Hlavná stránka -> Orav. galéria -> GALÉRIA MÁRIE MEDVECKEJ v Tvr... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

GALÉRIA MÁRIE MEDVECKEJ v Tvrdošíne - stála vysunutá expozícia Oravskej galérie

Autor: Oravská galéria
typ: Expozícia

Stála expozícia z diela maliarky je inštalovaná v klasicistickej kúrii z 19. storočia v Tvrdošíne od roku 1979. Na ploche 583 m2 je vystavených 266 olejomalieb a kresieb, ktoré poskytujú obraz o vývojových etapách a žánrových okruhoch celoživotnej tvorby Márie Medveckej (1914 — 1987) - maliarky, ktorá spojila svoj život a dielo s rázovitým regiónom Slovenska - Oravou.

Mária Medvecká sa po štúdiách v Bratislave (1942 — 1945), vo Viedni (1945 — 1946) a v Prahe (1946 — 1947) vrátila natrvalo na rodnú Oravu a spolu s manželom akademickým maliarom Ctiborom Belanom sa venovali tvorivej práci a významnej kultúrno-výchovnej činnosti, ktorej výsledkom je aj vznik Oravskej galérie. V rozvoji výtvarnej kultúry Oravy v období od konca štyridsiatych rokov až do polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia zohrala priekopnícku úlohu výstavná činnosť M. Medveckej. Maliarka kliesnila svojou tvorbou cestu pre pochopenie výtvarného umenia v prostredí, v ktorom sa s ním dovtedy ľudia nemali možnosť stretať. Vo svojom diele dospela k najvlastnejšiemu pohľadu a výrazu, založenom na bezprostrednom a nepatetickom vzťahu k realite krajiny a človeka. Miesto posledného odpočinku Márie Medveckej a Ctibora Belana je na cintoríne v Tvrdošíne - Medvedzí. Autorom náhrobku je akademický sochár Jaroslav Kubička.

Od roku 2000 sú podkrovné priestory galérie „Ateliér“ využívané na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia.

V roku 2016 predstavíme dielo akad. mal. Matildy Čechovej, inšpirované pobytmi v Taliansku pod názvom LA BELLA ITALIA.
Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne bude počas celej sezóny otvorená pre verejnosť bezplatne.

Miesto konania: Galéria Márie Medveckej, Tvrdošín

Cena lístka:
Dospelí: 0.00 EUR (0.00 Sk)
Deti: 0.00 EUR (0.00 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu