Hlavná stránka -> Orav. galéria -> Oravská galéria - ŽUPNÝ DOM, ... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Oravská galéria - ŽUPNÝ DOM, Dolný Kubín - stále expozície

Autor: Oravská galéria
typ: Expozícia

Župný dom, Dolný Kubín - administratívne a výstavné centrum Oravskej galérie.
V roku 1994 bola ukončená rozsiahla generálna rekonštrukcia Župného domu, ktorou galéria získala 1 800 m2 expozičných a výstavných plôch.
V roku 1995 v Župnom dome sprístupnila galéria stále expozície z vlastných zbierok:
— Staré umenie 15. — 19. storočia
— Ikony
— Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
— Štefan Siváň - rezbár z Oravy
— Tradičné ľudové umenie — výber
ktoré sa zaradili medzi popredné v kontexte slovenských galérií.

Staré umenie 15. — 19. storočia
Expozícia prezentuje súbor umeleckých diel, ktoré ťažiskovo vznikli na území tohto regiónu. Umenie na Orave je špecifické výtvarnými formami, pohybujúcimi sa na rozhraní medzi profesionálnym a ľudovým umením. V duchu náboženských predstáv a zaužívaných ikonografických schém vznikali s vývojovým oneskorením a slohovými odchýlkami diela, ktorých autormi boli umelci, pôsobiaci mimo umeleckých centier. Kolekcia obsahuje diela sakrálneho charakteru (najmä stredovekú tabuľovú maľbu, plastiku a barokové umenie) a historické portréty predstaviteľov miestnej šľachty v časovom rozpätí od 15. storočia do 19. storočia.

Ikony
Počtom malá, no významom dôležitá kolekcia ikon, sa začala zberateľskou činnosťou profilovať už v prvých rokoch existencie Oravskej galérie. Súbor vystavených ikon rôznej proveniencie obsahuje 32 kusov, ktoré dokumentujú ikonomaľbu 17. — 19. storočia. Väčšina z nich pochádza z Grécka, ostatné vznikli na území Ruska a karpatskej oblasti.

Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
Kolekcia slovenského výtvarného umenia 20. storočia v zbierkach Oravskej galérie, do ktorej patria diela zakladateľov výtvarnej moderny, ale aj predstaviteľov nasledujúcich generácií sa v rámci regionálnych galérií u nás radí medzi najpočetnejšie a kvalitatívne najvýznamnejšie.
Zbierka je dobrým príkladom toho, ako sa inštitúcia, pôvodne zameraná na výtvarné umenie regiónu, vyprofilovala na galériu s celoslovenským záberom. Pri jej vybudovaní zohrala dôležitú úlohu skutočnosť, že oravskou inšpiráciou, hlavne v 20. storočí prešli takmer všetci významní maliari slovenskej výtvarnej kultúry.
V expozícii sa nachádzajú diela G. Mallého, M. Benku, M. A. Bazovského, M. Galandu, Ľ. Fullu, I. Weinera- Kráľa, C. Majerníka, V. Hložníka, E. Zmetáka, M. Paštéku, V. Kompánka, A. Brunovského, V. Popoviča, J. Jankoviča, J. Meliša, K. Barona a mnohých ďalších.

Tradičné ľudové umenie — výber
Ľudoví maliari, rezbári a kamenári, tvoriaci bez školenia, len podľa odpozorovaných predlôh zo svojho bežného života, zanechali po celom území Slovenska doklady o svojom prirodzenom talente a umeleckých schopnostiach.
Tradičné ľudové výtvarné umenie ako typický prejav národnej kultúry, predstavuje významnú súčasť zbierok Oravskej galérie a je jednou z primárnych oblastí, na ktoré sa v rámci svojho akvizičného programu špecializuje. Kolekcia obsahuje predovšetkým drevenú polychromovanú plastiku, kamennú skulptúru a maliarsku tvorbu z 18. — začiatku 20. storočia, nielen z tohto regiónu, ale aj z ďalších oblastí Slovenska.

Štefan Siváň - rezbár z Oravy
Oravská galéria v Župnom dome v roku 2010 otvorila stálu expozíciu "Štefan Siváň - rezbár z Oravy", ktorá je venovaná dielu jedného z najvýznamnejších insitných sochárov na Slovensku Štefana Siváňa st. (1906 – 1995), ktorý celý život prežil v hornooravskej obci Babín.
Expozícia v autorskej koncepcii PhDr. Evy Ľuptákovej predstavuje Siváňovo rozsiahle rezbárske dielo v reprezentatívnom výbere zo zbierok Oravskej galérie, v celej svojej námetovej a výrazovej rozmanitosti.

Okrem stálych expozícií z vlastných zbierok nainštalovaných v Župnom dome v Dolnom Kubine pozývame návštevníkov na prehliadku aktuálnych krátkodobých výstav vo Veľkej výstavnej sieni, v Malej výstavnej sieni, vo výstavnej sieni „SUTERÉN 06“ a na nádvorí Župného domu.

Oravská galéria okrem výstav pripravuje pre svojich návštevníkov v Župnom dome v Dolnom Kubíne kultúrne podujatia a výchovno-vzdelávacie programy pre organizované školské skupiny.

Miesto konania: Župný dom Dolný Kubín, stále expozície

Cena lístka:
Dospelí: 2.00 EUR (60.25 Sk)
Deti: 0.00 EUR (0.00 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

zobrazovať po: 15 | 30 | 120 | 500 | všetky << zobrazujem výsledky 1 - 15 z 26 >>
dátum čas poznámka k podujatiu
(obsadenie a pod.)
miesto konania
01.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
02.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
03.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
04.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
05.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
06.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
08.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
09.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
10.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
11.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
12.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
13.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
15.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
16.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície
17.06.2021 10:00 - 17:00 Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Župný dom, stále expozície

stránka: 1 2 nasledujúca