hlavná stránka -> návod 
štatistiky  MK SR
  prihlásenie  

Štatistiky MK SR – všeobecný návod

 

Ako  sa formulár vypĺňa?

 

Po načítaní úvodnej stránky si vyberte typ formulára kliknutím na príslušnú linku:

 

<<obrazok>>

Zobrazí sa úvodná, identifikačná strana elektronického formulára – Informácie o organizácii.

 

Ø      V hornej časti obrazovky sú zobrazené názvy všetkých modulov, ktoré umožňujú vrátiť sa kedykoľvek pri vypĺňaní späť. Tučným písmom je vyznačený modul, v ktorom sa práve nachádzate.

Ø      Po jednotlivých riadkoch (bunkách) sa dá pohybovať iba pomocou tabulátora (TAB) alebo kliknutím myši.

Ø      Riadky s povinnými údajmi sú označené žltou farbou. Bunky s automatickými súčtami sú označené modrou farbou.

Ø      Pokiaľ je riadok zakončený šípkou v šedom poli, obsah sa vyberá zo zoznamu (otvorí sa kliknutím na šípku).

Ø      PSČ sa vypisuje iba číslami a bez medzier.

Ø      IČO sa vypisuje iba číslami. Šesťmiestne IČO nie je potrebné dopĺňať nulami.

Ø      Telefónne číslo sa vypisuje iba číselnými znakmi a medzerami

(nie takto: 02 / 12110  ani takto: 02 12110  ale takto:  02 12 110)

Ø      E-mail nie je povinným údajom iba v prípade, že Vaša organizácia nemá elektronickú poštu. Vtedy možno riadok nechať prázdny. Inak sa adresa vyplní v tvare: meno@doména.sk   („zavináč“ získate kombináciou Alt + 64).

Ø      Ak niektorý údaj vyplníte nesprávne, systém Vás na to upozorní červeným nápisom v hornej časti obrazovky:

 

<<obrazok>>

 

Ø      Po správnom vyplnení Identifikácie sa kliknutím na tlačidlo „pokračuj“ dostanete postupne do ďalších modulov  elektronického formulára.

Ø      V prípade, že logická kontrola Vás odkáže na niektorý z predchádzajúcich modulov, môžete sa do neho vrátiť buď postupným preklikaním tlačidlom „naspäť“ alebo kliknutím na názov príslušného modulu v hornej časti obrazovky.

Ø      Opravené údaje musíte opäť potvrdiť preklikaním cez tlačidlo „pokačuj“ až do modulu, z ktorého ste sa vrátili späť.

Ø      V jednotlivých moduloch je potrebné vyplniť AJ NULOVÉ hodnoty („0“). Ak niektorá bunka zostane nevyplnená, systém si o nej uloží informáciu, že tento údaj sa vo vašej organizácii nesleduje alebo nie je známy!

Ø      Zapísané údaje systém priebežne kontroluje a v prípade logickej chyby na ňu po kliknutí na tlačidlo „pokračuj“ upozorní červeným nápisom v hornej časti obrazovky. Kým nie je príslušný modul vyplnený správne, systém Vám nedovolí ísť ďalej.

Ø      Po vyplnení údajov a mena spracovateľa kliknite na tlačidlo „odošli“:

 

<<obrazok>>

 

Ø      Z poslednej strany si zapíšte prístupový kód k dátam svojej organizácie a vytlačte kontrolnú verziu formulára kliknutím na odkaz „sem“:

 

<<obrazok>>

 

Ø      Zobrazí sa dialóg na stiahnutie súboru. Kliknite na tlačidlo "Open" (prípadne "Otvoriť"), dokument s kontrolnou verziou formulára sa stiahne na Váš počítač a následne sa otvorí v príslušnom textovom editore (MS Word).

 

<<obrazok>>

 

Ø      Vo Worde dokument možno vytlačiť štandardným spôsobom (kliknutím na ikonu tlačiarne v nástrojovej lište).

 

<<obrazok>>

Ø      Vytlačenú kontrolnú verziu formulára dajte opečiatkovať, podpísať štatutárom organizácie a odošlite na adresu podľa predkladacej cesty alebo pokynov nadriadenej spracovateľskej jednotky.

 

Ø      Späť na úvodnú stránku formulára sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "OK".

 

<<obrazok>>

vytlačiť túto stránku

Voľba:
- úvodná stránka
- návod
- vzorový formulár


- Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
statistika@culture.gov.sk


  2008  © aSc 2008