Hlavná stránka -> 31297676 -> TERRA GOTHICA 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

TERRA GOTHICA

Autor: stála expozícia
typ: Výstava
Podujatie je určené pre deti

Terra Gothica je projekt, založený na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. 45
vybraných umelcov, zastúpených v zbierkach galérie a pochádzajúcich prevažne z regiónu Spiš, zachytáva na
obrazoch a kresbách architektonické skvosty cesty Terry Gothica: veduty, intravilány miest i konkrétnu spišskú
krajinu. Galéria umelcov Spiša disponuje s vyše 100 dielami s referenciami na obdobie gotiky, ktoré doteraz tvorili
pasívnu časť zbierkových predmetov a neboli prezentované verejnosti v tematicky spracovanom celku. V
cyklickom edukačnom programe pripravenom k novej stálej expozícii, ktorá interpretuje Gotickú cestu v maľbách,
kresbách a plastikách, vybraní umelci zastúpení v zbierkach galérie zachytávajú v rôznych výtvarných žánroch
gotické architektonické skvosty i konkrétnu spišskú krajinu. Cieľom je: 1. predstaviť cieľovým skupinám novú stálu
expozíciu prostredníctvom hry; 2. hľadanie gotických architektonických prvkov na obrazoch a priamo v teréne, v
centre mesta SNV; 3. príprava a riešenie skladačky k výstave (hádanky, tajničky, kreslenie a iné). Účastníci
tvorivej dielne si na základe prehliadky výstavy vyrobia z kartóna šablónu, prostredníctvom ktorej spolu s použitím
akrylových farieb prenesú na výkres vybranú pamiatku UNESCO a vytvoria si tak zaujímavú pohľadnicu – suvenír
zo Spiša.

Miesto konania: 31297676, ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Cena lístka:
Dospelí: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Zľavnený: 0.50 EUR (15.06 Sk)
Deti: 0.50 EUR (15.06 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu