hlavná stránka -> vzorový formulár (len na prezeranie) 
štatistiky  MK SR
  prihlásenie  

Ročný výkaz o knižnici za rok 2007
(vzor)


Identifikácia1. modul2. modul3. modul4. modul5. modul6. modul7. modul

Informácie o organizácii

1. Názov organizácie
2. Stav knižnice
2. Adresa sídla organizácie
Ulica a číslo
PSČ
zapisujú sa len čísla
Kraj:
Okres:
Obec:

3. IČO
4. Zriaďovateľ
5. Typ knižnice
6. Súhlas organizácie so zverejnením dôverných údajov súhlasím nesúhlasím
7. Telefón zapisujú sa len čísla a medzery
8. E-mail
9. Štatutárny zástupca
titul 1 meno priezvisko titul 2

Voľba:
- úvodná stránka
- návod
- vzorový formulár


- Kontakt:
Ministerstvo kultúry SR
statistika@culture.gov.sk


  2008  © aSc 2008