Hlavná stránka -> Ipeľské kultúrne a turistické zruženie -> Mladí remeselníci tvoria pre r... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Mladí remeselníci tvoria pre radosť

Autor: Ipeľské kultúrne a turistické združenie
typ: Tvorivé dielne
Podujatie je určené pre deti

Výtvarno-umelecká aktivita ľudovej tvorby patrí medzi najstaršie činnosti ľudsta. Naši predkovia ozdobili všetky
svoje náradia buď drevorezbou, maľbou alebo výšivkami. Svoje úžitkové predmety si sami vyrobili, ako koberce,
uteráky, košíky. V dnešnej dobe znovu vraciame k spoznávaniu znalostí našich predkov. Tvorivé remeselnícke
dielne slúžia na výučbu rôznych remesie. V dielni so stálou ľudovoumeleckou a remeselníckou činnosťou môžu
osvojiť návštevníci /deti aj dospelí/ nasledovné remeslá: ručné tkanie kobercov, výroba košíkov z prútia, ručné
viazanie lana, práce zo šúpolia,drevorezbárske práce, hrnčiarstvo, malovanie na sklo, výrobky z občej vlny, tkanie
korálkov, ozdoby z kože,výroba bábik a obrázok, pečenie medovníkov, pečenie chleba a posuchov vo vonkajšej
peci. Na žiadosť škôl aj ukážky a remeselnícke výučby priamo na školách. www.tajhazipolyszalka.sk Pamätný dom
je denne otvorený: 9,00 – 17,00 hodín.

Miesto konania: Salka 338 - Pamätný dom

Cena lístka:
Dospelí: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Deti: 1.00 EUR (30.13 Sk)GS KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy
podujatie bolo podporené Ministerstvom kultúry SR

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu