Hlavná stránka -> Nguide -> Nitra - pátranie po hradnom po... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Nitra - pátranie po hradnom poklade

Autor: Nguide
typ: Súťaže, prehliadky, festivaly
Podujatie je určené pre deti

Počas našej prehliadky jedného z najdôležitejších a najkrajších miest Slovenska – Nitry sa Vaši žiaci zábavnou formou dozvedia veľa o histórii (Veľká Morava a jej panovníci), umení (najznámejšie architektonické slohy) a kultúre (život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda, hlaholika).

Naša exkurzia je výnimočná tým, že všetky informácie sú podávané hravým spôsobom, ktorý prirodzene udržiava pozornosť žiakov. Žiaci totiž počas prehliadky po celý čas spolupracujú so sprievodcom a riešia úlohy, ktoré ich privedú k pokladu.

Exkurzia trvá približne 2,5 hod a skladá sa z troch častí:
* Prehliadka Nitrianskeho Horného mesta, najmä Pribinovho námestia (tu sa žiaci dozvedia veľa predovšetkým o Veľkej Morave a jej panovníkoch)
* Prehliadka vybraných častí hradného areálu, najmä Katedrály sv. Emeráma (v tejto časti sa zameriame na umenie a dôležité osobnosti svätých spojených s Nitrou)
* Prehliadka Diecézneho múzea (v záverečnej časti predstavíme život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda a žiaci sa pri riešení úloh taktiež zoznámia s hlaholikou)

Každý žiak dostane ilustrovanú brožúrku formátu A5, v ktorej nájde úlohy a zaujímavé informácie nadväzujúce na výklad sprievodcu, ktoré mu pomôžu dané úlohy vyriešiť.

Odmenou za pozornosť žiaka a vyriešenie úloh je nájdenie pokladu, v ktorom je pre každého žiaka pripravená jeho časť (balíček obsahuje ovocie a sladkú odmenu)

Dôležité info:
* Čas začiatku exkurzie stanovuje objednávateľ
* Miesto stretnutia je Župné námestie v Nitre
* Minimálny počet žiakov, ktorí sa zúčastnia prehliadky je 30, maximálny odporúčaný počet žiakov v rámci jednej prehliadky je 60.
* Je potrebné, aby si žiaci so sebou priniesli pero.

Miesto konania: Nitra

Cena lístka:
Dospelí: 0.00 EUR (0.00 Sk)
Deti: 5.00 EUR (150.63 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu