Hlavná stránka -> registrácia z Dotačného alebo Kultúrno-poukazového systému 
Kultúrne podujatia
vyhľadávanie: vyhľadať
Prihlás | RSS 

Registrácia na základe kódu
Dôležité informácie

Pre registráciu do systému je nutné, aby bol záujemca registrovaný buď v Dotačnom systéme MK SR za rok 2021, alebo v systéme kultúrnych poukazov. Pri registrácii do uvedených systémov záujemca dostane kód, na základe ktorého sa môže registrovať aj v tomto systéme. Žiadatelia z Dotačného systému sa do systému IS VISIT môžu registrovať, len ak je ich žiadosť schválená.

V prípade, že nie ste zaregistrovaný ani v jednom z uvedených systémov a aj napriek tomu chcete používať systém IS VISIT, kontaktujte prosím zodpovedného pracovníka na ministerstve, najlepšie emailom na adrese podujatia@culture.gov.sk.
Odkazy:
-Zoznam inštitúcií
-Zoznam podujatí
-ERKD 2018
-Registrácia z DS alebo KP
-Vyhľadávanie
 
 
 
Súvisiace linky:
-www.culture.gov.sk
-www.navstevnik.sk
-www.kultura.sk
-www.ticketportal.sk
-kamvyrazit.szm.sk
-www.kulturnepoukazy.sk
 
 
 
Podpora:
-AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
-Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
podujatia@culture.gov.sk
 
 
 
Vysvetlivky:
 
KP Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

 
KP Podujatie bolo podporené grantom Ministerstva kultúry SR