Hlavná stránka -> SNM MUK -> IVAN KULEC A JEHO TVORBA 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

IVAN KULEC A JEHO TVORBA

Autor: PaedDr.L. Puškár
typ: Výstava
Podujatie je určené pre deti

Súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je aj bohatý súbor artefaktov umeleckého charakteru. Medzi jeho najcennejšie časti okrem iného patrí aj takmer celoživotná výtvarná pozostalosť najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umenia ukrajinskej diaspóry v bývalom Československu Ivana Kuleca. Okrem Svidníka sa diela autora nachádzajú taktiež v Prahe a v štátnych i súkromných zbierkach na Ukrajine, v USA a Kanade.
18. novembra 2020 vo výstavnej sieni SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku bola sprístupnená výstava pod názvom IVAN KULEC A JEHO TVORBA, na ktorú Vás srdečne pozývame. Prostredníctvom prezentácie diel umelca máte možnosť spoznať jeho osobnosť, tajomnú a dodnes nepoznanú.
I. Kulec sa narodil 24. 6. 1880 v dedine Cholujevo (Halič, Rakúsko-Uhorsko), dnes Vuzlove (Ľvovská oblasť, Ukrajina). Výtvarné vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Krakove, kde v rokoch 1903–1908 študoval u prof. W. Weissa, J. Stanislawského a J. Pankiewicza. Počas 1. svetovej vojny narukoval ako vojak rakúsko-uhorskej armády a po jej ukončení zostal žiť v Prahe. V roku 1923 sa stal jedným zo spoluzakladateľov Ukrajinskej akadémie plastických umení v Prahe (Ukrajinské štúdiо plastických umení). Akadémia mala štatút vysokej školy a pôsobila aj počas 2. svetovej vojny. Okrem ukrajinských a českých študentov školu navštevovali Slováci, Rusi, Juhoslovania, Rumuni, ako aj študenti iných národností. Od roku 1932 do roku 1952, kedy umelec zomrel (11. 3. 1952), bola akadémia súkromnou školou I. Kuleca.
Okrem pedagogickej činnosti sa I. Kulec venoval maľbe, kresbe, grafike a sochárstvu. Z výtvarných žánrov najväčší priestor vyčlenil pre imaginárny portrét, figurálnu kompozíciu a zátišie. Z výtvarných techník najčastejšie používal maľbu, kombinovanú techniku, kresbu ceruzkou alebo tušom, gvaš, akvarel, rezbu a modelovanie. Jeho tvorba pozostáva prevažne z diel voľného umenia, menej z diel úžitkového umenia – exlibrisov a karikatúr.
Jedna časť diel I. Kuleca je výlučne tvorba predmetná, druhá časť – z hľadiska výtvarnej formy –je tvorba konkrétna, ale z pohľadu zvoleného námetu (osud, láska, bôľ, únava) má charakter abstraktný, t.j. predmetnosť a abstraktnosť sú vo výtvarnom snažení autora vzájomne späté.
I. Kulec tvoril v období 1. polovice 20. storočia, keď bol ešte aktuálny symbolizmus a secesia, vznikal a rozvíjal sa expresionizmus, kubizmus, český kubizmus, purizmus a konštruktivizmus. Tvorivými postupmi uvedených umeleckých smerov sa majster nielen inšpiroval, ale ich aj svojským spôsobom rozvinul a obohatil.

Výstava potrvá do 31. januára 2021. Tešíme sa na vás!
PaedDr. Ladislav Puškár – kurátor výstavy

Miesto konania: SNM MUK, Centrálna 258, Svidník

Cena lístka:
Dospelí: 1.00 EUR (30.13 Sk)
Zľavnený: 0.50 EUR (15.06 Sk)
Deti: 0.50 EUR (15.06 Sk)KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

zobrazovať po: 15 | 30 | 120 | 500 | všetky << zobrazujem výsledky 1 - 15 z 26 >>
dátum čas poznámka k podujatiu
(obsadenie a pod.)
miesto konania
02.01.2021 10:00 - 16:00
03.01.2021 10:00 - 16:00
05.01.2021 08:30 - 16:00
06.01.2021 08:30 - 16:00
07.01.2021 08:30 - 16:00
08.01.2021 08:30 - 16:00
09.01.2021 10:00 - 16:00
10.01.2021 10:00 - 16:00
12.01.2021 08:30 - 16:00
13.01.2021 08:30 - 16:00
14.01.2021 08:30 - 16:00
15.01.2021 08:30 - 16:00
16.01.2021 10:00 - 16:00
17.01.2021 10:00 - 16:00
19.01.2021 08:30 - 16:00

stránka: 1 2 nasledujúca