Hlavná stránka -> VYDRA  
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 
VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita
Hlavná 51, 97652 Čierny Balog

telefón: 048/619 09 44
email: tik@vydra.sk
webstránka: www.vydra.sk

Sme dobrovoľné, neziskové, mládežnícke občianske združenie mladých ľudí z celého Slovenska.
VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita so sídlom v Čiernom Balogu pôsobí v obci od roku 1997. Od roku 2005 je súčasťou Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron.
Organizácia nadväzujúca na 15-ročnú históriu mládežníckeho hnutia na záchranu Čiernohronskej železnice.
Organizácia so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá vznikla z Ekocentra Stromu života Vydra na Čiernom Balogu.

Poslaním OZ VYDRA je prostredníctvom dobrovoľných aktivít zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, propagácia zdravého životného štýlu a environmentálnej výchovy a trvalá spolupráca s partnermi.

Naše ciele:

- Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva
- Realizácia projektov podporujúcich trvaloudržateľný rozvoj regiónu
- Detské a mládežnícke letné tábory
- Tradičné podujatia pre verejnosť (Otvorenie sezóny vo Vydrovskej doline, Deň detí, Mikulášske popoludnie)
- Organizovanie zábavných environmentálnych hier pre školy a iné skupiny zameraných na udržiavanie miestnych zvykov, tradícii a remesiel
- Edičná, publikačná činnosť a osvetová činnosť
- Propagácia zdravého životného štýlu
- Rozvoj cestovného ruchu (ekoturistika, cykloturistika, ekovýchova)Aktuálne podujatia:

ktoré sa konajú: typ:
nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu

Všetky podujatia:

rok:
nenašli sa žiadne podujatia
Odkazy:
-Zoznam inštitúcií
-Zoznam podujatí
-ERKD 2018
-Registrácia z DS alebo KP
-Vyhľadávanie
-Zobraziť graf návštevnosti
 
 
 
Súvisiace linky:
-www.culture.gov.sk
-www.navstevnik.sk
-www.kultura.sk
-www.ticketportal.sk
-kamvyrazit.szm.sk
-www.kulturnepoukazy.sk
 
 
 
Podpora:
-AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
-Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
podujatia@culture.gov.sk
 
 
 
Vysvetlivky:
 
KP Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

 
KP Podujatie bolo podporené grantom Ministerstva kultúry SR