Hlavná stránka -> BM -> Výjazdové tvorivá dielňa pre z... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Výjazdové tvorivá dielňa pre základné školy

Autor: Banícke múzeum v Rožňave
typ: Tvorivé dielne
Podujatie je určené pre deti

Pre základné školy s vysokou percentuálnou návštevnosťou detí zo sociálne slabších rodín na dosiahnutie adekvátneho umeleckého vzdelania múzeum prispieva pravidelným zorganizovaním výjazdových tvorivých dielní. Tvorivé dielne sú uskutočnené priamo na školách.
Kultúrno-vzdelávací prínos: Realizovaním tvorivých dielní múzeum vytvára vhodné podmienky na rozvoj tvorivosti a umeleckého cítenia detí. V rámci tvorivých dielní sa uskutočnia aj odborné prednášky k danej téme. Prednášky deťom dopĺňajú teoretické vedomosti a rozširujú kultúrno-umelecký rozhľad.

Miesto konania: podľa termínu


GS KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy
podujatie bolo podporené Ministerstvom kultúry SR

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu