Hlavná stránka -> 35985097 -> 30. rokov CHKO Cerová vrchovin... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

30. rokov CHKO Cerová vrchovina

Autor: Správa CHKO Cerová vrchovina
typ: Výstava
Podujatie je určené pre deti

V roku 2019 oslávi Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina 30. výročie vyhlásenia. Výstava pripravená pri tejto príležitosti predstaví prostredníctvom umeleckých fotografií, textov a dermoplastických preparátov rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu Cerovej vrchoviny. Návštevníci tak budú môcť bližšie spoznať známe aj menej známe organizmy obývajúce toto územie, oboznámiť sa s anorganickými javmi a spoznať krajinu tohto jedinečného regiónu Slovenska. Ochrana prírody má v živote spoločnosti dôležité poslanie a aj prezentovaná výstava sa tak podieľa na kultúrno-vzdelávacom procese hlavne mladej generácie a rozvíja sa tak aj vzťah nielen k prírode, ale aj medzi školou, mládežou a múzeom. Tým nadobúda výrazný kultúrny a umelecký charakter. Cieľom výstavy je teda nielen prezentovať územie chránenej krajinnej oblasti, ale v rámci kultúrno-edukačného procesu tiež upriamiť pozornosť mladej generácii na ochranu prírodného bohatstva.

Miesto konania: podľa termínu

Cena lístka:
Dospelí: 2.00 EUR (60.25 Sk)
Zľavnený: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Deti: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Deti do 6 rokov, ZŤP a sprievod: 0.00 EUR (0.00 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu