Hlavná stránka -> CREA-EDU -> Irán - Zahalená krása 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Irán - Zahalená krása

Autor: Crea-Edu o.z.
typ: Iné
Podujatie je určené pre deti

Cyklus SVET OKOLO NÁS je celoštátny kultúrno-vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií priblíži zaujímavé kúty našej planéty. V našom programe sa sústredíme nielen na zemepisné, biologické a geologické aspekty danej oblasti, ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky, kultúru a bežný život. Pri tvorbe programu kladieme veľký dôraz na medzipredmetové vzťahy, ktoré žiakom umožňujú lepšie pochopiť celé okruhy zemepisných, prírodopisných, chemických a fyzikálnych javov a spoznať ich vzájomné súvislosti. Toto medzipredmetové prepojenie má za úlohu vytvoriť širší pohľad žiakov na prírodovedné učivo, naučiť ich myslieť v celkoch, v ktorých dokážu pohotovo spájať a zovšeobecňovať poznatky z rôznych predmetov. Hlavným cieľom projektu je spojiť teoretické znalosti žiakov a študentov s praktickými skúsenosťami a prehĺbiť tak záujem o štúdium prírodovedných predmetov, pomocou kreatívnej edukácie.

Miesto konania: podľa termínu

Cena lístka:
vstupné 2 KP, pedagogický dozor vstupné neplatí.
Neváhajte sa zapojiť do jedinečného projektu už dnes !
0948630775

KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

nenašli sa žiadne podujatia spĺňajúce kritéria výberu