Hlavná stránka -> Hornonitrianske múzeum v Prievidzi -> JESENNÉ VARIÁCIE: V ríši zvier... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

JESENNÉ VARIÁCIE: V ríši zvierat

Autor: Silvia Vadovičová - múzejný pedagóg
typ: Tvorivé dielne
Podujatie je určené pre deti

Lektorovaná interaktívna prezentácia s riadeným rozhovorom o oblasti regiónu oplývajúcom malebnou prírodou a bohatstvom fauny. Predstavenie najznámejších obyvateľov lesov, druhmi vysokej zveri, typických predstaviteľov žijúcich na poliach i v blízkostí ľudských obydlí a ich prípravy na chladné mesiace v jesennom období. Nadobudnuté vedomosti zúročí i tvorba tematicky zvoleného výtvarného dielka a pracovné listy voľne nadväzujúce na školské učivo prírodovedy.
Vhodne zvolená interakcia hovoreného slova, obrazovej prezentácie a exponátov zo zbierkového fondu múzea umožní lepšie pochopenie prírodných hodnôt regiónu hornej Nitry

Miesto konania: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Cena lístka:
Dospelí: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Deti: 1.00 EUR (30.13 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu