IS Visit - Príručka registrácie inštitúcie z Grantového alebo Kultúrno-poukazového systému


 Ako sa registrovať do systému IS VISIT?
 

Kultúrne inštitúcie, registrované v grantovom systéme (GS) vrátane kultúrnych poukazov (KP), sa do systému registrujú kliknutím na linku „Registrácia z GS alebo KP“. Registrácia prebieha na základe kódu, ktorý je danej inštitúcii vygenerovaný pri registrácii do jedného z týchto systémov. Registráciu musia vykonať aj inštitúcie, ktoré v IS VISIT boli registrované v minulých rokoch. Registráciu je potrebné vykonať len raz, po registrovaní sa užívatelia inštitúcie prihlasujú štandardným spôsobom (teda vyplnením mena a hesla -- pozri návod).

Registráciu začnete kliknutím na linku „Registrácia z GS alebo KP“ na úvodnej stránke IS VISIT.

Následne zadajte Váš kód, ktorý ste dostali pri registrácii do Kultúrnych poukazov alebo do Grantového systému a kliknite na tlačidlo „registrovať“.

Ak Vaša inštitúcia už bola v systéme IS VISIT registrovaná, ponúkne sa Vám možnosť prihlásiť sa pod existujúcim užívateľom. Pre prihlásenie a registráciu kliknite na príslušnú linku. Budete prihlásený ako daný používateľ a môžete začať vytvárať/meniť podujatia.

Ak sa Vaša inštitúcia v systéme IS VISIT nenachádza, bude vytvorená nová inštitúcia a nový používateľ, ktorého prihlasovacie údaje (meno a heslo) sú rovnaké, ako kód, ktorý ste zadali. Z bezpečnostných dôvodov sa však od Vás požaduje, aby ste toto prihlasovacie meno a heslo zmenili. Vyplňte teda všetky požadované údaje a kliknite na tlačidlo „zmeň“.

Následne môžete začať vytvárať nové podujatia, prípadne upraviť popis Vašej inštitúcie. Ako to urobiť sa dozviete v návode pre inštitúcie.

Vytlačiť túto stránku.