Hlavná stránka -> 42013241 -> Stále expozície: 'Stáročia Fiľ... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Stále expozície: 'Stáročia Fiľakovského hradu' a 'Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova'

Autor: Mgr. Attila Agócs, PhD., Mgr. Viktória Tittonová,
typ: Expozícia
Podujatie je určené pre deti

Hradné múzeum vo Fiľakove v roku 2017 rozšírilo a zmodernizovalo svoje stále expozície v Bebekovej bašte hradu. Paleontologická výstava s názvom "Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova" tak čaká návštevníkov už nielen s pozostatkami vyhynutých stavovcov, ale aj s doplnenými skamenelinami bezstavovcov, odtlačkami rastlín a lastúrnikov z okolia Fiľakova. Druhá výstava s názvom „Stáročia Fiľakovského hradu“ oboznamuje návštevníkov s históriou mesta a hradu od prvej písomnej zmienky po zničenie hradu v roku 1682. Vystavené sú tu vzácne stredoveké a včasno-novoveké fiľakovské hradné nálezy zo Slovenského národného múzea, ktoré sa doplnili archeologickými nálezmi z nových výskumov. Na troch podlažiach sa nachádzajú aj hodnotné exponáty z najvýznamnejších archeologických lokalít okolia Fiľakova - časť hodejovského bronzového pokladu, kovania opaskov z obdobia avarského kaganátu, pochádzajúce z chotára obce Prša a hrobová keramiku z doby bronzovej z neďalekých Radzoviec (výpožička z Novohradského múzea a galérie). Po modernizácii expozície, výstavné priestory spestrila rekonštrukcia avarského mužského hrobu z Prše, rekonštrukcia slávnostného ženského oblečenia z doby bronzovej a oblečenia Štefana Koháryho II., posledného hradného kapitána. Nachádzajú sa tu aj dve novozreštaurované olejomaľby svätcov z 18. storočia, 3D video-rekonštrukcia hradu a mnoho iných zaujímavostí.

Miesto konania: Bebekova veža

Cena lístka:
Dospelí: 3.00 EUR (90.38 Sk)
Zľavnený: 1.50 EUR (45.19 Sk)
Deti: 1.50 EUR (45.19 Sk)GS KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy
podujatie bolo podporené Ministerstvom kultúry SR

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu