Hlavná stránka -> STM 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88, 040 01 Košice

telefón: 055/72 606 12, 055/245 1 110
email: stmke@stm-ke.sk
webstránka: http://www.stm-ke.sk

Profil Slovenského technického múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu (vtedajšieho Technického múzea) v roku 1947. Verejnosti boli prvé expozície múzea sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum. Zriadenie špecializovaného technického múzea na Slovensku bolo plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatsvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve sa Slovensko do konca 18.storočia radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovať a dokumentovať technické tradície. V roku 2012 oslávilo STM 65. výročie svojho vzniku.Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohaté zbierkové fondy, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava, letectvo a letecká technika, vodohospodárstvo, stavebníctvo. Vedecké odbory reprezentujú zbierky historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.Množstvo originálnych exponátov je prezentované v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 33 600 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé z nich predstavujú nenahraditeľné hodnoty. STM spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky, napr. Solivar pri Prešove, vysokú pec Karol pri Vlachove, hámor v Medzeve.Bohatý zbierkový fond STM verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ul. v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli Budimír, NKP Solivar -Prešove, v STM - Múzeu letectva v Košiciach, Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, STM - Múzeu dopravy v Bratislave a v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi - vysunutá expozícia História baníctva na Spiši.Budova, v ktorej sídli Slovenské technické múzeum, je architektonickou dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. stor., v 18. stor. prestavovaných v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka. Od r. 1654 bol tento dom tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov pri ich pobyte v Košiciach, odvtedy sa komplexu vžil názov Dom hornouhorského kapitanátu alebo Rákociho palác.Aktuálne podujatia:

ktoré sa konajú: typ:
zobrazovať po: 15 | 30 | 120 | 500 | všetky << zobrazujem výsledky 1 - 13 z 13 >>
dátum čas názov podujatia
24.6.2021 09:00 - 17:00 100 rokov lodiarstva ČSR
24.6.2021 09:00 - 17:00 Armáda v povstaní
24.6.2021 09:00 - 17:00 Expozícia historických hodín Kaštieľ v Budimíre
24.6.2021 09:00 - 16:00 Múzeum letectva
24.6.2021 09:00 - 17:00 Národná kultúrna pamiatka Solivar Prešov- Sklad soli
24.6.2021 09:00 - 17:00 NKP Solivar
24.6.2021 09:00 - 17:00 Planetárium - špecializované astronomické zariadenie v STM KE
24.6.2021 09:00 - 17:00 Slovenské technické múzeum - Košice
24.6.2021 09:00 - 17:00 Vedecko - technické centrum pre deti a mládež
24.6.2021 10:00 - 15:00 Hámor v Medzeve
24.6.2021 10:00 - 17:00 Múzeum dopravy v Bratislave - expozície
24.6.2021 10:00 - 16:30 Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej
24.6.2021 10:00 - 15:00 Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve

stránka: 1

Všetky podujatia:

rok:
zobrazovať po: 15 | 30 | 120 | 500 | všetky << zobrazujem výsledky 1 - 15 z 15 >>
názov celková
návštevnosť
počet
termínov
priemer
100 rokov lodiarstva ČSR 7 34 0
Armáda v povstaní 26 86 0
CZECH INOVATION EXPO 5 2 3
Expozícia historických hodín Kaštieľ v Budimíre 127 71 2
Hámor v Medzeve 2 30 0
História baníctva na Spiši - Multifunkčné banícko-energetické centrum BARBORA 0 2 0
Múzeum dopravy v Bratislave - expozície 2 257 85 27
Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej 16 70 0
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve 19 71 0
Múzeum letectva 773 26 30
Národná kultúrna pamiatka Solivar Prešov- Sklad soli 29 70 0
NKP Solivar 292 71 4
Planetárium - špecializované astronomické zariadenie v STM KE 50 57 1
Slovenské technické múzeum - Košice 443 85 5
Vedecko - technické centrum pre deti a mládež 88 75 1
stránka: 1
Odkazy:
-Zoznam inštitúcií
-Zoznam podujatí
-ERKD 2018
-Registrácia z DS alebo KP
-Vyhľadávanie
-Zobraziť graf návštevnosti
 
 
 
Súvisiace linky:
-www.culture.gov.sk
-www.navstevnik.sk
-www.kultura.sk
-www.ticketportal.sk
-kamvyrazit.szm.sk
-www.kulturnepoukazy.sk
 
 
 
Podpora:
-AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
-Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
podujatia@culture.gov.sk
 
 
 
Vysvetlivky:
 
KP Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

 
KP Podujatie bolo podporené grantom Ministerstva kultúry SR