Hlavná stránka -> 34059041 -> Múzeum v škole 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Múzeum v škole

Autor: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
typ: Iné
Podujatie je určené pre deti

Múzeum v škole je komplex neformálnych kultúrno - edukačných aktivít z oblasti múzejnej pedagogiky. Z prírodných vied máme zastúpené odbory zoológiu a botaniku, ktoré prístupnou cestou podávajú žiakom prehľadné poznatky o faune a flóre na Považí, ako aj o histórii a súčasnom stave ochrany prírody. Veľmi žiadanou témou je otázka separovania odpadov.
Zo spoločenských vied sú zastúpené: regionálna história /so zameraním na miestne kultúrno-historické pamiatky a zrúcaninu hradu Bystrica/, genealógia a kronikárstvo. Etnografia zasa ponúka prehľad rodinného a kalendárneho zvykoslovia a tému tradičnej rodiny. Cez projekt Múzeum v škole sa realizujú aj prednášky z religionistiky – prehľad svetových náboženstiev i úvod k monoteistickým náboženstvám.
Okrem vzdelávacích programov ponúka projekt aj realizáciu tvorivých dielní so zameraním na tradičné remeselné techniky – drôtovanie, prácu s drevom, vyšívanie, plstenie a ďalšie.

Miesto konania: podľa termínu

Cena lístka:
Dospelí: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Zľavnený: 0.50 EUR (15.06 Sk)
Deti: 1.00 EUR (30.13 Sk)GS KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy
podujatie bolo podporené Ministerstvom kultúry SR

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu