Hlavná stránka -> Iniciatíva za živé mesto -> Za poznaním Banskej Štiavnice 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Za poznaním Banskej Štiavnice

Autor: Anna Ďuricová
typ: Expozícia
Podujatie je určené pre deti

Občianske združenie Iniciatíva za živé mesto v spolupráci so Slovenským banským múzeom ponúka pre školské skupiny kultúrno-vzdelávacie programy zamerané na poznávanie jedinečných kultúrno-historických hodnôt banskoštiavnického regiónu. Jednotlivé aktivity prebiehajú v priestoroch historických objektov, expozícií múzea i v jednotlivých častiach mesta Banská Štiavnica. Formou hier, tvorivých dielní, pracovných listov deti zážitkovou formou získavajú poznatky z oblastí baníctva, geológie, mineralógie, výtvarného umenia, histórie a remesiel. V spolupráci s Galériou Jozefa Kollára je v ponuke pre školské skupiny aktivity zamerané na poznávanie základných výtvarných pojmov a techník, poznávanie starého umenia ovplyvneného baníckou tradíciou, tiež porovnávanie krajinárskej tvorby banskoštiavnických výtvarníkov 20. storočia Jozefa Kollára a Edmunda Gwerka so súčasnou banskoštiavnickou krajinou, architektúrou i samotnou mestskou atmosférou.
V priestoroch Berggerichtu v mineralogickej expozícii je možné spoznávať sledovať vývin banskoštiavnického stratovulkánu, určovať minerály a horniny štiavnicko-hodrušského rudného revíru.
V areáli Banského múzea v prírode, časť Náučná geologická expozícia dáva možnosť poznávania geologického vývoja a stavby územia Slovenskej republiky . Zároveň je tu jedinečná príležitosť autentického fárania do podzemnej štôlne Bartolomej.
V Novom zámku je možné absolvovať hru s námetmi z obdobia tureckej okupácie a zažívať atmosféru obrany mesta zo strategického obranného bodu. Aktivity v Starom zámku ponúkajú zážitky z poznávania výnimočnej architektúry, tiež poznávania významných historických udalostí z mestských a banských dejín, tiež je tu možnosť vyskúšať si jedinečné fajkárske remeslo. V spolupráci s expozíciou Banská technika v Kammerhofe sú v ponuke netradičné prehliadky expozície . Žiaci I. stupňa ZŠ prostredníctvom rozprávky, hry i autentických súčastí baníckeho odevu a baníckej práce poznávajú základné pojmy a činnosti. Ďalšia aktivita formou pracovných listov učí deti praktickému meraniu dĺžky a meraniu kompasom v porovnaní so starým banským meračstvom. Veľmi atraktívna je možnosť vyskúšania si najstaršieho spôsobu získavania zlata – ryžovanie, tiež vychádzka v teréne po zaniknutých banských dielach. V priestoroch Kammerhofu je možnosť aj návštevy remeselno-výtvarnej tvorivej dielne. Dielňa ponúka výuku starých regionálnych remeselných techník - pečenie medovníkov z drevených foriem, pečenie chleba, mletie obilia na kamennom žarnove, liatie voskových sviečok, maľovanie salašov a papierových betlehemov , podmaľba na sklo, tkáčske techniky, košíkárstvo, hrnčiarstvo tiež tradičné domáce činnosti – pečenie koláčov, spracovanie mlieka. Každý účastník si vlastnoručne vyrobí vlastný výrobok. Aktivity sú v ponuke počas celého školského roka pre školské skupiny, v čase prázdnin pre letné tábory a rodiny s deťmi. Realizujú ich lektori múzea, remeselní majstri. Cieľom je:
- zoznamovať najmladšiu generáciu s historicko-umeleckou výnimočnosťou banskoštiavnického regiónu
- poznávať hodnoty regiónu i samotného mesta a získavanie podnetov na jeho ochranu
- zážitkovou formou vnímať historické súvislosti a snažiť sa získané skúsenosti využiť pre súčasnosť
- získavať potrebnú manuálnu zručnosť
- vytvárať a rozvíjať lokálny patriotizmus
Miesto konania: podľa termínu


KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

zobrazovať po: 15 | 30 | 120 | 500 | všetky << zobrazujem výsledky 1 - 15 z 21 >>
dátum čas poznámka k podujatiu
(obsadenie a pod.)
miesto konania
01.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
04.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
05.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
06.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
07.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
08.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
11.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
12.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
13.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
14.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
15.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
18.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
19.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
20.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica
21.11.2019 09:00 - 15:00 Banská Štiavnica

stránka: 1 2 nasledujúca