Hlavná stránka -> Milan Tarina - Špeciál art -> 'ZNEUŽÍVANIE MOCI - Profil hlú... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

'ZNEUŽÍVANIE MOCI - Profil hlúpeho agresora', kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov.

Autor: Milan Tarina, skladateľ, pesničkár a textár
typ: Výchovný koncert
Podujatie je určené pre deti

Na trhu kultúrno-vzdelávacích programov pre školy je niekoľkodielny program, ktorý je prepracovaný tak, aby spĺňal od A do Z požiadavky skutočne VZDELÁVACIEHO podujatia. Na: www.bearishdream.wbl.sk
– (sekcii: Zneužívanie moci) nájdete aj krátke PROMO VIDEO.
Tento kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov a hudby ponúka dôležité varovanie pred podlým správaním, akým je ZNEUŽÍVANIE MOCI na školách, v rodinných vzťahoch a médiách.
V rozhovoroch, otázkami, hádankami atď dostanú žiaci užitočné informácie, rady a odpovede na otázky:
1/ Čo je to zneužívanie moci?
2/ Aké sú vlastnosti agresora?
3/ Prečo si už deti robia zle?
4/ Ako sa má chovať svedok zneužívania moci?
5/ Čo je to kolektívna zodpovednosť?
6/ Aké následky zanecháva zneužívanie moci?
Študenti dostanú niekoľko zaručene dobrých osobných rád a v krátkom KVÍZE rozlúštia a logicky pochopia parafrázovanú hamletovskú otázku: Biť či nebiť ...sa?
Hudobné vstupy v programe nie sú iba jeho bezvýznamnou plnkou. Texty sa konkrétne zaoberajú problematikou Zneužívania moci.
Viac sa dozviete na: www.bearishdream.wbl.sk
– (sekcii: Zneužívanie moci) nájdete aj krátke PROMO VIDEO.

Raritou je už kultová baladickú báseň, od našej najznámejšej poetky Márie Rázusovej Martákovej: „Ranená breza“. Pamätajú si ju celé generácie na Slovensku, vrátane našich školákov.
Na programe zaznie táto báseň zhudobnená Milanom Tarinom jr., ktorá sa stala najúspešnejšou skladbou roka na ZUŠ, Rosinkého v Nitre. Vaši žiaci si ju nielen s nami zaspievajú, ale aj pochopia jej zmysel.

Odbornú časť programu tvoria výňatky z Metodickej smernice Ministerstva školstva SR, aktuálne poznatky psychológov, vizuálne kontrasty a znázornenia. Program bol konzultovaný s ing. Miroslavou Bírovou z Krajského pedagogicko-psychologického centra v Nitre.

PREDNOSTI VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
1. odborný text konzultovaný a podložený materiálom Krajského pedagogicko-psychologického poradenského centra v Nitre doplnený myšlienkami zo Smernice Ministerstva školstva SR o osobnosti agresora.
2. rozbor charakteristických vlastností agresora
3. zaujímavé príbehy a vizuálne znázornenia pre detskú pamäť
4. snaha o živú spoluprácu so žiakmi
5. na odľahčenie hrané humorno-poučné scénky
6. poučné texty piesní späté s témou
7. vecné ceny pre žiakov
8. znalostný kvíz obľúbený medzi žiakmi

Naša agentúra je v zmluvnom vzťahu s ministerstvom kultúry. MK poskytuje dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KULTÚRNYCH POUKAZOV za účelom sprístupnenia kultúrnych hodnôt žiakom a učiteľom základných škôl a študentom a učiteľom stredných škôl.

Vzdelávací program pre školy trvá cca 1,20 hod.

Tešíme sa na zaujímavú a užitočnú spoluprácu.
Milan Tarina, autor programu
0905 848 221

Miesto konania: podľa termínu

Cena lístka:
Dospelí: 2.00 EUR (60.25 Sk)
Deti - predškoláci: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Žiaci ZŠ: 2.00 EUR (60.25 Sk)
2 €, 1KP+1€, 2KP


KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu