Hlavná stránka -> STM -> Slovenské technické múzeum - K... 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

viac fotografií z podujatia...

Slovenské technické múzeum - Košice

Autor: Slovenské technické múzeum Košice
typ: Expozícia
Podujatie je určené pre deti

Expozície Slovenského technického múzea v Košiciach:
BANÍCTVO - unikátne interiéry vybraných banských lokalít inštalované s použitím pôvodného materiálu - úžitkových nerastov, pomocných výstuží a starších i novších funkčných banských strojov.
ENERGETIKA - energetické oddelenie Aurela Stodolu. Prezentácia parných strojov, vodných motorov a turbín, spaľovacích motorov a unikátne modely týchto zariadení uvádzané do pohybu pomocou stlačeného vzduchu.
SIEŇ ELEKTRICKÝCH VÝBOJOV - okrem klasických demonštrácií účinkov statickej elektriny, bežne prevádzkovateľných aj v školských laboratóriách, sú v novej expozícii Slovenského technického múzea predvádzané až 80 cm iskrové výboje - umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky. Nezabudnuteľným zážitkom môže byť vlastná skúsenosť z jej účinkov - dokonalej ochrany pred nebezpečným napätím. Návštevníci sa tiež dozvedia, čo je to skinefekt, oboznámia sa s princípom iontového motora. Pozornosť priťahujú aj demonštrácie elektromagnetického vyfukovania elektrického oblúka (Jacobov rebrík) alebo efektné plazivé výboje na sklenenej bariére (Lichtenbergove obrazce).
HUTNÍCTVO A METALURGIA - vývin hutníctva vo svetovom meradle s dôrazom na bohaté tradície hutníctva na Slovensku. Expozícia obsahovo nadväzuje na zmodernizovanú historickú časť expozície metalurgie, ktorú v múzeu sprístupnili vo februári 2010. Pri vstupe do expozície obdivujeme jeden z najvzácnejších exponátov - bronzové dvere z roku 1580, prekrásnu ukážku umeleckého odlievania z bronzu. Expozícia je členená na osem tém.
VÝVOJ GEODETICKEJ TECHNIKY A KARTOGRAFIE - celá expozícia je venovaná pamiatke významného slovenského kartografa Samuela Mikovíniho (1686 - 1750), ktorý ako jeden z prvých používal pri mapovaní triangulačnú metódu a zhotovil mapy uhorských a slovenských stolíc.Geodézia a kartografia používala rôznorodé a početné technické pomôcky, ktoré zaznamenali v priebehu storočí pozoruhodný vývoj. Zbierkové predmety oddelenia geodézie a kartografie poskytujú pohľad do zbierkového fondu tohto odboru. Základy zbierkového fondu geodézie pochádzajú z čias vzniku múzea, pričom dokumentujú jeho vývoj.
ÚŽITKOVÉ A OZDOBNÉ PREDMETY Z KOVOV - kolekcia vyše 300 exponátov z kovu dokumentuje spojenie tvorivého technického myslenia so slohovými vplyvmi a nadčasovým dizajnom. Baníctvo a hutníctvo na Slovensku dosiahlo v 18.stor.vrchol vo svetovom meradle. Na zavádzanie technického pokroku významnou mierou vplývala Banskoštiavnická akadémia, založená v roku 1763.
PÍSACIE STROJE - vývoj písacích strojov od druhej polovice 19. storočia po súčasnosť.
OZNAMOVACIA ELEKTROTECHNIKA - prvá časť expozície oznamovacej elektrotechniky je koncipovaná ako prehľad vývoja telegrafnej techniky od prvého prakticky použiteľného prístroja pre prenos správ Morseovho rycieho telegrafu (1840), cez vynález prvého diaľnopisu Američana Hughesa (1855) s tlačeným telegrafovaným textom, až po súčasnú ďalekopisnú techniku a telefaxy. Osobitná časť expozície je venovaná Jozefovi Murgašovi, slovenskému priekopníkovi v rozvoji bezdrôtovej telegrafie.
FYZIKA - prezentácia vyše 500-ročnej cesty fyziky prostredníctvom vzácnych exponátov. Súčasťou expozície je hracia miestnosť pre zabudnuté pokusy z optiky.
ASTRONÓMIA - vývoj astronómie na Slovensku a pozorovacej techniky používanej pri astronomických pozorovaniach a meraniach.
UMELECKÉ KOVÁČSTVO - zbierky umelecky kovaného železa sa nachádzajú v podbrání múzea. Vystavené sú kované predmety, úžitkového, okrasného i umeleckého charakteru. Na kolekcii vyše 100 exponátov z rôznych štýlových období je možné obdivovať spojenie tradičnej remeselnej zručnosti s tvorivým technickým myslením a slohovými vplyvmi. Najstarší exponát v expozícii sú gotické dvere z kovaného železa, tzv.„Leleské dvere", nazvané podľa miesta nálezu.

Miesto konania: STM, Hlavná 88, Košice

Cena lístka:
Dospelí: 4.00 EUR (120.50 Sk)
Zľavnený: 2.00 EUR (60.25 Sk)
Rodinná vstupenka min 1 dospelý.Max spolu 5 osôb: 7.00 EUR (210.88 Sk)


055/245 1 175, 055/245 1 125

KP
inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

zobrazovať po: 15 | 30 | 120 | 500 | všetky << zobrazujem výsledky 1 - 15 z 32 >>
dátum čas poznámka k podujatiu
(obsadenie a pod.)
miesto konania
02.09.2020 09:00 - 17:00
03.09.2020 09:00 - 17:00
04.09.2020 09:00 - 17:00
05.09.2020 12:00 - 17:00
05.09.2020 12:00 - 17:00
06.09.2020 12:00 - 17:00
06.09.2020 12:00 - 17:00
08.09.2020 09:00 - 17:00
09.09.2020 09:00 - 17:00
10.09.2020 09:00 - 17:00
11.09.2020 09:00 - 17:00
12.09.2020 12:00 - 17:00
12.09.2020 12:00 - 17:00
13.09.2020 12:00 - 17:00
13.09.2020 12:00 - 17:00

stránka: 1 2 3 nasledujúca