Hlavná stránka -> SNM MUK -> Národopisná expozícia v prírod... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Národopisná expozícia v prírode - skanzen

Autor: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
typ: Expozícia
Podujatie je určené pre deti

Jednou z expozícií SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je aj Národopisná expozícia v prírode - skanzen. Zámerom expozície je dokumentovať a zachovať stavebnú zručnosť predkov, vývoj pôdorysného členenia domu, vývoj topného zariadenia obytných miestností a použité stavebné techniky a materiály.
Okrem obytných domov sú tu zastúpené aj všetky druhy hospodárskych stavieb: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne. Zo sezónnych stavieb - poľná maštaľ a saláš. technické stavby sú zastúpené vodným plynom, pílou, veterným mlynom a stupami. Kultové stavby predstavuje drevená cerkov východného obradu so zvonicou a pricestnými krížmi. Stavby všeobecného prospechu zastupuje škola, požiarna zbrojnica, krčma s vozárňou, dedinský obchod, kováčska dielňa a trhovisko. V snahe o zachovanie autentičnosti tradičných usadlostí sú zhluky obytných hospodárskych stavieb doplnené oplotením a drobnými hospodárskym stavbami charakteristickými pre jednotlivé časti regiónu. Takto vznikol komplex usadlostí vzájomne spojených komunikačnou sieťou vo forme komplexného sídla so všetkými jeho dominantami.
Expozícia takto, okrem možnosti poučenia o tradičných formách hmotnej a duchovnej kultúry Rusínov-Ukrajincov, vytvára aj príležitosť pre oddych v atraktívnom prostredí tradičnej dediny.

Miesto konania: národopisná expozícia v prírode - skanzen

Cena lístka:
Dospelí: 3.00 EUR (90.38 Sk)
Zľavnený: 1.50 EUR (45.19 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu