IS Visit - Príručka pre inštitúcie


 Ako sa prihlásiť do systému?
 

Systém IS Visit môžu používať iba oprávnené osoby, je preto potrebne sa do systému najprv prihlásiť pomocou mena a hesla, ktoré Vám bolo pridelené z MKSR. Kliknete na linku Prihlás a zadajte svoje meno a heslo:

Ak ste heslo zabudli, kliknite na linku "Zabudli ste heslo?"


 Ako zmeniť popis našej inštitúcie?
 

Po prihlásení kliknite na linku zmeniť popis inštitúcie:Zobrazí sa stránka na ktorej môžete meniť jednotlivé údaje o Vašej inštitúcii. Nezabudnite stlačiť tlačidlo Uložiť údaje v spodnej časti stránky: 


 Ako vytvoriť nové podujatie?
 

Každá akcia v systéme IS Visit sa nazýva podujatie. Podujatie preto môže byť napr. divadelné predstavenie alebo stála expozícia v múzeu, ktorá sa koná každý deň. Podujatie vytvoríte pomocou linky Vytvoriť nové podujatie:Cenu lístka zadávajte v Sk aj v eurách. Pokiaľ je zaškrtnutá možnosť "prerátavaj sumy automaticky", akonáhle vyplníte cenu v Sk, systém automaticky prepočíta cenu v eurách podľa uvedeného kurzu. Text v prvom stĺpci (Dospelí, Zľavnený, Deti) upravte podľa potreby. K cene lístka môžete pridať aj ľubovoľnú poznámku.  


 Ako zadať termíny kedy sa podujatie koná?
 

Hneď po pridaní podujatia môžete pridať termíny. Ak chcete dodatočne pridať alebo upraviť termíny, kliknite si na dané podujatie a následne na linku pridaj termíny podujatiu:Zobrazí sa okno s kalendárom. V tomto môžete klikať na jednotlivé dni a pridať tak podujatie na daný deň. Môžete aj klikať na celé mesiace, týždne alebo pridať podujatie na všetky stredy v Auguste. Tlačidlá +/- v hornej časti pridávajú ďalšie mesiace do kalendáru. Dni, v ktorých sa podujatie koná, sú znázornené žlto-oranžovou farbou, dni, na ktoré idete podujatie pridať sú označené žltou:

Po vyznačení dní, zadajte aj čas konania podujatia a stlačte tlačidlo Pridaj termín.

Systém Vám vypíše požadované zmeny a poprosí Vás, aby ste ich ešte raz potvrdili.

Ak sa v jeden deň podujatie koná viackrát, je potrebné uvedený postup zopakovať viackrát a vyplniť vždy príslušný čas konania podujatia.


 Ako zadám návštevnosť za naše podujatia?
 

Použite prosím linku Zadajte návštevnosť:

Ďalšia možnosť je priamo na hlavnej stránke, kde máte vždy odkaz úplne na vrchu stránky. Oznam je červený, ak nemáte zadanú účasť za predchádzajúce dni. Stačí, ak kliknete na daný dátum. Ak sú údaje zadané v poriadku, oznam je zelený.

Po vybratí dňa, pre ktorý chcete zadávať návštevnosť, sa zobrazí stránka:Zadajte návštevnosť daného podujatia a stlačte tlačidlo Uložiť údaje. Môžete aj priamo kliknúť na šípku na ďalší deň alebo na dátum s ďalším termínom v červenom zozname, na ktorý ešte nemáte zadanú návštevnosť. Vo všetkých troch prípadoch sa zadané dáta uložia.


 Ako si môžem pozrieť štatistiky našej návštevnosti?
 

Kliknite na linku Zobraziť kompletné štatistiky. V zobrazenej stránke si môžete následne vybrať časové obdobie a podujatie, za ktoré chcete vidieť štatistiky.Môžete si vybrať typ štatistiky, to znamená či chcete vidieť štatistiku návštevnosti za jednotlivé dni, za týždne, mesiace alebo za za jednotlivé dni v týždni. Vyberte si konkrétne predstavenie alebo všetky predstavenia. Po tomto výbere si môžete vybrať aj obdobie, za ktoré chcete štatistiku zobrazovať.

Vytlačiť túto stránku.