Hlavná stránka -> POS Zvolen  
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 
Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad č.1, 960 26 Zvolen

telefón: 045/533 50 93
email: osvetazvolen@osvetazvolen.sk
webstránka: www.osvetazvolen.sk

Podpolianske osvetové stredisko je príspevková organizácia, ktorá na základe dobrovoľnosti záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispieva k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí v územnom obvode okresov Detva, Krupina a Zvolen. Zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí
- sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky,
- prehlbuje vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie
- vychováva umením k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti
- vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na ľudovú kultúru
- napomáha prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí
- umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitamiAktuálne podujatia:

ktoré sa konajú: typ:
nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu

Všetky podujatia:

rok:
nenašli sa žiadne podujatia
Odkazy:
-Zoznam inštitúcií
-Zoznam podujatí
-ERKD 2018
-Registrácia z DS alebo KP
-Vyhľadávanie
-Zobraziť graf návštevnosti
 
 
 
Súvisiace linky:
-www.culture.gov.sk
-www.navstevnik.sk
-www.kultura.sk
-www.ticketportal.sk
-kamvyrazit.szm.sk
-www.kulturnepoukazy.sk
 
 
 
Podpora:
-AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
-Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
podujatia@culture.gov.sk
 
 
 
Vysvetlivky:
 
KP Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

 
KP Podujatie bolo podporené grantom Ministerstva kultúry SR