Hlavná stránka -> STM -> ,,Keď sa povie Poledniak"... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

,,Keď sa povie Poledniak".

Autor: Slovenské technické múzeum
typ: Výstava

Slovenské technické múzeum systematickydokumentuje aj prínososobností rozvoja vedy atechniky.
K tematike “Osobnosti Košíc“, ktorú si košické múzeá agalérie vybrali ako spoločný motív pre tohtoročnú Košickú noc múzeí a galérií, múzeum prispieva výstavou prezentujúcou históri
u jednej z prvých košických fabrík.
V rozvoji strojárskej výroby na území
dnešného Košického kraja vynikala firma Karola Poledniaka.Zakladateľ firmy ajeho syn apokračova
teľ, tiež menom Karol Poledniak, patrili k
osobnostiam spoločenského a hospodárskeho života mesta Košíc a okolia. Prispeli k rozvoju strojárskej výroby a priemyslu na východnom Slovensku a položili základy vyspelého strojárstva na Slovensku. Cieľom výstavy
je pripomenúť verejnosti košické významné
osobnosti zakladateľov strojárstva,
ktorí z malej dielne tvrdým úsilím a vďaka technickému a obchodnému nadaniu vybudovali
veľkú firmu, ktorá si postupne vybudovala renomé aj za hranicami Slovenska. Táto vyše
130 ročná továreň, ktorej objekty dodnes stoja na Štúrovej ulici v Košiciach,bola predchodcom svetoznámej strojárskej fabriky Východoslovenské strojárne (VSS).Základ výstavy tvoria hodnotné zbierkové predmety, ktoré múzeum systematicky
sústreďuje. Symbolicky prezentujú výrobný program a produkciu firmy Karola Poledniaka,
ktorá sa sústreďovala na poľnohospodárske stroje, stavbu mlynov a odlievaný sortiment zo železolejárne.
Zastúpený je tiež autentický dobový materiál poskytnutý súkromnými zberateľmi.

Miesto konania: STM, Hlavná 88, Košice

Cena lístka:
Dospelí: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Zľavnený: 1.00 EUR (30.13 Sk)


055/245 1 175, 055/245 1 125

KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu