Hlavná stránka -> SNM MUK -> Hlavná kultúrno-historická exp... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Hlavná kultúrno-historická expozícia - stála expozícia

Autor: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
typ: Expozícia
Podujatie je určené pre deti

Na ploche 1700 m2 dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Expozícia, okrem prvej časti ČLOVEK A PRÍRODA, v ktorej je predstavená flóra a fauna karpatskej prírody, ktorá bola jedným z hlavných determinantov celkového spôsobu života človeka a sociálno-ekonomického vývoja prezentovanej oblasti, je členená chronologicky a zahrňuje obdobie od PRAVEKU cez obdobie FEUDALIZMU, KAPITALIZMU až po SÚČASNOSŤ. V expozícii sú exponované unikátne archeologické nálezy - mamutí kel a mamutí zub z okolia Svidníka, kamenné sekeromlaty, kamenné sekery, amforovité nádoby a pod., stredoveké písomné pamiatky o vzniku obcí, dokumenty o národnostnom postavení západoukrajinského obyvateľstva, ukážky hmotnej a duchovnej kultúry. Patričná pozornosť sa venuje dokumentácii literárnych úsilí Rusínov-Ukrajincov.

Miesto konania: SNM MUK, Centrálna 258, Svidník

Cena lístka:
Dospelí: 3.00 EUR (90.38 Sk)
Deti, študenti, dôchodcovia: 1.50 EUR (45.19 Sk)
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy


KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu