Hlavná stránka -> 34059041 -> Múzeum v škole 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Múzeum v škole

Autor: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
typ: Iné
Podujatie je určené pre deti

Múzeum v škole je súbor neformálnych kultúrno - edukačných aktivít z oblasti múzejnej pedagogiky. Prírodné vedy zastupujú odbory: zoológia a botanika, ktoré prístupnou formou podávajú žiakom prehľadné poznatky o faune a flóre nielen v regióne Považia, no zaoberajú sa aj históriou a súčasným stavom ochrany prírody. Žiadanou témou zo strany škôl je edukačný program, ktorý sa týka separovania odpadov.
Spoločenské vedy zastupujú: regionálna história /so zameraním na miestne kultúrno-historické pamiatky a zrúcaninu hradu Bystrica/, genealógia a kronikárstvo. Etnológia ponúka prierez rodinným a kalendárnym zvykoslovím a tému tradičnej rodiny. Cez projekt Múzeum v škole sa realizujú aj prednášky z religionistiky – prehľad svetových náboženstiev i úvod k monoteistickým náboženstvám. Školy prejavujú záujem o prednášky o islame.
Okrem vzdelávacích programov ponúka projekt aj realizáciu tvorivých dielní so zameraním na tradičné remeselné techniky – drôtovanie, prácu s drevom, vyšívanie, plstenie , ktoré sa tešia veľkej obľube zo strany cieľových skupín.

Miesto konania: podľa termínu

Cena lístka:
Dospelí: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Zľavnený: 0.50 EUR (15.06 Sk)
Deti: 1.00 EUR (30.13 Sk)GS KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy
podujatie bolo podporené Ministerstvom kultúry SR

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu