Hlavná stránka -> KK 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 
Krajská knižnica v Žiline
Bernolákova 47, 011 77 Žilina

telefón: 041 7232 765
email: eliasova@krajskakniznicazilina.sk
webstránka: www.krajskakniznicazilina.sk

Krajská knižnica v Žiline

Krajská knižnica v Žiline je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Svoju históriu začala písať v roku 1924 ako Mestská verejná knižnica.

Jej hlavným cieľom je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všetkým demografickým skupinám obyvateľstva všeobecný prístup k informáciám zodpovedajúcim ich kultúrnym, informačným a vzdelávacím potrebám v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Svojou činnosťou Krajská knižnica v Žiline podporuje formovanie osobnej, národnej, kultúrnej a duchovnej identity občanov, najmä mladých ľudí a zabezpečuje prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu.

Krajská knižnica v Žiline je:
- metodickým, štatistickým a koordinačným centrom
knižníc okresov Žilina a Bytča a Žilinského kraja
- mestskou knižnicou pre obyvateľov mesta Žilina



Aktuálne podujatia:

ktoré sa konajú: typ:
nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu

Všetky podujatia:

rok:
nenašli sa žiadne podujatia
Odkazy:
-Zoznam inštitúcií
-Zoznam podujatí
-ERKD 2018
-Registrácia z DS alebo KP
-Vyhľadávanie
-Zobraziť graf návštevnosti
 
 
 
Súvisiace linky:
-www.culture.gov.sk
-www.navstevnik.sk
-www.kultura.sk
-www.ticketportal.sk
-kamvyrazit.szm.sk
-www.kulturnepoukazy.sk
 
 
 
Podpora:
-AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
-Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
podujatia@culture.gov.sk
 
 
 
Vysvetlivky:
 
KP Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

 
KP Podujatie bolo podporené grantom Ministerstva kultúry SR