Hlavná stránka -> BDnR 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 
Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica

telefón: 048/4125623
email: bdnr@bdnr.sk
webstránka: http://www.bdnr.sk

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica je profesionálna kultúrna a umelecká ustanovizeň. Divadlo tvorí a verejne predvadza divadelné diela. Zriaďovateľom divadla je Vyšší územný celok - Banskobystrický samosprávny kraj. Divadlo vzniklo v Banskej Bystrici v roku 1960 a vyše štyridsať rokov úspešne pôsobí v oblasti divadelnej tvorby pre deti, mladých ľudí a dospelých na Slovensku.

Divadlo sa sústredí na nasledovné programové okruhy:
tvorba pre najmenších, pre deti základných škôl a rodičov, tvorba pre mladých ľudí a dospelých. Naším cieľom je sprevádzať divákov všetkých kategórií, aby sa odrastení a dospelí vracali so svojimi deťmi do divadla. Preto hráme repertoár pre deti a pre dospelých.

S týmto zámerom vznikli nasledovné programy pre verejnosť: Rozprávkové nedele, Múzické utorky a Iné stredy. Od r. 2005 v rámci ponuky Iné stredy prinášame do divadla projekt Literatúra*Slovo*Divadlo, v ktorom prostredníctvom scénických koláží a inscenovaných čítaní prinášame novinky pôvodnej slovenskej literatúry vo vydavateľstve L.C.A Kolomana Kertésza Bagalu a vydavateľstva Aspekt, feministického a publikačného projektu.
Aspekt, okrem vydávania profilových ženských autoriek, inicioval vznik súčasných rodových tém a rodovej problematiky na Slovensku. Vďaka spolupráci so združením Aspekt sme začali formovať rodovo citlivé divadlo. V rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk prinášame nové rodové témy a formujeme rodový pohľad na život i zobrazenie žien a dievčat v našej spoločnosti.

Činnosť divadla sa sústreďuje na: tvorbu inscenácií a projektov, verejnú produkciu domácich a hosťujúcich divadelných predstavení, reperezentáciu doma i v zahraničí. Pri tvorbe inscenácií uprednostňujeme autorské divadlo a divadlo nadväzujúce na hodnoty európskej dramatiky.
V divadelnej tvorbe sa opierame o využitie všetkých výrazových a vyjadrovacích prostriedkov divadla, kríženie a prestupovanie divadelných žánrov, metód a spôsobov, ktorými sa vyvíja divadelný jazyk. V divadelnej tvorbe pre deti preferujeme prácu s bábkou, rôzne animačné techniky a skúsenosti klasického bábkového divadla.

Svojou prácou Bábkové divadlo na Rázcestí sleduje tieto ciele:

Obhájiť zmysel štátnych dotácií a financovania kultúry v oblasti tvorby pre deti
a mladých ľudí.
Obhájiť zmysel verejnej komunikácie prostredníctvom divadla.
Spolupracovať s pedagógmi/čkami všetkých stupňov škôl a zariadení,
ktoré sa venujú rozvoju osobnosti dieťaťa.
Vytvárať viacžánrové projekty pre deti všetkých vekových kategórií.
Dať šancu mladým ľuďom a deťom spoznať divadlo a iné formy kultúry.
Zaoberať sa problémami súčasného dieťaťa, mladého človeka.
Zaoberať sa postavením a životom súčasných žien a matiek z rodového hľadiska.
Obhajovať základnú chartu ľudských a detských práv.

Všetky aktivity a činnosť divadla sa riadia nasledovnými princípmi:
otvorene komunikovať, rešpektovať a tolerovať rozdiely, prinášať pozitívne hodnoty a city, prijímať a dopriať impulzy, inšpirovať, prekračovať hranice, nenudiť.


vstupenky je možné rezervovať na tel. č.: 048/4125623 alebo e-mailom bdnr@bdnr.sk: 048/4125623

Aktuálne podujatia:

ktoré sa konajú: typ:
zobrazovať po: 15 | 30 | 120 | 500 | všetky << zobrazujem výsledky 1 - 1 z 1 >>
dátum čas názov podujatia
4.12.2020 10:00 - 11:00 KP Hviezdy sú tiché

stránka: 1

Všetky podujatia:

rok:
zobrazovať po: 15 | 30 | 120 | 500 | všetky << zobrazujem výsledky 1 - 12 z 12 >>
názov celková
návštevnosť
počet
termínov
priemer
AFRICKÉ ROZPRÁVKY 0 0 0
BUBÁCKA ROZPRÁVKA 0 0 0
DObrú chuť, vlk! 0 0 0
DVE ROZPRÁVKY NA BRUŠKU 0 0 0
Hviezdy sú tiché 0 0 0
O chlapcovi, ktorý vymenil čiapku za čokoládu 0 0 0
Rozprávky o psíčkovi a mačičke 0 0 0
Tajomný maják 0 0 0
Tvorivé dielne 0 0 0
Výčiny slovenčiny 0 0 0
Výčiny slovenčiny 0 0 0
ŽIDOVSKÉ ROZPRÁVKY 0 0 0
stránka: 1
Odkazy:
-Zoznam inštitúcií
-Zoznam podujatí
-ERKD 2018
-Registrácia z DS alebo KP
-Vyhľadávanie
-Zobraziť graf návštevnosti
 
 
 
Súvisiace linky:
-www.culture.gov.sk
-www.navstevnik.sk
-www.kultura.sk
-www.ticketportal.sk
-kamvyrazit.szm.sk
-www.kulturnepoukazy.sk
 
 
 
Podpora:
-AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
-Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
podujatia@culture.gov.sk
 
 
 
Vysvetlivky:
 
KP Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

 
KP Podujatie bolo podporené grantom Ministerstva kultúry SR