hlavná stránka -> formulár 
štatistiky  MK SR
  prihlásenie  

Ročný výkaz o knižnici za rok 2007

Vypĺňanie výkazov v programe 10 je zakázané, je už po termíne
Voľba:
- úvodná stránka
- návod
- vzorový formulár

 
Súvisiace odkazy:
- návod k výkazu 10
- metod. vysvetlivky k výkazu


- Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
statistika@culture.gov.sk


  2008  © aSc 2008