Hlavná stránka -> ANNOGALLERY -> Kultúrne poukazy 2019 / Tvoriv... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Kultúrne poukazy 2019 / Tvorivé dielne s hlinou / Sklenená mozaika

Autor: ANNOGALLERY
typ: Tvorivé dielne
Podujatie je určené pre deti

V rámci progamu KULTÚRNE POUKAZY 2019 sme pre Vás počas celého roka pripravili zaujímavé workshopy, na ktorých si môžete zhotoviť svoj vlastný keramický alebo sklenený výrobok:

"TVORIVÉ DIELNE S HLINOU"
Keramické tvorivé dielne vedie lektor - keramikár. Trvajú približne 2 hodiny. Začínajú sa teoretickou časťou s krátkou prednáškou o jednotlivých technikách, pracovných postupoch, pomôckach a pracovných materiáloch. Účastníci získajú vedomosti o procese modelovania, sušenia a výpale keramiky v keramických peciach, o dokončovacích technikách, o zdobení keramiky, engobovaní, glazovaní. Dozvedia sa, čo treba pri práci s hlinou dodržať, akú hlinu/keramickú hmotu zvoliť a aké pracovné pomôcky použiť. Počas praktickej časti účastníci dostanú potrebné množstvo hliny (približne 0,5 – 1 kg na osobu), sú im zapožičané pomôcky na prácu s hlinou. Za odbornej pomoci a názorných ukážok keramikára sa účastníci naučia zvládať vybrané techniky modelovania hliny. Postupne sami vytvárajú svoje vlastné keramické predmety. Účastníci, ktorí sa projektu zúčastnili už v predchádzajúcich rokoch, môžu nadviazať na získané skúsenosti, vytvárať náročnejšie predmety a rozvíjať nové tvorivé techniky. Vyhotovené keramické predmety budú následne vysušené a vypálené a doručené účastníkom. Účastníci keramických dielní sú motivovaní, lebo vidia hotové výsledky svojej práce. Keramický výtvor môžu prispôsobiť vlastnej fantázii, čo dáva zmysel ich snaženiu a rozvíja tvorivosť. Stretnutie s hlinou je pre nich príležitosť, pri ktorej sa kultúrne obohatia. Aktívne sa zúčastnia na tvorivom procese, zoznámia sa tvorivými aktivitami v zmysle umenia, získaných zručnosti a nových vedomostí a tieto môžu ďalej rozvíjať.

"SKLENENÁ MOZAIKA"

Tvorivé dielne vedie lektor - umelec. Trvajú približne 2 hodiny. Začínajú teoretickým úvodom, prednáškou o jednotlivých pracovných technikách, pracovných postupoch, pomôckach a pracovných materiáloch používaných pri tvorbe sklenenej mozaiky. Pokračujú praktickou časťou, ktorá pozostáva z tvorivého procesu, z návrhu individuálnych výtvarných motívov, rezania, štiepania, skladania a lepenia rôznofarebného mozaikového skla do výslednej mozaiky. Za odbornej pomoci a názorných ukážok lektora tak účastníci vytvárajú vlastné sklenené obrázky. Použitým materiálom je tabuľové sklo číre, farebné mozaikové sklo, lepidlá, škárovacia hmota. Pracovnými pomôckami a prac. náradím sú kliešte mozaikové, kliešte lámacie, rezacie nože, štetce, podložky na rezanie skla. Účastníci sa aktívne podieľajú na tvorivom procese, hmotný výsledok tvorivého snaženia je dôkazom nadobudnutých zručností a nových vedomostí, ktoré môžu ďalej rozvíjať.
Ponuka platí na celý kalendárny rok 2018 pre základné školy, špeciálne školy, všetky typy stredných škôl, učilištia, gymnáziá a ostatné vzdelávacie a výchovné zariadenia.

Využite naše kontaktné údaje a rezervujte si termín!

ANNOGALLERY, Občianske združenie, tel.: 0948 275 880, info@annogallery.eu

Miesto konania: podľa termínu

Cena lístka:
Dospelí: 0.00 EUR (0.00 Sk)
Zľavnený: 0.00 EUR (0.00 Sk)
Deti: 0.00 EUR (0.00 Sk)
: 0.00 EUR (0.00 Sk)GS KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy
podujatie bolo podporené Ministerstvom kultúry SR

zobrazovať po: 15 | 30 | 120 | 500 | všetky << zobrazujem výsledky 1 - 15 z 31 >>
dátum čas poznámka k podujatiu
(obsadenie a pod.)
miesto konania
01.05.2019 08:00 - 20:00
02.05.2019 08:00 - 20:00
03.05.2019 08:00 - 20:00
04.05.2019 08:00 - 20:00
05.05.2019 08:00 - 20:00
06.05.2019 08:00 - 20:00
07.05.2019 08:00 - 20:00
08.05.2019 08:00 - 20:00
09.05.2019 08:00 - 20:00
10.05.2019 08:00 - 20:00
11.05.2019 08:00 - 20:00
12.05.2019 08:00 - 20:00
13.05.2019 08:00 - 20:00
14.05.2019 08:00 - 20:00
15.05.2019 08:00 - 20:00

stránka: 1 2 3 nasledujúca