Hlavná stránka -> Hradné múzeum vo Fiľakove -> Pamiatky skamenelého života v ... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova'', ''Stáročia Fiľakovského hradu'' a ''Fiľakovo 1938 - 1945''

Autor: Mgr. Attila Agócs, PhD., Mgr. Viktória Tittonová,
typ: Výstava
Podujatie je určené pre deti

Paleontologická expozícia "Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova", doplnená v roku 2017, čaká návštevníkov so zaujímavými skamenelinami stavovcov a bezstavovcov, odtlačkami rastlín a lastúrnikov z okolia Fiľakova a zároveň aj farebnými vyobrazeniami pravekých živočíchov. Druhá stála expozícia s názvom „Stáročia Fiľakovského hradu“, takisto rozšírená a zmodernizovaná v roku 2017, oboznamuje záujemcov s históriou hradu, mesta a okolia od praveku až po zničenie hradu v roku 1682. Na troch podlažiach sú vystavené vzácne archeologické nálezy pochádzajúce v archeologických výskumov hradného kopca (pravek, stredovek, novovek), hodnotné exponáty z najvýznamnejších archeologických lokalít okolia Fiľakova - časť hodejovského bronzového pokladu s rekonštrukciou slávnostného ženského odevu z doby bronzovej, hrobové nálezy a rekonštrukcia mužského hrobu zo slovansko-avarského pohrebiska z obce Prša, hrobová keramika z doby bronzovej z neďalekých Radzoviec, ako aj rekonštrukcia oblečenia Štefana Koháryho II. posledného hradného kapitána, a mnoho iných zaujímavostí. Na štvrtom podlaží sa nachádza oddychový kútik s veľkoplošnými obrazovkami, kde sa premietajú videozáznamy o tradičných podujatiach múzea a 3D rekonštrukcia fiľakovského hradu zo 17. stor. V máji 2018 sa sprístupnila aj tretia stála expozícia múzea, regionálna výstava s názvom "Fiľakovo 1938 - 1945", ktorá sa nachádza v jednom z pôvodných protileteckých úkrytov z 2. svetovej vojny pod fiľakovským hradným vrchom. Výstava, spestrená dobovou inštaláciou s vojenskými uniformami a muníciou, ako aj zvukovými efektmi bombardovania, predstaví prostredníctvom informačných panelov s dobovými fotografiami život vo Fiľakove počas 2. svetovej vojny.

Miesto konania: podľa termínu

Cena lístka:
Dospelí: 4.00 EUR (120.50 Sk)
Zľavnený: 2.00 EUR (60.25 Sk)
Deti: 2.00 EUR (60.25 Sk)GS KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy
podujatie bolo podporené Ministerstvom kultúry SR

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu