Hlavná stránka -> Orav. galéria -> KONTEXTY – VZŤAHY – SÚVISLOSTI 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

KONTEXTY – VZŤAHY – SÚVISLOSTI

Autor: Kurátorka: PhDr. Zuzana Gažíková
typ: Výstava

Výstava Kontexty – Vzťahy – Súvislosti priblíži verejnosti aktuálnu tvorbu piatich výtvarných umelcov - Rastislava Biarinca, Martu Bošelovú, Jána Hrnčiarika, Jána Kudličku, Pavla Ruska ktorí dlhodobo výtvarne a pedagogicky (KVV PF KU v Ružomberku) pôsobia v liptovskom regióne, ale ich tvorba a význam presahuje regionálne hranice a sú neoddeliteľnou súčasťou výtvarného umenia na Slovensku.
Výstava bola v premiére v menšom rozsahu predstavená v RUMANSKY Art Centre. Priblíži najnovšiu tvorbu umeleckých osobností, ktoré spája nielen záujem o výtvarné umenie a vlastné tvorivé aktivity, ale aj hlboký vzťah k miestu, odkiaľ pochádzajú (Ján Kudlička, Pavol Rusko, Ján Hrnčiarik, Rastislav Biarinec), resp. kde dlhodobo pôsobia (Marta Bošelová). Prostredie Liptova, ale aj blízkej Oravy sa v tvorbe všetkých autorov intenzívne rôznym spôsobom premieta. Výstava vypovedá o hodnotách ako je vzťah ku krajine a tradíciám priestoru, ku ktorému majú hlboké väzby. Vystavený súbor diel zdokumentuje ich tvorbu z posledných rokov, tematicky previazanú s týmto regiónom.

Miesto konania: Župný dom, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň

Cena lístka:
Dospelí: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Deti: 0.00 EUR (0.00 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu