455 000 Sk
(48 297.15 Eur)
149. Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 603481
evidenčné číslo žiadosti: MK-463/2008/1.1
Projekt: Výmena krytiny a strešných okien Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava, č. ÚZPF 37/1-2
1.1
5 236 685 Sk
(173 826.10 Eur)
150. Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha Milosrdní bratia, Slovenská provinčná delegatúra
Námestie SNP č. 8 - 11, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 17318424
evidenčné číslo žiadosti: MK-244/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie obrazu "Posledná večera", ako súčasti dobovej výzdoby refektára Nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave, námestie SNP č. 8-11, č. ÚZPF 281/2
1.1
368 000 Sk
(12 215.36 Eur)
151. IMET, a.s.
Rosná 3, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 36 185 957
evidenčné číslo žiadosti: MK-270/2008/1.1
Projekt: Obnova a revitalizácia kaštieľa v Haliči -1.etapa, č. ÚZPF 444/1
1.1
3 562 000 Sk
(118 236.74 Eur)
152. Imrich Cisko
Nová ul. č. 72, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-153/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.09.2008, číslo zmluvy: MK-153/2008/1.1
Projekt: Obnova hlavnej fasády, prejazdu a pavlačového schodiska meštianskeho domu, č. ÚZPF 3014/0, Levoča, Nová ulica č. 72, parc. č. 342
1.1
350 000 Sk
(11 617.87 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
153. Ing Anton Kudják, 029 01 Námestovo
Sládkovičova 654, 029 01 Námestovo
okres: Námestovo, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-657/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Výmena okien na Drevenici Ondreja Gregora, číslo kultúrnej pamiatky 10842/1 v Čičmanoch
1.1
50 000 Sk
(1 659.70 Eur)
154. Ing. Alexandra Horniaková
Saratovská 19, 841 02 Bratislava - Dúbravka
okres: Bratislava IV, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-120/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 15.12.2008, číslo zmluvy: MK-120/2008/1.1
Projekt: NKP Dom Banícky č. 494/40, č. ÚZPF 2311/0 Kremnica, Angyalová ul. č. 494/40, okr. Žiar n. Hronom, kraj B.Bystrica, č. parc. 720 kat. úz. Kremnica
1.1
802 687 Sk
(26 644.33 Eur)
800 000 Sk
(26 555.14 Eur)
155. Ing. Andrea Maľárová
Stierova 13, 040 23 Košice - Sídlisko KVP
okres: Košice II, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-656/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-656/2008/1.1
Projekt: Zabezpečenie a obnova fragmentu mestského hradobného múru a úseku parkánových hradieb z konca 13. stor.
1.1
520 030 Sk
(17 261.83 Eur)
70 000 Sk
(2 323.57 Eur)
156. Ing. Andrej Hrebík
Kukučínova 1546 / 7, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-311/2008/1.1
Projekt: Ľudový dom s areálom v Jakubanoch, č. ÚZPF 1918/3
1.1
174 814 Sk
(5 802.76 Eur)
157. Ing. Anton Hamran
Štefanovičova 6, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-234/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia bytového domu (oprava fasády) - národnej kultúrnej pamiatky, č. ÚZPF 529/0
1.1
3 500 000 Sk
(116 178.72 Eur)
158. Ing. Anton Kudják
Sládkovičova 654, 029 01 Námestovo
okres: Námestovo, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7077/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-7077/2008/1.1
Projekt: Výmena okien na Drevenici Ondreja Gregora, číslo kultúrnej pamiatky 10842/1 v Čičmanoch
1.1
50 000 Sk
(1 659.70 Eur)
50 000 Sk
(1 659.70 Eur)
159. Ing. arch. Jarmila Maršálková
Lúčky č. 1, 967 01Kremnica Lúčky
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5521/2008/1.1
Projekt: S Ý P K A - Langsfeldova 715/47, Kremnica = sfunkčnenie vetracieho systému sýpky, č. ÚZPF 3383/0
1.1
731 500 Sk
(24 281.35 Eur)
160. Ing. Dušan I l l é š
B. Nemcovej č. 8, 984 01 Lučenec
okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
IČO: 37 753 738
evidenčné číslo žiadosti: MK-38/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.07.2008, číslo zmluvy: MK-38/2008/1.1
Projekt: „HISTÓRIA HRDO SÚPERÍ SO SÚČASNOSŤOU“ – 2 etapa, č. ÚZPF 3487/0
1.1
4 300 000 Sk
(142 733.85 Eur)
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
161. Ing. Igor Franklin
Ul. J. Janošku 1685/9, Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-885/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 30.06.2008, číslo zmluvy: MK-885/2008/1.1
Projekt: Komplexná obnova renesančného kaštieľa v Necpaloch
1.1
166 250 Sk
(5 518.49 Eur)
160 000 Sk
(5 311.03 Eur)
162. Ing. Imrich Bajla, ml.
Košická č.14, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-3621/2008/1.1
Projekt: Odstránenie príčin zavlhnutia objektu, oprava okien, dverí, oprava vnútorných rozvodov meštianskeho domu na Košickej ulici č. 14 v Levoči, č. ÚZPF 2876/0
1.1
560 000 Sk
(18 588.59 Eur)
163. Ing. Iveta Polláková
Námestie Majstra Pavla č. 30, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-543/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, Námestie Majstra Pavla, orientačné číslo 30, súpisné číslo 30, 054 01 Levoča, okres Levoča, kraj Prešovský, č. UZPF 2919/0
1.1
320 000 Sk
(10 622.05 Eur)
164. Ing. Ján Kalix
Námestie Majstra Pavla č. 16, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-482/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 06.10.2008, číslo zmluvy: MK-482/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 2906/0, Levoča, Námestie Majstra Pavla č.17, okres Levoča, Prešovský kraj, C-KN 875, KÚ Levoča.
1.1
696 614 Sk
(23 123.35 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
165. Ing. Jarmila Maršálková
Lúčky č. 1, 967 01Kremnica Lúčky
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5453/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-5453/2008/1.1
Projekt: SÝPKA - Langsfeldova ul.č.715/45, Kremnica Prehodnotenie funkčno-priestorového využitia objektu, č. ÚZPF 3383/0
1.1
114 000 Sk
(3 784.11 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
166. Ing. Jarmila Maršálková
Lúčky č. 1, 967 01Kremnica Lúčky
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5454/2008/1.1
Projekt: SÝPKA - Langsfeldova č. 715/47, Kremnica, pamiatkový výskum, č. ÚZPF 3383/0
1.1
57 000 Sk
(1 892.05 Eur)
167. Ing. Jarmila Maršálková
Lúčky č. 1, 967 01Kremnica Lúčky
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5455/2008/1.1
Projekt: SÝPKA - Langsfeldova ul. č. 715/47,Kremnica preložka elektroprípojky, č. ÚZPF 3383/0
1.1
23 750 Sk
(788.36 Eur)
168. Ing. Jozef Polák
Mirka Nešpora 65, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-166/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 20.10.2008, číslo zmluvy: MK-166/2008/1.1
Projekt: Osturňa, dvor roľnícky č. 133-obnova strechy a konzervácia zrubu, č. ÚZPF 4208/1-3
1.1
388 637 Sk
(12 900.39 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
169. Ing. Katarína Lukáčová
Na Karlove 29, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-480/2008/1.1
Projekt: Obnova kultúrnej pamiatky – Meštiansky dom, č. ÚZPF 2339/0 na Námestí Š. Moysesa, Banská Bystrica
1.1
980 000 Sk
(32 530.04 Eur)
170. Ing. Katarína Máťuš
Orlia č. 1, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-3514/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom v mestskej pamiatkovej rezervácii Košice, č. ÚZPF 3488/0
1.1
1 206 500 Sk
(40 048.46 Eur)
171. Ing. Lucia Petreková
Koplotovce 123, 920 01 Koplotovce
okres: Hlohovec, kraj: Trnavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-267/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.07.2008, číslo zmluvy: MK-267/2008/1.1
Projekt: Generálna oprava - Kaštieľ Koplotovce, č. ÚZPF 902/1-7
1.1
14 732 652 Sk
(489 034.46 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
172. Ing. Mgr. Jozef Gíreth
Kaľamenova 10, 038 22 Slovenské Pravno
okres: Turčianske Teplice, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-219/2008/1.1
Projekt: Pokračovanie projektu, dokončenie prác na projekte obnovy a záchrany neskororenesančnej kúrie v Kaľamenovej. č. ÚZPF 10691/0
1.1
1 881 802 Sk
(62 464.38 Eur)
173. Ing. Mikuláš Zelem
Minerálna 12, 085 01 Bardejov
okres: Bardejov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-298/2008/1.1
Projekt: Obnova NKP - Vila Zelem, Bardejovské kúpele č. 70
1.1
2 040 000 Sk
(67 715.59 Eur)
174. Ing. Milan Pavlik
Kostolná 37, 053 61 Spišské Vlachy
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-675/2008/1.1
Projekt: Obnova NKP - Dom meštiansky , č. ÚZPF 10677/0 , adresa : Kostolná 37/532 , Spišské Vlachy
1.1
506 000 Sk
(16 796.12 Eur)
175. Ing. Miroslav Galajda
Vysoká 377/23, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-101/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia uličnej fasády meštianského domu, č. ÚZPF 2832/0, Levoča, Vysoká 377/23
1.1
330 000 Sk
(10 953.99 Eur)
176. Ing. Otília Čamborová
Kalinčiakova č. 13, 036 01 Martin
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-252/2008/1.1
Projekt: Rokokovo-klasicisitický kaštieľ, Košťany nad Turcom, č. ÚZPF 566/0
1.1
2 660 000 Sk
(88 295.82 Eur)
177. Ing. Pavol Strmeň
Laborecká 2840/39, 052 01 Spišská Nová Ves
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-107/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 11.09.2008, číslo zmluvy: MK-107/2008/1.1
Projekt: Komplexná obnova pamiatkového objektu bašta Pracháreň, č. ÚZPF 2741/5 v MPR Levoča – hradobný systém, okres Levoča, kraj Prešovský, súp. č. 3143 Pracháreň na parcele č. 225 KÚ Levoča
1.1
3 999 000 Sk
(132 742.48 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
178. Ing. Rastislav Slodičák
Lomnická ul. č. 1623/15, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-865/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom – statické zabezpečenie, Levoča, Nová ulica č.77, č. ÚZPF 3019/0
1.1
258 194 Sk
(8 570.47 Eur)
179. Ing. Robert Marflak
Sládkovičova 12, 053 11 Smižany
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 37705024
evidenčné číslo žiadosti: MK-664/2008/1.1
Projekt: Obnova podmurovky a odizolovanie stavby domu ľudového (zrubového) č.p. 21 v Ždiari, č. ÚZPF 3787/0 - 2 etapa
1.1
160 075 Sk
(5 313.52 Eur)
180. Ing. Stanislav Dunčko
Osloboditeľov č.57, 053 14 Spišský Štvrtok
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-789/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 27.08.2008, číslo zmluvy: MK-789/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2907/0 – Reštaurátorsky výskum fasády a kamenných portálov, Levoča, Námestie Majstra Pavla 18, súp. číslo 18, č. p. C-KN 874/1
1.1
139 216 Sk
(4 621.12 Eur)
26 000 Sk
(863.04 Eur)
181. Ing.Jozef Bednár
Trieda SNP 90, 040 11 Košice - Západ
okres: Košice II, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-595/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Obnova Omietok a podláh.Meštiansky dom Dominikánske námestie č.19 v Košiciach evidovaného v ÚZPF č. 3364/0.Košice 04001, Katastrálne územie 826 928 Stredné mesto,Parcela353(LV č.695)
1.1
385 000 Sk
(12 779.66 Eur)
182. Ing.Ladislav Volek
Haydnova 23, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7498/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Oprava strechy na rodinnom dome na Potočnej ul.č.69 Skalica k.ú. Skalica parc.č. 4134
1.1
782 184 Sk
(25 963.75 Eur)
183. Irena Nemčíková
Pri prameni 16, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-176/2008/1.1
Projekt: Dvor roľnícky, č. ÚZPF 11459/1-3, Uloža č. 86, Levoča, kraj Prešovský, č. parc. 37/1, KÚ 866466 Uloža
1.1
211 850 Sk
(7 032.13 Eur)
184. Ján Beličák
Novoveská cesta č. 28, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-402/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 16.09.2008, číslo zmluvy: MK-402/2008/1.1
Projekt: Dvor roľnícky, Oľšavica 38, budova hospodárska, č. ÚZPF 10823/2 - stodola 10823/3
1.1
501 270 Sk
(16 639.12 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
185. Ján Bröstl
Štóska 56, 044 25 Medzev
okres: Košice - okolie, kraj: Košický
IČO: 327 00 997
evidenčné číslo žiadosti: MK-497/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.09.2008, číslo zmluvy: MK-497/2008/1.1
Projekt: Obnova špecifických častí hámru – kováčskej dielne , č. ÚZPF 4679/0, Hámor Zlatná dolina Medzev
1.1
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
186. Ján Maník
Tulčík 344, 082 13 Tulčík
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-188/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ Terňa 114 - obnova krovu, č. ÚZPF 385/0
1.1
3 007 000 Sk
(99 814.11 Eur)
187. Ján Pavlov
Špitálska 26/336, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-869/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 3048/0, Špitálska 26/336
1.1
94 227 Sk
(3 127.76 Eur)
188. Ján Sabolík
Hlavná 281, 082 71 Krivany
okres: Sabinov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-106/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2008, číslo zmluvy: MK-106/2008/1.1
Projekt: Mlyn, č. ÚZPF 4236/1
1.1
552 050 Sk
(18 324.70 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
189. Ján Šimšaj
Osturňa 158, 059 79 Osturňa
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-64/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia objektu ľudovej architektúry-drevenice v obci Osturňa č.p.158, č. ÚZPF 10 346/1,3
1.1
189 064 Sk
(6 275.78 Eur)
190. Ján Vidlička - AMOS
Hviezdoslavova 25, 920 01 Hlohovec
okres: Hlohovec, kraj: Trnavský
IČO: 14 104 334
evidenčné číslo žiadosti: MK-92/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie empírových výmalieb stropu v NKP Palác mestský, č. ÚZPF 833
1.1
700 000 Sk
(23 235.74 Eur)
191. Jarmila Laurenčíková
Nová ulica č. 53, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-35/2008/1.1
Projekt: Obnova hlavnej fasády, Dom meštiansky, č. ÚZPF 2995/0, Levoča, Nová ulica č.53, súp.č.487, parc. č. 415
1.1
240 000 Sk
(7 966.54 Eur)
192. Jaroslav Olekšak
Košická 18, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-451/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 29.09.2008, číslo zmluvy: MK-451/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2880/0
1.1
954 000 Sk
(31 667. Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
193. Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike
Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 30 779 618
evidenčné číslo žiadosti: MK-206/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia renesančných krídel a arkádovej chodby kaštieľa v Topoľčiankach, č. ÚZPF 1555/1, Parková 1, 951 93 Topoľčianky
1.1
10 840 000 Sk
(359 822.08 Eur)
194. Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike
Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 30 779 618
evidenčné číslo žiadosti: MK-7467/2008/1.1
Projekt: Predstihový archeologický výskum kaštieľa v Topoľčiankach, UZ PF 1555/1, Parková 1, 951 93 Topoľčianky
1.1
136 000 Sk
(4 514.37 Eur)
195. Josef Janus
Kláštorská 22, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-871/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2752/0, Levoča, Kláštorská 22, s.č.537, okres Levoča, kraj Prešovský, parcela č. C-KN 272/1, kat. územie Levoča
1.1
445 140 Sk
(14 775.94 Eur)
196. Jozef Bednár
Mäsiarska č.33 , 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-702/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom , Mäsiarska ul. č.33, v Levoči, okres Levoča, kraj Prešovský, nachádzajúci sa v mestskej pamiatkovej rezervácii, parcela č. KN 889 v kat. území Levoča, č. ÚZPF 2806/2
1.1
1 053 550 Sk
(34 971.45 Eur)
197. Jozef Mikušiak
Gaštanová 30, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-6883/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Rekonštrukcia meštianského domu na ulici MUDr. Alexandra č. 17, Kežmarok
1.1
1 000 000 Sk
(33 193.92 Eur)
198. Jozef Mikušiak
Gaštanová 30, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7185/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia meštianského domu na ulici MUDr. Alexandra 17, Kežmarok - centrum
1.1
1 000 000 Sk
(33 193.92 Eur)
199. Jozef Pribula
Rožkovany 176, 082 71 Rožkovany
okres: Sabinov, kraj: Prešovský
IČO: 34812296
evidenčné číslo žiadosti: MK-886/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 25.07.2008, číslo zmluvy: MK-886/2008/1.1
Projekt: Komplexná obnova, rekonštrukcia a adaptácia NKP Kaštieľ v Rožkovanoch (súp. č. 117, parc. č KN-C 204, kat. územie Rožkovany), č. ÚZPF 346/0, Rekonštrukcia strechy.
1.1
2 146 148 Sk
(71 239.06 Eur)
1 000 000 Sk
(33 193.92 Eur)
200. Jozef Vereščák
Kuková 90, 086 44 Kuková
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-884/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.06.2008, číslo zmluvy: MK-884/2008/1.1
Projekt: Obnova strechy rokokovo-klasicistického kaštieľa z 18.stor., č. ÚZPF 11349/1, Kuková 148, 08644 Kuková
1.1
1 003 579 Sk
(33 312.72 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
201. Jozef Závacký
253, 059 79 Osturňa
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7449/2008/1.1
Projekt: Obnova krovu a výmena strešnej krytiny pamiatkového objektu "vyhňa kováčska" v areáli roľníckeho dvora súp. č. 253 v obci Osturňa, č. ÚZPF: 4167/6
1.1
132 692 Sk
(4 404.57 Eur)
202. Jozef Zoričák
Ružová ulica č. 36, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-177/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 15.10.2008, číslo zmluvy: MK-177/2008/1.1
Projekt: Obnova striech a obvodových múrov, dom meštiansky, č. ÚZPF 2884/0, Levoča, Ružová ulica č.36, parc. č. 74/3, 74/4
1.1
830 000 Sk
(27 550.95 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
203. Jozefína Neupauerová
Mäsiarska 23, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-175/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.10.2008, číslo zmluvy: MK-175/2008/1.1
Projekt: Meštianský dom, č. ÚZPF 2798/0, Levoča, Mäsiarska 23, s.č.303, okres Levoča, Prešovský kraj, C-KN 944/1.1 k.ú. Levoča
1.1
285 000 Sk
(9 460.27 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
204. Jozefína Neupauerová
Mäsiarska 23, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7975/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Meštianský dem, ÚZPF 2798/0 Levoča, Mäsiarska 23, s.č. 303, okres Levoča, Prešovský kraj, C-KN 944/1.1 k.ú. Levoča
1.1
161 500 Sk
(5 360.82 Eur)
205. JUDr. Edita Eckerová a Gregory J. Newton
Kozelník č.3, 966 15 Kozelník
okres: Banská Štiavnica, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-658/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: OBJEKT BÝVALEJ PREPRIAHACEJ STANICE A ZÁJAZDNÉHO HOSTINCA V OBCI KOZELNÍK-STAVEBNÁ OBNOVA
1.1
9 449 600 Sk
(313 669.26 Eur)
206. JUDr. Juraj Pružinský
Bešeňová č. 117, 034 83 Bešeňová
okres: Ružomberok, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5876/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.06.2008, číslo zmluvy: MK-5876/2008/1.1
Projekt: kaštieľ,sýpka,plot Bešňová
1.1
472 000 Sk
(15 667.53 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
207. Július Szmuda
Dr. Ľudvíta Bazovského 4419/19, 984 01 Lučenec
okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-341/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia meštianskeho domu, Masarykova ul. č. 34, Lučenec, č. ÚZPF 11073/0
1.1
5 254 450 Sk
(174 415.79 Eur)
208. Kapucíni na Slovensku
Župné nám. 10, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00599107
evidenčné číslo žiadosti: MK-230/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2008, číslo zmluvy: MK-230/2008/1.1
Projekt: Oprava interiéru kostola kapucínov, č. ÚZPF 169/2, parc. č. 708, Župné nám. 10, 814 99 Bratislava, okr. Bratislava 1, kraj Bratislava
1.1
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
209. Katarína Balážová
Kolárska 2650/4, 052 01 Spišská Nová Ves
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-449/2008/1.1
Projekt: Ľudový dom, č. ÚZPF 11150/0
1.1
526 300 Sk
(17 469.96 Eur)
210. Katarína Čaráková
128, 053 72 Torysky
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-844/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový, č. ÚZPF 11108/0, Torysky č. 9, parc.č. KN 558, Levoča, Prešov
1.1
281 200 Sk
(9 334.13 Eur)
211. Katarína Gregová
Kláštorská 32, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-151/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.10.2008, číslo zmluvy: MK-151/2008/1.1
Projekt: Meštianský dom, Kláštorská ul. 32, Levoča, parcela číslo C-KN 294, č. ÚZPF 2762/0, k.ú. Levoča
1.1
631 750 Sk
(20 970.26 Eur)
66 000 Sk
(2 190.80 Eur)
212. Katarína Strnisková
Svätoplukova 2720/8, 058 01 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-432/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.06.2008, číslo zmluvy: MK-432/2008/1.1
Projekt: Výmena strešnej krytiny na pamiatkovom objekte - stodoly s maštaľou pri dome ľudovom súp. č. 35 v obci Osturňa, č. ÚZPF 10305/2
1.1
148 618 Sk
(4 933.21 Eur)
120 000 Sk
(3 983.27 Eur)
213. KOBAX, obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
Poľná 103, 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 00 591 564
evidenčné číslo žiadosti: MK-6534/2008/1.1
Projekt: Obnovme si svoj dom
1.1
5 937 455 Sk
(197 087.40 Eur)
214. Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského - Slovenská provincia
Včelárska 8, 821 05 Bratislava - Ružinov
okres: Bratislava II, kraj: Bratislavský
IČO: 00599093
evidenčné číslo žiadosti: MK-345/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.09.2008, číslo zmluvy: MK-345/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie interiéru sakristie Grófskej kaplnky Krásna 22, Bratislava, k. ú. Ružinov, č. parcely 2886/1, č. ÚZPF 10450/0
1.1
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
215. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi
Puškinova 1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00587133
evidenčné číslo žiadosti: MK-457/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2008, číslo zmluvy: MK-457/2008/1.1
Projekt: IV. Etapa reštaurovania Kazateľnice, č. ÚZPF 5428/1-7, 065 03 Podolínec , Kláštorná ul. 2, Kláštorný kostol sv. Stanislava, okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský, LV č. 213, parc. č. 1029/6, kat. územie: Podolínec
1.1
332 025 Sk
(11 021.21 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
216. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi
Puškinova 1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00587133
evidenčné číslo žiadosti: MK-476/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-476/2008/1.1
Projekt: IV. Etapa reštaurovania zariadenia sakristie súprava (Paramentár), č. ÚZPF 5429/1-6, 065 03 Podolínec , Kláštorná ul. 2, Kláštorný kostol sv. Stanislava, okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský, LV č. 213, parc. č. 1029/6, kat. územie: Podolínec
1.1
641 915 Sk
(21 307.67 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
217. Košický samosprávny kraj
Námestie maratóna mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 35541016
evidenčné číslo žiadosti: MK-889/2008/1.1
Projekt: Dom bytový, Poštová 15, Košice, č. ÚZPF 3570/0
1.1
758 100 Sk
(25 164.31 Eur)
218. Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu Mieru č. 1., 042 66 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 35541016
evidenčné číslo žiadosti: MK-858/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky „Vodojem”
1.1
1 300 000 Sk
(43 152.09 Eur)
219. Košický samosprávny kraj
Námestie maratóna mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 35541016
evidenčné číslo žiadosti: MK-888/2008/1.1
Projekt: Nemocnica, Mäsiarska 27, č. ÚZPF 3538/0
1.1
775 200 Sk
(25 731.93 Eur)
220. Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 35541016
evidenčné číslo žiadosti: MK-2140/2008/1.1
Projekt: Oprava fasády a strechy zadného traktu budovy na Hlavnej 27 v Košiciach - NKP Palác mestský a pamätná tabuľa, č. ÚZPF 1329/1 - 2
1.1
3 800 000 Sk
(126 136.89 Eur)
221. Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 35541016
evidenčné číslo žiadosti: MK-600/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 05.09.2008, číslo zmluvy: MK-600/2008/1.1
Projekt: Vhlkosť ničí mestský palác, č. ÚZPF 1080/0
1.1
380 000 Sk
(12 613.69 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
222. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Samova 1, 950 51 Nitra
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 35630272
evidenčné číslo žiadosti: MK-186/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-186/2008/1.1
Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky meštiansky dom na Samovej ul. č. 1 v Nitre, číslo ÚZPF: 1495/0
1.1
1 413 000 Sk
(46 903.01 Eur)
223. Kremnica GOLD, a.s.
Horná 32, , 974 01 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 36 019 798
evidenčné číslo žiadosti: MK-439/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia ťažobnej veže šachty Ludovik v Kremnici, č. ÚZPF 2716/1
1.1
5 804 500 Sk
(192 674.10 Eur)
224. Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom
Júliusa Gábriša 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
okres: Nové Mesto nad Váhom, kraj: Trenčiansky
IČO: 37916955
evidenčné číslo žiadosti: MK-333/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.09.2008, číslo zmluvy: MK-333/2008/1.1
Projekt: Meštianský dom - Grambličkovec, č. ÚZPF 1274/0, Nové Mesto n. Váhom, J.Gábriša č.2, okres Nové Mesto nad Váhom, Kraj Trenčianský, rekonštrukcia strechy
1.1
603 068 Sk
(20 018.19 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
225. Kristína Gondkovská
Námestie Majstra Pavla 64, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-538/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 2954/0, Levoča, Námestie Majstra Pavla č.65, súp.č.65, okres Levoča, kraj Prešovský, parc.č.C-KN 57, katastrálne územie Levoča
1.1
880 000 Sk
(29 210.65 Eur)
226. Ladislav Bernáth
Mlynská 20, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-6556/2008/1.1
Projekt: Obnova fasády Národnej kultúrnej pamiatky Mlynská 20 Košice, č.UZPF: 3498/0
1.1
4 103 558 Sk
(136 213.17 Eur)
227. LTD, s.r.o
Jarkova 37, 080 01 Fričovce
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 36451142
evidenčné číslo žiadosti: MK-701/2008/1.1
Projekt: Obnova renesančnej fasady kaštieľa Walenta Berthotyho vo Fričovciach 4, č. ÚZPF 281/1
1.1
996 300 Sk
(33 071.10 Eur)
228. Lukáš Kriššák
Tomášikova 2490/27, 058 01 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-602/2008/1.1
Projekt: Obnova domu ľudového, súpisné č. 274 v obci Ždiar, č. ÚZPF 3727/1
1.1
207 081 Sk
(6 873.83 Eur)
229. Magdaléna Husárová
Antona Prídavku 30, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-552/2008/1.1
Projekt: Fasáda - meštiansky dom, Banícke námestie č.2 Gelnica, č. ÚZPF 636
1.1
505 780 Sk
(16 788.82 Eur)
230. Marek Dluhoš
Nižné Repaše 104, 053 71 Vyšné Repaše Nižné Repaše
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-610/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.09.2008, číslo zmluvy: MK-610/2008/1.1
Projekt: Obnova ľudového domu č. 104, Nižné Repaše, č. ÚZPF 11481/0
1.1
56 000 Sk
(1 858.86 Eur)
56 000 Sk
(1 858.86 Eur)
231. Mária Antošová
Špitálska 25/335, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-491/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 3047/0, Levoča, Špitálska 25/335 Levoča, Prešovský, p.č.C-KN 989 Levoča
1.1
72 000 Sk
(2 389.96 Eur)
232. Mária Bradáčová
Partizánska 3, 040 11 Košice - Juh
okres: Košice IV, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-62/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový, čÚZPF 11156/1-3, Vyšné Repaše, s.č. 10, okr. Levoča, kraj prešovský, parcela č. 399, k.ú. Vyšné Repaše - 871435
1.1
654 430 Sk
(21 723.10 Eur)
233. Mária Bradáčová
Partizánska 3, 040 11 Košice - Juh
okres: Košice IV, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-63/2008/1.1
Projekt: Hospodársky objekt maštaľ, prináležiaci k ľudovému domu č.s. 10, v k.ú. Vyšné Repaše, parcela č. KN 397, ÚZPF 11156/3, okr. Levoča, kraj prešovský
1.1
444 780 Sk
(14 763.99 Eur)
234. Mária Gajdošová
Podspády 56, 059 56 Tatranská Javorina
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-383/2008/1.1
Projekt: Obnova meštianskeho domu č. 1734/14 na Sobotskom námestí v Pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota, č. ÚZPF 3117/0
1.1
2 383 012 Sk
(79 101.51 Eur)
235. Mária Glevaňáková
súp. č. 182, 059 79 Osturňa
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5186/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-5186/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia objektu ľudovej architektúry - Dvor roľnícky, dom ľudový, súp.č. 181, 059 79 Osturňa, č. ÚZPF 10349/1
1.1
1 795 500 Sk
(59 599.68 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
236. Mária Glevaňáková
súp. č. 182, 059 79 Osturňa
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-525/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 20.08.2008, číslo zmluvy: MK-525/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia objektu ľudovej architektúry - Dvor roľnícky, stavba hospodárska II, súp.č. 181, 059 79 Osturňa, č. ÚZPF 10349/4
1.1
713 925 Sk
(23 697.97 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
237. Mária Hudecová
Sebechleby 335, 962 66 Sebechleby
okres: Krupina, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-198/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2008, číslo zmluvy: MK-198/2008/1.1
Projekt: Obnova vinohradníckej komory, č. ÚZPF 3538, č. s. 960 Sebechleby - PRĽA - Stará Hora
1.1
212 400 Sk
(7 050.39 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
238. Mária Jarošíková
Torysky 22, 053 72 Torysky
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-824/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový, č. ÚZPF 11109/1, Torysky č. 22, parc. č. KN 493, k.ú. Torysky, Levoča, Prešov
1.1
284 000 Sk
(9 427.07 Eur)
239. Mária Kacejová
Torysky 95, 053 72 Torysky
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-73/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový, č. ÚZPF 11047/0, Torysky, Torysky č. 96, parcela č. KN 170, k.ú. Torysky
1.1
221 760 Sk
(7 361.08 Eur)
240. Mária Madzíková
Moyzesova 48, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-721/2008/1.1
Projekt: Obnova juhozápadnej časti kaštieľa v Červenici pri Sabinove, č. ÚZPF 275/0
1.1
1 130 000 Sk
(37 509.13 Eur)
241. Mária Masárová
Lihoveckého 4, 960 01 Zvolen
okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-486/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový zrubový, Nižné Repaše č.86, č. ÚZPF 11153
1.1
171 000 Sk
(5 676.16 Eur)
242. Mária Pavolová
Nemocničná č. 4, 056 01 Gelnica
okres: Gelnica, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7984/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Obnova NKP "Dom meštiansky",Banícke nám.č.50,súp.č.379,parc.č.780,k.ú. Gelnica,v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 10227/0
1.1
552 500 Sk
(18 339.64 Eur)
243. Mária Pažická
Čičmany č. 93 , 013 17 Čičmany
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5442/2008/1.1
Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky – ľudový zrubový dom č. 93 v Čičmanoch, č. ÚZPF 2122/0
1.1
571 900 Sk
(18 983.60 Eur)
244. Marian Kešeľák
Komenského 868/50, 053 04 Spišské Podhradie
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-2347/2008/1.1
Projekt: Usadlosť (dom ľudový s hospodárskou časťou, stodola s maštaľou), č. ÚZPF 10824/1-2, 053 73 Oľšavica č.61, okres Levoča, kraj Prešovský, č.parcely 303 - katastrálne územie Oľšavica 843709
1.1
268 375 Sk
(8 908.42 Eur)
245. Marián Labuda
G. Hermana č 4, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-149/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 13.11.2008, číslo zmluvy: MK-149/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2772 Levoča, G. Hermana č.4/220 okr.Levoča C-KN 747 k.ú Levoča, Prešovsky Kraj
1.1
510 436 Sk
(16 943.37 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
246. Marta Brejčáková
7, 059 79 Osturňa
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7439/2008/1.1
Projekt: Obnova objektov roľníckeho dvora súp. č. 7 v obci Osturňa, č. ÚZPF: 4228/1, 4
1.1
410 067 Sk
(13 611.73 Eur)
247. Marta Vangorová
Galaktická 24, 040 12 Košice - Nad jazerom
okres: Košice IV, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-900/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2780/0, Levoča, Mäsiarska 3, súp. č. 283, okres Levoča, Prešovský kraj, C-KN 906, k. ú. Levoča
1.1
180 500 Sk
(5 991.50 Eur)
248. Martin Andrejčák
Čínska 10, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-5364/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.07.2008, číslo zmluvy: MK-5364/2008/1.1
Projekt: Kúria Ploské, č. ÚZPF 434/0, adresa Ploské 15, Košice-okolie 044 44
1.1
190 000 Sk
(6 306.84 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
249. Martin Hámor
Francisciho 5, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-1002/2008/1.1
Projekt: Meštianský dom, Mäsiarska 11, Levoča č. ÚZPF 2788/0
1.1
855 000 Sk
(28 380.80 Eur)
250. Martin Vičan
Meňhartka 26, 909 01 Skalica
okres: Skalica, kraj: Trnavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-196/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 19.09.2008, číslo zmluvy: MK-196/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom - stará radnica, Obnova strechy, Jatočná ulica, s.č. 2403, o.č.23, 909 01 Skalica, č. ÚZPF 11275
1.1
770 000 Sk
(25 559.32 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
251. Matica slovenská
Námestie J. C. Hronského 1, 036 52 Martin
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 00179027
evidenčné číslo žiadosti: MK-826/2008/1.1
Projekt: Obnova II. budovy Matice slovenskej, Mudroňova 1, Martin, č. ÚZPF 574/3
1.1
4 455 000 Sk
(147 878.91 Eur)
252. Matica slovenská
Námestie J.C.Hronského 1, 036 52 Necpaly
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 179 027
evidenčné číslo žiadosti: MK-849/2008/1.1
Projekt: Obnova NKP - kaštieľ Necpaly, č. ÚZPF 612/0
1.1
1 126 000 Sk
(37 376.35 Eur)
253. Mesto Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
okres: Bánovce nad Bebravou, kraj: Trenčiansky
IČO: 000310182
evidenčné číslo žiadosti: MK-730/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.07.2008, číslo zmluvy: MK-730/2008/1.1
Projekt: Dom pamätný(meštiansky), č. ÚZPF 132/1
1.1
2 235 000 Sk
(74 188.41 Eur)
860 000 Sk
(28 546.77 Eur)
254. Mesto Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
okres: Bánovce nad Bebravou, kraj: Trenčiansky
IČO: 00310182
evidenčné číslo žiadosti: MK-470/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.07.2008, číslo zmluvy: MK-470/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Pomníku Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou, č. ÚZPF 135/0
1.1
448 200 Sk
(14 877.51 Eur)
350 000 Sk
(11 617.87 Eur)
255. Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 00328197
evidenčné číslo žiadosti: MK-606/2008/1.1
Projekt: Radnica, č. ÚZPF-486/1, Dobšiná,SNP ul.č.554, okres Rožňava, kraj Košický, parc.KN c.1132 k.ú. Dobšiná
1.1
3 416 370 Sk
(113 402.71 Eur)
256. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
okres: Ilava, kraj: Trenčiansky
IČO: 00317209
evidenčné číslo žiadosti: MK-115/2008/1.1
Projekt: Grotta (Babylon) historický park Jána Baltazára Magina Dubnica nad Váhom, č. ÚZPF 713/2
1.1
1 500 000 Sk
(49 790.88 Eur)
257. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
okres: Ilava, kraj: Trenčiansky
IČO: 00317209
evidenčné číslo žiadosti: MK-191/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.06.2008, číslo zmluvy: MK-191/2008/1.1
Projekt: Projekt statického zabezpečenia objektu Kaštieľ krídlo B, C, D, E v Dubnici nad Váhom, č. ÚZPF 713/1
1.1
627 000 Sk
(20 812.59 Eur)
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
258. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Ilava
okres: Ilava, kraj: Trenčiansky
IČO: 317209
evidenčné číslo žiadosti: MK-114/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ v Dubnici nad Váhom, č. ÚZPF 713/1
1.1
4 610 000 Sk
(153 023.97 Eur)
259. Mesto Galanta
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
okres: Galanta, kraj: Trnavský
IČO: 00305936
evidenčné číslo žiadosti: MK-93/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.06.2008, číslo zmluvy: MK-93/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia strechy Neogotického kaštieľa v Galante, č. ÚZPF 18/1 - Kaštieľ s areálom; Hlavná 1006/18, Galanta - III. etapa
1.1
576 840 Sk
(19 147.58 Eur)
576 000 Sk
(19 119.70 Eur)
260. Mesto Gbely
Nám.Slobody 1261, 908 45 Gbely
okres: Skalica, kraj: Trnavský
IČO: 309524
evidenčné číslo žiadosti: MK-302/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-302/2008/1.1
Projekt: Oloch - miesto prvej studne v Gbeloch
1.1
1 330 935 Sk
(44 178.95 Eur)
261. Mesto Handlová
Námestie baníkov 7, 972 51Handlová Handlová
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 318 094
evidenčné číslo žiadosti: MK-2087/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Pamätníka SNP, č.kul.pamiatky 3285/0
1.1
158 000 Sk
(5 244.64 Eur)
262. Mesto Hanušovce nad Topľou
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
okres: Vranov nad Topľou, kraj: Prešovský
IČO: 00332399
evidenčné číslo žiadosti: MK-717/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia Ihnátovho domu
1.1
525 000 Sk
(17 426.81 Eur)
263. Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
okres: Hlohovec, kraj: Trnavský
IČO: 00312509
evidenčné číslo žiadosti: MK-12/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-12/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ s areálom - empírové divadlo, č. ÚZPF 838/2, park pri Zámku v Hlohovci
1.1
1 800 449 Sk
(59 763.96 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
264. Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
okres: Hlohovec, kraj: Trnavský
IČO: 00312509
evidenčné číslo žiadosti: MK-13/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ s areálom - Grotta v Zámockej záhrade, č. ÚZPF 838/3, park pri Zámku v Hlohovci
1.1
557 246 Sk
(18 497.18 Eur)
265. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
okres: Hlohovec, kraj: Trnavský
IČO: 00312509
evidenčné číslo žiadosti: MK-11/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 14.11.2008, číslo zmluvy: MK-11/2008/1.1
Projekt: Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia strechy, kaštieľ s areálom, č. ÚZPF 838/1, park pri Zámku, Hlohovec
1.1
3 745 436 Sk
(124 325.70 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
266. Mesto Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
okres: Skalica, kraj: Trnavský
IČO: 309 541
evidenčné číslo žiadosti: MK-400/2008/1.1
Projekt: Obnova objektu holíčskej manufaktúry na majoliku a priľahlých drobných objektov oplotenia, č. ÚZPF 614/2
1.1
6 340 000 Sk
(210 449.45 Eur)
267. Mesto Jelšava
Námestie republiky č. s. 499, 049 16Jelšava Jelšava
okres: Revúca, kraj: Banskobystrický
IČO: 00328341
evidenčné číslo žiadosti: MK-27/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 31.07.2008, číslo zmluvy: MK-27/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie objektov v budove Radnice, č. ÚZPF 506/0, Námestie republiky č. s. 499, 049 16 Jelšava
1.1
65 550 Sk
(2 175.86 Eur)
65 000 Sk
(2 157.60 Eur)
268. Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č. 1, 945 01 Komárno
okres: Komárno, kraj: Nitriansky
IČO: 00306525
evidenčné číslo žiadosti: MK-477/2008/1.1
Projekt: Ústredná pevnosť - NKP v Komárne Reštaurovanie Ferdinandovej brány s pamätnou tabuľou v Starej pevnosti, č. ÚZPF 302/1
1.1
1 064 000 Sk
(35 318.33 Eur)
269. Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č. 1, 945 01Komárno Komárno
okres: Komárno, kraj: Nitriansky
IČO: 00306525
evidenčné číslo žiadosti: MK-479/2008/1.1
Projekt: Archeologický a architektonicko-stavebný výskum Starej pevnosti v Komárne
1.1
2 560 250 Sk
(84 984.73 Eur)
270. Mesto Kremnica
Štefánikovo nám.1/1, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 320781
evidenčné číslo žiadosti: MK-453/2008/1.1
Projekt: Obnova Mestského kultúrneho strediska/Osveta-bývalá útulňa, č. ÚZPF 2759, Ul.P.Križku 391/6, Kremnica
1.1
7 924 358 Sk
(263 040.50 Eur)
271. Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 320 781
evidenčné číslo žiadosti: MK-7959/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 04.11.2008, číslo zmluvy: MK-7959/2008/1.1
Projekt: Komplexná obnova Radnice, ÚZPF 2282/1-3 Kremnica/ Štefánikovo námestie 1/1, parc. č. KNC 513/3
1.1
5 340 000 Sk
(177 255.53 Eur)
3 000 000 Sk
(99 581.76 Eur)
272. Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 320781
evidenčné číslo žiadosti: MK-384/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.08.2008, číslo zmluvy: MK-384/2008/1.1
Projekt: Socha sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF 2317, reštaurovanie kamennej plastiky, Kremnica, Ul. Jána Kollára
1.1
460 113 Sk
(15 272.95 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
273. Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 320781
evidenčné číslo žiadosti: MK-488/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2008, číslo zmluvy: MK-488/2008/1.1
Projekt: Socha sv. Jána Nepomuckého – reštaurovanie kamennej plastiky, ÚZPF 2318, Kremnica, Dolná ulica
1.1
526 813 Sk
(17 486.99 Eur)
135 000 Sk
(4 481.18 Eur)
274. Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 320781
evidenčné číslo žiadosti: MK-495/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom – solitér a pamätná tabuľa, ÚZPF 2303/1,2, Kremnica/Ulica Pavla Križku 395/14, parc. č. 948/1
1.1
6 465 225 Sk
(214 606.15 Eur)
275. Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 320781
evidenčné číslo žiadosti: MK-611/2008/1.1
Projekt: Inštalácia sochárskej výzdoby Trojičného stĺpa v priestoroch Radnice - pokračovanie, č. ÚZPF morový stĺp 2280, radnica 2282/1,2, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
1.1
3 712 405 Sk
(123 229.27 Eur)
276. Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 320781
evidenčné číslo žiadosti: MK-722/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-722/2008/1.1
Projekt: Wetterkreutz, ÚZPF 1240 – pokračovanie v reštaurovaní kamenného stĺpa
1.1
612 936 Sk
(20 345.75 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
277. Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 320781
evidenčné číslo žiadosti: MK-803/2008/1.1
Projekt: Obnova radnice – II etapa, ÚZPF 2282/1, 2282/2 Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1
1.1
9 526 410 Sk
(316 218.88 Eur)
278. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
okres: Krupina, kraj: Banskobystrický
IČO: 320056
evidenčné číslo žiadosti: MK-579/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 3480/0
1.1
112 842 Sk
(3 745.67 Eur)
279. Mesto Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
okres: Kysucké Nové Mesto, kraj: Žilinský
IČO: 00314099
evidenčné číslo žiadosti: MK-3639/2008/1.1
Projekt: Obnova budovy mestskej knižnice, č. ÚZPF 3609/0
1.1
1 500 000 Sk
(49 790.88 Eur)
280. Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 54 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 00 329 321
evidenčné číslo žiadosti: MK-178/2008/1.1
Projekt: Radnica, Námestie Majstra Pavla č.2, Levoča - obnova hlavnej fasády objektu a zvonice, č. ÚZPF 2891/1, 2891/2.
1.1
6 970 397 Sk
(231 374.79 Eur)
281. Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 54 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 00 329 321
evidenčné číslo žiadosti: MK-262/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2008, číslo zmluvy: MK-262/2008/1.1
Projekt: Dom patricijský, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči, č. ÚZPF 2932/0
1.1
1 423 680 Sk
(47 257.52 Eur)
380 000 Sk
(12 613.69 Eur)
282. Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 54 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 00 329 321
evidenčné číslo žiadosti: MK-295/2008/1.1
Projekt: Opevnenie mestské - múr hradbový, č. ÚZPF 2741/1
1.1
1 421 806 Sk
(47 195.31 Eur)
283. Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 00329321
evidenčné číslo žiadosti: MK-7956/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.10.2008, číslo zmluvy: MK-7956/2008/1.1
Projekt: Rímsko - katolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, rekonštrukcia severnej fasády,č.ÚZPF:2892/0
1.1
3 000 000 Sk
(99 581.76 Eur)
3 000 000 Sk
(99 581.76 Eur)
284. Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č.4, 054 54 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 00 329 321
evidenčné číslo žiadosti: MK-263/2008/1.1
Projekt: Rímsko – katolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, reštaurovanie severnej fasády, č. ÚZPF 2892/0
1.1
10 367 810 Sk
(344 148.24 Eur)
285. Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č.4, 054 54 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 00 329 321
evidenčné číslo žiadosti: MK-293/2008/1.1
Projekt: Palác mestský, Námestie Majstra Pavla č.58 v Levoči – výmena okenných výplní a balkónových dverí , č. ÚZPF 2947/0.
1.1
756 590 Sk
(25 114.19 Eur)
286. Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č.4, 054 54 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 00329321
evidenčné číslo žiadosti: MK-136/2008/1.1
Projekt: Rímsko - katolícky kostol sv. Jakuba v Levoči - pamiatkový výskum, č. ÚZPF 2892/0
1.1
522 500 Sk
(17 343.82 Eur)
287. Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č.4, 054 54Levoča Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 00329 321
evidenčné číslo žiadosti: MK-296/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, č. ÚZPF: 2936/0
1.1
712 500 Sk
(23 650.67 Eur)
288. Mesto Lučenec
Novohradská 1, 984 01 Lučenec
okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
IČO: 00316181
evidenčné číslo žiadosti: MK-873/2008/1.1
Projekt: Revitalizácia historického námestia v Lučenci – č. k. p. 71
1.1
21 700 000 Sk
(720 308.04 Eur)
289. Mesto Lučenec
Ulica Novohradská 1, 984 01 Lučenec
okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
IČO: 00316181
evidenčné číslo žiadosti: MK-838/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia radnice – č. k. p. 3488/0
1.1
31 170 116 Sk
(1 034 658.30 Eur)
290. Mesto Malacky
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
okres: Malacky, kraj: Bratislavský
IČO: 00304913
evidenčné číslo žiadosti: MK-273/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 19.09.2008, číslo zmluvy: MK-273/2008/1.1
Projekt: Architektonicko-historický výskum a statický prieskum "Kaštieľa s areálom" v Malackách, č. ÚZPF 444/1
1.1
1 020 300 Sk
(33 867.76 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
291. Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 00316 792
evidenčné číslo žiadosti: MK-6704/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 05.08.2008, číslo zmluvy: MK-6704/2008/1.1
Projekt: Obnova strechy a podkrovia domu Jozefa Cígera Hronského (objekt vily pamätnej zapísaný v ÚZPF SR č.2103/0, ul. Hviezdoslavova 5, č.súp. 74, parc. č. KN 379/1 k.ú. Martin, pamiatková zóna mesta)
1.1
1 132 353 Sk
(37 587.23 Eur)
900 000 Sk
(29 874.53 Eur)
292. Mesto Martin
Nám. S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 00316792
evidenčné číslo žiadosti: MK-6705/2008/1.1
Projekt: Sanácia vlhkosti historickej budovy Turčianskej galérie - bývalého Župného domu (Župný dom zapísaný v ÚZPF SR č. 579/0, ul. Daxnerova č.2, súp.č. 665, parc. č.KN610/1, k.ú. Martin, pamiatková zóna mesta
1.1
7 252 255 Sk
(240 730.76 Eur)
293. Mesto Martin
Nám. S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 00316792
evidenčné číslo žiadosti: MK-7924/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Sanácia vlhkosti
1.1
6 100 000 Sk
(202 482.91 Eur)
294. Mesto Martin
Nám. S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 00316792
evidenčné číslo žiadosti: MK-7947/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 07.10.2008, číslo zmluvy: MK-7947/2008/1.1
Projekt: Sanácia vlhkosti
1.1
6 100 000 Sk
(202 482.91 Eur)
6 100 000 Sk
(202 482.91 Eur)
295. Mesto Medzev
Štóska 6, 044 25 Medzev
okres: Košice - okolie, kraj: Košický
IČO: 00324442
evidenčné číslo žiadosti: MK-546/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-546/2008/1.1
Projekt: Morový stĺp Marianske námestie Medzev, č. ÚZPF 1250
1.1
1 503 250 Sk
(49 898.76 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
296. Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
okres: Žarnovica, kraj: Banskobystrický
IČO: 320897
evidenčné číslo žiadosti: MK-224/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie požiarom zničených nástenných malieb uhorských panovníkov - II.etapa, č. ÚZPF 1253/0
1.1
950 000 Sk
(31 534.22 Eur)
297. Mesto Partizánske
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: 00310905
evidenčné číslo žiadosti: MK-729/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.06.2008, číslo zmluvy: MK-729/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ Vodný hrad Partizánske, m.č. Šimonovany č. ÚZPF 231/1, Šimonovianska 92/33, parc.č. 89
1.1
282 000 Sk
(9 360.69 Eur)
140 000 Sk
(4 647.15 Eur)
298. Mesto Piešťany
Námestie SNP č.3, 921 01 Piešťany
okres: Piešťany, kraj: Trnavský
IČO: 00612031
evidenčné číslo žiadosti: MK-342/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.08.2008, číslo zmluvy: MK-342/2008/1.1
Projekt: Realizácia obnovy terasy objektu ZUŠ na Teplickej ul.v Piešťanoch, č. ÚZPF 10791
1.1
826 960 Sk
(27 450.04 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
299. Mesto Piešťany
Námestie SNP č.3, 921 01 Piešťany
okres: Piešťany, kraj: Trnavský
IČO: 612031
evidenčné číslo žiadosti: MK-343/2008/1.1
Projekt: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie-Rekonštrukcia Kolonádového mosta v Piešťanoch, č. ÚZPF 2347/2
1.1
2 495 013 Sk
(82 819.26 Eur)
300. Mesto Podolínec
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: 00330132
evidenčné číslo žiadosti: MK-242/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom č. 29 - obnova a rekonštrukcia Dom meštiansky, Námestie Mariánske 29, Podolínec, č. ÚZPF 3963/0
1.1
6 400 000 Sk
(212 441.08 Eur)
301. Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: 00326470
evidenčné číslo žiadosti: MK-292/2008/1.1
Projekt: Mariánsky stĺp so sochou Panny Márie – Immaculata v Poprade, č. ÚZPF 840/3
1.1
1 235 380 Sk
(41 007.10 Eur)
302. Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica, kraj: Trenčiansky
IČO: 00317667
evidenčné číslo žiadosti: MK-599/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.08.2008, číslo zmluvy: MK-599/2008/1.1
Projekt: Statický a architektonicko-historický pamiatkový výskum Považského hradu v Považskej Bystrici, časť Považské Podhradie, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, č. ÚZPF 760/0
1.1
1 620 000 Sk
(53 774.15 Eur)
1 000 000 Sk
(33 193.92 Eur)
303. Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 68 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00327646
evidenčné číslo žiadosti: MK-7509/2008/1.1
Projekt: OPRAVA FASÁDY PKO Prešov ÚZPN-Reduta na Hlavnej č.50 v Prešove,NKP č.2063/1
1.1
8 975 100 Sk
(297 918.74 Eur)
304. Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 68 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 327 646
evidenčné číslo žiadosti: MK-855/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 27.11.2008, číslo zmluvy: MK-855/2008/1.1
Projekt: Záhrada umenia - archeologický výskum
1.1
437 000 Sk
(14 505.74 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
305. Mesto Revúca
Námestie slobody 13/17, 050 01 Revúca
okres: Revúca, kraj: Banskobystrický
IČO: 00328693
evidenčné číslo žiadosti: MK-259/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia strechy budovy Prvého slovenského gymnázia v Revúcej - národnej kultúrnej pamiatky, č. ÚZPF 539/1
1.1
2 348 400 Sk
(77 952.60 Eur)
306. Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: 00319031
evidenčné číslo žiadosti: MK-199/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia fasády župného domu v Rimavskej Sobote, č. ÚZPF 1002/0, II. etapa
1.1
6 978 795 Sk
(231 653.56 Eur)
307. Mesto Sabinov
Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
okres: Sabinov, kraj: Prešovský
IČO: 00327735
evidenčné číslo žiadosti: MK-378/2008/1.1
Projekt: Vypracovanie projektovej dokumentácie – Dom meštiansky s.č.55, Sabinov, č. ÚZPF 3828/0
1.1
741 000 Sk
(24 596.69 Eur)
308. Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
okres: Galanta, kraj: Trnavský
IČO: 00306169
evidenčné číslo žiadosti: MK-208/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.06.2008, číslo zmluvy: MK-208/2008/1.1
Projekt: Klasicistický kaštieľ, č. ÚZPF 2257/1, Sereď, Námestie slobody 1/1
1.1
570 000 Sk
(18 920.53 Eur)
570 000 Sk
(18 920.53 Eur)
309. Mesto Skalica
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
okres: Skalica, kraj: Trnavský
IČO: 309982
evidenčné číslo žiadosti: MK-195/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 07.10.2008, číslo zmluvy: MK-195/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici; Potočná ulica 23, 909 01 Skalica, č. ÚZPF 725/2
1.1
4 915 904 Sk
(163 178.12 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
310. Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 00 326 518
evidenčné číslo žiadosti: MK-708/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie sochy Immaculata, č. ÚZPF 4537/0, mesto Spišská Belá, parcela č. 1859 (st. č. 14850/1) v k. ú. Spišská Belá
1.1
649 080 Sk
(21 545.51 Eur)
311. Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 00329614
evidenčné číslo žiadosti: MK-4631/2008/1.1
Projekt: REDUTA - oprava západnej fasády, č. ÚZPF 609/0
1.1
960 000 Sk
(31 866.16 Eur)
312. Mesto Šahy
Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy
okres: Levice, kraj: Nitriansky
IČO: 00307513
evidenčné číslo žiadosti: MK-7/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.06.2008, číslo zmluvy: MK-7/2008/1.1
Projekt: Reštaurátorský výskum omietky a štukovej výzdoby priečelia radnice v Šahách, č. ÚZPF 1647/1
1.1
104 500 Sk
(3 468.76 Eur)
104 000 Sk
(3 452.17 Eur)
313. Mesto Šahy
Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy
okres: Levice, kraj: Nitriansky
IČO: 00307513
evidenčné číslo žiadosti: MK-8/2008/1.1
Projekt: Oprava sôch na atike radnice v Šahách II. E- Župný dom, č. ÚZPF 1647/1
1.1
570 000 Sk
(18 920.53 Eur)
314. Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
okres: Šaľa, kraj: Nitriansky
IČO: 306185
evidenčné číslo žiadosti: MK-212/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 25.06.2008, číslo zmluvy: MK-212/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie stĺpu s podstavcom plastiky sv. Juraja v meste Šaľa - záverečná etapa (Socha svätého Juraja na stĺpe, Hlavná ul., 927 01 Šaľa, č. ÚZPF 55/0)
1.1
207 000 Sk
(6 871.14 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
315. Mesto Šamorín
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 00305723
evidenčné číslo žiadosti: MK-228/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 14.07.2008, číslo zmluvy: MK-228/2008/1.1
Projekt: Kláštor Paulánov v Šamoríne, č. ÚZPF 119/1 - statické zabezpečenie a obnova fasády uličného krídla
1.1
10 830 000 Sk
(359 490.14 Eur)
570 000 Sk
(18 920.53 Eur)
316. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 331996
evidenčné číslo žiadosti: MK-668/2008/1.1
Projekt: Mauzóleum rodiny Andrássyovcov v Trebišove, č. ÚZPF 1/8 - exteriér
1.1
2 240 840 Sk
(74 382.26 Eur)
317. Mesto Trnava
Hlavná 1, 917 71 Trnava
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 313 114
evidenčné číslo žiadosti: MK-264/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2008, číslo zmluvy: MK-264/2008/1.1
Projekt: Obnova pôvodnej bašty Trnavského mestského opevnenia Michalská ulica, Trnava, č. ÚZPF 1057
1.1
951 813 Sk
(31 594.40 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
318. Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 00305332
evidenčné číslo žiadosti: MK-373/2008/1.1
Projekt: Obnovenie úradu primátora
1.1
3 457 211 Sk
(114 758.38 Eur)
319. Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 00305332
evidenčné číslo žiadosti: MK-676/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Mariánskeho stĺpu
1.1
769 500 Sk
(25 542.72 Eur)
320. Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 305332
evidenčné číslo žiadosti: MK-539/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie súsošia Piety
1.1
967 100 Sk
(32 101.84 Eur)
321. Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 305332
evidenčné číslo žiadosti: MK-540/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie plastiky sv. Jána Nepomuckého
1.1
942 400 Sk
(31 281.95 Eur)
322. Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický
IČO: 320439
evidenčné číslo žiadosti: MK-168/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.11.2008, číslo zmluvy: MK-168/2008/1.1
Projekt: Pustý hrad, č. ÚZPF 1131/1-4 - Archeologická sezóna 2008
1.1
510 000 Sk
(16 928.90 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
323. Mestská časť Bratislava - Lamač
Heyrovského 2, 841 03 Bratislava - Lamač
okres: Bratislava IV, kraj: Bratislavský
IČO: 00603414
evidenčné číslo žiadosti: MK-1984/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 07.07.2008, číslo zmluvy: MK-1984/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia Pomníka padlých prusko - rakúskej vojny z roku 1866
1.1
305 000 Sk
(10 124.15 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
324. Mgr. Anton Frič
Lesnícka 21, 027 41 Oravský Podzámok
okres: Dolný Kubín, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-802/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 03.09.2008, číslo zmluvy: MK-802/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 2933/0, Levoča, Námestie Majstra Pavla, č.44, okres Levoča, kraj Prešovský, číslo parcely C-KN 27/0, katastrálne územie Levoča
1.1
372 099 Sk
(12 351.42 Eur)
370 000 Sk
(12 281.75 Eur)
325. Mgr. Anton Frič
Lesnícka 21, 027 41 Oravský Podzámok
okres: Dolný Kubín, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-866/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.10.2008, číslo zmluvy: MK-866/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 2933/0, Levoča, Námestie Majstra Pavla, č.44, okres Levoča, kraj Prešovský, číslo parcely C-KN 27/0, katastrálne územie Levoča
1.1
513 900 Sk
(17 058.35 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
326. Mgr. Bronislava Urdová
V. Greschika 4, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-450/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.09.2008, číslo zmluvy: MK-450/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový, č. ÚZPF SR 11068/1, Levoča, časť Závada, s.č.6, okres Levoča, kraj Prešovský, číslo parcely C-KN 49, katastrálne územie Závada
1.1
114 950 Sk
(3 815.64 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
327. Mgr. Eva Stankovičová
Hlavná 60, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-588/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky - Hlavná 60, 040 01 Košice, č. ÚZPF 3439/0
1.1
1 710 000 Sk
(56 761.60 Eur)
328. Mgr. Eva Stankovičová
Hlavná č. 60, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-589/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.09.2008, číslo zmluvy: MK-589/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky Mäsiarska 21, 040 01 Košice, ÚZPF č. 3536/0
1.1
1 332 850 Sk
(44 242.51 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
329. Mgr. Gustáv Beláček
Kuklovská 51, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
okres: Bratislava IV, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-340/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.08.2008, číslo zmluvy: MK-340/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia havarijného stavu NKP Kúria Kotešová 1. etapa- Oprava krovu a výmena strešnej krytiny, č. ÚZPF 1349/0
1.1
1 128 800 Sk
(37 469.30 Eur)
700 000 Sk
(23 235.74 Eur)
330. Mgr. Ivan Rohaľ Iľkiv
Timravina 9, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-110/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.09.2008, číslo zmluvy: MK-110/2008/1.1
Projekt: Obnova eklektického domu, Timravina 9, Bratislava, č. ÚZPF 411/0
1.1
2 129 352 Sk
(70 681.54 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
331. Mgr. Jaroslav Labuda
Sebechleby 200, 962 66 Sebechleby
okres: Krupina, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-581/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-581/2008/1.1
Projekt: Obnova Vinohradníckeho domu, č. ÚZPF 3586, PRĽA-Stará Hora, Sebechleby, súp. č. 1083 - č. p. 6982
1.1
191 373 Sk
(6 352.42 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
332. Mgr. Katarína Učňová
Radlinského 1560/27, 921 01 Piešťany
okres: Piešťany, kraj: Trnavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-671/2008/1.1
Projekt: Ľudový zrubový dom, Kremnické Bane č.100, č. ÚZPF 2006/0
1.1
166 250 Sk
(5 518.49 Eur)
333. Mgr. Ladislav Ogurčák
Vysoká ulica 3132/38A, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7189/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, ÚZPF SR 2847/0, Levoča, Vysoká ulica, o.č. 38/A, s.č. 3132, okres Levoča, Prešovský kraj, č.p. 630/3, 630/4, katastrálne územie Levoča
1.1
199 746 Sk
(6 630.35 Eur)
334. Mgr. Mária Beličáková
Novoveská cesta č. 28, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-401/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový, č. ÚZPF 10823/1, Oľšavica č. 38
1.1
137 370 Sk
(4 559.85 Eur)
335. Mgr. Martin Dlugolinský
Duklianskych hrdinov 30, 064 01 Stará Ľubovňa
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7464/2008/1.1
Projekt: DOM MEŠTIANSKY (Bývalá administratívna budova soľného skladu Provincie XVI.spišských miest ) Číslo v ÚZPF NKP : 980/0 Adresa : Mýtna 571, 064 01 Stará Ľubovňa
1.1
2 083 325 Sk
(69 153.72 Eur)
336. Mgr. Martin Dlugolinský
Duklianskych hrdinov 30, 064 01 Stará Ľubovňa
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-796/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: DOM MEŠTIANSKY (Bývalá administratívna budova soľného skladu Provincie XVI.spišských miest ) Číslo v ÚZPF NKP : 980/0
1.1
2 083 325 Sk
(69 153.72 Eur)
337. Mgr. Norbert Végh
Nová 66, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-846/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 3008/0, Nová ulica 66, 054 01 Levoča
1.1
62 100 Sk
(2 061.34 Eur)
338. Mgr. Zuzana Gadušová
Nová ulica č.5, , 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7184/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, číslo v ÚZPF SR 2833/0, Levoča, Vysoká ulica o.č. 24, s.č. 378, okres Levoča, Prešovský kraj, číslo parcely C-KN 656, katastrálne územie Levoča.
1.1
106 200 Sk
(3 525.19 Eur)
339. Michal Ilaš
Gustáva Hermana č. 5, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-250/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.06.2008, číslo zmluvy: MK-250/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2773/0, Levoča, ul.Gustáva Hermana č.5, súp. č. 221, okres Levoča, Prešovský kraj, C-KN750, k.ú. Levoča
1.1
140 600 Sk
(4 667.06 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
340. Michal Krolák
Pod lesom 1/59, Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-854/2008/1.1
Projekt: Výmena strešnej krytiny na dome ľudovom súp. č. 6 v obci Osturňa, č. ÚZPF 4229/1
1.1
118 557 Sk
(3 935.37 Eur)
341. Milan Černák
Mierova 344, 951 85 Skýcov
okres: Zlaté Moravce, kraj: Nitriansky
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-210/2008/1.1
Projekt: Záchrana národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľ Skýcov, č. ÚZPF 1540/1
1.1
2 073 420 Sk
(68 824.94 Eur)
342. Milan Kuruc
J.Czauczika 1645/5, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-714/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový s hospodárskou časťou zrubový, č. ÚZPF 11160/0
1.1
613 225 Sk
(20 355.34 Eur)
343. Milan Paločko
L. Svobodu 2357/14, 058 01 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-527/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-527/2008/1.1
Projekt: Obnova domu ľudového v obci Osturňa, súp. č. 256, č. ÚZPF 10355/1
1.1
1 106 179 Sk
(36 718.42 Eur)
0 Sk
(0. Eur)
344. Milan Sekerák
Mučeníkov č. 14, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-6836/2008/1.1
Projekt: Obnova meštianskeho domu č. 23 na Hlavnom námestí v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok, č. ÚZPF: 2634/0
1.1
3 092 938 Sk
(102 666.73 Eur)
345. MILOŠ TURAC, spol. s r.o.
Klatovská 1408/21, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
okres: Bratislava III, kraj: Bratislavský
IČO: 35 827 114
evidenčné číslo žiadosti: MK-84/2008/1.1
Projekt: Revitalizácia lesoparku kaštieľa v Tomášove, č. ÚZPF 549/1-2
1.1
7 138 973 Sk
(236 970.49 Eur)
346. MILOŠ TURAC, spol. s r.o.
Klatovská 1408/21, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
okres: Bratislava III, kraj: Bratislavský
IČO: 35 827 114
evidenčné číslo žiadosti: MK-85/2008/1.1
Projekt: Obnova kaštieľa v Tomášove, č. ÚZPF 549/1-2
1.1
5 552 750 Sk
(184 317.53 Eur)
347. Miroslav Babič
Lanekrounska 1605/24, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-6925/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom národná kultúrna pamiatka č:2616/0, Hlavné Námestie č.5,Kežmarok
1.1
1 331 104 Sk
(44 184.56 Eur)
348. Miroslav Zoričák
356, 059 55 Ždiar
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-913/2008/1.1
Projekt: Obnova dvora roľníckeho, súp. č. 358 v obci Ždiar, č. ÚZPF 3744/1, 3744/2, 3744/3
1.1
190 000 Sk
(6 306.84 Eur)
349. MUDr. Ctibor Caban
Námestie Republiky 18 , 984 01 Lučenec
okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-499/2008/1.1
Projekt: KAŠTIEĽ Lučenec, časť Malá Ves, súp.č. 54, parc. 6297/1, ÚZPF 3479/1, realizácia obnovy NKP – II. etapa
1.1
6 924 382 Sk
(229 847.37 Eur)
350. MUDr. Jaroslav Neupauer
Francisciho 35, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-828/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky II, č. ÚZPF 2807/2, Mäsiarska ul.34, Levoča
1.1
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
351. Občianske združenie SVOJPOMOC
Nám.Majstra Pavla č.30, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 42035546
evidenčné číslo žiadosti: MK-842/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ č.31, 059 94 Holumnica, č. ÚZPF 874/0
1.1
920 000 Sk
(30 538.41 Eur)
352. Obec Jelenec
Hlavná č. 126, 951 73 Jelenec
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 00308 072
evidenčné číslo žiadosti: MK-157/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 10.10.2008, číslo zmluvy: MK-157/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ v Jelenci, Hlavná 78, 951 73 Jelenec kaštieľ, č. ÚZPF 2303/0
1.1
2 467 720 Sk
(81 913.30 Eur)
800 000 Sk
(26 555.14 Eur)
353. Obec Malužiná
Malužiná 53, 032 34 Malužiná
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 00315 621
evidenčné číslo žiadosti: MK-205/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-205/2008/1.1
Projekt: Voziareň Malužiná /haláš/ - bývalá výmenná konská stanica, č.súp. 65, č. ÚZPF 10519/2 Malužiná 65
1.1
1 854 365 Sk
(61 553.64 Eur)
950 000 Sk
(31 534.22 Eur)
354. Obec Vojka
Hlavná 84/26, 076 83 Vojka
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 332143
evidenčné číslo žiadosti: MK-544/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 15.10.2008, číslo zmluvy: MK-544/2008/1.1
Projekt: Kaštiel Vojka, č. ÚZPF 53/0, Hlavná 84/26, 076 83 Vojka
1.1
1 312 710 Sk
(43 573.99 Eur)
120 000 Sk
(3 983.27 Eur)
355. Obec Babiná
Horná č. 97, 962 61 Babiná
okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický
IČO: 00319732
evidenčné číslo žiadosti: MK-81/2008/1.1
Projekt: Obnova hrobu padlých v SNP, č. ÚZPF 2872/0
1.1
37 000 Sk
(1 228.17 Eur)
356. Obec Bardoňovo
Bardoňovo 124, 941 49 Bardoňovo
okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky
IČO: 00308773
evidenčné číslo žiadosti: MK-728/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 04.07.2008, číslo zmluvy: MK-728/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia kaštieľa Bardoňovo, č. ÚZPF 10562/0
1.1
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
357. Obec Borčany
,
okres: , kraj:
IČO:
evidenčné číslo žiadosti: MK-299/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-299/2008/1.1
Projekt: Stavebné práce na záchranu rímsko-kat.kostola
1.1
0 Sk
(0. Eur)
358. Obec Borša
Ružová č. 188, 076 32 Borša
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 00331341
evidenčné číslo žiadosti: MK-9/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ v Borši, ÚZPF 10/0 - obnova
1.1
610 850 Sk
(20 276.51 Eur)
359. Obec Bošany
SNP 112, 956 18 Bošany
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: 00310255
evidenčné číslo žiadosti: MK-399/2008/1.1
Projekt: Plastika - sv. Florian, Bošany, ul. SNP, parc. č. 247/8, č. ÚZPF 151/0
1.1
275 500 Sk
(9 144.92 Eur)
360. Obec Cabaj - Čápor
Cabaj - Čápor 543, 951 17 Cabaj-Čápor
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 00307785
evidenčné číslo žiadosti: MK-87/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 07.07.2008, číslo zmluvy: MK-87/2008/1.1
Projekt: Oprava strechy - Kaštieľ Cabaj, číslo: 5/1400/340/4 Cabaj - Čápor. Cabaj 224; 951 17
1.1
1 330 000 Sk
(44 147.91 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
361. Obec Čachtice
Malinovského 769, 916 21 Čachtice
okres: Nové Mesto nad Váhom, kraj: Trenčiansky
IČO: 00 311 464
evidenčné číslo žiadosti: MK-327/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie sochy na stĺpe, Panna Mária s dieťaťom, č. ÚZPF 1209/0, nachádzajúcej sa v obci Čachtice, v okrese Nové Mesto nad Váhom, Trenčianskom kraji. Pokračujúca obnova - dokončenie
1.1
305 235 Sk
(10 131.95 Eur)
362. Obec Čachtice
Malinovského 769, 916 21 Čachtice
okres: Nové Mesto nad Váhom, kraj: Trenčiansky
IČO: 00 311 464
evidenčné číslo žiadosti: MK-328/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 05.09.2008, číslo zmluvy: MK-328/2008/1.1
Projekt: Národná kultúrna pamiatka - Čachtický hrad, statické zabezpečenie objektov: veža obytná, č. ÚZPF 1200/3 a vstupná brána opevnenia, č. ÚZPF 1200/4, ako aj realizácia architektonicko-historického výskumu predmetných objektov, pokračujúca obnova
1.1
1 891 723 Sk
(62 793.70 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
363. Obec Čachtice
Malinovského 769, 916 21 Čachtice
okres: Nové Mesto nad Váhom, kraj: Trenčiansky
IČO: 00311464
evidenčné číslo žiadosti: MK-329/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Súsošia Oplakávania Krista, č. ÚZPF 1208/0, nachádzajúceho sa v obci Čachtice, v okrese Nové Mesto nad Váhom, Trenčianskom kraji
1.1
532 000 Sk
(17 659.16 Eur)
364. Obec Častá
Hlavná 168, 900 89 Častá
okres: Pezinok, kraj: Bratislavský
IČO: 00304701
evidenčné číslo žiadosti: MK-663/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia kultúrnotechnickej pamiatky Trafostanice z r.1931 v obci Častá Rekonštrukcia kultúrnotechnickej pamiatky Trafostanice z r.1932 v obci Častá Rekonštrukcia kultúrnotechnickej pamiatky Trafostanice z r.1932 v obci Častá parcelné číslo : Trafostanica je postavená na parc. č. 2402/1 v k. ú. obce Častá . Je majetkom obce Častá, list vlastníctva č. 1839
1.1
142 500 Sk
(4 730.13 Eur)
365. Obec Dobrá Niva
Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva
okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický
IČO: 00319830
evidenčné číslo žiadosti: MK-30/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.07.2008, číslo zmluvy: MK-30/2008/1.1
Projekt: Obnova strechy národnej kultúrnej pamiatky ľudového domu a stodoly v Dobrej Nive, č. ÚZPF 10715/1,3
1.1
304 000 Sk
(10 090.95 Eur)
304 000 Sk
(10 090.95 Eur)
366. Obec Gemer
Gemer 274, 982 01 Gemer
okres: Revúca, kraj: Banskobystrický
IČO: 00318680
evidenčné číslo žiadosti: MK-485/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 20.10.2008, číslo zmluvy: MK-485/2008/1.1
Projekt: Gemer, kaštieľ, č. ÚZPF 949/1, komplexná oprava strechy
1.1
703 000 Sk
(23 335.32 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
367. Obec Gočovo
Gočovo 92, 049 24 Gočovo
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 328260
evidenčné číslo žiadosti: MK-67/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.07.2008, číslo zmluvy: MK-67/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia rodného domu ak. Jura Hronca v Gočove, č. ÚZPF 2404/1-2
1.1
209 000 Sk
(6 937.53 Eur)
90 000 Sk
(2 987.45 Eur)
368. Obec Granč - Petrovce
Granč - Petrovce č. 38, 053 05 Granč-Petrovce
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 00329070
evidenčné číslo žiadosti: MK-660/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ, rekonštrukcia objektu, č. ÚZPF 642/0, Granč - Petrovce, orientačné číslo 38, súpisné číslo 38, okres Levoča, Prešovský kraj, číslo parcely 164/1, katastrálne územie Granč - Petrovce
1.1
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
369. Obec Hliník nad Hronom
Železničná 320, 966 01 Hliník nad Hronom
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 00320609
evidenčné číslo žiadosti: MK-577/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.09.2008, číslo zmluvy: MK-577/2008/1.1
Projekt: Kamenné súsošie Kalvárie Hliník nad Hronom, č. ÚZPF 1225/2
1.1
232 883 Sk
(7 730.30 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
370. Obec Hodejov
Obecný úrad Hodejov 141, 980 31 Hodejov
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: 00318752
evidenčné číslo žiadosti: MK-564/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.09.2008, číslo zmluvy: MK-564/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ Hodejov, č. ÚZPF 447/0 - projektová dokumentácia, realizačný projekt
1.1
209 000 Sk
(6 937.53 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
371. Obec Hronec
Zlievárenská 516, 976 45 Hronec
okres: Brezno, kraj: Banskobystrický
IČO: 00313483
evidenčné číslo žiadosti: MK-612/2008/1.1
Projekt: Obnova pamiatok v Hronci : Pomníky padlým: Čaja a Peťko, kpt. Zinovjev, pamätník padlým v SNP4, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Vyhnanci Kaplnka J.Nepomuckého na Promenáde. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na ul.29.augusta Obnova liatinového kríža na miestnom cintoríne Pamätník padlých v I. svetovej vojne
1.1
274 350 Sk
(9 106.75 Eur)
372. Obec Hronsek
Záhumnie č. 26, 976 31 Hronsek
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 00629537
evidenčné číslo žiadosti: MK-83/2008/1.1
Projekt: Barokový kaštieľ z roku 1775 zapísaný, č. ÚZPF 53/1, Hronsecká cesta č. 63, 976 31 Hronsek
1.1
640 000 Sk
(21 244.11 Eur)
373. Obec Hybe
Hybe 2, 032 31 Hybe
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 00315231
evidenčné číslo žiadosti: MK-78/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 14.07.2008, číslo zmluvy: MK-78/2008/1.1
Projekt: Stavebné úpravy domu Dobroslava Chrobáka, č. ÚZPF 3418/0, 032 31 Hybe 194
1.1
526 095 Sk
(17 463.15 Eur)
115 000 Sk
(3 817.30 Eur)
374. Obec Chrenovec - Brusno
Chrenovec - Brusno č. 1, 972 32 Chrenovec-Brusno
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 00318124
evidenčné číslo žiadosti: MK-426/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2008, číslo zmluvy: MK-426/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Mariánskeho stĺpa, č. ÚZPF 11247/0 – pokračovanie obnovy
1.1
1 178 475 Sk
(39 118.20 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
375. Obec Jablonec
206, 900 86 Jablonec
okres: Pezinok, kraj: Bratislavský
IČO: 00304794
evidenčné číslo žiadosti: MK-255/2008/1.1
Projekt: Oprava pamatníka padlých v 1. a 2. svetovej vojne v obci Jablonec
1.1
148 000 Sk
(4 912.70 Eur)
376. Obec Jasenica
Jasenica č. 130, 018 17 Jasenica
okres: Považská Bystrica, kraj: Trenčiansky
IČO: 00 317 349
evidenčné číslo žiadosti: MK-5410/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 07.07.2008, číslo zmluvy: MK-5410/2008/1.1
Projekt: Obnova strechy na renesančnom kaštieli v Jasenici, č. ÚZPF 737/0, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
1.1
522 500 Sk
(17 343.82 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
377. Obec Jasenie
Horná č. 234, 976 75 Jasenie
okres: Brezno, kraj: Banskobystrický
IČO: 00313521
evidenčné číslo žiadosti: MK-7490/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: č. 151/1-2 Chata gen. Asmolovova
1.1
32 000 Sk
(1 062.21 Eur)
378. Obec K O B E L I A R O V O
č.78, 049 23 Kobeliarovo
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 0000328383
evidenčné číslo žiadosti: MK-515/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-515/2008/1.1
Projekt: Oprava šindľovej strechy a montáž žľabov a odkvapových rúr na Pamätnom dome P.J. Šafárika
1.1
464 550 Sk
(15 420.24 Eur)
379. Obec Kláštor pod Znievom
Martina Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 316 733
evidenčné číslo žiadosti: MK-1029/2008/1.1
Projekt: Obnova budovy pamätného gymnázia v Kláštore pod Znievom, č. ÚZPF 562/1
1.1
551 000 Sk
(18 289.85 Eur)
380. Obec Kláštor pod Znievom
Martina Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 316 733
evidenčné číslo žiadosti: MK-630/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.07.2008, číslo zmluvy: MK-630/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie kamenného súsošia Kalvárie v Kláštore pod Znievom - časti Lazany, č. ÚZPF 2184
1.1
760 000 Sk
(25 227.38 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
381. Obec Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 100, 958 44 Klátova Nová Ves
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: 00310549
evidenčné číslo žiadosti: MK-787/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-787/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ Tvŕdza, č. ÚZPF 177/0 - nevyhnutná oprava krytiny a fasády
1.1
330 000 Sk
(10 953.99 Eur)
190 000 Sk
(6 306.84 Eur)
382. Obec Klokoč
Klokoč 1, 962 25 Klokoč
okres: Detva, kraj: Banskobystrický
IČO: 00319996
evidenčné číslo žiadosti: MK-190/2008/1.1
Projekt: Oprava Zvoničky, č. ÚZPF 1097/0
1.1
131 700 Sk
(4 371.64 Eur)
383. Obec Kobeliarovo
Kobeliarovo 78, 049 23 Kobeliarovo
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 00328383
evidenčné číslo žiadosti: MK-7191/2008/1.1
Projekt: Oprava šindľovej strechy a montáž žľabov a odkvapových rúr na Pamätnom dome P. J. Šafárika
1.1
464 550 Sk
(15 420.24 Eur)
384. Obec Kopčany
Kollárova 318, 908 48 Kopčany
okres: Skalica, kraj: Trnavský
IČO: 00309613
evidenčné číslo žiadosti: MK-222/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-222/2008/1.1
Projekt: Pokračovanie v rekonštrukcii časti strechy pamiatkového objektu Žrebčinec a budova reprezentačná v Kopčanoch, č. ÚZPF 2132/1
1.1
1 091 557 Sk
(36 233.05 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
385. Obec Kráľ
Kráľ 223, 980 45 Kráľ
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: 00318876
evidenčné číslo žiadosti: MK-103/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 14.07.2008, číslo zmluvy: MK-103/2008/1.1
Projekt: Oprava strechy na barokovom kaštieli v Králi, č. ÚZPF 974/1-2
1.1
990 590 Sk
(32 881.56 Eur)
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
386. Obec Kráľova Lehota
Kráľova Lehota 39, 032 33 Kráľova Lehota
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 00315338
evidenčné číslo žiadosti: MK-277/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 29.09.2008, číslo zmluvy: MK-277/2008/1.1
Projekt: Stavebné úpravy - obvodový plášť a spevnené plochy Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Kráľova Lehota č. 82, č. ÚZPF 313/0
1.1
1 559 000 Sk
(51 749.32 Eur)
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
387. Obec Krušetnica
Krušetnica č. 69, 029 54 Krušetnica
okres: Námestovo, kraj: Žilinský
IČO: 00314595
evidenčné číslo žiadosti: MK-693/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Súsošia svätej trojice
1.1
896 427 Sk
(29 755.93 Eur)
388. Obec Lastovce
Hlavná 306, 076 14 Lastovce
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 00331678
evidenčné číslo žiadosti: MK-3259/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ Lastovce, č. ÚZPF 26/0, parc. č. 479, Hlavná 126, 076 14 Lastovce
1.1
1 662 500 Sk
(55 184.89 Eur)
389. Obec Lastovce
Hlavná 306, 076 14 Lastovce
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 00331678
evidenčné číslo žiadosti: MK-7992/2008
Projekt: Kaštieľ Lastovce, ÚZPF 26/0, parc. č. 479, Hlavná 126, 076 14 Lastovce
1.1
1 225 000 Sk
(40 662.55 Eur)
390. Obec Lednické Rovne
Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne
okres: Púchov, kraj: Trenčiansky
IČO: 00317462
evidenčné číslo žiadosti: MK-41/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.07.2008, číslo zmluvy: MK-41/2008/1.1
Projekt: Historický park Lednické Rovne- odstránenie kalamitné stavu, č. ÚZPF 745/5
1.1
416 005 Sk
(13 808.84 Eur)
416 000 Sk
(13 808.67 Eur)
391. Obec Lednické Rovne
Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne
okres: Púchov, kraj: Trenčiansky
IČO: 00317462
evidenčné číslo žiadosti: MK-51/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.07.2008, číslo zmluvy: MK-51/2008/1.1
Projekt: Mauzóleum Jozefa Schreibera - reštaurátorský prieskum, č. ÚZPF 745/4
1.1
278 350 Sk
(9 239.53 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
392. Obec Malá Mača
Hlavná č. 127/46, 925 21 Malá Mača
okres: Galanta, kraj: Trnavský
IČO: 37842358
evidenčné číslo žiadosti: MK-320/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 15.07.2008, číslo zmluvy: MK-320/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia drevenej zvonice v obci Malá Mača, č. ÚZPF 2515/0
1.1
478 000 Sk
(15 866.69 Eur)
185 000 Sk
(6 140.87 Eur)
393. Obec Malé Vozokany
Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany
okres: Zlaté Moravce, kraj: Nitriansky
IČO: 399426
evidenčné číslo žiadosti: MK-272/2008/1.1
Projekt: Oprava strechy, krovu, klampiarskych konštrukcii za účelom záchrany zemianskej kúrie č. ÚZPF 1464/0 "Kaštieľ Malé Vozokany"
1.1
5 961 300 Sk
(197 878.91 Eur)
394. Obec Malé Vozokany
Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany
okres: Zlaté Moravce, kraj: Nitriansky
IČO: 399426
evidenčné číslo žiadosti: MK-7099/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 25.07.2008, číslo zmluvy: MK-7099/2008/1.1
Projekt: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie za účelom záchrany zemianskej kúrie č. ÚZPF 1464/0 "Kaštieľ Malé Vozokany"
1.1
475 000 Sk
(15 767.11 Eur)
475 000 Sk
(15 767.11 Eur)
395. Obec Matúškovo
Matúškovo 138, 925 01 Matúškovo
okres: Galanta, kraj: Trnavský
IČO: 00800287
evidenčné číslo žiadosti: MK-203/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie barokovej sochy sv. Jána Nepomuckého a obnova pôvodnej barokovej kaplnky, č.ÚZPF 11431/0
1.1
553 200 Sk
(18 362.88 Eur)
396. Obec Mojmírovce
931, 951 15 Mojmírovce
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 00308269
evidenčné číslo žiadosti: MK-249/2008/1.1
Projekt: Obnova historického parku - národná kultúrna pamiatka, č. ÚZPF 1469/2 - I. etapa
1.1
475 000 Sk
(15 767.11 Eur)
397. Obec Nitrianska Blatnica
Obecný úrad č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
okres: Topoľčany, kraj: Nitriansky
IČO: 00310824
evidenčné číslo žiadosti: MK-347/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 30.09.2008, číslo zmluvy: MK-347/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia 4 - bokej stredovekej bašty, č. ÚZPF 210/2
1.1
3 208 862 Sk
(106 514.70 Eur)
160 000 Sk
(5 311.03 Eur)
398. Obec Nižná Kamenica
Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica
okres: Košice - okolie, kraj: Košický
IČO: 324485
evidenčné číslo žiadosti: MK-551/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.06.2008, číslo zmluvy: MK-551/2008/1.1
Projekt: Kamenný most Nižná Kamenica, č. ÚZPF 4384, Nižná Kamenica
1.1
280 000 Sk
(9 294.30 Eur)
280 000 Sk
(9 294.30 Eur)
399. Obec Norovce
Norovce 140, 956 38 Norovce
okres: Topoľčany, kraj: Nitriansky
IČO: 00310841
evidenčné číslo žiadosti: MK-6206/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia kaplnky v Norovciach
1.1
1 235 000 Sk
(40 994.49 Eur)
400. Obec Norovce
Norovce 140, 956 38 Norovce
okres: Topoľčany, kraj: Nitriansky
IČO: 00310841
evidenčné číslo žiadosti: MK-647/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Rekonštrukcia kaplnky v Norovciach
1.1
1 235 000 Sk
(40 994.49 Eur)
401. Obec Pečovská Nová Ves
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
okres: Sabinov, kraj: Prešovský
IČO: 00327590
evidenčné číslo žiadosti: MK-379/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia Kúrie na Hlavnej 33 v Pečovskej Novej Vsi, č. ÚZPF 335/0 - II. etapa
1.1
760 000 Sk
(25 227.38 Eur)
402. Obec Píla
Píla č. 68, 900 89 Bernolákovo
okres: Senec, kraj: Bratislavský
IČO: 00305031
evidenčné číslo žiadosti: MK-180/2008/1.1
Projekt: Obnova historickej budovy - bývalého sídla majiteľa papierne v obci Píla
1.1
1 171 234 Sk
(38 877.85 Eur)
403. Obec Podbranč , 906 05 Podbranč č. 219
č. 219, 906 05 Podbranč
okres: Senica, kraj: Trnavský
IČO: 00309818
evidenčné číslo žiadosti: MK-935/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2008, číslo zmluvy: MK-935/2008/1.1
Projekt: Statické zabezpečenie Južnej hradby horného hradu Branč - dokončenie, č. ÚZPF 655/1-2
1.1
285 000 Sk
(9 460.27 Eur)
280 000 Sk
(9 294.30 Eur)
404. Obec Skačany
Nám SNP 451, 95853 Skačany
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: 00311057
evidenčné číslo žiadosti: MK-225/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.07.2008, číslo zmluvy: MK-225/2008/1.1
Projekt: Kostol sv. Juraja v Skačanoch – prezentácia pamiatky č. ÚZPF 245/1 Skačany Projekt pokračujúcej obnovy – 4. etapa
1.1
164 000 Sk
(5 443.80 Eur)
80 000 Sk
(2 655.51 Eur)
405. Obec Skačany
Nám SNP 451, 95853 Skačany
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: 00311057
evidenčné číslo žiadosti: MK-226/2008/1.1
Projekt: 3. etapa reštaurovania kamenného súsošia na stĺpe sv. Trojica na námestí v obci Skačany číslo 11 495/1-9
1.1
470 000 Sk
(15 601.14 Eur)
406. Obec Slavec
č. 109, 049 11 Slavec
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 00328821
evidenčné číslo žiadosti: MK-133/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 20.10.2008, číslo zmluvy: MK-133/2008/1.1
Projekt: Slavec, Kúria, č. ÚZPF 2474/0, parcela 450/10, číslo súp. 173 - komplexná obnova strechy
1.1
621 300 Sk
(20 623.38 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
407. Obec Slavec
Slavec 109, 049 11 Slavec
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 00328821
evidenčné číslo žiadosti: MK-132/2008/1.1
Projekt: Slavec, dom remeselnícky, č. ÚZPF 2473/0, parcela 443/5, číslo súp. 139 - sanácia vlhkosti muriva
1.1
874 000 Sk
(29 011.49 Eur)
408. Obec Slavec
Slavec 109, 049 11 Slavec
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 00328821
evidenčné číslo žiadosti: MK-254/2008/1.1
Projekt: Slavec, Hámor, č. ÚZPF 2470/0, parcela 445/4, číslo súp. 172 - komplexná obnova strechy
1.1
802 987 Sk
(26 654.29 Eur)
409. Obec Stará Kremnička
198, 965 01 Stará Kremnička
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 00321010
evidenčné číslo žiadosti: MK-268/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-268/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie kameného stĺpa - gotického č. ÚZPF 2595/0, za obcou Stará Kremnička, parc.č. 746/1
1.1
352 240 Sk
(11 692.23 Eur)
56 000 Sk
(1 858.86 Eur)
410. Obec Staré
Staré č. 208, 072 23 Staré
okres: Michalovce, kraj: Košický
IČO: 325805
evidenčné číslo žiadosti: MK-590/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ Staré, č. ÚZPF 92/0, parc. č. 554, 559/1 Staré č. 213, okr. Michalovce, kraj Košický
1.1
288 000 Sk
(9 559.85 Eur)
411. Obec Svätý Peter
Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
okres: Komárno, kraj: Nitriansky
IČO: 00306 436
evidenčné číslo žiadosti: MK-167/2008/1.1
Projekt: Svätý Peter, úprava a budovanie plôch a zariadení verejnej zelene v intraviláne obce- rekonštrukcia historického parku. Názov kultúrnej pamiatky: Historický park pri kaštieli vo Svätom Petri, č. ÚZPF 10008/2
1.1
4 318 839 Sk
(143 359.19 Eur)
412. Obec Špania Dolina
Špania Dolina 132, 974 01 Špania Dolina
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 00313858
evidenčné číslo žiadosti: MK-443/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 19.06.2008, číslo zmluvy: MK-443/2008/1.1
Projekt: Obnova historickej budovy banskej správy
1.1
252 000 Sk
(8 364.87 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
413. Obec Šterusy
Šterusy 117, 922 03 Šterusy
okres: Piešťany, kraj: Trnavský
IČO: 00800163
evidenčné číslo žiadosti: MK-201/2008/1.1
Projekt: Socha na stĺpe Panna Mária s dieťaťom, č. ÚZPF 1033/0
1.1
245 230 Sk
(8 140.14 Eur)
414. Obec Uhrovec
SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
okres: Bánovce nad Bebravou, kraj: Trenčiansky
IČO: 0311201
evidenčné číslo žiadosti: MK-651/2008/1.1
Projekt: Obnova parku pri kaštieli v Uhrovci, č. ÚZPF 268/2, k. ú. Uhrovec, p.č. 112/1 - pokračovanie etapy - II. etapa
1.1
592 000 Sk
(19 650.80 Eur)
415. Obec Zemplín
Zemplín č. 49, 076 34 Zemplín
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 00332178
evidenčné číslo žiadosti: MK-669/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.09.2008, číslo zmluvy: MK-669/2008/1.1
Projekt: Župný dom Zemplín, č. ÚZPF 10718/0, parc. č. 85/4
1.1
847 932 Sk
(28 146.19 Eur)
120 000 Sk
(3 983.27 Eur)
416. Obec Žabokreky nad Nitrou
Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: 00311375
evidenčné číslo žiadosti: MK-492/2008/1.1
Projekt: Pokračujúca obnova kultúrnej pamiatky /tambúr/ -Mauzóleum, č. ÚZPF 10567/0, Topoľčianska cesta 571, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, kraj Trenčiansky, parc.č.1027. kat.úz. Žabokreky nad Nitrou
1.1
1 098 770 Sk
(36 472.48 Eur)
417. Obec Žipov
Žipov č. 85, 082 41 Žipov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00328065
evidenčné číslo žiadosti: MK-122/2008/1.1
Projekt: Obnova NKP - KAŠTIEĽ V ŽIPOVE, č. ÚZPF 407/0, Žipov 85, 082 41
1.1
1 627 350 Sk
(54 018.12 Eur)
418. Obec Župčany
Župčany 95, 080 01 Župčany
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00328073
evidenčné číslo žiadosti: MK-537/2008/1.1
Projekt: Komplexná obnova kúrie s areálom, Župčany č. 172, 080 01 Prešov, č. ÚZPF 408/1-3, okres Prešov, kraj Prešovský
1.1
44 077 150 Sk
(1 463 093.34 Eur)
419. Obecný úrad Tekovské Lužany
,
okres: , kraj:
IČO:
evidenčné číslo žiadosti: MK-817/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Záchrana modlitebne židovskej náboženskej obce
1.1
0 Sk
(0. Eur)
420. PaedDr. Milan Murgoň
Bayerova 3, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-65/2008/1.1
Projekt: Obnova hlavnej fasády, Dom meštiansky, č. ÚZPF 2883/0, Levoča, Košická ulica č.21, parc. č. 73
1.1
278 000 Sk
(9 227.91 Eur)
421. PARTNER PROGRESS, s.r.o.
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica, kraj: Trenčiansky
IČO: 316 370 78
evidenčné číslo žiadosti: MK-526/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.09.2008, číslo zmluvy: MK-526/2008/1.1
Projekt: Obnova kultúrnej pamiatky kaštieľ Burg, č. ÚZPF 761/0, Považské Podhradie, Považská Bystrica, Trenčiansky Kraj
1.1
4 880 000 Sk
(161 986.32 Eur)
540 000 Sk
(17 924.72 Eur)
422. Pavel Melichar
Golianova 42, 949 01 Nitra
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-367/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.09.2008, číslo zmluvy: MK-367/2008/1.1
Projekt: Obnova kaštieľa Partizánska Ľupča na parc. č. 2332, č. súp. 117, č. ÚZPF 360/0
1.1
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
423. Peter Fľak
Pod Vinicou č. 19, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-154/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 29.09.2008, číslo zmluvy: MK-154/2008/1.1
Projekt: Dvor roľnícky –dom ľudový, maštaľ, stodola, sýpka- č. UZPF lll5l/l-4, Nižné Repaše č. 72, okr. Levoča, kraj Prešovský, č.parc. 32O, KU 84103O Nižné Repaše
1.1
665 000 Sk
(22 073.96 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
424. Peter Jerdonek
Ul. Budovateľská 3518/4A, 058 01 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-197/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.06.2008, číslo zmluvy: MK-197/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia pamiatkových objektov ľudovej architektúry v obci Osturňa, súp. č. 130, č. ÚZPF 4211/2, 4
1.1
1 232 748 Sk
(40 919.74 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
425. Peter Konečný
Trieda SNP 7, 040 11 Košice - Západ
okres: Košice II, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-171/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.07.2008, číslo zmluvy: MK-171/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, Nová ulica č.47,Levoča, č. ÚZPF 2989/0
1.1
112 000 Sk
(3 717.72 Eur)
80 000 Sk
(2 655.51 Eur)
426. Peter Máriássy
Zborovská 10, 040 01 Košice - Juh
okres: Košice IV, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-135/2008/1.1
Projekt: Hrad Markušovce, č. ÚZPF 670/0
1.1
1 696 483 Sk
(56 312.92 Eur)
427. Peter Ondruš
Kláštorská 528/13, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 0
evidenčné číslo žiadosti: MK-840/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2743/0 Levoča, Kláštorská 13, súpisné č. 528, okr.Levoča, Prešovský kraj, parcela č. C-KN 257, katastrálne územie Levoča
1.1
224 206 Sk
(7 442.28 Eur)
428. Peter Suchý, Vladimír Chrašč
č. 120, č. 148, 053 72 Torysky
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-845/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový, č. ÚZPF SR pod. č. 11044/0, Torysky č. 60, parc. č. KN 299, k.ú. Torysky,Levoča, Prešov
1.1
576 080 Sk
(19 122.35 Eur)
429. Peter Vanacký
Špitálska 325/15, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-532/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, Špitálska 325/15, Levoča, č. ÚZPF 3037/0
1.1
456 000 Sk
(15 136.43 Eur)
430. PhDr. Ľubomír Vira
Czauczika 2, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-52/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2968/0, Nová ulica, o.č.13, s.č. 445, okres Levoča, kraj Prešovský, číslo parcely 502, katastrálne územie Levoča
1.1
920 816 Sk
(30 565.49 Eur)
431. PhDr. Ľubomír Vira
Czauczika 2, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-53/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-53/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 2968/0, Levoča, Nová ulica, o.č.13, s.č.445, okres Levoča, kraj Prešovský, číslo parcely 502, katastrálne územie Levoča
1.1
78 850 Sk
(2 617.34 Eur)
78 000 Sk
(2 589.13 Eur)
432. PhDr. Soňa Harňáková
Biskupická 23, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
okres: Bratislava II, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-368/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Baníckeho domu v Španej Doline, č. ÚZPF 3040
1.1
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
433. PhDr. Viera Tomková
Vlčkova 4, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-229/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia strechy pamiatkového objektu, č. ÚZPF 420/0, Vlčkova 4, Bratislava 1
1.1
930 771 Sk
(30 895.94 Eur)
434. Považské múzeum v Žiline
Topoľová 1, 010 03 Strečno
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 36145173
evidenčné číslo žiadosti: MK-441/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.09.2008, číslo zmluvy: MK-ZI/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia strechy Južného paláca na Hrade Strečno, č. ÚZPF 1370/1-12, Hrad s areálom, Hrad Strečno, 013 24 Strečno
1.1
1 167 005 Sk
(38 737.47 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
435. Pozemkové spoločenstvo lesné Lietava
Lietava, 013 18 Lietava
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 31936911
evidenčné číslo žiadosti: MK-653/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Hrad Lietava 2008 (záchrana monumentálnej zrúcaniny gotického hradu)
1.1
1 274 805 Sk
(42 315.77 Eur)
436. Pravoslávna cirkevná obec Snina
Sládkovičova 366/70, 069 01 Snina
okres: Snina, kraj: Prešovský
IČO: 31987761
evidenčné číslo žiadosti: MK-117/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie ikonostasu, č.ÚZPF 752/1-10 z pravoslávneho dreveného kostola sv. Michala archanjela v Ruskom Potoku, 067 66 Ruský Potok, súp. č. 76, okr.SNINA
1.1
456 000 Sk
(15 136.43 Eur)
437. Pravoslávna cirkevná obec Komárno
Palatinová 32, 945 01 Komárno
okres: Komárno, kraj: Nitriansky
IČO: 34016996
evidenčné číslo žiadosti: MK-7266/2008/1.1
Projekt: Obnova strechy pravoslávneho kostola v Komárne (zapísaný v ÚZPF pod číslom 304/1)
1.1
877 036 Sk
(29 112.26 Eur)
438. Pravoslávna cirkevná obec Medvedie
20, 090 05 Medvedie
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: 319 88 261
evidenčné číslo žiadosti: MK-7723/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia dreveného chrámu sv.veľkomučeníka Dimitrija
1.1
1 430 000 Sk
(47 467.30 Eur)
439. Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove - eparchiálna rada
Budovateľská 1, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00179167
evidenčné číslo žiadosti: MK-7187/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-7187/2008/1.1
Projekt: Obnova kostola sv. Mikuláša na Mikulášskej ulici v Bratislave zapísaného v ÚZPF pod číslom 128/0
1.1
1 216 715 Sk
(40 387.54 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
440. Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
Budovateľská 1, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00179167
evidenčné číslo žiadosti: MK-672/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-672/2008/1.1
Projekt: Obnova meštianskeho domu, č. ÚZPF 2874/0, Levoča, Košická 12, súpisné číslo 76, okres Levoča, Prešovský kraj, zapísaný na LV číslo 3127, parcela číslo C-KN 62, katastrálne územie Levoča
1.1
1 098 682 Sk
(36 469.56 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
441. Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
Budovateľská 1, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00179167
evidenčné číslo žiadosti: MK-673/2008/1.1
Projekt: Obnova meštianskeho domu na Hlavnej 25 v Prešove, č. ÚZPF 3197/0
1.1
1 344 590 Sk
(44 632.21 Eur)
442. Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
Budovateľská 1, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 00179167
evidenčné číslo žiadosti: MK-674/2008/1.1
Projekt: Oprava strechy pravoslávneho dreveného kostola sv. Michala v Ruskom Potoku, č. ÚZPF 144/1-5, 067 66 Ruský Potok, súp. č. 76, okres Snina
1.1
1 216 570 Sk
(40 382.73 Eur)
443. Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01
okres: , kraj:
IČO: 37870475
evidenčné číslo žiadosti: MK-823/2008/1.1
Projekt: Oprava fasády kaštieľa v Humennom, č. ÚZPF 109/1-2
1.1
4 693 000 Sk
(155 779.06 Eur)
444. Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 37870475
evidenčné číslo žiadosti: MK-779/2008/1.1
Projekt: Obnova fasády a výmena okenných výplní na fasáde meštianskeho domu č. 11 na Ul. Dr. Alexandra v Kežmarku, č. ÚZPF 2506/0
1.1
481 600 Sk
(15 986.19 Eur)
445. Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 37870475
evidenčné číslo žiadosti: MK-781/2008/1.1
Projekt: Obnova zastrešenia budovy Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, č. ÚZPF 839/0, Prešovský samosprávny kraj, k. ú. Poprad, parcela číslo: 2608
1.1
1 983 541 Sk
(65 841.50 Eur)
446. Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 37870475
evidenčné číslo žiadosti: MK-782/2008/1.1
Projekt: Oprava fasády budovy Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, národnej kultúrnej pamiatky, č. ÚZPF 839/0, Prešovský samosprávny kraj, k. ú. Poprad, parcela číslo: 2608
1.1
1 262 426 Sk
(41 904.87 Eur)
447. Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 37870475
evidenčné číslo žiadosti: MK-806/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-806/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie slnečných hodín na hrade v Kežmarku
1.1
380 000 Sk
(12 613.69 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
448. PW - REAL, s.r.o
Štúrova č. 11, 949 01 Nitra
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 36554561
evidenčné číslo žiadosti: MK-231/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 10.07.2008, číslo zmluvy: MK-231/2008/1.1
Projekt: Oprava strechy renesančného kaštieľa - Kaštieľ s areálom, č. ÚZPF 159/1
1.1
1 236 153 Sk
(41 032.76 Eur)
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
449. PW - REAL, s.r.o
Štúrova č. 11, 949 01 Nitra
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 36554561
evidenčné číslo žiadosti: MK-232/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia parku - kaštieľ s areálom park č. ÚZPF 159/2
1.1
533 800 Sk
(17 718.91 Eur)
450. Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
Pasteurovo námestie č. 6, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 00587125
evidenčné číslo žiadosti: MK-775/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-775/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie fasády kostola Sv. Trojice Košice
1.1
21 500 000 Sk
(713 669.26 Eur)
1 000 000 Sk
(33 193.92 Eur)
451. Rastislav Mačňák
Podbiel 270, 027 42 Podbiel
okres: Tvrdošín, kraj: Žilinský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-28/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-28/2008/1.1
Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky, ľudový zrubový dom, súpisné číslo 191, situovanej na parcele č. KN 40 v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry v Podbieli, č. ÚZPF 2780/0
1.1
730 000 Sk
(24 231.56 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
452. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Malá Bara
Hlavná 3, 076 32 Bara
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 31996876
evidenčné číslo žiadosti: MK-547/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.09.2008, číslo zmluvy: MK-547/2008/1.1
Projekt: Reformovaný kostol Malá Bara, č. ÚZPF 8/0
1.1
358 180 Sk
(11 889.40 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
453. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Plešivec
Domická 162, 049 11 Plešivec
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31967892
evidenčné číslo žiadosti: MK-797/2008/1.1
Projekt: Plešivec, kostol ref., č. ÚZPF 537/0, architektonicko-historický a reštaurátorský výskum
1.1
275 500 Sk
(9 144.92 Eur)
454. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Plešivec
Domická 172, 049 11 Plešivec
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31967892
evidenčné číslo žiadosti: MK-682/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.09.2008, číslo zmluvy: MK-682/2008/1.1
Projekt: Plešivec, kostol ref., č. ÚZPF 537/0, zastrešenie severnej kaplnky
1.1
959 763 Sk
(31 858.30 Eur)
450 000 Sk
(14 937.26 Eur)
455. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Svätuše
Podhorská 129/54, 076 83 Svätuše
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 31996141
evidenčné číslo žiadosti: MK-666/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 27.08.2008, číslo zmluvy: MK-666/2008/1.1
Projekt: Refomovaný kresťanský kostol Svätuše, č. ÚZPF 35/0; č. ÚZPF predmetu 4949/0 strop kazetový maľovaný; 076 83 Svätuše, ul. Podhorská, okr. Trebišov, kraj: Košice; č. parc. 324, súp č. 124
1.1
133 000 Sk
(4 414.79 Eur)
130 000 Sk
(4 315.21 Eur)
456. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Veľká Tŕňa
Lesná 96, 076 82 Veľká Tŕňa
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 35555092
evidenčné číslo žiadosti: MK-518/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.09.2008, číslo zmluvy: MK-518/2008/1.1
Projekt: Reformovaný kostol Veľká Tŕňa, Lesná 97 Veľká Tŕňa 07682, č. ÚZPF 46/0
1.1
774 510 Sk
(25 709.02 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
457. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Zemplín
Zemplín č. 62, 076 34Zemplín Zemplín
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 31997121
evidenčné číslo žiadosti: MK-670/2008/1.1
Projekt: Kostol reformovaný Zemplín, č. ÚZPF 57/0
1.1
760 000 Sk
(25 227.38 Eur)
458. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Zemplínske Jastrabie
Hlavná 143, 076 05 Zemplínske Jastrabie
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 35505371
evidenčné číslo žiadosti: MK-496/2008/1.1
Projekt: Reformovaný kostol Zemplínske Jastrabie, č. ÚZPF 59/0, parc. č. 41
1.1
575 000 Sk
(19 086.50 Eur)
459. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Maďarský cirkevný zbor Košice
Kováčska 15, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 31275893
evidenčné číslo žiadosti: MK-603/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, Kováčska č.15, Košice, č. ÚZPF 1166/0
1.1
700 000 Sk
(23 235.74 Eur)
460. Rehoľa menších bratov - Františkánov
Františkánska 2, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00586862
evidenčné číslo žiadosti: MK-321/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2008, číslo zmluvy: MK-321/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia malého organa vo františkánskom kostole sv. Barbory, č. ÚZPF 163/1-18H – dokončenie obnovy nástroja, J. M. Hurbana 14, Žilina
1.1
142 500 Sk
(4 730.13 Eur)
140 000 Sk
(4 647.15 Eur)
461. Rehoľa menších bratov - Františkánov
Františkánska 2, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00586862
evidenčné číslo žiadosti: MK-322/2008/1.1
Projekt: I. etapa reštaurovania - reštaurátorský výskum hlavného oltára sv. Barbory č. ÚZPF 163/1-18 v kostole sv. Barbory v Žiline a spracovanie Návrhu na reštaurovanie
1.1
470 000 Sk
(15 601.14 Eur)
462. Rehoľa menších bratov - Františkánov
Františkánska 2, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00586862
evidenčné číslo žiadosti: MK-324/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2008, číslo zmluvy: MK-324/2008/1.1
Projekt: Bočný oltár sv. Anny v Kostole Zvestovania Panny Márie, Františkánske nám. 2, Bratislava, č. ÚZPF 47/1-8
1.1
712 500 Sk
(23 650.67 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
463. Rehoľa menších bratov - Františkánov
Františkánska 2, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00586862
evidenčné číslo žiadosti: MK-325/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2008, číslo zmluvy: MK-325/2008/1.1
Projekt: Sanácia vlhkosti obvodových múrov františkánskeho kostola sv. Barbory v Žiline, č. ÚZPF 1394/2, Hurbanova 14, Žilina
1.1
394 000 Sk
(13 078.40 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
464. Rehoľa piaristov na Slovensku
Piaristická 8, 949 01 Nitra
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 00 58 63 15
evidenčné číslo žiadosti: MK-235/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.06.2008, číslo zmluvy: MK-235/2008/1.1
Projekt: Komplexná obnova kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi Časť: Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NhNKP, č. ÚZ PF : 872/2, Unif. názov NKP: KLÁŠTOR PIARISTOV 971 01 Prievidza, ul. A. Hlinku 50, kraj Trenčiansky
1.1
1 803 000 Sk
(59 848.64 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
465. Rehoľa Piaristov na Slovensku
Piaristická 8, 949 01 Nitra
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 00586315
evidenčné číslo žiadosti: MK-213/2008/1.1
Projekt: Oprava fasády Lýcea Rehole Piaristov, č. ÚZPF 363/1, Námestie slobody 100, Sabinov
1.1
3 877 715 Sk
(128 716.56 Eur)
466. Rehoľa piaristov na Slovensku
Piaristická 8, 949 01 Nitra
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 00586315
evidenčné číslo žiadosti: MK-236/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.06.2008, číslo zmluvy: MK-236/2008/1.1
Projekt: Komplexná obnova kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, časť: statické zabezpečenie kostola, oprava krovu a fasády, NhNKP, č. ÚZPF 872/2, Unif. názov NKP: KLÁŠTOR PIARISTOV, 971 01 Prievidza, ul. A. Hlinku 50, kraj Trenčiansky
1.1
6 628 000 Sk
(220 009.29 Eur)
800 000 Sk
(26 555.14 Eur)
467. RENT-INVEST REALITY, s.r.o.
Sabinovská 1, 080 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 36473308
evidenčné číslo žiadosti: MK-807/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.09.2008, číslo zmluvy: MK-807/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, Nám. Majstra Pavla 19 Levoča, č. ÚZPF 2908/0, parc.číslo C-KN 873 – reštaurátorský výskum
1.1
53 000 Sk
(1 759.28 Eur)
53 000 Sk
(1 759.28 Eur)
468. RENT-INVEST REALITY, s.r.o.
Sabinovská 1, 080 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 36473308
evidenčné číslo žiadosti: MK-808/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.09.2008, číslo zmluvy: MK-808/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, Nám. Majstra Pavla 19 Levoča, č. ÚZPF 2908/0, parc.číslo C-KN 873 – obnova východnej fasády
1.1
269 000 Sk
(8 929.16 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
469. RENT-INVEST REALITY, s.r.o.
Sabinovská 1, 080 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 36473308
evidenčné číslo žiadosti: MK-809/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.09.2008, číslo zmluvy: MK-809/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, Nám. Majstra Pavla 19 Levoča, č. ÚZPF 2908/0, parc.číslo C-KN 873 – obnova priestorov suterénu.
1.1
508 700 Sk
(16 885.75 Eur)
80 000 Sk
(2 655.51 Eur)
470. Rim.kat. cirkev. farnosť Sedlice
Sedlice 268, 082 43 Sedlice
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31978525
evidenčné číslo žiadosti: MK-7515/2008/1.1
Projekt: obnova zvonov 1. 3210 / 1 2. 3210 / 2
1.1
28 395 Sk
(942.54 Eur)
471. Rímsko katolícka cirkev, farnosť Čerhov
Hlavná 21, 076 81 Čerhov
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 31998691
evidenčné číslo žiadosti: MK-142/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 03.10.2008, číslo zmluvy: MK-142/2008/1.1
Projekt: Čerhov, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Obraz oltárny Vzkriesenie Lazára s ozdobným rámom, č. ÚZPF 4830
1.1
246 665 Sk
(8 187.78 Eur)
30 000 Sk
(995.82 Eur)
472. Rímsko-katolícka cirkev Gelnica
Slovenská č.11, 056 01 Gelnica
okres: Gelnica, kraj: Košický
IČO: 31972870
evidenčné číslo žiadosti: MK-859/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Statická sanácia klenby hlavnej lode v Rímskokatolíckom farskom kostole v Gelnici, Cintorínska č.12,súp.č.1,parc.č.1/2, Gelnica, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 639/1
1.1
168 000 Sk
(5 576.58 Eur)
473. Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hlohovec
Kamenná 6, 920 01 Hlohovec
okres: Hlohovec, kraj: Trnavský
IČO: 34014314
evidenčné číslo žiadosti: MK-10/2008/1.1
Projekt: Kostol - Obnova kostola sv. Michala - rekonštrukcia strechy, č. ÚZPF 841/1, nám. sv. Michala, 920 01 Hlohovec
1.1
2 187 377 Sk
(72 607.61 Eur)
474. Rímsko-katolická cirkev, farnosť Hraň
SNP 157, 076 03 Hraň
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 31998721
evidenčné číslo žiadosti: MK-381/2008/1.1
Projekt: Realizácia reštaurátorských prác na Hlavnom oltári v rímsko-katolickom kostole sv.Kríža, Hraň
1.1
1 183 225 Sk
(39 275.87 Eur)
475. Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Kopčany
Štefánikovo námestie 606, 908 48 Kopčany
okres: Skalica, kraj: Trnavský
IČO: 34014357
evidenčné číslo žiadosti: MK-223/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2008, číslo zmluvy: MK-223/2008/1.1
Projekt: Kostol a archeologická lokalita, č. ÚZPF 10820/1 - "Ukončenie reštaurovania exteriéru Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch"
1.1
230 056 Sk
(7 636.46 Eur)
230 000 Sk
(7 634.60 Eur)
476. Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Mníšek n/Popradom, Pavol Slotka, farár
Mníšek n/Popradom 116, 065 22 Hraničné
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: 31999531
evidenčné číslo žiadosti: MK-769/2008/1.1
Projekt: III. etapa reštaurovania – Obetný stôl – Reliéf Zvestovania – Drevený rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Hraničnom č. 94, č. ÚZPF: 1831/2, 065 21 Hraničné, okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský, LV č. 124, č. parc. 1, kat. úz. Hraničné
1.1
57 081 Sk
(1 894.74 Eur)
477. Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Obišovce
Kysak, 044 81 Kysak
okres: Košice - okolie, kraj: Košický
IČO: 35507608
evidenčné číslo žiadosti: MK-804/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2008, číslo zmluvy: MK-804/2008/1.1
Projekt: Obnova rímskokatolíckého kostola sv. Kataríny v Kysaku, 044 81 Kysak, č. ÚZPF 313
1.1
152 000 Sk
(5 045.48 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
478. Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Rybany
313, 956 36 Bánovce nad Bebravou
okres: Bánovce nad Bebravou, kraj: Trenčiansky
IČO: 34072241
evidenčné číslo žiadosti: MK-5465/2008/1.1
Projekt: Stavebné práce na záchranu rímsko-katolíckeho kostola sv. Havla č. 143/0
1.1
891 329 Sk
(29 586.70 Eur)
479. Rímskokatolícka cirkev , farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31999701
evidenčné číslo žiadosti: MK-125/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie južného portálu, rímskokatolícky kostol sv. Kríža v Kežmarku, č. ÚZPF 2606/1, Kostolné nám. 20, 060 01 Kežmarok
1.1
1 613 622 Sk
(53 562.44 Eur)
480. Rímskokatolícka cirkev , farnosť Slovenská Ves
Slovenská Ves 415, 059 02 Slovenská Ves
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31 999 816
evidenčné číslo žiadosti: MK-126/2008/1.1
Projekt: Strop kazetový z Rímskokatolíckeho kostola sv. Uršule vo Výbornej - reštaurovanie, č. ÚZPF 2557/0
1.1
2 074 325 Sk
(68 854.98 Eur)
481. Rímskokatolícka cirkev , farnosť Spišská Belá
Hviezdoslavova 27, 059 01 Spišská Belá
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31 999 824
evidenčné číslo žiadosti: MK-767/2008/1.1
Projekt: Statické zabezpečenie rímskokatolíckej fary v Spišskej Belej, č. ÚZPF 963/0, Hviezdoslavova 27, Spišská Belá
1.1
427 975 Sk
(14 206.17 Eur)
482. Rímskokatolícka cirkev - farnosť Likavka
Hollého 116, 034 95 Likavka
okres: Ružomberok, kraj: Žilinský
IČO: 31920730
evidenčné číslo žiadosti: MK-344/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-344/2008/1.1
Projekt: Kostol sv.Martina v Martinčeku, reštaurovanie nástenných malieb/exteriér-východná stena/vstupný kamenný portál a vstupné dvere
1.1
900 000 Sk
(29 874.53 Eur)
483. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 00179086
evidenčné číslo žiadosti: MK-217/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 15.07.2008, číslo zmluvy: MK-217/2008/1.1
Projekt: Záchrana kultúrnej pamiatky Premonštrátskeho kláštora a kostola v Kláštore pod Znievom, č. ÚZPF 557/1-5
1.1
1 035 000 Sk
(34 355.71 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
484. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Nám. Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 35593008
evidenčné číslo žiadosti: MK-7965/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 10.11.2008, číslo zmluvy: MK-7965/2008/1.1
Projekt: III. etapa reštaurovania výtvarnej výzdoby v interiéri Katedrály sv. Emeráma v Nitre
1.1
1 700 000 Sk
(56 429.66 Eur)
1 700 000 Sk
(56 429.66 Eur)
485. Rímskokatolícka cirkev farnosť Ladomerská Vieska
Ladomerská Vieska 110, 965 01 Ladomerská Vieska
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 31939376
evidenčné číslo žiadosti: MK-882/2008/1.1
Projekt: Kostol Sv. Vavrinca 2246/1, zaniknutá obec Horné Opatovce, okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, č.p. 17, kat. územie Horné Opatovce
1.1
544 924 Sk
(18 088.16 Eur)
486. Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Močenok
Družstevná 1540, 951 31 Močenok
okres: Šaľa, kraj: Nitriansky
IČO: 34072951
evidenčné číslo žiadosti: MK-74/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-74/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie kamenného súsošia Kalvárie v obci Močenok, sv. Gorazda 519, 951 31 Močenok UZPF č. 1545/1-6
1.1
304 000 Sk
(10 090.95 Eur)
487. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaniža
Domaniža 2, 018 16 Domaniža
okres: Považská Bystrica, kraj: Trenčiansky
IČO: 31905170
evidenčné číslo žiadosti: MK-312/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 06.08.2008, číslo zmluvy: MK-312/2008/1.1
Projekt: Obnova rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša Biskupa v Domaniži, č. ÚZPF 710/1 - II. etapa, pamiatkový a archeologický výskum
1.1
265 000 Sk
(8 796.39 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
488. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ladomerská Vieska
Ladomerská Vieska 110, 965 01 Ladomerská Vieska
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 3193 9376
evidenčné číslo žiadosti: MK-689/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.09.2008, číslo zmluvy: MK-689/2008/1.1
Projekt: Ladomerská Vieska, bočný oltár Všechsvätých, rímskokatolícky kostol Krista kráľa, č. ÚZPF 3892/1 - 8
1.1
899 175 Sk
(29 847.14 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
489. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Likavka
Hollého 116, 034 95 Likavka
okres: Ružomberok, kraj: Žilinský
IČO: 31920730
evidenčné číslo žiadosti: MK-7214/2008/1.1
Projekt: Kostol sv. Martina v Martinčeku, reštaurovanie nástenných malieb/exteriér-východná stena/vstupný kamenný portál a vstupné dvere
1.1
893 000 Sk
(29 642.17 Eur)
490. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján
Farská 116, 032 03 Liptovský Ján
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 31920811
evidenčné číslo žiadosti: MK-686/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 25.08.2008, číslo zmluvy: MK-686/2008/1.1
Projekt: Hlavný oltár Sv. Jána Krstiteľa, č.ÚZPF-1507/1-10 Liptovský Ján, ul. Fraňa Kráľa 148, okr. Liptovský Mikuláš
1.1
598 500 Sk
(19 866.56 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
491. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modrý Kameň
Zámocká 63, 992 01 Modrý Kameň
okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
IČO: 31933360
evidenčné číslo žiadosti: MK-390/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie súsošia na Kalvárii v Modrom Kameni, č. ÚZPF 2884/1-6: 2884/1 - kríž s korpusom, Ukrižovaný; 2884/2 - kríž s korpusom, lotor; 2884/3 - kríž s korpusom, lotor; 2884/4 - socha, sv. Ján Evanjelista; 2884/5 - socha, Panna Mária; 5884/6 - socha, sv. Mária Magdaléna
1.1
470 000 Sk
(15 601.14 Eur)
492. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turčiansky Ďur
Turčiansky Ďur 11, 038 43 Kláštor pod Znievom
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 31939082
evidenčné číslo žiadosti: MK-216/2008/1.1
Projekt: Záchrana rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v Socovciach, č. ÚZPF 626/0
1.1
4 944 098 Sk
(164 113.99 Eur)
493. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
Hradné nám. 7, 950 50 Nitra
okres: Nitra, kraj: Nitriansky
IČO: 35593008
evidenčné číslo žiadosti: MK-620/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2008, číslo zmluvy: MK-620/2008/1.1
Projekt: II. etapa reštaurovania výtvarnej výzdoby v interiéri Katedrály sv. Emeráma v Nitre, č. ÚZPF 1483/3
1.1
4 319 500 Sk
(143 381.13 Eur)
4 300 000 Sk
(142 733.85 Eur)
494. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bánovce nad Bebravou
Farská 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou
okres: Bánovce nad Bebravou, kraj: Trenčiansky
IČO: 34 072 772
evidenčné číslo žiadosti: MK-468/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia strechy Rímsko-katolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice
1.1
3 542 535 Sk
(117 590.62 Eur)
495. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bátovce
Bátovce 50, 935 03 Bátovce
okres: Levice, kraj: Nitriansky
IČO: 34072985
evidenčné číslo žiadosti: MK-5427/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.06.2008, číslo zmluvy: MK-5427/2008/1.1
Projekt: Obnova exterierových omietok a ohrady kostola sv. Martina v Bátovciach
1.1
4 100 000 Sk
(136 095.07 Eur)
340 000 Sk
(11 285.93 Eur)
496. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Beckov
Beckov č. 36, 916 38 Beckov
okres: Nové Mesto nad Váhom, kraj: Trenčiansky
IČO: 34072284
evidenčné číslo žiadosti: MK-314/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie vrchného nadstavca hlavného oltára sv. Štefana Kráľa, č. ÚZPF 1075/1-8
1.1
466 925 Sk
(15 499.07 Eur)
497. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Beckov
Beckov č. 36, 916 38 Beckov
okres: Nové Mesto nad Váhom, kraj: Trenčiansky
IČO: 34072284
evidenčné číslo žiadosti: MK-315/2008/1.1
Projekt: Obnova fasády farského kostola sv. Štefana Kráľa v Beckove, č. ÚZPF 1183/0
1.1
600 400 Sk
(19 929.63 Eur)
498. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobot
Bobot 67, 913 25 Bobot
okres: Trenčín, kraj: Trenčiansky
IČO: 34072969
evidenčné číslo žiadosti: MK-607/2008/1.1
Projekt: I. etapa realizácie statického zabezpečenia Rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša s opevnením v Bobote, č. ÚZPF 1185/1, nachádzajúci sa v okrese Trenčín, Trenčiansky kraj
1.1
2 576 735 Sk
(85 531.93 Eur)
499. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobot
Bobot 67, 913 25 Bobot
okres: Trenčín, kraj: Trenčiansky
IČO: 34072969
evidenčné číslo žiadosti: MK-7968/2008/1.1
Projekt: I. etapa realizácie statického zabezpečenia Rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša s opevnením v Bobote, zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1185/1, nachádzajúci sa v okrese Trenčín, Trenčiansky kraj
1.1
2 855 292 Sk
(94 778.33 Eur)
500. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov
Pri kostole 169, 029 42 Bobrov
okres: Námestovo, kraj: Žilinský
IČO: 31905684
evidenčné číslo žiadosti: MK-164/2008/1.1
Projekt: Bočný barokový oltár sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF 898/1-4, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba staršieho, ul. Pri kostole 169, 029 42 Bobrov, okr. Námestovo, kraj Žilina
1.1
430 000 Sk
(14 273.39 Eur)
501. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrovec
Bobrovec 78, 032 21Bobrovec Bobrovec
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 31920641
evidenčné číslo žiadosti: MK-7662/2008/1.1
Projekt: Oprava strechy kostola Všetkých svätých v Trstenom, NKP č. 373/1
1.1
295 000 Sk
(9 792.21 Eur)
502. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bojnice
Sládkovičova ul. 8, 972 01 Bojnice
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 31938744
evidenčné číslo žiadosti: MK-6799/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie hlavného oltára sv. Michala archanjela z rím. kat. Kaplnky sv. Michala archanjela v Bojniciach, č. ÚZPF: 710/1-14
1.1
436 373 Sk
(14 484.93 Eur)
503. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bojnice
Sládkovičova ul. č. 8, 972 01 Bojnice
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 31938744
evidenčné číslo žiadosti: MK-487/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.09.2008, číslo zmluvy: MK-487/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie sochy Panny Márie Immaculaty na podstavci, č. ÚZPF 805/36 - pokračovanie obnovy
1.1
808 213 Sk
(26 827.76 Eur)
290 000 Sk
(9 626.24 Eur)
504. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava - Rusovce
Gerulátska 63, 851 10 Bratislava - Rusovce
okres: Bratislava V, kraj: Bratislavský
IČO: 30809215
evidenčné číslo žiadosti: MK-301/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 19.06.2008, číslo zmluvy: MK-301/2008/1.1
Projekt: Rímskokatolícky kostol sv. Víta na Balkánskej ulici v Bratislave-Rusovciach, č. ÚZPF 703/0, kompletná rekonštrukcia a obnova kostola sv. Víta reštaurovanie fasády kostola
1.1
2 000 000 Sk
(66 387.84 Eur)
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
505. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brezová pod Bradlom
Bukovská 4, 906 13 Brezová pod Bradlom
okres: Myjava, kraj: Trenčiansky
IČO: 34016791
evidenčné číslo žiadosti: MK-68/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.11.2008, číslo zmluvy: MK-68/2008/1.1
Projekt: Brezová pod Bradlom, hlavný oltár sv. Augustína z rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice, IV. etapa, č. ÚZPF 1566/1 - 8
1.1
184 475 Sk
(6 123.45 Eur)
184 000 Sk
(6 107.68 Eur)
506. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brutovce
22, 053 73 Brutovce
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 31966152
evidenčné číslo žiadosti: MK-793/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.09.2008, číslo zmluvy: MK-793/2008/1.1
Projekt: Socha voľná Panna Mária s dieťaťom, kostol sv. Vavrinca v Brutovciach, č. ÚZPF 3970/0
1.1
197 000 Sk
(6 539.20 Eur)
170 000 Sk
(5 642.97 Eur)
507. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bytča
Nám. SR 2, 014 01 Bytča
okres: Bytča, kraj: Žilinský
IČO: 31924701
evidenčné číslo žiadosti: MK-704/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie oltára bočného sv. Františka z Assisi v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Bytči, č. ÚZPF 58/1-9
1.1
1 429 531 Sk
(47 451.74 Eur)
508. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bytča
Nám. SR 2, 014 01 Bytča
okres: Bytča, kraj: Žilinský
IČO: 31924701
evidenčné číslo žiadosti: MK-705/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.08.2008, číslo zmluvy: MK-705/2008/1.1
Projekt: Reštarovanie bočného oltára Panny Márie v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Bytči, č. v ÚZPF 59/1-9
1.1
1 430 481 Sk
(47 483.27 Eur)
180 000 Sk
(5 974.91 Eur)
509. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čataj
Hlavná 110, 900 83 Čataj
okres: Senec, kraj: Bratislavský
IČO: 34013512
evidenčné číslo žiadosti: MK-266/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2008, číslo zmluvy: MK-266/2008/1.1
Projekt: Statická a stavebnotechnická sanácia, č. ÚZPF 394/0 - Rímskokatolíckeho kostola v Čataji
1.1
190 000 Sk
(6 306.84 Eur)
190 000 Sk
(6 306.84 Eur)
510. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čerín
Čerín 64, 974 01 Čerín
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 37 896 881
evidenčné číslo žiadosti: MK-170/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-170/2008/1.1
Projekt: Ukončenie reštaurátorských prác na gotických nástenných maľbách vo svätyni a víťaznom oblúku, kostol s areálom, 36/1, Čerín
1.1
850 250 Sk
(28 223.13 Eur)
511. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Číčov
Farnosť Číčov, 946 19 Číčov
okres: Komárno, kraj: Nitriansky
IČO: 34014403
evidenčné číslo žiadosti: MK-466/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie kamennej sochy sv. Jána Nepomuckého s podstavcom v obci Číčov, č. ÚZPF 2082/0, Číčov parcela 5/2
1.1
361 000 Sk
(11 983. Eur)
512. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice
č.d. 517, 919 53 Dechtice
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 34013148
evidenčné číslo žiadosti: MK-7969/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.11.2008, číslo zmluvy: MK-7969/2008/1.1
Projekt: Archeologický výskum pri kostole sv. Kataríny v Dechticiach, zapísaného v ÚZPF SR pod číslom 792/0.
1.1
95 000 Sk
(3 153.42 Eur)
70 000 Sk
(2 323.57 Eur)
513. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice
Dechtice 517, 919 53 Dechtice
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 34013148
evidenčné číslo žiadosti: MK-376/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2008, číslo zmluvy: MK-376/2008/1.1
Projekt: Sanácia vlhkosti muriva kostola sv. Kataríny v Dechticiach, č. ÚZPF 792/0 – II. etapa - pamiatkový výskum a zameranie objektu
1.1
170 000 Sk
(5 642.97 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
514. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Demandice
Demandice 235, 935 85 Demandice
okres: Levice, kraj: Nitriansky
IČO: 34012541
evidenčné číslo žiadosti: MK-245/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.06.2008, číslo zmluvy: MK-245/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie južného neskorogotického portálu rímskokatolíckeho konstola sv. Heleny, Demandice, č. ÚZPF 1596/0
1.1
332 500 Sk
(11 036.98 Eur)
240 000 Sk
(7 966.54 Eur)
515. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhá nad Oravou
č. 199, 027 55 Dlhá nad Oravou
okres: Dolný Kubín, kraj: Žilinský
IČO: 1799005115
evidenčné číslo žiadosti: MK-628/2008/1.1
Projekt: Obnova Kostola sv. Ladislava v Dlhej nad Oravou, č. ÚZPF 215/0
1.1
896 750 Sk
(29 766.65 Eur)
516. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dobrá Niva
nám. SNP 112/14, 962 61 Dobrá Niva
okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický
IČO: 31938795
evidenčné číslo žiadosti: MK-556/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-556/2008/1.1
Projekt: Bočný oltár Piety barokový v kostole Sv. Michala Archanjela v Dobrej Nive, SNP 112/14, 962 61 Dobrá Niva, ev. č. 1137/1-5
1.1
171 000 Sk
(5 676.16 Eur)
170 000 Sk
(5 642.97 Eur)
517. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dobrá Niva
nám. SNP 112/14, 962 61 Dobrá Niva
okres: Zvolen, kraj: Banskobystrický
IČO: 31938795
evidenčné číslo žiadosti: MK-558/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-558/2008/1.1
Projekt: Oltár bočný Ukrižovania v kostole Sv. Michala Archanjela v Dobrej Nive, SNP 112/14, 962 61 Dobrá Niva, č. ÚZPF 1138/1-6
1.1
171 000 Sk
(5 676.16 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
518. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dobšiná
Zimná 187, 049 25 Dobšiná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 3197386
evidenčné číslo žiadosti: MK-605/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Oltár, pevný, retabulový z rímskokatolíckeho kostola Sv. Františka Xaverského, č. ÚZPF 3479/1-8, reštaurovanie plastiky Sv. Alojza Gonzagu, Sv. Biskupa
1.1
203 300 Sk
(6 748.32 Eur)
519. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín
Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný Kubín
okres: Dolný Kubín, kraj: Žilinský
IČO: 31905706
evidenčné číslo žiadosti: MK-490/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie hlavného oltára Najsvätejšej Trojice v Rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Kubíne, č. ÚZPF 1094/1-7
1.1
997 025 Sk
(33 095.17 Eur)
520. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín
Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný Kubín
okres: Dolný Kubín, kraj: Žilinský
IČO: 31905706
evidenčné číslo žiadosti: MK-563/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie kazateľnice v Rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Kubíne, č. ÚZPF 1096/1-8
1.1
529 625 Sk
(17 580.33 Eur)
521. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín
Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný Kubín
okres: Dolný Kubín, kraj: Žilinský
IČO: 31905706
evidenčné číslo žiadosti: MK-567/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v Rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Kubíne, č. ÚZPF 1095/1-5
1.1
720 575 Sk
(23 918.71 Eur)
522. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaniža
Domaniža 2, 018 16 Domaniža
okres: Považská Bystrica, kraj: Trenčiansky
IČO: 31905170
evidenčné číslo žiadosti: MK-313/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 06.08.2008, číslo zmluvy: MK-313/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie a sv. Mikuláša, č. UZPF 2336/1-10 v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži - II. etapa
1.1
906 000 Sk
(30 073.69 Eur)
660 000 Sk
(21 907.99 Eur)
523. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná
Jánošíkovská 754, 900 42 Dunajská Lužná
okres: Senec, kraj: Bratislavský
IČO: 34011714
evidenčné číslo žiadosti: MK-246/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.06.2008, číslo zmluvy: MK-246/2008/1.1
Projekt: Súsošie Madony Žitného Ostrova s Ježiškom, č. ÚZPF 10745/1-2, Dunajská Lužná 754, 90042
1.1
152 000 Sk
(5 045.48 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
524. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Duplín
Duplín 111, 091 01Duplín Duplín
okres: Stropkov, kraj: Prešovský
IČO: 31998712
evidenčné číslo žiadosti: MK-718/2008/1.1
Projekt: Obnova strechy rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v Stročíne, č. ÚZPF 10394/0, okr. Svidník
1.1
942 839 Sk
(31 296.52 Eur)
525. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Galanta
Hlavná 930/10, 924 01 Galanta
okres: Galanta, kraj: Trnavský
IČO: 34012982
evidenčné číslo žiadosti: MK-362/2008/1.1
Projekt: Oltár s obrazom Klaňania sa troch kráľov - reštaurovanie, č. ÚZPF 10350
1.1
375 000 Sk
(12 447.72 Eur)
526. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hajnáčka
Hajnáčka č. 500, 980 33 Hajnáčka
okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický
IČO: 31919375
evidenčné číslo žiadosti: MK-98/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 29.07.2008, číslo zmluvy: MK-98/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie maľovaného kazetového stropu v rímskokatolíckom kostole Sv. Abdona a Senena v Gemerskom Jablonci, č. ÚZPF 233/0
1.1
1 010 800 Sk
(33 552.41 Eur)
80 000 Sk
(2 655.51 Eur)
527. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne
Hniezdne 6, 065 01 Hniezdne
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: 31999484
evidenčné číslo žiadosti: MK-174/2008/1.1
Projekt: Rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom, 065 01 Hniezdne 241; č. ÚZPF 872/1 - Obnova národnej kultúrnej pamiatky
1.1
3 048 000 Sk
(101 175.06 Eur)
528. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Vestenice
Horné Vestenice 236, 972 22 Horné Vestenice
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 31912559
evidenčné číslo žiadosti: MK-483/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia renesančnej výmaľby veže rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla v Horných Vesteniciach, č. ÚZPF 832/0, Horné Vestenice 255, 972 22 pošta Nitrica
1.1
340 800 Sk
(11 312.49 Eur)
529. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrhov
Hrhov 128, 049 44 Hrhov
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31973701
evidenčné číslo žiadosti: MK-703/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 25.09.2008, číslo zmluvy: MK-703/2008/1.1
Projekt: Hrhov, kostol s areálom rím. katolícky sv. Jána Krstiteľa, č. ÚPZF 495/1-3, archeologický výskum svätyne, obnova podlahy.
1.1
198 000 Sk
(6 572.40 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
530. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hybe
číslo 1, 032 31 Hybe
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 31920705
evidenčné číslo žiadosti: MK-256/2008/1.1
Projekt: Oltár hlavný,ktorý sa nachádza v presbytériu rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých v obci Hybe, č. ÚZPF 1323
1.1
1 546 410 Sk
(51 331.41 Eur)
531. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chrenovec - Brusno
Chrenovec – Brusno 275, 972 32 Chrenovec-Brusno
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 31938728
evidenčné číslo žiadosti: MK-7086/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 01.08.2008, číslo zmluvy: MK-7086/2008/1.1
Projekt: „Uchovajme pamiatkové hodnoty Rimskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie! “ , 856/1-15
1.1
475 000 Sk
(15 767.11 Eur)
450 000 Sk
(14 937.26 Eur)
532. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ilava
Farská 86/2, 019 01 Ilava
okres: Ilava, kraj: Trenčiansky
IČO: 31902430
evidenčné číslo žiadosti: MK-5418/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-5418/2008/1.1
Projekt: Sanácia havarijneho stavu a obnova strechy rímskokatolíckeho kostola všechsvätých v Ilave, č. ÚZPF 724/2
1.1
1 629 000 Sk
(54 072.89 Eur)
1 600 000 Sk
(53 110.27 Eur)
533. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jablonica
Jilemníckeho č. 747, 906 32 Jablonica
okres: Senica, kraj: Trnavský
IČO: 34016074
evidenčné číslo žiadosti: MK-276/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2008, číslo zmluvy: MK-276/2008/1.1
Projekt: Súsošie Golgota v Jablonici, č. ÚZPF 618/2, Jilemníckeho č.747, 906 32 Jablonica
1.1
342 000 Sk
(11 352.32 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
534. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jabloňov nad Turňou
Jablonov nad Turňou č.116, 049 43 Hrušov
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31973744
evidenčné číslo žiadosti: MK-121/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia katolíckeho kostola v Hrušove, č. ÚZPF 496/0
1.1
1 045 862 Sk
(34 716.26 Eur)
535. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kamenné Kosihy
Kamenné Kosihy 7, 991 27 Kamenné Kosihy
okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
IČO: 31933351
evidenčné číslo žiadosti: MK-434/2008/1.1
Projekt: Obnova statiky Rímskokatolíckeho kostola v Trebušovciach, č. ÚZPF 485/0, Trebušovce 36, Rímskokatolícky kostol Sv. Ladislava
1.1
1 267 392 Sk
(42 069.71 Eur)
536. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 244, 958 44 Klátova Nová Ves
okres: Partizánske, kraj: Trenčiansky
IČO: 34009094
evidenčné číslo žiadosti: MK-424/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2008, číslo zmluvy: MK-424/2008/1.1
Projekt: III. Etapa komplexnej obnovy Rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Kráľovnej anjelov, Klátova Nová Ves, časť Sádok, č. ÚZPF 180/0
1.1
1 129 550 Sk
(37 494.19 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
537. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Komárno
Palatínova 11, 945 05 Komárno
okres: Komárno, kraj: Nitriansky
IČO: 34012222
evidenčné číslo žiadosti: MK-880/2008/1.1
Projekt: Záverečná sanácia sochárskej výzdoby a architektonických článkov priečelia a reštaurovanie plastickej výzdoby r.k.kostola sv.Ondreja v Komárne, č. ÚZPF 306/1, Palatínova 11, Komárno
1.1
4 750 000 Sk
(157 671.11 Eur)
538. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košeca
Košeca 494, 018 64 Košeca
okres: Ilava, kraj: Trenčiansky
IČO: 31912346
evidenčné číslo žiadosti: MK-678/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.08.2008, číslo zmluvy: MK-678/2008/1.1
Projekt: Umelecko-remeselné a reštaurátorské práce na fasádach vstupnej budovy do starého cintorína v obci Košeca, č. ÚZPF 740/0, okres Ilava, Trenčiansky kraj
1.1
409 466 Sk
(13 591.78 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
539. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Koválov
Koválov 76, 906 03
okres: , kraj:
IČO: 34074309
evidenčné číslo žiadosti: MK-2236/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Kostol Smrdáky - oprava klenby
1.1
408 919 Sk
(13 573.62 Eur)
540. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci 184, 900 50 Kráľová pri Senci
okres: Senec, kraj: Bratislavský
IČO: 34015787
evidenčné číslo žiadosti: MK-261/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.09.2008, číslo zmluvy: MK-261/2008/1.1
Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky v Kráľovej pri Senci, č. ÚZPF 31/0, kostol, 900 50 Kráľová pri Senci 183
1.1
4 137 922 Sk
(137 353.85 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
541. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kremnica
Štefánikovo námestie 3/5, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 31939384
evidenčné číslo žiadosti: MK-294/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 14.11.2008, číslo zmluvy: MK-294/2008/1.1
Projekt: Kremnica – obnova hlavného oltára sv. Františka z Assisi v Kremnici, č. ÚZPF 3784 – reštaurovanie I. etapa
1.1
1 254 000 Sk
(41 625.17 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
542. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kvačany
Kvačany č. 95, 032 23 Liptovská Sielnica Kvačany
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 2020578054
evidenčné číslo žiadosti: MK-144/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.10.2008, číslo zmluvy: MK-144/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie nástennej maľby Traja svätci, č. ÚZPF 315/0
1.1
110 000 Sk
(3 651.33 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
543. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kvačany
Kvačany č. 95, 032 23 Liptovská Sielnica Kvačany
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 2020578054
evidenčné číslo žiadosti: MK-159/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.10.2008, číslo zmluvy: MK-159/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie nástennej maľby Mária s dieťaťom a sv. Dorotou, č. ÚZPF 315/0
1.1
110 000 Sk
(3 651.33 Eur)
30 000 Sk
(995.82 Eur)
544. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kvačany
Kvačany č.95, 032 23 Liptovská Sielnica Kvačany
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 2020578054
evidenčné číslo žiadosti: MK-160/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.10.2008, číslo zmluvy: MK-160/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie nástennej maľby sv. Ján Nepomúcky, č. ÚZPF 315/0
1.1
120 000 Sk
(3 983.27 Eur)
35 000 Sk
(1 161.79 Eur)
545. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kvačany
Kvačany č.95, 032 23LiptovskáSielnica Kvačany
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 2020578054
evidenčné číslo žiadosti: MK-143/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.10.2008, číslo zmluvy: MK-143/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie nástennej maľby sv. Barbora
1.1
120 000 Sk
(3 983.27 Eur)
85 000 Sk
(2 821.48 Eur)
546. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kysucké Nové Mesto
Komenského 1157, 024 01 Kysucké Nové Mesto
okres: Kysucké Nové Mesto, kraj: Žilinský
IČO: 319 123 54
evidenčné číslo žiadosti: MK-631/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 10.11.2008, číslo zmluvy: MK-631/2008/1.1
Projekt: Obnova a rekonštrukcia nástrojovej časti historického organa, č. ÚZPF 15/1-4 v rím. kat. kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste - dokončenie
1.1
495 000 Sk
(16 430.99 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
547. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kysucké Nové Mesto
Komenského 1157, 024 01 Kysucké Nové Mesto
okres: Kysucké Nové Mesto, kraj: Žilinský
IČO: 31912354
evidenčné číslo žiadosti: MK-410/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 20.08.2008, číslo zmluvy: MK-410/2008/1.1
Projekt: Dokončenie reštaurovania barokového organu - skrine so sochárskou výzdobou, č. ÚZPF 15/H v rímskokatolíckom kostole Nepoškvrneného počatia P.Márie v Kysuckom Novom Meste, Belanského 88
1.1
301 600 Sk
(10 011.29 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
548. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kysucké Nové Mesto
Komenského 1157, 024 01 Kysucké Nové Mesto
okres: Kysucké Nové Mesto, kraj: Žilinský
IČO: 31912354
evidenčné číslo žiadosti: MK-415/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.070.2008, číslo zmluvy: MK-415/2008/1.1
Projekt: Dokončenie reštaurovania OLTÁRA KALVÁRIE, č. ÚZPF 4239/4 v Rím. kat.kostole sv.Jakuba v Kysuckom Novom Meste, ul.Čs.armády 27.
1.1
174 400 Sk
(5 789.02 Eur)
170 000 Sk
(5 642.97 Eur)
549. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ladice
Ladice č. 204, 951 77Ladice Ladice
okres: Zlaté Moravce, kraj: Nitriansky
IČO: 34016686
evidenčné číslo žiadosti: MK-428/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 21.07.2008, číslo zmluvy: MK-428/2008/1.1
Projekt: Rímskokatolícky kostol sv. Juraja, č. ÚZPF 1452/1, v Kostoľanoch pod Tribečom č. 175, okres Zlaté Moravce, zníženie vplyvu vlhkosti na degradáciu predrománskych fresiek v lodi kostola-II. etapa
1.1
1 753 662 Sk
(58 210.91 Eur)
1 500 000 Sk
(49 790.88 Eur)
550. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ladomerská Vieska
Ladomerská Vieska 110, 965 01 Ladomerská Vieska
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 31939376
evidenčné číslo žiadosti: MK-7136/2008/1.1
Projekt: Kostol sv. Vavrinac 2246/1. Zaniknutá obec Horné Opatovce okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobysstrický Č.P. 17 kat. územie Horné Opatovce
1.1
133 600 Sk
(4 434.71 Eur)
551. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lančár
Lančár, pošta Dolný Lopašov 922 04, poš taDolnýLopašov92204 Kočín-Lančár
okres: Piešťany, kraj: Trnavský
IČO: 34013601
evidenčné číslo žiadosti: MK-419/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-419/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie organovej empory” - olejomaľby na dreve, č. ÚZPF 505/1-5, kostol sv. Michala archanjela(farský), presná adresa: LANČÁR, pošta Dolný Lopašov 922 04 okres: Piešťany, kraj: Trnavský, číslo parcely 366, katastrálne územie Lančár
1.1
448 875 Sk
(14 899.92 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
552. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lazany
Lazany 369, 972 11 Lazany
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 31938701
evidenčné číslo žiadosti: MK-791/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 14.07.2008, číslo zmluvy: MK-791/2008/1.1
Projekt: Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, biskupa v Porube - reštaurovanie stredovekých nástenných malieb, č. ÚZPF 869/0
1.1
2 707 500 Sk
(89 872.54 Eur)
2 700 000 Sk
(89 623.58 Eur)
553. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lehnice
Lehnice 1, 930 37 Lehnice
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 34072608
evidenčné číslo žiadosti: MK-248/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2008, číslo zmluvy: MK-248/2008/1.1
Projekt: Lehnice, obnova kostola sv. Alžbeta, č. ÚZPF 99/0, Lehnice 1
1.1
262 000 Sk
(8 696.81 Eur)
260 000 Sk
(8 630.42 Eur)
554. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
Nám. Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 31966314
evidenčné číslo žiadosti: MK-141/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: , číslo zmluvy: MK-141/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie interiéru svätyne kostola sv. Jakuba v Levoči - gotické nástenné maľby, gotické kamenné prvky
1.1
7 788 290 Sk
(258 523.87 Eur)
555. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
Nám. Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 31966314
evidenčné číslo žiadosti: MK-7186/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie interiéru svätyne kostola sv. Jakuba v Levoči - gotické nástenné maľby, gotické kamenné prvky
1.1
7 788 290 Sk
(258 523.87 Eur)
556. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš
Moyzesova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský
IČO: 31920837
evidenčné číslo žiadosti: MK-336/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie oltára bočného P. Márie, č. ÚZPF 1556/1,7,8,9,10,11,12,13,14 rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, okr. Liptovský Mikuláš, č. súp.725
1.1
722 000 Sk
(23 966.01 Eur)
557. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Litava
Litava 5, 962 44 Litava
okres: Krupina, kraj: Banskobystrický
IČO: 37929629
evidenčné číslo žiadosti: MK-239/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.06.2008, číslo zmluvy: MK-239/2008/1.1
Projekt: Reštaurácia súsošia "Kalvária", č. ÚZPF 2927 v Obci Litava
1.1
451 000 Sk
(14 970.46 Eur)
450 000 Sk
(14 937.26 Eur)
558. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lokca
Lokca 5, 029 51 Lokca
okres: Námestovo, kraj: Žilinský
IČO: 31905803
evidenčné číslo žiadosti: MK-165/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 07.11.2008, číslo zmluvy: MK-165/2008/1.1
Projekt: Bočný barokový oltár sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF 968/1-9, Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, 029 51 Lokca, okr. Námestovo, kraj Žilina
1.1
320 000 Sk
(10 622.05 Eur)
60 000 Sk
(1 991.64 Eur)
559. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lutila
Kamenná ul. č. 2, 966 22 Lutila
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 31939295
evidenčné číslo žiadosti: MK-339/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 30.09.2008, číslo zmluvy: MK-339/2008/1.1
Projekt: Madona s dieťaťom - gotická socha Kostol sv. Ladislava, 966 22 Lutila, č. ÚZPF 3916/0
1.1
395 000 Sk
(13 111.60 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
560. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Madunice
Jána Hollého 62, 922 42 Madunice
okres: Hlohovec, kraj: Trnavský
IČO: 0034014268
evidenčné číslo žiadosti: MK-265/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2008, číslo zmluvy: MK-265/2008/1.1
Projekt: Rímskokatolícky farský kostol Madunice - obnova fasády, č. ÚZPF 938/0
1.1
2 042 176 Sk
(67 787.82 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
561. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka
Námestie 4. apríla 20, 900 33 Marianka
okres: Malacky, kraj: Bratislavský
IČO: 34011404
evidenčné číslo žiadosti: MK-357/2008/1.1
Projekt: Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie - 3. etapa obnovy, č. ÚZPF 454/2
1.1
3 925 000 Sk
(130 286.13 Eur)
562. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Michal na Ostrove
Michal na Ostrove 137, 930 35 Michal na Ostrove
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 34017500
evidenčné číslo žiadosti: MK-374/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 19.09.2008, číslo zmluvy: MK-374/2008/1.1
Projekt: Michal na Ostrove - Obnova strechy gotického kostola sv. Michala, č. ÚZPF 103/0, Michal na Ostrove, č.130
1.1
390 000 Sk
(12 945.63 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
563. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mlynica
Tatranská 9, 059 91 Veľký Slavkov
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: 31999760
evidenčné číslo žiadosti: MK-127/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie - Bočný oltár sv. Mikuláša v r.k. kostole v Mlynici, II. etapa, Oltár bočný retabulový, č. ÚZPF 2175/1-12
1.1
1 119 100 Sk
(37 147.31 Eur)
564. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mlynica
Tatranská č.9, 059 91 Veľký Slavkov
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: 31999760
evidenčné číslo žiadosti: MK-128/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie - Hlavný oltár sv. Margity v r.k. kostole v Mlynici, II. etapa, oltár hlavný retabulovaný, č. ÚZPF 2174/1-22
1.1
1 325 915 Sk
(44 012.31 Eur)
565. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad Popradom
Mníšek nad Popradom 116, 065 22 Hraničné
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: 31999531
evidenčné číslo žiadosti: MK-768/2008/1.1
Projekt: Kazateľnica – Drevený rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Hraničnom č. 94, č. ÚZPF 1841/1-6, 065 21 Hraničné, okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský, LV č. 124, č. parc. 1, kat. úz. Hraničné
1.1
657 685 Sk
(21 831.14 Eur)
566. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Močenok
Družstevná 1540, 951 31 Močenok
okres: Šaľa, kraj: Nitriansky
IČO: 34072951
evidenčné číslo žiadosti: MK-7162/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie kamenného súsošia Kalvárie v obci Močenok, Sv. Gorazda 519, 951 31 Močenok UZPF č. 1545/1-6
1.1
304 000 Sk
(10 090.95 Eur)
567. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moravany nad Váhom
Radová 75/14, 922 21 Moravany nad Váhom
okres: Piešťany, kraj: Trnavský
IČO: 34013610
evidenčné číslo žiadosti: MK-475/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.08.2008, číslo zmluvy: MK-475/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia dlažby v kostole sv. Martina v Moravanoch nad Váhom, č. ÚZPF 955/0
1.1
429 880 Sk
(14 269.40 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
568. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave
Bratislavská ul. č. 98, 900 46 Most pri Bratislave
okres: Senec, kraj: Bratislavský
IČO: 34073248
evidenčné číslo žiadosti: MK-7098/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-7098/2008/1.1
Projekt: R.k. kostol Božského Srdca, č.ÚZPF:494/0, Most pri Bratislave
1.1
410 000 Sk
(13 609.51 Eur)
410 000 Sk
(13 609.51 Eur)
569. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižná Šebastová
Slánska 21, 080 06 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31998976
evidenčné číslo žiadosti: MK-407/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 01.10.2008, číslo zmluvy: MK-407/2008/1.1
Projekt: Oltár bočný sv.J.Nepomuckého, č. ÚZPF 3068/1-7, r.k. Mena Panny Márie, Prešov- Nižná Šebastová
1.1
1 404 812 Sk
(46 631.22 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
570. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižná Šebastová
Slánska 21, 080 06 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31998976
evidenčné číslo žiadosti: MK-408/2008/1.1
Projekt: Obnova exteriéru rímskokatolíckeho kostola sv. Kataríny vo Vyšnej Šebastovej, č. ÚZPF 402/0
1.1
708 000 Sk
(23 501.29 Eur)
571. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Mesto nad Váhom
J. Gábriša 60/20, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
okres: Nové Mesto nad Váhom, kraj: Trenčiansky
IČO: 340013083
evidenčné číslo žiadosti: MK-501/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-501/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie exteriérových nástenných malieb Paláca prepoštského v Novom Meste nad Váhom, č. ÚZPF 1277/3
1.1
396 150 Sk
(13 149.77 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
572. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Odorín
35, 053 22 Odorín
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 31966349
evidenčné číslo žiadosti: MK-429/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 30.09.2008, číslo zmluvy: MK-429/2008/1.1
Projekt: Oprava kostola sv. Miluláša, 05322 Odorín 35, č. ÚZPF 691/0
1.1
1 098 391 Sk
(36 459.90 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
573. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Palárikovo
Slovenská 3, 941 11 Palárikovo
okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky
IČO: 34013792
evidenčné číslo žiadosti: MK-506/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie barokovej kazateľnice, č. ÚZPF 908/1-4 vo Farskom kostole sv. Jána Nepomuckého v Palárikove.
1.1
684 000 Sk
(22 704.64 Eur)
574. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Palárikovo
Slovenská 3, 941 11 Palárikovo
okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky
IČO: 34013792
evidenčné číslo žiadosti: MK-510/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.09.2008, číslo zmluvy: MK-510/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie vstupného portálu Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Nepomuckého v Palárikove, č. ÚZPF 364/0 - záverečná etapa.
1.1
294 500 Sk
(9 775.61 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
575. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Palárikovo
Slovenská 3, 941 11 Palárikovo
okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky
IČO: 34013792
evidenčné číslo žiadosti: MK-621/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Hlavného oltára sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF 10923/1-9 vo Farskom kostole sv. Jána Nepomuckého v Palárikove
1.1
1 695 750 Sk
(56 288.59 Eur)
576. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pobedim
1, 916 23 Pobedim
okres: Nové Mesto nad Váhom, kraj: Trenčiansky
IČO: 34015957
evidenčné číslo žiadosti: MK-521/2008/1.1
Projekt: Sanácia objektu pamiatkovej fary Pobedim, č. ÚZPF 1295/1, Farský úrad, 916 23 Pobedim č.1
1.1
1 297 056 Sk
(43 054.37 Eur)
577. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poľanovce
Poľanovce 32, 05305 Poľanovce
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 31966357
evidenčné číslo žiadosti: MK-138/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2008, číslo zmluvy: MK-138/2008/1.1
Projekt: Závesné obrazy z Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Poľanovciach, č. ÚZPF 4443/0
1.1
228 000 Sk
(7 568.21 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
578. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poľanovce
Poľanovce 32, 05305 Poľanovce
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 31966357
evidenčné číslo žiadosti: MK-34/2008/1.1
Projekt: Závesné obrazy z Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Poľanovciach, č. ÚZPF 4442/0, 4443/0, 4444/0
1.1
324 000 Sk
(10 754.83 Eur)
579. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poľanovce
Poľanovce č. 32, 053 05 Poľanovce
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 31966357
evidenčné číslo žiadosti: MK-375/2008/1.1
Projekt: Hlavný oltár Nanebovzatia Panny Márie v rím.- kat. Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Poľanovciach č. 78, č. ÚZPF 4440/1-7, farnosť: Poľanovce č. 32, pošta: 053 05 Beharovce, okres: Levoča, kraj: Prešovský
1.1
946 675 Sk
(31 423.85 Eur)
580. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky
Do Hája 9, 976 33 Poniky
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 31938558
evidenčné číslo žiadosti: MK-214/2008/1.1
Projekt: Obnova kostola sv. Františka, č. ÚZPF 70/0
1.1
357 823 Sk
(11 877.55 Eur)
581. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Spišská Sobota
Sobotské námestie č.11, 058 01 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: 31956564
evidenčné číslo žiadosti: MK-91/2008/1.1
Projekt: reštaurovanie súboru drevených sôch z bočného rokokového oltára sv. Jozefa v kostole sv.Juraja v Poprade- Spišskej Sobote, č. ÚZPF 1674/1-5
1.1
542 640 Sk
(18 012.35 Eur)
582. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza
Mariánska 4, 971 01 Prievidza
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 31938671
evidenčné číslo žiadosti: MK-691/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie exteriérovej nástennej maľby Kostola sv. Bartolomeja, ÚZPF č.874/1
1.1
717 440 Sk
(23 814.65 Eur)
583. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pukanec
Nám. Mieru 16, 935 05 Pukanec
okres: Levice, kraj: Nitriansky
IČO: 34017569
evidenčné číslo žiadosti: MK-163/2008/1.1
Projekt: Oltár hlavný retabulový Trpiaci Kristus, č. ÚZPF 1485/1-23, Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša biskupa, Nám. Mieru 16, 935 05 Pukanec, okr. Levice, kraj Nitra
1.1
410 000 Sk
(13 609.51 Eur)
584. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice
Rabčice 185, 029 45 Rabčice
okres: Námestovo, kraj: Žilinský
IČO: 31 912 150
evidenčné číslo žiadosti: MK-129/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie – bočný oltár sv. Anny v r.k. kostole v Rabčiciach, Oltár bočný, č. ÚZPF 1047/1-7
1.1
842 650 Sk
(27 970.86 Eur)
585. Rímskokatolicka cirkev, farnosť Rad
Hlavná 78., 076 37 Rad
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 35516909
evidenčné číslo žiadosti: MK-899/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 07.07.2008, číslo zmluvy: MK-899/2008/1.1
Projekt: Kostol s areálom rím. katolicky sv. Trojice Rad, č. ÚZPF 10716/0, dokončenie opravy strechy kostola a komlpexná obnova vonkajšej omitky svätyne a lode kostola
1.1
603 864 Sk
(20 044.61 Eur)
350 000 Sk
(11 617.87 Eur)
586. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca
Štefana Maliaka 592/5, 049 50 Mokrá Lúka
okres: Revúca, kraj: Banskobystrický
IČO: 31974015
evidenčné číslo žiadosti: MK-5436/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Mokrá Lúka, kostol rím. kat., organ,č. ÚZPF 10426/0 kompletná obnova
1.1
1 919 000 Sk
(63 699.13 Eur)
587. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca
Štefana Maliaka 592/5, 049 50 Mokrá Lúka
okres: Revúca, kraj: Banskobystrický
IČO: 31974015
evidenčné číslo žiadosti: MK-5437/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Mokrá Lúka, kostol rím. kat.,č.ÚZPF526/0, oprava strechy
1.1
446 500 Sk
(14 821.08 Eur)
588. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca
Štefana Maliaka 592/5, 049 50 Mokrá Lúka
okres: Revúca, kraj: Banskobystrický
IČO: 31974015
evidenčné číslo žiadosti: MK-7160/2008/1.1
Projekt: Mokrá Lúka, kostol rím. kat., organ,č. ÚZPF 10426/0 kompletná obnova
1.1
1 919 000 Sk
(63 699.13 Eur)
589. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca
Štefana Maliaka 592/5, 050 01 Mokrá Lúka
okres: Revúca, kraj: Banskobystrický
IČO: 31974015
evidenčné číslo žiadosti: MK-7159/2008/1.1
Projekt: Mokrá Lúka, kostol rím. kat.,č.ÚZPF 526/0, oprava strechy
1.1
731 500 Sk
(24 281.35 Eur)
590. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rožňava
Betliarska 1, 048 01 Rožňava
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31973931
evidenčné číslo žiadosti: MK-425/2008/1.1
Projekt: Rožňava, obnova veže katedrálneho kostola Nanebovzatia Panny Márie, rímskokatolícky katedrálny kostol Nanebovzatia panny Márie - veža, KNP č. 466/2, Rožňava, Betliarska 3, č. súp. 92, č. parcely 64, okr. Rožňava, kraj Košický, č. LV 3135 Kú - Rožňava
1.1
8 987 800 Sk
(298 340.30 Eur)
591. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rožňava
Betliarska 1, 048 01 Rožňava
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31973931
evidenčné číslo žiadosti: MK-723/2008/1.1
Projekt: Rožňava, katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie, reštaurovanie kazateľnice, č. ÚZPF 3374/1-5
1.1
484 100 Sk
(16 069.18 Eur)
592. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rožňava
Betliarska 1, 048 01 Rožňava
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: 31973931
evidenčné číslo žiadosti: MK-725/2008/1.1
Projekt: Rožňava, katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie, reštaurovanie spovednice, č. ÚZPF 3375/1-2
1.1
93 100 Sk
(3 090.35 Eur)
593. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sereď
Kostolná 10, 926 01 Sereď
okres: Galanta, kraj: Trnavský
IČO: 34014896
evidenčné číslo žiadosti: MK-269/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie: Mariánsky stĺp v Seredi, ÚZPF 11428/1-4, Sereď, Ul.M.R.Štefánika, č.parc.3045/1
1.1
408 300 Sk
(13 553.08 Eur)
594. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Skalica
Nám. slobody 22, 909 01 Skalica
okres: Skalica, kraj: Trnavský
IČO: 34015736
evidenčné číslo žiadosti: MK-2068/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 27.06.2008, číslo zmluvy: MK-2068/2008/1.1
Projekt: Obnova organa - reštaurovanie skrine v chráme sv. Michala, NKP, č. ÚZPF 1727/0, Skalica
1.1
1 689 000 Sk
(56 064.53 Eur)
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
595. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sládkovičovo
Cukrovarská č. 1361/39, 925 21 Sládkovičovo
okres: Galanta, kraj: Trnavský
IČO: 34012851
evidenčné číslo žiadosti: MK-71/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2008, číslo zmluvy: MK-71/2008/1.1
Projekt: Obnova a rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola Svätej Margity v obci Malá Mača - III. etapa, č. ÚZPF 32/0, adresa Malá Mača, parc. č. 824
1.1
2 792 000 Sk
(92 677.42 Eur)
800 000 Sk
(26 555.14 Eur)
596. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slatvina
Slatvina 65, 053 61 Slatvina
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 31966381
evidenčné číslo žiadosti: MK-221/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-221/2008/1.1
Projekt: Oprava Kostola Nanebovzatia Panny Márie V Slatvine, č. ÚZPF 700/0
1.1
970 000 Sk
(32 198.10 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
597. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slatvina
Slatvina č. 65, 053 61Slatvina Slatvina
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 31966381
evidenčné číslo žiadosti: MK-456/2008/1.1
Projekt: Dokončenie I. etapy reštaurovania stredovekej freskovej výzdoby, v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Slatvinej,začatej v roku 2007, č. ÚZPF 700/0
1.1
581 400 Sk
(19 298.94 Eur)
598. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča
Murgašova 1, 976 13 Slovenská Ľupča
okres: Banská Bystrica, kraj: Banskobystrický
IČO: 31938523
evidenčné číslo žiadosti: MK-215/2008/1.1
Projekt: Oprava strechy kostola Povýšenia sv. Kríža v Moštenici, č. ÚZPF 61/0
1.1
878 592 Sk
(29 163.91 Eur)
599. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Soblahov
Hlavná 212, 913 38 Soblahov
okres: Trenčín, kraj: Trenčiansky
IČO: 35626259
evidenčné číslo žiadosti: MK-100/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.06.2008, číslo zmluvy: MK-100/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia strechy Rímskokatolíckeho kostola sv. Trojice s opevnením v Mníchovej Lehote č. 187, č. ÚZPF 1252/1, nachádzajúci sa v obci Mníchova Lehota, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
1.1
1 166 506 Sk
(38 720.91 Eur)
800 000 Sk
(26 555.14 Eur)
600. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá
Hviezdoslavova 27, 059 01 Spišská Belá
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31 999 824
evidenčné číslo žiadosti: MK-169/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.10.2008, číslo zmluvy: MK-169/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie gotických článkov vo svätyni, kamenného pastofória s maľovaným iluzívnym vimperkom, III. ETAPA, Kaštieľ s areálom, Kostol, č. ÚZPF 983/3, Spišská Belá - Strážky, Medňanského Vladislava 46
1.1
150 242 Sk
(4 987.12 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
601. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá
Hviezdoslavova 27, 059 01 Spišská Belá
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31 999 824
evidenčné číslo žiadosti: MK-124/2008/1.1
Projekt: Renesančná zvonica Strážky - interiér, kaštieľ s areálom, zvonica, č. ÚZPF 983/4, Madňanského Vladislava 48, Spišská Belá - Strážky
1.1
1 401 250 Sk
(46 512.98 Eur)
602. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá
Hviezdoslavova ul. 27, 059 01 Spišská Belá
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31999824
evidenčné číslo žiadosti: MK-1028/2008/1.1
Projekt: Reštaurátorské práce - Súsošie Kalvárie, č. ÚZPF pod č. 2284/1-3, Rím. Kat. kostol sv. Antona Pustovníka, 059 01 Spišská Belá , Petzvalova ul. 2, okres: Kežmarok, kraj: Prešovský, LV č. 1600, parc. č. 1066, kat. územie: Spišská Belá
1.1
499 700 Sk
(16 587. Eur)
603. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Vlachy
Jarná 1, 053 61 Spišské Vlachy
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 31966438
evidenčné číslo žiadosti: MK-145/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.10.2008, číslo zmluvy: MK-145/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie kazateľnice z Rím. kat. kostola sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch, Vs 4637 H, Jarná ul., súp. č. 869, parc. č. 1, 053 61 Spišské Vlachy, okres: Sp. Nová Ves, kraj: Košice
1.1
558 467 Sk
(18 537.71 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
604. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
Stará Halič 2, 985 11 Stará Halič
okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
IČO: 31920004
evidenčné číslo žiadosti: MK-597/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 10.09.2008, číslo zmluvy: MK-597/2008/1.1
Projekt: I. etapa reštaurovania 9 sôch z hlavného oltára sv. Juraja z r.k. kostola sv. Juraja v Starej Haliči. číslo: 2968
1.1
180 000 Sk
(5 974.91 Eur)
180 000 Sk
(5 974.91 Eur)
605. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa
Námestie sv. Mikuláša č.14, 064 01 Stará Ľubovňa
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: 31999603
evidenčné číslo žiadosti: MK-553/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.09.2008, číslo zmluvy: MK-553/2008/1.1
Projekt: Spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie k obnove Rimskokatolického kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, č. ÚZPF 981/0
1.1
364 500 Sk
(12 099.18 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
606. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske
Mierová 9, 072 22 Strážske
okres: Michalovce, kraj: Košický
IČO: 35506059
evidenčné číslo žiadosti: MK-680/2008/1.1
Projekt: Obnova Fasád NKP Fara v Strážskom, ÚZPF č. 10281/0 - 1. etapa
1.1
933 000 Sk
(30 969.93 Eur)
607. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Streda nad Bodrogom
Letná 1, 076 31 Streda nad Bodrogom
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 31983600
evidenčné číslo žiadosti: MK-380/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 10.07.2008, číslo zmluvy: MK-380/2008/1.1
Projekt: Ruiny rímskokatolíckeho kostola, Klin nad Bodrogom, č. ÚZPF 10819/0
1.1
286 900 Sk
(9 523.34 Eur)
286 000 Sk
(9 493.46 Eur)
608. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety, Košice
Hlavná 26, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 31994156
evidenčné číslo žiadosti: MK-830/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.08.2008, číslo zmluvy: MK-830/2008/1.1
Projekt: Severný portál Dómu sv. Alžbety, č. ÚZPF 1117/1, Košice
1.1
3 376 000 Sk
(112 062.67 Eur)
1 000 000 Sk
(33 193.92 Eur)
609. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Alžbety
Hlavná 26, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 31994156
evidenčné číslo žiadosti: MK-829/2008/1.1
Projekt: Názov projektu: Projektová dokumentácia a reštaurátorský prieskum Južnej veže a Západného priečelia Dómu sv. Alžbety v Košiciach Názov pamiatky: Dóm sv. Alžbety Uhorskej Číslo: Ústredný zoznam pamiatkového fondu 1117/1 Adresa: Hlavné námestie 3, 040 01 Košice
1.1
2 897 500 Sk
(96 179.38 Eur)
610. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša Prešov
Hlavná 81, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 17147000
evidenčné číslo žiadosti: MK-706/2008/1.1
Projekt: Obnova severnej fasády na objekte Divadlo,Jarková 77, Prešov, č. ÚZPF 3349/0
1.1
984 238 Sk
(32 670.72 Eur)
611. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šahy
Hlavné námestie 26, 936 01 Šahy
okres: Levice, kraj: Nitriansky
IČO: 34012508
evidenčné číslo žiadosti: MK-161/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.10.2008, číslo zmluvy: MK-161/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie ranogotického portálu R.K. kostola v Šahách – záverečná etapa, č. ÚZPF 1648/1
1.1
304 000 Sk
(10 090.95 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
612. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šamorín
Kláštorná 2, 931 01 Šamorín
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 34016287
evidenčné číslo žiadosti: MK-464/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie bočného oltára sv.Jozefa, č. ÚZPF 1017, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Šamorín, Hlavná 46
1.1
922 500 Sk
(30 621.39 Eur)
613. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Michaľany
Ul. M. R. Štefánika 147/20, 082 22 Šarišské Michaľany
okres: Sabinov, kraj: Prešovský
IČO: 31978487
evidenčné číslo žiadosti: MK-535/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie kazateľnice z rímskokatolíckeho kostola sv. Michala archanjela v Šarišských Michaľanoch, č. ÚZPF 3232/1-3
1.1
786 600 Sk
(26 110.34 Eur)
614. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Michaľany
Ul. M.R. Štefánika 147/20, 082 22 Šarišské Michaľany
okres: Sabinov, kraj: Prešovský
IČO: 319 784 87
evidenčné číslo žiadosti: MK-536/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie náhrobných dosiek rodiny Szirmay z rímskokatolíckeho kostola sv. Michala archanjela v Šarišských Michaľanoch, č. ÚZPF 3227/0, 3228/0
1.1
304 000 Sk
(10 090.95 Eur)
615. Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Šarišské Michaľany
Ul. M.R. Štefánika 147/20, 082 22 Šarišské Michaľany
okres: Sabinov, kraj: Prešovský
IČO: 319 784 87
evidenčné číslo žiadosti: MK-683/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.08.2008, číslo zmluvy: MK-683/2008/1.1
Projekt: Obnova interiéru rímskokatolíckeho kostola sv. Michala archanjela, Šarišské Michaľany, č. ÚZPF 11099/0
1.1
284 278 Sk
(9 436.30 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
616. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín- Stráže
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín-Stráže
okres: Senica, kraj: Trnavský
IČO: 34014560
evidenčné číslo žiadosti: MK-187/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 15.10.2008, číslo zmluvy: MK-187/2008/1.1
Projekt: Názov projektu: Reštaurovanie freskovej výzdoby bočnej kaplnky sv. Pavla Pustovníka v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, č. ÚZPF 752/2
1.1
740 000 Sk
(24 563.50 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
617. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šivetice
(Štefana Maliaka 592/5) , 049 14 Šivetice
okres: Revúca, kraj: Banskobystrický
IČO: 31973426
evidenčné číslo žiadosti: MK-7161/2008/1.1
Projekt: Šivetice, rím.kat. kostol, románska rotunda, č. ÚZPF 554/1,komplexná pamiatková obnova
1.1
2 498 500 Sk
(82 935.01 Eur)
618. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove 2, 930 40 Štvrtok na Ostrove
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 34072624
evidenčné číslo žiadosti: MK-247/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.07.2008, číslo zmluvy: MK-247/2008/1.1
Projekt: II. etapa rešaurovania epitafu Michala Méreiho z roku 1572, č. ÚZPF 1029
1.1
303 000 Sk
(10 057.76 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
619. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trebišov
M. R. Štefánika 253, 075 01 Trebišov
okres: Trebišov, kraj: Košický
IČO: 31978029
evidenčné číslo žiadosti: MK-427/2008/1.1
Projekt: Kostol (paulínsky kostol), č. ÚZPF 4/2 Trebišov, M.r. Štefánika 253/665, 075 01 Trebišov, Košický, č.p.3820/1, LV č.2578 KÚ-TV
1.1
1 414 160 Sk
(46 941.51 Eur)
620. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenčín
Matúšova 2, 911 01 Trenčín
okres: Trenčín, kraj: Trenčiansky
IČO: 35606797
evidenčné číslo žiadosti: MK-385/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie hlavného a bočného severného portálu rímskokatolíckeho farského kostola Narodenia Panny Márie v Trenčíne, č. ÚZPF 1375/1, nachádzajúcom sa v meste Trenčín, okrese Trenčín, Trenčianskom kraji
1.1
257 143 Sk
(8 535.58 Eur)
621. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turany
Osloboditeľov 105/107, 038 53Turany Turany
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 31939074
evidenčné číslo žiadosti: MK-436/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.12.2008, číslo zmluvy: MK-436/2008/1.1
Projekt: Turany - Gotický krídlový oltár sv. Kataríny Alexandrijskej z r.k. kostola sv. Gála ÚZPF – 2322/ 1 - 17
1.1
94 285 Sk
(3 129.69 Eur)
90 000 Sk
(2 987.45 Eur)
622. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turčianske Teplice,ThDr.Pavol Kollár PhD, administrátor farnosti
Ul.9. mája1, 039 01 Háj
okres: Turčianske Teplice, kraj: Žilinský
IČO: 319 391 04
evidenčné číslo žiadosti: MK-565/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: HÁJ, Hlavný oltár , rímsko kat. kostol sv. Kozmu a Damiána ÚZPF - 2221 /1 - 11
1.1
899 175 Sk
(29 847.14 Eur)
623. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turčiansky Ďur
Turčiansky Ďur1, 038 43 Turčiansky Ďur
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 31939082
evidenčné číslo žiadosti: MK-218/2008/1.1
Projekt: Turčiansky Ďur, Hlavný oltár rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja ÚZPF – 2324/ 1 -12
1.1
899 175 Sk
(29 847.14 Eur)
624. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turňa nad Bodvou
Kostolná 487 , okres Košice-okolie, Košický kraj, 044 02 Turňa nad Bodvou
okres: Košice - okolie, kraj: Košický
IČO: 31973159
evidenčné číslo žiadosti: MK-7222/2008/1.1
Projekt: Pokračovanie záchrany významnej kultúrnej pamiatky nadregionálneho významu , evidovanej v ÚZPF pod číslom 451/1, – Rím.-kat. kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou . Pokračovanie záchrany významnej kultúrnej pamiatky nadregionálneho významu , evidovanej v ÚZPF pod číslom 451/1, – Rím.-kat. kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou .
1.1
2 001 324 Sk
(66 431.79 Eur)
625. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turňa nad Bodvou
Kostolná 487, 044 02 Turňa nad Bodvou
okres: Košice - okolie, kraj: Košický
IČO: 31973159
evidenčné číslo žiadosti: MK-690/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: :* Pokračovanie záchrany významnej kultúrnej pamiatky nadregionálneho významu , evidovanej v ÚZPF pod číslom 451/1, – Rím.-kat. kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou .
1.1
2 001 324 Sk
(66 431.79 Eur)
626. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tužina
Tužina č. 407, 972 14 Tužina
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 31927769
evidenčné číslo žiadosti: MK-613/2008/1.1
Projekt: ORGAN z rím. kat. kostola sv. Jakuba v Tužine, č. ÚZPF 868/0, pokračovanie komplexného reštaurovania
1.1
1 577 000 Sk
(52 346.81 Eur)
627. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tužina
Tužina č. 407, 972 14 Tužina
okres: Prievidza, kraj: Trenčiansky
IČO: 31927769
evidenčné číslo žiadosti: MK-614/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.09.2008, číslo zmluvy: MK-614/2008/1.1
Projekt: Kazateľnica z rím. kat. kostola sv. Jakuba v Tužine, č. ÚZPF 865, dokončenie reštaurovania
1.1
238 450 Sk
(7 915.09 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
628. Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Veľká Čalomija
Veľká Čalomia 214, 991 09 Veľká Čalomija
okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
IČO: 31935346
evidenčné číslo žiadosti: MK-108/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 05.08.2008, číslo zmluvy: MK-108/2008/1.1
Projekt: II. etapa archeologického výskumu "NKP"Kostol ruina vo Veľkej Čalomiji, č. ÚZPF 2589
1.1
828 000 Sk
(27 484.56 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
629. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou- Sever
Námestie Slobody 1496, 093 01 Vranov nad Topľou
okres: Vranov nad Topľou, kraj: Prešovský
IČO: 31979360
evidenčné číslo žiadosti: MK-818/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-818/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia veže kostola Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou, č. ÚZPF 105/2 KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE Námestie Slobody 1496, Vranov nad Topľou 09301 okr. Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
1.1
3 844 000 Sk
(127 597.42 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
630. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov
Horná 133, 059 72 Vrbov
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31966080
evidenčné číslo žiadosti: MK-878/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Bočného oltára sv. Márie Magdalény z Rímskokatolíckeho kostola sv.Serváca vo Vrbove, č. ÚZPF 2529/1-5
1.1
1 488 574 Sk
(49 411.60 Eur)
631. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov
Horná 133, 059 72 Vrbov
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31966080
evidenčné číslo žiadosti: MK-879/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie Bočného oltára sv.Ondreja z Rímskokatolíckeho kostola sv.Serváca vo Vrbove, č. ÚZPF 2530/1-6
1.1
1 527 619 Sk
(50 707.66 Eur)
632. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbovce
Vrbovce 899, 906 06 Vrbovce
okres: Myjava, kraj: Trenčiansky
IČO: 42024978
evidenčné číslo žiadosti: MK-365/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 20.10.2008, číslo zmluvy: MK-365/2008/1.1
Projekt: Komplexná obnova - spracovanie výskumov na Rímskokatolíckom kostola sv. Alžbety vo Vrbovciach - I.etapa, č. ÚZPF 764/1
1.1
380 000 Sk
(12 613.69 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
633. Rimskokatolická cirkev, farnosť Vyšný Medzev
Vyšný Medzev 40, 044 25 Vyšný Medzev
okres: Košice - okolie, kraj: Košický
IČO: 31973213
evidenčné číslo žiadosti: MK-894/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia kostola sv. Márie Magdalény vo Vyšnom Medzeve
1.1
4 964 445 Sk
(164 789.38 Eur)
634. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Závadka nad Hronom
Hviezdoslavova 70, 976 67 Závadka nad Hronom
okres: Brezno, kraj: Banskobystrický
IČO: 31920462
evidenčné číslo žiadosti: MK-61/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 15.12.2008, číslo zmluvy: MK-61/2008/1.1
Projekt: Hlavný oltár sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF 2196/1-9
1.1
900 000 Sk
(29 874.53 Eur)
500 000 Sk
(16 596.96 Eur)
635. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zliechov
Zliechov 76, 018 32 Zliechov
okres: Ilava, kraj: Trenčiansky
IČO: 31924395
evidenčné číslo žiadosti: MK-389/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Reštaurovanie barokovej kazateľnice 2612/1-8 Kazateľníca 2612/1-8 Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca Zliechov
1.1
532 000 Sk
(17 659.16 Eur)
636. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zliechov
Zliechov 76, 018 32 Zliechov
okres: Ilava, kraj: Trenčiansky
IČO: 31924395
evidenčné číslo žiadosti: MK-625/2008/1.1
Projekt: Zliechov, baroková kazateľnica, z rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca, č. ÚZPF - 2612/1-8
1.1
532 000 Sk
(17 659.16 Eur)
637. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žalobín
Žalobín č.35, 094 03 Žalobín
okres: Vranov nad Topľou, kraj: Prešovský
IČO: 31998895
evidenčné číslo žiadosti: MK-5711/2008/1.1
Projekt: "Obnova Rímskokatolíckeho kostola sv. Františka z Assisi v Žalobíne, č.4754/0, Hlavná ulica 142"
1.1
2 160 000 Sk
(71 698.86 Eur)
638. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žehra
87, 053 61 Žehra
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 31966578
evidenčné číslo žiadosti: MK-662/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.08.2008, číslo zmluvy: MK-662/2008/1.1
Projekt: Oltár bočný Poslednej večere, rím.-kat. kostol sv. Martina biskupa, Granč Petrovce č. 162, č. ÚZPF 4070/1-8
1.1
118 750 Sk
(3 941.78 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
639. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žehra
Žehra č. 87, 053 61 Žehra
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 31966578
evidenčné číslo žiadosti: MK-667/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.08.2008, číslo zmluvy: MK-667/2008/1.1
Projekt: Kostol, rekonštrukcia objektu, č. ÚZPF 643/0, Granč - Petrovce, orientačné číslo 115, súpisné číslo 119, okres Levoča, Prešovský kraj, číslo parcely 215, katastrálne územie Granč - Petrovce - II.etapa
1.1
680 241 Sk
(22 579.86 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
640. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Želiezovce
Poštová 1, 937 01 Želiezovce
okres: Levice, kraj: Nitriansky
IČO: 34002324
evidenčné číslo žiadosti: MK-622/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.07.2008, číslo zmluvy: MK-622/2008/1.1
Projekt: Reštaurátorský a umeleckohistorický výskum kamenných článkov a omietok neogotickej krypty rodu Eszterházyovcov v Želiezovciach, SNP 160/51, č. ÚZPF 2231
1.1
142 500 Sk
(4 730.13 Eur)
100 000 Sk
(3 319.39 Eur)
641. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Želovce
Pažitná 161/3, 991 06 Želovce
okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
IČO: 319 334 32
evidenčné číslo žiadosti: MK-54/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie obrazu oltárneho závesného „Sv. Imrich“ z rímskokatolíckeho kostola v Želovciach, č. ÚZPF 3085/1
1.1
187 150 Sk
(6 212.24 Eur)
642. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Želovce
Pažitná, 991 06 Želovce
okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
IČO: 319 334 32
evidenčné číslo žiadosti: MK-55/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie obrazu závesného „Kladenie Krista do hrobu“ z rímskokatolíckeho kostola v Želovciach, č. ÚZPF 3088/0
1.1
158 650 Sk
(5 266.22 Eur)
643. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žilina - mesto
Ulica republiky 6 , 010 01 Žilina
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 31924042
evidenčné číslo žiadosti: MK-393/2008/1.1
Projekt: Výmena okien a vstupných dverí na kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Žiline – Celulózke, č. ÚZPF 1399/2
1.1
214 700 Sk
(7 126.73 Eur)
644. Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Jána Hollého 10, 917 66 Trnava
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 00419702
evidenčné číslo žiadosti: MK-1030/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie krypty kniežacej rodiny Eszterházy Katedrála sv. Jána Krstiteľa (Univerzitný kostol) v Trnave, č. ÚZPF 1043/1
1.1
774 670 Sk
(25 714.33 Eur)
645. Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Jána Hollého 10, 917 66 Trnava
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 00419702
evidenčné číslo žiadosti: MK-1031/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.06.2008, číslo zmluvy: MK-1031/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie uličných fasád Seminár sv. Štefana (Stephaneum) v Trnave, č. ÚZPF 1043/13
1.1
1 360 557 Sk
(45 162.22 Eur)
1 300 000 Sk
(43 152.09 Eur)
646. Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Jána Hollého 10, 917 66 Trnava
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 00419702
evidenčné číslo žiadosti: MK-1032/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 26.06.2008, číslo zmluvy: MK-1032/2008/1.1
Projekt: Sanácia starého Arcibiskupského paláca v Trnave NKP, č. ÚZPF 1120/0
1.1
405 000 Sk
(13 443.54 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
647. Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Jána Hollého 10, 917 66 Trnava
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 00419702
evidenčné číslo žiadosti: MK-711/2008/1.1
Projekt: Projektová dokumentácia Prepoštský palác v Bratislave, č. ÚZPF 64/1
1.1
387 000 Sk
(12 846.05 Eur)
648. Rímskokatolícka cirkev, Vojka nad Dunajom
Hlavná č.1, 930 31 Vojka nad Dunajom
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 34017194
evidenčné číslo žiadosti: MK-903/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Komplexné reštaurovanie troch bočných oltárov s obrazmi č. ÚZKP objektu: 127
1.1
360 000 Sk
(11 949.81 Eur)
649. Rímskokatolícka crkev, farnosť Kremnica
Štefánikovo námestie 3/5, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 31939384
evidenčné číslo žiadosti: MK-5522/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie dveri portálov a výplní, reštaurovanie a rekonštrukcia historických omietok Františkánskeho kostola v Kremnici, č.: ÚZPF 2276/2, Štefánikovo námestie 30/36, 96701 Kremnica
1.1
1 013 606 Sk
(33 645.56 Eur)
650. Rímskoktolícka cirkev, farnosť Veľká Lomnica
Popradská 507, 059 52 Veľká Lomnica
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: 31966047
evidenčné číslo žiadosti: MK-681/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.09.2008, číslo zmluvy: MK-681/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie stredovekej maliarskej výzdoby v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici, č. ÚZPF 1005/0, 059 52 Veľká Lomnica, Popradská 506
1.1
1 368 000 Sk
(45 409.28 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
651. Róbert Szobota
Poštova 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-893/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, č. ÚZPF 3615/0
1.1
1 425 000 Sk
(47 301.33 Eur)
652. Slavomír Sleboda
Ždiar 363, 059 55 Ždiar
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-685/2008/1.1
Projekt: Obnova domu ľudového v obci Ždiar, súp. č. 345, č. ÚZPF 3738/1
1.1
267 952 Sk
(8 894.38 Eur)
653. Slovenská výtvarná únia
Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00178535
evidenčné číslo žiadosti: MK-420/2008/1.1
Projekt: UMELECKÁ BESEDA SLOVENSKÁ - rekonštrukcia 2008 , Dostojevského rad 2, 81109 Bratislava, č. ÚZPF 268/1
1.1
3 676 734 Sk
(122 045.21 Eur)
654. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
Tichá 34, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 31642284
evidenčné číslo žiadosti: MK-629/2008/1.1
Projekt: Obnova kaštieľa Kunerad, č. ÚZPF 2087/1, ulica Pod zámkom 0, Kunerad)
1.1
36 765 000 Sk
(1 220 374.43 Eur)
655. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum
Vajanského nábr. 2, POBox 13, Bratislava 16, 810 06 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00 164 721
evidenčné číslo žiadosti: MK-7504/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ SPOJENÉHO S BEETHOVENOVSKOU TRADÍCIOU II. ETAPA NKP - Kaštieľ č. 803/1; historický park č. 803/2; Pamätník L. v. Beethovena č. 803/3
1.1
7 350 000 Sk
(243 975.30 Eur)
656. Slovenský katolícky kruh
Alžbetina 14, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 17075769
evidenčné číslo žiadosti: MK-890/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.07.2008, číslo zmluvy: MK-890/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, Alžbetina 14, Košice, č. ÚZPF 3576/0
1.1
170 050 Sk
(5 644.63 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
657. Spoločenstvo vlastníkov bytov FONTÁNA
Štefánikovo námestie 24/22, 967 01 Kremnica
okres: Žiar nad Hronom, kraj: Banskobystrický
IČO: 35990546
evidenčné číslo žiadosti: MK-7137/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Kremnica, Štefánikovo námestie 24/22 - meštianský dom, č. ÚZPF 2291/0 - pamiatkový výskum fasád
1.1
76 000 Sk
(2 522.74 Eur)
658. Spoločenstvo vlastníkov bytov FREGATA - Košice
Mlynská 20, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 17070031
evidenčné číslo žiadosti: MK-562/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Obnova fasády Národnej kultúrnej pamiatky Mlynská 20, Košice
1.1
3 455 628 Sk
(114 705.84 Eur)
659. Spoločnosť Ježišova
Panská 11, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00599051
evidenčné číslo žiadosti: MK-207/2008/1.1
Projekt: Obnova Kaplnky Božieho tela, na Panskej ul. 11 v Bratislave. Názov KP: Dom meštiansky s kaplnkou, č. ÚZPF 136/0
1.1
4 674 570 Sk
(155 167.30 Eur)
660. Stanislav Vaverčák
Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad
okres: Poprad, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-914/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 14.07.2008, číslo zmluvy: MK-914/2008/1.1
Projekt: Obnova dvora roľníckeho, súp. č. 420 v obci Ždiar, č. ÚZPF 3761/1, 3761/2, 3761/3
1.1
413 250 Sk
(13 717.39 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
661. Stela Szentkeresztyová
Krškany 72, 935 01 Levice
okres: Levice, kraj: Nitriansky
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-516/2008/1.1
Projekt: Mlyn vodný z 19. storočia, č. ÚZPF 2472/0
1.1
1 125 000 Sk
(37 343.16 Eur)
662. Stephaneum
Halenárska 1, 917 01 Trnava
okres: Trnava, kraj: Trnavský
IČO: 45010749
evidenčné číslo žiadosti: MK-512/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 19.09.2008, číslo zmluvy: MK-512/2008/1.1
Projekt: Sanácia kláštorného komplexu Mariacsalad, č. ÚZPF 380/1
1.1
540 000 Sk
(17 924.72 Eur)
300 000 Sk
(9 958.18 Eur)
663. Stephen Lee Mellor
Námestie Majstra Pavla 45, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-891/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2934/0, Námestie Majstra Pavla 45, Levoča
1.1
428 843 Sk
(14 234.98 Eur)
664. Svetlíkov dom
Tolstého 3, 811 06
okres: , kraj:
IČO: 30787343
evidenčné číslo žiadosti: MK-2150/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Oprava a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
1.1
0 Sk
(0. Eur)
665. Štefan Bolaček
Mierova č. 49, 049 23 Nižná Slaná
okres: Rožňava, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-6909/2008/1.1
Projekt: Obnova domu ľudového súp. č. 38 v obci Osturňa, č. ÚZPF: 10307/1
1.1
279 537 Sk
(9 278.93 Eur)
666. Tatiana Pakanová
Mirka Nešpora 33, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-89/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 09.07.2008, číslo zmluvy: MK-89/2008/1.1
Projekt: Obnova severovýchodnej polovice kaštieľa v Červenici pri Sabinove, č. ÚZPF 275/0
1.1
1 045 000 Sk
(34 687.65 Eur)
400 000 Sk
(13 277.57 Eur)
667. Tehelňa STOVA, spol. s r. o.
Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
okres: Spišská Nová Ves, kraj: Košický
IČO: 31703747
evidenčné číslo žiadosti: MK-870/2008/1.1
Projekt: Kruhová pec s továrenským komínom, č. ÚZPF 4449 TEHELŇA S AREÁLOM – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu
1.1
397 000 Sk
(13 177.99 Eur)
668. Tomáš Cirbus
Mäsiarska ul. č. 24, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-95/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 02.07.2008, číslo zmluvy: MK-95/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2799/0,Levoča, Mäsiarska ul.č.24, súp. č. 304, okres Levoča, Prešovský kraj, C-KN 945, k.ú. Levoča
1.1
190 000 Sk
(6 306.84 Eur)
190 000 Sk
(6 306.84 Eur)
669. Tomáš Pavelčík
Hniezdne 18, 065 01 Hniezdne
okres: Stará Ľubovňa, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-795/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Meštianskeho domu v Hniezdnom č.18, č. ÚZPF 4036/0
1.1
486 060 Sk
(16 134.24 Eur)
670. Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00397865
evidenčné číslo žiadosti: MK-1224/2008/1.1
Projekt: Obnova okien na fasáde objektu Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave č.ÚZPF 749/0
1.1
4 112 359 Sk
(136 505.31 Eur)
671. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
Kozia 21, 814 47 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 00179221
evidenčné číslo žiadosti: MK-300/2008/1.1
Projekt: Oprava a rekonštrukcia fasády Synagóga Šurany, Ul. Malá č. 2, č. ÚZPF 10801/O
1.1
7 277 950 Sk
(241 583.68 Eur)
672. Valéria Nôtová - ED
Hlavná č. 61, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 37 519 38
evidenčné číslo žiadosti: MK-601/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 24.09.2008, číslo zmluvy: MK-601/2008/1.1
Projekt: DOM MEŠTIANSKY, radový, Kováčska č. 22, 040 01 Košice, č. ÚZPF 1168/0, okres Košice I, Košický kraj, parcela č. 803
1.1
177 650 Sk
(5 896.90 Eur)
80 000 Sk
(2 655.51 Eur)
673. Valéria Nôtová - ED
Hlavná č. 61, 040 01 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 37519638
evidenčné číslo žiadosti: MK-710/2008/1.1
Projekt: Dom meštiansky, radový, Hlavná č. 61,040 01 Košice, č. ÚZPF 1090/0, okres Košice 1, Košický kraj, parcela č. 803
1.1
2 470 000 Sk
(81 988.98 Eur)
674. Vasiľ Žižak
Krajné Čierno 24, 090 03Ladomirová Krajné Čierno
okres: Svidník, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-810/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 08.08.2008, číslo zmluvy: MK-810/2008/1.1
Projekt: Dom ľudový, Krajné Čierno č. 24, č. ÚZPF 1881/1 - obnova krovu a strechy, vrátane výmeny strešnej krytiny - sanácia havarijného stavu
1.1
884 900 Sk
(29 373.30 Eur)
600 000 Sk
(19 916.35 Eur)
675. Viera Čillíková
Nezábudková 10, 821 01 Bratislava - Ružinov
okres: Bratislava II, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-72/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 03.07.2008, číslo zmluvy: MK-72/2008/1.1
Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky-dom ľudový zrubový, Čičmany č.94, č. ÚZPF 2123/0
1.1
380 000 Sk
(12 613.69 Eur)
380 000 Sk
(12 613.69 Eur)
676. Viera Obcovičová
Slovenská 29, 082 21 Veľký Šariš
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-519/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.09.2008, číslo zmluvy: MK-519/2008/1.1
Projekt: Kaštieľ č.60 -Šándorovský, Starojánska č.60, Liptovský Ján, 032 03, č. ÚZPF 10548/0
1.1
4 268 350 Sk
(141 683.26 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
677. Viliam Závacký
Jána Béreša č. 18, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-185/2008/1.1
Projekt: Obnova usadlosti v obci Ždiar, súp. č. 66, č. ÚZPF 3775/1-2
1.1
751 311 Sk
(24 938.96 Eur)
678. Viliam Závacký
Ul. Jána Béreša č. 18, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-184/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 30.10.2008, číslo zmluvy: MK-184/2008/1.1
Projekt: Obnova meštianskeho domu na ul. Slovenská č. 8 v Prešove, č. ÚZPF 3310/0
1.1
1 581 339 Sk
(52 490.84 Eur)
130 000 Sk
(4 315.21 Eur)
679. Vilma Žáková
Štúrova ulica č.13, 900 01 Modra
okres: Pezinok, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-243/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 25.06.2008, číslo zmluvy: MK-243/2008/1.1
Projekt: Obnova a reštaurovanie štukovej a maliarskej výzdoby dvoch miestností v meštianskom dome na Štúrovej ulici č.13 v Modre. Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu : 485/0
1.1
395 580 Sk
(13 130.85 Eur)
200 000 Sk
(6 638.78 Eur)
680. VITALITA n.o. LEHNICE
č. 113, 930 37 Lehnice
okres: Dunajská Streda, kraj: Trnavský
IČO: 36084328
evidenčné číslo žiadosti: MK-604/2008/1.1
Projekt: Obnova historického kaštieľa v Lehniciach, č. ÚZPF 2311/1
1.1
3 340 280 Sk
(110 876.98 Eur)
681. Vladimír Meša
Mäsiarska 284/4, 040 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-481/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2781/0, Levoča, Mäsiarska ul.č.4, súp.č.284, okres Levoča, Prešovský kraj,C-KN 911, k.ú.Levoča
1.1
1 933 787 Sk
(64 189.97 Eur)
682. Vladimír Meša
Mäsiarska 284/4, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-452/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 23.09.2008, číslo zmluvy: MK-452/2008/1.1
Projekt: Meštiansky dom, č. ÚZPF 2781/0, Levoča, Mäsiarska ul. č. 4, súp.č. 284, okres Levoča, Prešovský kraj, C-KN 911, k.ú. Levoča
1.1
186 200 Sk
(6 180.71 Eur)
150 000 Sk
(4 979.09 Eur)
683. Vladimír Zoričák, Ing.
Slnečná 27, 059 71 Ľubica
okres: Kežmarok, kraj: Prešovský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-832/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Obnova meštianskeho domu, MUDr.Alexandra 2, 060 01 Kežmarok, č.ÚZPF 2498/0.
1.1
1 114 089 Sk
(36 980.98 Eur)
684. Vojtech Máčaj (zástupca vlastníkov bytov)
Štetinova 7, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-7385/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2008, číslo zmluvy: MK-7385/2008/1.1
Projekt: Obnova historickej fasády bytového domu Štetinova 7, 811 06 Bratislava
1.1
1 250 000 Sk
(41 492.40 Eur)
700 000 Sk
(23 235.74 Eur)
685. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
okres: Levoča, kraj: Prešovský
IČO: 36594849
evidenčné číslo žiadosti: MK-712/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia Probstnerovskej kúrie s kaplnkou, č. ÚZPF 3058/1
1.1
3 424 285 Sk
(113 665.44 Eur)
686. Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Prešove
Hlavná 137, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31997520
evidenčné číslo žiadosti: MK-109/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 28.07.2008, číslo zmluvy: MK-109/2008/1.1
Projekt: Evanjelické Kolégium v Prešove na Hlavnej ul.č. 137, 080 01 Prešov - reštaurátorský prieskum fasády, č. ÚZPF 1449/1-7
1.1
204 573 Sk
(6 790.58 Eur)
204 000 Sk
(6 771.56 Eur)
687. Východoslovenské múzeum v Košiciach
Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: 31297803
evidenčné číslo žiadosti: MK-857/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: 1049/9 Opevnenie mestské - Bašta delová, 3385/0 Dom meštiansky Multifunkčný areál Katovej bašty - meštiansky dom - projektová dokumentácia Hrnčiarska 7, 9, Košice
1.1
475 000 Sk
(15 767.11 Eur)
688. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 157805
evidenčné číslo žiadosti: MK-204/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia budovy účelového zariadenia VŠVU v Kremnici, Štefánikovo nám. 18, 967 01 Kremnica, č. ÚZPF 2296/0
1.1
1 042 108 Sk
(34 591.65 Eur)
689. Združenie za kultúru a turizmus
Hlavná č.5, 946 35 Búč
okres: Komárno, kraj: Nitriansky
IČO: 36109223
evidenčné číslo žiadosti: MK-465/2008/1.1
Žiadosť bola vyradená z dôvodu neúplnosti.
Projekt: Stála výstava ľudovo-umeleckých krojov na bábikách zo Slovenska
1.1
897 972 Sk
(29 807.21 Eur)
690. Zuzana Lengyelová
Hlavná č. 58/I.32, 040 01Košice Košice - Staré Mesto
okres: Košice I, kraj: Košický
IČO: -
evidenčné číslo žiadosti: MK-56/2008/1.1
Projekt: Objekt NKP – Dom meštiansky – hlavná čelná uličná fasáda, č. ÚZPF 1089/0, 040 01 Košice , Hlavná ul. 58/I.32, okres: Košice, kraj: Košický, LV č. 10545, parc. č. 69/1, kat. územie: Košice – stredné mesto, stredoveké jadro MPR Košice.
1.1
2 675 721 Sk
(88 817.67 Eur)
691. Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
okres: Brezno, kraj: Banskobystrický
IČO: 31562141
evidenčné číslo žiadosti: MK-7112/2008/1.1
Projekt: Hrad Ľupča, ÚZPF č.77 – reštaurovanie stredovekej kaplnky
1.1
6 400 000 Sk
(212 441.08 Eur)
692. Židovská náboženská obec Prešov
Okružná 32, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31 993 273
evidenčné číslo žiadosti: MK-173/2008/1.1
Projekt: Ortodoxná synagóga Prešov,ženská galéria, č. ÚZPF 3350/1
1.1
647 957 Sk
(21 508.23 Eur)
693. Židovská náboženská obec Prešov
Okružná 32, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31 993 273
evidenčné číslo žiadosti: MK-102/2008/1.1
Projekt: Bývala neologická synagóga v Prešove, č. ÚZPF 4108/1
1.1
648 724 Sk
(21 533.69 Eur)
694. Židovská náboženská obec Prešov
Okružná 32, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31 993 273
evidenčné číslo žiadosti: MK-50/2008/1.1
Projekt: Klaus-sefardská synagóga v Prešove , č. ÚZPF 31350/2, Prešov, Okružná 32
1.1
200 441 Sk
(6 653.42 Eur)
695. Židovská náboženská obec Prešov
Okružná 32, 080 01 Prešov
okres: Prešov, kraj: Prešovský
IČO: 31 993 273
evidenčné číslo žiadosti: MK-97/2008/1.1
Projekt: Bývala židovská škola v Prešove, č. ÚZPF 4108/2
1.1
993 816 Sk
(32 988.65 Eur)
696. Židovská náboženská obec v Bratislave
Kozia 18, 81447 Bratislava - Staré Mesto
okres: Bratislava I, kraj: Bratislavský
IČO: 30808154
evidenčné číslo žiadosti: MK-458/2008/1.1
Projekt: Ortodoxný cintorín židovský, Žižkova 36, Bratislava, č. ÚZPF 210624/1-6
1.1
3 000 000 Sk
(99 581.76 Eur)
697. Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 37808427
evidenčné číslo žiadosti: MK-732/2008/1.1
Projekt: Zámer obnovy hradu Likava, č. ÚZPF 316/1-28
1.1
456 000 Sk
(15 136.43 Eur)
698. Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 37808427
evidenčné číslo žiadosti: MK-735/2008/1.1
Projekt: Zámer obnovy administratívnej budovy v Liptovskom Hrádku, č. ÚZPF 11535/0
1.1
1 638 465 Sk
(54 387.07 Eur)
699. Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 7808427
evidenčné číslo žiadosti: MK-734/2008/1.1
Projekt: Zámer obnovy rímskokatolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová – Kúty, č. ÚZPF 350/1-2
1.1
3 799 240 Sk
(126 111.66 Eur)
700. Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 37808427
evidenčné číslo žiadosti: MK-467/2008/1.1
Projekt: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, realizačný projekt, č. ÚZPF 1427/1,2,3
1.1
2 280 000 Sk
(75 682.14 Eur)
701. Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 37808427
evidenčné číslo žiadosti: MK-569/2008/1.1
Projekt: Obnova osvetlenia prístupovej cesty a exteriérového osvetlenia Oravského hradu v Oravskom Podzámku Ss/237
1.1
7 013 643 Sk
(232 810.30 Eur)
702. Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 37808427
evidenčné číslo žiadosti: MK-570/2008/1.1
Projekt: Reštaurovanie barokového organa z kaplnky sv. Michala v Oravskom Podzámku na Oravskom hrade, č. ÚZPF 11 702/1-2
1.1
817 000 Sk
(27 119.43 Eur)
703. Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 37808427
evidenčné číslo žiadosti: MK-7961/2008/1.1
Projekt: Dokončenie obnovy pamiatkového areálu Slovenského komorného divadla,ÚZPF č.590/1
1.1
61 000 000 Sk
(2 024 829.05 Eur)
704. Žilisnký samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
okres: Žilina, kraj: Žilinský
IČO: 37808427
evidenčné číslo žiadosti: MK-446/2008/1.1
dátum uzatvorenia zmluvy: 22.09.2008, číslo zmluvy: MK-446/2008/1.1
Projekt: Rekonštrukcia šindľovej strechy na kultúrnej pamiatke Dom č. 42 v pamiatkovej oblasti Čičmany, dom ľudový, č. ÚZPF 10838/0
1.1
340 005 Sk
(11 286.10 Eur)
250 000 Sk
(8 298.48 Eur)
705. Živena, spolok slovenských žien
Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin
okres: Martin, kraj: Žilinský
IČO: 00591921
evidenčné číslo žiadosti: MK-877/2008/1.1
Projekt: OBNOVA BUDOVY " ŹIVENA " MARTIN národnej kultúrnej pamiatky, č. ÚZPF 592/0
1.1
4 037 500 Sk
(134 020.45 Eur)
   1 228 802 254 Sk
(40 788 762.33 Eur)
107 499 000 Sk
(3 568 313.09 Eur)
Voľba:
- úvodná stránka
- podať žiadosť
- príručka k registrácii
- vzorový formulár
- štatistiky pre verejnosť


 © aSc 2007