Hlavná stránka -> Hornonitrianske múzeum v Prievidzi -> PREMEŇ PRÍBEH NA HODNOTU 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

PREMEŇ PRÍBEH NA HODNOTU

Autor: Silvia Vadovičová, Mgr. Anna Čechová
typ: Tvorivé dielne
Podujatie je určené pre deti

Predstavenie výstavy formou lektorovaného výkladu a riadeného rozhovoru o obehových a jubilejných dvojeurových minciach štátov Európskej únie a následné upriamenie pozornosti na tematické okruhy vyobrazené na daných exponátoch. K podujatiu budú pripravené pracovné listy a tvorivá dielňa, v ktorej si žiaci vytvoria vlastný návrh na mincu.
Účastníci podujatia získajú základné znalosti z oblasti numizmatiky, pochopia niektoré výrazy používané v jej terminológii a predovšetkým dôvod tém zadávaných NBS a vyobrazovaných na minciach. Tvorivá časť podporí už nadobudnuté vedomosti a v nemalej miere i fantáziu a logické myslenie.

Miesto konania: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, Prievidza

Cena lístka:
Dospelí: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Deti: 1.00 EUR (30.13 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu