Zmluvy MK SR
Prihlásenie
Zmluvy za MK SR a jeho podriadené organizácie
vyhľadávanie:
<<< >>>zobrazené žiadosti: 1 - 1726/1726 | počet záznamov: 25 | 50 | 100 | všetky
stránka: 1

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH (v EUR) Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 (v EUR) Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
140/05/M 1923 studio, s.r.o. Zmluva o dielo 18 191,66 0 MK SR 5.12.2005 22.12.2005
75/2008 2D, s. r. o. Kúpna zmluva 6 638,78 0 SĽUK 25.11.2008 31.12.2008
237/2010 3 art , s.r.o. Zmluva o organizovaní podujatia 19 706 19 706 ÚĽUV 30.7.2010 29.8.2010
27/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Zmluva o dielo 279 338,93 0 Slovenská národná knižnica 14.4.2008 30.3.2009
28/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Zmluva o dielo 258 230 0 Slovenská národná knižnica 14.4.2008 30.3.2009
32/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Servisná zmluva pre údržbu, technickú podporu a podporu pri odstraňovaní problémov diela - digitalizačnej linky DL 3000 49 000 24 500 Slovenská národná knižnica 3.6.2008 31.12.2010 za 24 mesiacov
33/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Servisná zmluva pre údržbu, technickú podporu a podporu pri odstraňovaní problémov diela - digitalizačnej linky DL 3000 49 000 24 500 Slovenská národná knižnica 3.6.2008 31.3.2011 za 24 mesiacov
1612009 AA ARCHUS s.r.o. Zmluva o dielo 3 320 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 6.7.2009 30.7.2009 projektové stavebné práce
39/RZ/2008 AA taxi EURO Zmluva o poskytovaní osobnej taxislužby 1 757,45 360 Slovenský filmový ústav 18.12.2008 31.12.2012
MK-82/09/M AB správcovská,a.s. Zmluva na poskytovanie služieb (Správa a prevádzka určených nehnuteľností v rezorte Ministerstva kultúry SR) 0 250 199 MK SR 29.12.2009 29.12.2014 cenník
985/GR/2008 ABONUS s.r.o Návrh zmluvy o dielo - počítačová sieť v budove SND 30 506,44 0 Slovenské národné divadlo 22.12.2008 1.9.2009
593/GR/2009 ABONUS s.r.o Zmluva o dielo - stavebné práce 2 404,80 0 Slovenské národné divadlo 3.8.2009 17.8.2009
262/2009 ABYS Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo  16 711 0 ÚĽUV 4.12.2009 22.12.2009
6.9/08 Accelerate, s.r.o. Zmluva o dielo( texty a korektúry) 23 226,45 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 17.7.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
3/1997 ACCOR Services Slovakia 0 16 320 ÚĽUV 3.1.1997 3,30 Eur /stravný lístok
9-10/2008 Accor services Slovakia s.r.o. Komisionárska zmluva - na poskytovanie stravovania zametnancom HC formou stravovacích poukážok 23 044,50 0 Hudobné centrum 01.01.2009 31.12.2009
34-11/2009 Accor services Slovakia s.r.o. Komisionárska zmluva - na poskytovanie stravovania zametnancom HC formou stravovacích poukážok 22 793 9 923 Hudobné centrum 01.01.2010 31.12.2010
2742007 ADAM A SYN, s.r.o. Kúpna zmluva 24 270 0 Štátne divadlo Košice 27.04.2007 27.05.2007
36/2008 Adriana Tornayi - Macharíková DESIGN Zmluva o vytvorení a použití diela - návrh plagátu...-West Side Story 830 0 Divadlo Nová scéna 24.4.2008 15.5.2008
7.3/08 Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.1.2008 15.1.2009
201/2006 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 5 na polygrafické práce, výrobu a spracovanie knižných a notových publikácií 12 122,78 0 Hudobné centrum 02.11.2006 15.12.2006
162/2006 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 8 na grafické a polygrafické práce, výrobu a spracovanie informačných publikácií 16 534,22 0 Hudobné centrum 14.11.2006 20.12.2006
210/2006 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 6 (čiastková) na polygrafické práce, výrobu a spracovanie knižných a notových publikácií 20 824,80 0 Hudobné centrum 15.11.2006 15.12.2006
04-09/2007 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo na výrobu a spracovanie notovej publikácie Tibor Frešo „V detskej izbičke“ 1 248,22 0 Hudobné centrum 13.09.2007 15.10.2007
13-11/2007 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo na grafické a polygrafické práce, výrobu a spracovanie knižných a notových publikácií 33 101,64 0 Hudobné centrum 20.11.2007 20.12.2007
10-2006-Ae AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka Es/D zn. Schilke 3 680,21 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 30.6.2007
10-2006-Ae-1 AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka Bb-A zn. Schilke 3 740,96 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 30.6.2007
5-2007-Ae AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Hudobný nástroj - barytón zn. Miraphone 4 792,70 0 Slovenská filharmónia 24.5.2007 31.7.2007
10-2007-Ae-1 AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka C zn. Schagerl 4 262,06 0 Slovenská filharmónia 26.10.2007 31.7.2008
10-2008-Ae AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - Eb alt saxofón zn. Selmer 3 085,37 0 Slovenská filharmónia 16.10.2008 31.3.2009
10-2008-Ae-1 AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - Bb soprano saxofón zn. Selmer 3 322,71 0 Slovenská filharmónia 16.10.2008 31.3.2009
10-2008-Ae-2 AEROPHONE Group, s.r.o. Nový hudobný nástroj - Bb trúbka zn. Schagerl 4 304,92 0 Slovenská filharmónia 16.10.2008 31.3.2009
10-2008-Ae-3 AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - krídlovka zn. Kanstul 4 866,22 0 Slovenská filharmónia 16.10.2008 31.3.2009
11-2010-Ae Aerophone Group, s.r.o. Kúpna zmluva-Nový hudobný nástroj-bastrombón zn. BACH 5 035 5 035 Slovenská filharmónia 25.11.2010 30.06.2011
11-2011-Ae-1 Aerophone Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - pikola zn. Yamaha 4 835 4 835 Slovenská filharmónia 25.11.2010 30.06.2011
11-2010-AE-2 Aerophone Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - Tom-Tom zn. Ludwig 3 588 3 588 Slovenská filharmónia 25.11.2010 30.06.2011
11-2010-AE-3 Aerophone Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka zn. Bach 72 2 376 2 376 Slovenská filharmónia 25.11.2010 30.06.2011
11-2010-Ae-4 Aerophone Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka zn. Bach 72G 2 475 2 475 Slovenská filharmónia 25.11.2010 30.06.2011
10-2007-Ae AEROPHONE Group, s.r.o., Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka Bb zn. Schagerl 4 102,44 0 Slovenská filharmónia 26.10.2007 31.7.2008
52/TPR/2007 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka hudobného nástroja - tuby 6 556 0 Slovenské národné divadlo 17.4.2007 30.4.2007
63/TPÚ/2007 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka fagotov 55 291 0 Slovenské národné divadlo 22.5.2007 30.6.2008
100/GR/2007 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka klavírov 56 901 0 Slovenské národné divadlo 30.7.2007 15.10.2007
493/GR/2008 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - náhradné súčiastky do hudobných nástrojov 2 194 0 Slovenské národné divadlo 19.6.2008 31.8.2008
765/GR/2008 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka hoboja 6 633 0 Slovenské národné divadlo 18.11.2008 28.2.2009
644/GR/2009 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - náhradné súčiastky do hudobných nástrojov 11 024 0 Slovenské národné divadlo 10.9.2009 30.11.2009
1892010 AG Company s.r.o. Zmluva o dielo 19 985,75 19 985,75 SVK BB 29.10.2010 stavebné práce HC SVK BB
29/2006 AGE MINOR Zabezpečenia postupu verejného obstarávania 2 489 0 Divadlo Nová scéna 22.12.2006 doba neurčitá
2006/108 AGENS s.r.o. Odborné skúšky PSN 6 638 833 Slovenské národné múzeum 20.12.2006 19.12.2010
ZoD SNM 2006/108 Agens s.r.o. Servis PSN 6 738,37 0 Slovenské národné múzeum 1.12.2006 30.1.2008
ZoD 2008/18/11200 Agens s.r.o. zabezpečovací systém Luginsland bašta 16 596,96 0 Slovenské národné múzeum 25.01.2008 30.11.2008
ZoD 2008/7/11300 Agens s.r.o. SNM-PM, kamerový systém a CCTV 9 578,16 0 Slovenské národné múzeum 20.10.2008 4.11.2008
64/2008 Agentúra ES-DUR Mandátna zmluva - hudobná nahrávka Mrázik 14 937 0 Divadlo Nová scéna 2.9.2008 31.10.2008
HN1/2007 AGENTÚRA TYTAN, s.r.o. Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľných vecí a poskytnutí súvisiacich služieb 17 426,80 0 Štátne divadlo Košice 31.08.2007 07.09.2007
3/08 Agentúra VKM, s.r.o. Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 0 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 24.4.2008 31.12.2008
13/2010 AGNELY s.r.o. Zmluva o spolupráci - mediálna podpora BOY BAND 2 000 0 Divadlo Nová scéna 16.2.2010 11.4.2010
261/2009 agner&partners, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 3 570 ÚĽUV 14.12.2009 paušál 595 Eur/mesiac
Z-451/GR/2010 agner&partners.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 10 000 10 000 Slovenské národné divadlo 8.6.2010 31.12.2010
31/2007/SaP AiP Beroun s.r.o. CZK Zmluva o dielo 10 730,40 0 Slovenská národná knižnica 14.9.2007 30.11.2007
SNM-MČK-ZOD-2010/55 Akad. mal. Milota Brimichová Zmluva o dielo 20 000 0 Slovenské národné múzeum 05.08.2010 30.11.2010
SNM-HM-ZOR-2010/1694 Akad. mal. Viera Gabčová - VEGA PLUS Zmluva o reštaurovaní 29 464,40 0 Slovenské národné múzeum 10.07.2010 15.12.2010
SNM-HM-ZOR-2010/1461 Akad. mal. Viera Gabčová - VEGA PLUS Zmluva o reštaurovaní 35 402,50 0 Slovenské národné múzeum 14.10.2010 15.12.2010
SNM-HM-ZOR-2010/1992 Akad. maliar Stanislav Trepáč Zmluva o reštaurovaní 22 314 0 Slovenské národné múzeum 25.10.2010 15.12.2010
SNM-BOJ-ZOD-2010/1774 Akad. soch. Albín Okša HAJA Zmluva o dielo 141 967 0 Slovenské národné múzeum 15.10.2010 31.12.2011
SNM-HM-ZOR-2010/958 Akad. sochár Ján Fiľo Zmluva o reštaurovaní 24 322,07 0 Slovenské národné múzeum 06.09.2010 15.12.2010
1/2007 akad.mal. Alexandra Šulíková Dokončenie reštaurovania ikonostasu z obdobia 18.-19. stor. z lokality Nižný Tvarožec 50 879,19 16 000 Slovenské národné múzeum 3.9.2007 31.12.2010
2010/333/12400 akad.mal. Milota Brimichová Reštaurovanie dreveného interiérového obkladu obv. Stien 20 000 0 Slovenské národné múzeum 22.6.2010 30.11.2010
58/2006 akad.mal. Pavel Choma Zmluva o dielo - kompletné grafické a polygrafické práce, grafické návrhy, spracovanie a tlač knižných publikácií 55 961,13 0 Divadelný ústav 4.7.2006 30.6.2007
12009/3/11300 akad.mal. Pavel Choma Zmluva o dielo - výtvarno-priestorové riešenie a realizácia prírodovednej expozície Zázrak prírody - Biodiverzita 980 560 289 743 Slovenské národné múzeum 09.07.2009 31.11.2011
2/2007 akad.mal.Pavel Choma Zmluva o dielo - výroba expozície na výstavu PQ 2007 - autorská realizácia 17 516,76 0 Divadelný ústav 27.3.2007 11.7.2007
4/2007 akad.mal.Pavel Choma Zmluva o dielo Zmluva o dielo - kompletné grafické a polygrafické práce, grafické návrhy, spracovanie a tlač knižných publikácií 43 646,37 0 Divadelný ústav 11.4.2007 31.12.2007
18/2008 Akad.maliar Vladimír Chovan Zmluva o dielo 64 064,26 0 Národné osvetové centrum 2. 1. 2008 31. 12. 2008
5/2009 Akad.maliar Vladimír Chovan Zmluva o dielo 64 462,60 0 Národné osvetové centrum 2. 1. 2009 31. 12. 2009
004/2007-eu AKCENT NOVA s.r.o. Kúpna zmluva 18 675,89 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 27.06.2007 11.07.2007 software
003/2007-eu AKCENT NOVA s.r.o. Kúpna zmluva 19 075,76 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 30.07.2007 13.08.2007 audio, video a admin. technika
62010 Akra Zmluva o dielo  64 997,80 0 Múzeum SNP 15.3.2010 30.3.2010
20102 Akra Zmluva o dielo 14 226 0 Múzeum SNP 24.3.2010 15.10.2010
06-2007-07-30-HS AlarmSlovakia s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti- pravidelná kontrola poplachového systému 0 0 Divadlo Nová scéna 2.8.2007 31.12.2007
85/2006 Alcasys Slovakia, a. s. Zmluva o dielo 6 684,71 0 SĽUK 12.12.2007
7.2/09 ALIEN studio, s.r.o. Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie na jeho použitie 27 667,50 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4.3.2009 23.3.2009
21/2011 Alja Predan Contract on producion of work (Zmluva o vytvorené diela) - garantka secie Focus Slovinsko / ND2011 500 0 Divadelný ústav 25.2.2011 21.5.2011
8/2008/ZZ Allianz Zmluva o súhrnnom poistení hnuteľných vecí 1 690,32 0 Slovenská národná knižnica 20.2.2008 19.2.2009
9/2008/ZZ Allianz Zmluva o súhrnnom poistení budov 1 624,55 0 Slovenská národná knižnica 20.2.2008 19.2.2009
1 Allianz-slovenská poisťovňa a.s. Dodatok k poistnej zmluve č. 700 215 683 2 983,77 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 19.6.2006
35/2008/STM ALSA s.r.o., Terňa Zmluva o dielo 20 779,26 0 Slovenské technické múzeum 23.5.2008 30.4.2009
7.41/08 AMICOMP BB, s.r.o. Kúpna zmluva 35 056,93 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 16.10.2008 20.10.2008
6.2/09 ANEXE public relations, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 69 769 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 13.11.2009 15.1.2010 Opatrenie 3.2 KaHR
12/2011 Angela Vadori ZMLUVA o umeleckom výkone a udelení licencie 80 0 Divadelný ústav 3.2.2011 5.2.2011
17/2006 Anna Kováčová Predaj vstupeniek 0 0 Divadlo Nová scéna 30.8.2006 30.6.2007
1692009 Anton Duša - Artem Zmluva o dielo 3 028,17 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 10.1.2009 15.12.2009 bannery, propagácia
2009338 AQUA PRO, s.r.o. Rámcová zmluva o dodávke tovaru a rámcová nájomná zmluva/pitná voda 0 780 Štátna vedecká knižnica Košice 07.08.2009 cca 130 €/mesačný náklad
127/2009 AQUAPOL Slovakia , s.r.o. ZOD - oprava zavlhnutého muriva 20 000 0 Štátna vedecká knižnica Košice 06.11.2009 31.12.2009
ZoD 353/2008/11200 ARCA v.o.s. SNM-Bojnice, komp.rešt.výskum kaplnky 41 515,30 0 Slovenské národné múzeum 9.9.2008 30.11.2008
15/2008/STM Archigraf – Ing. R. Gabzdil, Košice Zmluva o dielo  1 620,69 0 Slovenské technické múzeum 25.3.2008 6.5.2008
16/2008/STM Archigraf – Ing. R. Gabzdil, Košice Zmluva o dielo 1 380,87 0 Slovenské technické múzeum 25.3.2008 6.5.2008
11/2010/STM Archigraf – Ing. R. Gabzdil, Košice Zmluva o dielo 6 000 0 Slovenské technické múzeum 5.2.2010 29.3.2010
22/2010/STM Archigraf – Ing. R. Gabzdil, Košice Zmluva o dielo 28 000 0 Slovenské technické múzeum 30.4.2010 31.5.2010
84/2008/STM ART MUHLE s.r.o. Košice Zmuva o dielo 48 131,18 0 Slovenské technické múzeum 19.10.2008 20.2.2009
MK-149/05/M aSc s.r.o. Zmluva o dielo a licencia k počítačovému programu (IS VISIT) 32 382 0 MK SR 23.12.2005
MK-150/05/M aSc s.r.o. Zmluva o dielo a licencia k počítačovému programu (Informačný systém o dotáciách MK SR) 81 002 7 466 MK SR 23.12.2005
MK-36/06/M aSc s.r.o. Zmluva o dielo a licencia k počítačovému programu (IS Kultúrne poukazy) 93 233 34 840 MK SR 15.2.2006
MK-78/06/M aSc s.r.o. Zmluva o dielo (prevádzka IS Kultúrne poukazy) 0 0 MK SR 1.6.2006 31.12.2006 5479 euro mesačne
0003 Asociácia informačných centier Slovenska Zmluva o spolupráci 41 160,46 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4.8.2006 31.12.2007 koordinácia TIK Opatrenie 2.3 SOP pS
0004 Asseco Slovakia a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. SACR-01 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 9.10.2006 15.6.2007 Opatrenie 2.3 SOP pS
4.1/08 Asseco Slovakia, a.s. Zmluva o prevádzke a poskytovaní služieb 630 673,14 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 24.6.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
7.20/09 Asseco Slovakia, a.s. Zmluva o prevádzke a poskytovaní služieb 33 189,10 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.4.2009 30.6.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
4.1/09 Asseco Slovakia, a.s. Zmluva o prevádzke a poskytovaní služieb 937 267,80 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 10.12.2009 31.1.2011 Opatrenie 3.2 KaHR
57/2007/ZZ Astor Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva o zverejnení reklamnej propagácie v cestovnom lexikóne SR 497,91 0 Slovenská národná knižnica 18.12.2007 30.12.2007
110/2008/SaP Astor Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva o zverejnení reklamnej propagácie v cestovnom lexikóne SR 592,51 0 Slovenská národná knižnica 4.9.2008 30.9.2008
41/2009/SaP Astor Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva o zverejnení reklamnej propagácie v cestovnom lexikóne SR 592,62 0 Slovenská národná knižnica 24.8.2009 31.12.2009
59/2010 Ateliér 007, s.r.o. Zmluva o dielo 65 197 0 Národné osvetové centrum 2.1.2010 31.12.2010
60/2006 Atelier 3, spol.s.r.o. Ideovo-výt. návrh -Divadlo-vášeň, telo,hlas 11 323,62 0 Divadelný ústav 15.7.2006 31.1.2007
112/2009 Ateliér DRS, s.r.o. Zmluva o dielo  2 820 0 UĽUV 6.7.2009 21.7.2009
89/2008 Ateliér R s.r.o. Zmluva o dielo -Výroba expozície Eugen Suchoň tvorca Národnej opery 9 796,19 0 Divadelný ústav 28.4.2008 31.10.2008
032009 Atelier Turčan Zmluva o dielo  66 342,50 0 Múzeum SNP 31.8.2009 31.10.2009
30/RZ/2005 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čistková zmluva k rámcovej zmluve o poskytnutí služby - Záchrana a obnova filmového archívneho fondu 39 616,94 0 Slovenský filmový ústav 20.12.2005 31.12.2006 ročný objem
18/RZ/2006 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Dodatok č.2 k čiastkovej zmluve o dielo, nemení sa cena, mení sa obsah zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 5.9.2006 31.12.2006 Dodatkom bol zmenený titul v rámci objemu vykonaných prác
1/RZ/2007 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiastková zmluva k rámcovej zmluve o poskytnutí služby - 33 180,64 0 Slovenský filmový ústav 9.1.2007 31.12.2007 ročný objem
2/RZ/2008 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.1/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 21.1.2008 31.3.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
15/RZ/2008 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.4/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 2.7.2008 31.8.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
22/RZ/2008 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.6/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 3.9.2008 30.9.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
26/RZ/2008 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.7/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 1.10.2008 15.12.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
32/RZ/2008 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.9/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 31.10.2008 31.12.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
36/RZ/2008 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.10/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 12.12.2008 31.12.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
2/RZ/2009 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.1/2009 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 7.1.2009 31.3.2009 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
4/RZ/2009 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.3/2009 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 21.1.2009 31.3.2009 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
15/RZ/2009 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.5/2009 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 6.4.2009 30.6.2009 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
19/RZ/2009 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.7/2009 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 2.7.2009 30.9.2009 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
24/RZ/2009 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.9/2009 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 1.10.2009 30.12.2009 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
6/RZ/2010 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.2/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 11.2.2010 31.3.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
15/RZ/2010 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.3/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 7.4.2010 30.6.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
18/RZ/2010 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.5/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 15.4.2010 31.12.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
23/RZ/2010 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.8/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 11.5.2010 15.6.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
22/RZ/2010 Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Čiasková zmluva č.7/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 11.5.2010 15.8.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
24/RZ/2010 Ateliéry Bonton Zlín, s.r.o. Čiastková zmluva č.9/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 122 000 122 000 SFÚ 16.8.2010 31.12.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
34/RZ/2010 Ateliéry Bonton Zlín, s.r.o. Čiasková zmluva č.12/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 68 500 68 500 SFÚ 19.10.2010 31.12.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
35/RZ/2010 Ateliéry Bonton Zlín, s.r.o. Čiasková zmluva č.13/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 175 200 175 200 SFÚ 19.10.2010 31.12.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
64/2010 Atrian spol. s r.o. Zmluva o dielo č.3/2010 71 328,60 0 Divadelný ústav 16.08.2010 30.03.2011
Z-832/TPU/2010 ATRO SLOVAKIA s.r.o. Zmluva č. 63/2010 o poskytovaní strážnej služby na ochranu osôb, majetku a zariadenia v objekte novej budovy SND 71 400 0 Slovenské národné divadlo 1.1.2011 30.6.2011
8/2010 Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s.r.o. Zmluva o ubytovaní 60 0 Divadlo Nová scéna 13.1.2010 31.7.2010
294/CMOK/2009 Auto Group a.s. Nájomná zmluva s dojednaným právom kúpy prenajatej veci 2 659,23 0 Slovenské národné divadlo 1.4.2009 31.12.2009
1216/CMOK/2009 Auto Group a.s. Zmluva o poskytnutí motorových vozidiel 2 497 0 Slovenské národné divadlo 1.1.2010 19.4.2010
Z-296/GR/2010 Auto Group a.s. Zmluva o predaji motorového vozidla 1 0 Slovenské národné divadlo 19.4.2010 30.4.2010
Z-297/GR/2010 Auto Group a.s. Zmluva o predaji motorového vozidla 1 0 Slovenské národné divadlo 19.4.2010 30.4.2010
37/2009/SaP AUTO Martin a.s. Martin Zmluva o dielo 27 462,82 0 Slovenská národná knižnica 4.8.2009 20.8.2009
10/2006/KPZ Autocont CZ. a.s. Ostrava Kúpna zmluva 4 519,13 0 Slovenská národná knižnica 19.7.2006 31.7.2006
59/2006/KPZ Autocont CZ. a.s. Ostrava Kúpna zmluva 5 820,21 0 Slovenská národná knižnica 14.11.2006 30.11.2006
2/2007/KPZ Autocont CZ. a.s. Ostrava Kúpna zmluva 1 989,71 0 Slovenská národná knižnica 6.3.2007 31.3.2007
36/2008/KPZ Autocont CZ. a.s. Ostrava Kúpna zmluva 128 594,74 0 Slovenská národná knižnica 18.12.2008 22.12.2008
11-2007-Aut Autotip, s.r.o. Kúpna zmluva - Osobné motorové vozidlo Opel Aastra Classic Caravan 1,4i Twinport 14 479,28 0 Slovenská filharmónia 23.11.2007 31.12.2007
77/2010 AV COM, spol. s r.o. Zmluva o dielo 11 986,70 0 Národné osvetové centrum 23. 4. 2010 15. 5. 2010
143/TPR/2006/SND Aval Plus s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka obuvníckeho kosiaceho stroja zvrškov 2 094 0 Slovenské národné divadlo 4.8.2006 30.9.2006
119/2006 Axon Pro spol. s.r.o. Servisná zmluva - servis počítačov a siete LAN 6 513,37 0 Divadelný ústav 23.10.2006 30.4.2008
46/2008 Axon Pro spol. s.r.o. Servisná zmluva - servis počítačov a siete LAN 9 576,69 0 Divadelný ústav 1.5.2008 30.4.2010
0005 B&B International Ltd. Zmluva o obchodnom zastúpení 18 552,87 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.2.2007 1.2.2008 Opatrenie 2.3 SOP pS
7.4/07 B&B International Ltd. Zmluva o obchodnom zastúpení - Čína 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.2.2008 31.12.2008
7.10/09 B&B International Ltd. Zmluva o obchodnom zastúpení 9 780 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.3.2009 30.6.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
7.15/09 B&B International Ltd. Zmluva o obchodnom zastúpení 20 160 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.7.2009 30.6.2010 Opatrenie 2.3 SOP PS
8/RZ/2005 Bach Systems s.r.o. Čiasková zmluva o poskytovaní technicko-prevádzkovej podpory produktov 6 676,92 143,78 Slovenský filmový ústav 23.3.2005 Zmluva je na dobu neurčitú, servisný poplatok na rok je 1382,19 EUR / rok
180/2007 Bachratý Miroslav- Vzduchotechnika Klimac Zmluva o dielo  66 217 0 ÚĽUV 6.11.2007 16.12.2007
SNM-BOJ-ZOD-2010/1261 BAK s.r.o. Prievidza Doplnková zmluva č.5 k zmluve č. 221/2005 89 210,50 0 Slovenské národné múzeum 02.07.2010 31.12.2010
0006 Ballymore EUROVEA a.s. Zmluva 4 481,18 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 22.10.2007 doba určitá do vykonania všetkých povinností
1/2010 BARIS s.r.o. Prešov Vykonávanie činnosti stavebného dozoru - Mandátna zmluva 2 380 2 380 Štátna vedecká knižnica Prešov 15.06.2010 31.12.2010
02/2007 Barpo, s.r.o. Zmluva o dielo 11 735,01 0 Štátne divadlo Košice 07.11.2007 12.12.2007
217/2007 Bartko Stanislav, Mgr. Art. Zmluva o dielo  50 0 UĽUV 27.11.2007 29.11.2007
57/2007/SaP BCI, a.s. Žilina Zmluva o dielo 1 373 093,34 0 Slovenská národná knižnica 18.12.2007 31.8.2008
7.10/10 BDS VITAL, s.r.o. Kúpna zmluva 32 481,76 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 13.4.2010 do 14 dní od podpisu zmluvy
148/2006 Bednár Miloslav Kúpna zmluva 25 0 UĽUV 28.8.2006 10.9.2006
28/2007 Bednár Miloslav Kúpna zmluva 30 0 UĽUV 8.2.2007 12.2.2007
36/2007 Bednár Miloslav Kúpna zmluva 25 0 UĽUV 11.4.2007 20.4.2007
7.4/09 Bedrich Schreiber, reklamná a vydavateľská agentúra BoArt Zmluva o dielo 35 564,34 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3.3.2009 31.3.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
662006 BEG Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo 6 454,42 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 20.7.2006 4.8.2006 policové regále, dodávka a montáž
49/2009 Beljak Tomáš, Ing. Zmluva o dielo  1 050 0 UĽUV 18.3.2009 31.5.2009
22008 Bencroft s r.o Zmluva o dielo  27 381 0 Múzeum SNP 23.5.2008 10.8.2008
0032008 Bencroft s r.o Zmluva o dielo  51 025 0 Múzeum SNP 23.6.2008 31.12.2009
122009 Bencroft s r.o Zmluva o dielo  22 988,86 0 Múzeum SNP 5.6.2009 31.12.2009
162009 Bencroft s r.o Zmluva o dielo  16 150,66 0 Múzeum SNP 5.8.2009 31.12.2009
7.29/10 BEW, s.r.o. Kúpna zmluva 35 353,71 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4.1.2010 15.1.2010
235/2007 Bezúch Matej, Mgr.Art. Zmluva o dielo  100 0 UĽUV 10.9.2007 29.9.2007
152/2007 Bezúch Matej, Mgr.Art. Zmluva o dielo  100 0 UĽUV 20.9.2007 29.9.2007
24-2008-05-22-LK BigMedia, spol. s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci - propagácia a reklama West Side Story 963 0 Divadlo Nová scéna 22.5.2008 30.6.2008
4/2009 BigMedia, spol. s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 731 0 Divadlo Nová scéna 26.1.2009 30.6.2009
13/2009 BigMedia, spol. s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 1 342 0 Divadlo Nová scéna 2.3.2009 30.6.2009
25/2009 BigMedia, spol. s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 1 342 0 Divadlo Nová scéna 22.4.2009 30.6.2009
78/2009 BigMedia, spol. s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 1 342 0 Divadlo Nová scéna 21.12.2009 30.6.2010
29/2010 BigMedia, spol. s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci - propagácia a reklama BOY BAND 1 128 0 Divadlo Nová scéna 22.3.2010 31.10.2010
261/2006 Blaško Peter Zmluva o dielo  12 797 0 ÚĽUV 23.10.2006 15.12.2006
222/2008 Blonski Daniel, Mgr.art. Zmluva o dielo  4 156 0 UĽUV 18.11.2008 12.2.2009
47/2009 Blonski Daniel, Mgr.art. Zmluva o dielo  3 250 0 UĽUV 20.5.2009 11.6.2009
66/2009 Blonski Daniel, Mgr.art. Zmluva o dielo  2 500 0 UĽUV 20.5.2009 18.6.2009
7.16/10 BOAT, a.s. Kúpna zmluva 34 523 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 16.6.2010 30.6.2010
178/2009 BOGEMONT, s.r.o. Zmluva o dielo  5 631 0 UĽUV 7.10.2009 7.11.2009
179/2007 Boleš Martin Zmluva o dielo  66 0 UĽUV 8.11.2007 13.11.2007
6/2009 BORALE, s. r. o. Zmluva o stavebnom diele SH 6/2009 - Stavebné úpravy podláh prízemia 3 979,32 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 30.6.2009 30.9.2009
7/2009 BORALE, s. r. o. Zmluva o stavebnom diele SH 7/2009 - Odvlhčenie suterénu SKN 38 997,23 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 15.7.2009 30.11.2009
9/2009 BORALE, s. r. o. Zmluva o stavebnom diele SH 9/2009 - Úprava spevnených plôch dvora 73 127,01 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 15.10.2009 30.11.2009
6/2009 Borgis, s. r. o. Kúpna zmluva 5 821,90 0 SĽUK 10.3.2009
1/08 BOZPO, s.r.o. Zmluva č. 62/01/08 o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby 9 480,18 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 22.2.2008 1.3.2009
2.1/09 BOZPO, s.r.o. Zmlvua o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby 22 219,80 4 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 27.2.2009 1.3.2011
MS -1/2009 BPS Park a.s. Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 1 737,40 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 1.1.2009 31.12.2009
MS - 1/2010 BPS Park a.s. Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 1 737,40 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 11.12.2009 31.12.2010
MS - 4/2007 BPS s.r.o. Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 1 219,41 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 8.3.2007 31.12.2007
MS - 1/2008 BPS s.r.o. Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 1 738,03 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 1.1.2008 31.12.2008
41/TPR/2007/ SND Brandoburová Zuzanna - LOOK B Rámcová dohoda - dodávka baletných špičiek a cvičiek 39 500 0 Slovenské národné divadlo 30.3.2007 15.5.2008
322/GR/2008 Brandoburová Zuzanna - LOOK B Rámcová dohoda - dodávka baletných špičiek a cvičiek 39 500 0 Slovenské národné divadlo 16.5.2008 31.5.2009
4/2007 Bratislavská parkovacia služba, s.r.o. Vyhradenie parkovacích miest 3 476 0 Divadlo Nová scéna 29.1.2007 31.1.2008
3/2008 Bratislavská parkovacia služba, s.r.o. Zmluva č.79/2008-poskytnutie parkovacích služieb 3 476 0 Divadlo Nová scéna 21.1.2008 31.1.2009
2/2009 Bratislavská parkovacia služba, s.r.o. Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 3 475 0 Divadlo Nová scéna 28.1.2009 31.1.2010
77/2009 Bratislavská parkovacia služba, s.r.o. Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 3 475 0 Divadlo Nová scéna 14.12.2009 31.1.2011
V3004250000 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 0 0 Slovenské národné múzeum 16.8.2006
0008 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Zmluva o spolupráci 13 277,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 31.8.2006 31.12.2007 TIK
6.14/08 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Zmluva o spolupráci (TIK) 8 298,48 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.8.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
Z-343/CMOK/2010 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Spolupráca medzi SND A BKIS- Rámcová zmluva o spolupráci 150 0 Slovenské národné divadlo 22.3.2010 30.6.2011
82/2007/STM Brolstav s.r.o. Košice Zmluva o dielo 12 613,11 0 Slovenské technické múzeum 29.10.2007 30.11.2007
20/2007/STM Brolstav s.r.o., Košice Zmluva o dielo 39 825,83 0 Slovenské technické múzeum 12.4.2007 24.7.2007
20-2008-05-20-LK Burza cenných papierov a.s. Zmluva o poskytnutí reklamno-propagačných služieb - West Side Story 365 0 Divadlo Nová scéna 20.5.2008 30.6.2008
229/2008 Butašová Lucia Zmluva o dielo  133 0 UĽUV 2.12.2008 4.12.2008
70/CMOK/ 2007 C&M advertising, s.r.o. Zmluva o dielo - výroba časopisu "Scéna SND" 10 602 0 Slovenské národné divadlo 11.4.2007 31.12.2007
610/CMOK/2007 C.E.N. s.r.o Zmluva o mediálnej spolupráci 14 398 0 Slovenské národné divadlo 14.12.2007 31.12.2008
17/CMOK/2009 C.E.N. s.r.o Zmluva o mediálnej spolupráci 2 498 0 Slovenské národné divadlo 7.1.2009 31.12.2009
0010 C.E.N. s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní reklamného priestoru 232 234,86 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.11.2007 31.12.2007 Opatrenie 2.3 SOP pS
8-183/09 C.E.N. s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 11 870,25 0 Štátne divadlo Košice 3.3.2009 31.12.2009
8-300/10 C.E.N. s.r.o., prevádzkovateľ televízie TA3 Zmluva o mediálnej spolupráci 5 961,90 2 980,95 Štátne divadlo Košice 15.4.2010 31.12.2010
104/CMOK/2010 C.E.N.s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 14 397,81 0 Slovenské národné divadlo 20.1.2010 31.12.2010
17/2007 CAMACO vypracovať analízu predaja predst.za 1.polrok 2007 5 925 0 Divadlo Nová scéna 16.4.2007 31.12.2007
2/2008 CAMEA Car, a.s., Prešov Kúpno-predajná zmluva na dodávku automobili Volvo V50 33 160,72 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 21.04.2008 09.06.2008
7.7/10 CANADA.SK Entertainment, Inc. Zmluva o poskytovaní služieb 24 960 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3.2.2010 20.2.2010 Opatrenie 3.2 KaHR
33/2007/SaP Caravella s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 1 975,04 0 Slovenská národná knižnica 1.8.2007 30.11.2007
7/07 CASPER s.r.o. Zmluva o dielo č. 02/07 na realiozáciu tlmočníckeho systému 39 832,37 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 23.7.2007 30.8.2007
51/2007 Casper, s. r. o. Kúpna zmluva 18 113,09 0 SĽUK 3.9.2007
61/2007 Catering Servis Party & Picknick, s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci-propagácia predstavení 1 992 0 Divadlo Nová scéna 7.5.2007 30.6.2008
53/2007 Catering Servis Party & Picknick, s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci-propagácia predstavení 2 987 0 Divadlo Nová scéna 7.5.2007 31.12.2007
31/2010/SaP CEIT s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo 4 998 4 998 Slovenská národná knižnica 30.7.2010 31.10.2010
85/2008/SaP CEIT, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo 7 634,60 0 Slovenská národná knižnica 7.10.2008 30.11.2008
58/2009/SaP CEIT, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo 4 350 0 Slovenská národná knižnica 10.11.2009 31.12.2009
MK-93/07/M Centire, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby (vykonanie procesného a profesného auditu MK SR a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti) 1 015 564 0 MK SR 3.10.2007 10.1.2009
39/2007/SaP CENTIRE, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služby 212 830,11 0 Centrálna obstarávacia rezortná jednotka MKCR SR 8.10.2007 31.12.2008
4/KUP/2007 Centron Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva - Zariadenie Technického pracoviska SFÚ 78 183,86 0 Slovenský filmový ústav 11.12.2007 28.2.2009
1012009 Certifikačný orgán CERTICOM Licenčná zmluva 0 0 NOC 20. 4. 2009 22. 4. 2012
100/2009 Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva o kontrolnej činnosti 3 855,60 1 285,20 Národné osvetové centrum 23.4.2009 22.4.2012
72/2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Zmluva o dielo  2 689 321 UĽUV 31.7.2009 1. cena za software 2. cena-mesačný paušal 53,55 Eur
29/2008 Cinderella Family Servis, spol.s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - štandardné upratovanie miestností DÚ 6 517,83 3 600 Divadelný ústav 1.10.2008 31.12.2008
34/2008 Cinderella Family Servis, spol.s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - upratovanie divadelného Štúdia 12 6 517,83 3 600 Divadelný ústav 1.10.2008 31.12.2008
227/2010 CINEMAX, a.s. Kúpna zmluva 19 916,44 10 000 NOC 17. 08. 2010 05. 09. 2010
16/2011 Citylife - Prevádzkovateľ Kultúrka o.z. Zmluva o mediálnej spolupráci 0 0 Divadelný ústav 3.1.2011 31.12.2011
548/GR/2007 Civil Slovakia, s. r. o. Zmluva o poskytovaní strážnej služby 79 000 0 Slovenské národné divadlo 30.11.2007 31.12.2008
116/2008 CLIMAT, s.r.o. Zmluva o dielo - dodávka a montáž klimatizácie v priestoroch verejného špecializovaného arcíve DÚ 5 925,11 0 Divadelný ústav 25.11.2008 29.12.2008
MK-30/10/M COFELY, a.s. Čiastková zmluva na poskytnutie služby č. CF/032/10 0 0 MK SR 31.5.2010 31.5.2011 mesačný paušál 18.333
4/10 COFELY, a.s. Čiastková zmluva na poskytovanie služieb správy a prevádzky č. CF/040/10 340 851,74 143 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 1.7.2010 30.6.2011
33-2008-07-01-HS COFY DESIGN Zmluva o dielo - výmena javiskovej podklahy 18 257 0 Divadlo Nová scéna 1.7.2008 8.9.2008
7.35/08 Comm, s.r.o. Zmluva o dielo 7 564,40 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 12.9.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
1/2009 COMMERCIUM spol.s.r.o Zmluva na výrobu katalógu a prop.mater. BIB 2009 66 133,40 0 Bibiana 5.2.2009 15.9.2009
252005 COPY& PRINT OFFICE s.r.o. Nájomná zmluva č. 25/2005 19 173,71 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 1.6.2005 31.5.2008 prenájom kopírky C 175
0122008-eu COPY& PRINT OFFICE s.r.o. Kúpna zmluva 4 977,10 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 4.11.2008 18.11.2008 kopírovací stroj XEROX 5230
6.18/08 CORETA, s.r.o. Kúpna zmluva 55 466,97 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 11.12.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
MK-70/08/M CORUS s.r.o. Zmluva o dielo (Dotačný audit pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR) 36 656 0 MK SR 28.7.2008 18.9.2008
28.10.2002 Cosmotron Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo - Zhotovenie a dodávka informačného systému IS SK CINEMA 61 396,71 0 Slovenský filmový ústav 28.10.2002 31.12.2007 Systém Caché Entré, preklopenie, zaškolenie
17/RZ/2006 Cosmotron Slovakia s.r.o. Zmluva o servisnom zabezpečení 43 729,71 0 Slovenský filmový ústav 11.8.2006 Zmluva je na dobu používania systému: 4977,1 EUR / rok
MK-56/07/M CQ service s.r.o. Zmluva o dielo 38 711 0 MK SR 1.6.2007 30.6.2007
6.2/08 Creative Mind, s.r.o. Zmluva na poskytovanie služieb 70 311,36 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 23.5.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
CSO/42/2009 CSO MK SR Zmluva o nájme 615,23 5 600 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 13.7.2009 31.08.2014 mesačne
82008 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Zmluva o servisnej službe/bezpečnosné rohožky CWS- zachytávajúce nerčistotu 0 206 Štátna vedecká knižnica Košice 27.10.2008 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú 34€/mesačný paušál
19022010 CWS-boco Slovensko, s.r.o.,Bratislava Abonentná zmluva - dodávka hygien.zar. a náplni 99,98 0 Štátna filharmónia Košice 19.2.2010 19.2.2013 mesačne
96/2009 Čavoj Karol Zmluva o dielo  2 900 0 UĽUV 27.5.2009 30.10.2009
MK-56/08/M Česká poisťovňa - Slovensko a.s. Poistná zmluva č. 905-17266-11 982 540 245 635 MK SR 30.5.2008 30.6.2012 za celý rezort
34/2006/ZZ Česká poisťovňa - Slovensko a.s. , Bratislava, agentúra Žilina Poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel 4 298,24 0 Slovenská národná knižnica 7.11.2006 6.11.2007
P 12-1/2002 Česká poisťovňa - Slovensko a.s., od 1.10.2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: Škoda Octávia 293,43 413,30 Hudobné centrum 18.12.2002 uzavretá na dobu neurčitú
P 12-2/2002 Česká poisťovňa - Slovensko a.s., od 1.10.2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Zmluva o poistení vozidla a súvisiacich rizík - havarijné poistenie motor. vozidla: Škoda Octávia 1 166 714,76 Hudobné centrum 18.12.2002 uzavretá na dobu neurčitú
153/2008 Čierna Helena, Ing. Zmluva o poskytovaní služieb 5 411 0 UĽUV 16.7.2008 31.8.2009
6.11/08 D & D Studio, s.r.o. Zmluva o poskytovaní komplexných služieb pre veľtrhy a výstavy 986 531,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 12.9.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
0012 D&D International Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo 39 259,80 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 6.8.2007 Opatrenie 2.3 SOP pS
6.4/09 D&D Studio, s.r.o. Zmluva na poskytnutie služieb pre veľtrhy a výstavy CR 2 671 996,50 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 29.1.2010 31.5.2011 Opatrenie 3.2 KaHR
2009/01/22500 D+K Alarm s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 39 500,76 0 Slovenské národné múzeum 1.1.2009 31.12.2011
ZoD 2008/02/22500 D+K Alarm s.r.o. SNM-MUK, kamer.system, EPS, EZS 33 069,45 0 Slovenské národné múzeum 28.08.2008 28.08.2008
2/2009 D-J SERVIS, s.r.o., Prešov Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia elektrických rozvodov 23 238 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 18.06.2009 07.07.2009
2/2207 DaD Studio spol. s.r.o Zmluva o dielo (Realizácia výstavy BIB 2007) 58 412,50 0 Bibiana 19.6.2007 31.10.2007
2/2009 DaD Studio spol. s.r.o Zmluva o dielo-realizcia BIB 2009 66 208 0 Bibiana 4.2.2009 31.10.2009
55/2006 DaimlerChrysler Automotive Slovakia, s. r. o. Kúpna zmluva 356 889,40 0 SĽUK 7.8.2006
852006 Dali-BB s.r.o. Zmluva o dielo 8 757,67 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 27.11.2006 20.3.2007 obrazová kniha 350 ks
20101 Dali-BB sr.o. Zmluva o dielo  15 999,72 0 Múzeum SNP 1.2.2010 15.2.2010
KZK č. 1/2006 Dalibor Koiš - ALLEGRO Kúpna zmluva 2 655,51 0 Štátne divadlo Košice 14.8.2006 31.8.2006
28/2010 Dalibor Krupka Zmluva o vytvorení a použití diela - fotogragie - BOY BAND 1 000 0 Divadlo Nová scéna 18.3.2010 15.4.2010
44/2009 Daniel Bebej a spol. Zmluva o dielo 37 747,43 0 SĽUK 1.7.2009
0013 Daniel Šubín Ing. Mgr. Art. Zmluva o dielo č. 2006/12 23 107,95 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.12.2006 realizácia výstavy 28.2.2007 Opatrenie 2.3 SOP pS
127/2007 DAS/PRO GROUP s.r.o. Zmluva o dielo 39 342,76 0 Národné osvetové centrum 10. 12. 2007 15. 2. 2008
ZoD 2008/10/11500 Datacentre s.r.o. SNM-M SNR, zabezp.kamerový systém 13 232,39 0 Slovenské národné múzeum 15.10.2008 28.10.2008
7.27/09 DATACENTRUM Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní odborných služieb 0 5 700 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 24.7.2009 mesačný poplatok
MK-132/06/M Datacorp, s.r.o. Zmluva o dielo č.200603 (internetová stránka MK SR) 27 493 0 MK SR 13.11.2006 31.1.2007
MK-26/07/M Datacorp, s.r.o. Zmluva o dielo č. 200701 správa informačných systémov 0 0 MK SR 1.3.2007 29.2.2008 mesačný paušál 2429
MK-38/09/M Datacorp, s.r.o. Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie 35 274 0 MK SR 10.2.2009 2.4.2009
MK-48/07/M Datacorp, s.r.o. Zmluva o dielo č. 200703 (správa internetovej stránky) 0 0 MK SR 1.4.2007 31.3.2008 mesačný paušál 790
MK-81/08/M Datalan,a.s. Zmluva o dielo (Centrálny prezentačný, rezervačný a predajný systém v rezorte kultúry) 693 484 22 821 MK SR 25.8.2008 25.9.2013
854/b Datalock Rainside s.r.o Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet optickou linkou 5 119,30 0 Divadelný ústav 31.10.2006 30.11.2008
01-08/2009 Defektospol SK s.r.o. Zmluva na opravu NTL plynovej kotolne - výmena kotlov a expanzných nádob, montáž potrubia a armatúr a súv. úrad. skúšky a revízie 18 879,35 0 Hudobné centrum 12.08.2009 16.09.2009
01-09/2010 Defektospol SK s.r.o. Zmluva o dielo - oprava vykurovacieho systému 24 952,02 0 Hudobné centrum 14.09.2010 15.10.2010
31/2006 Defektospol v.o.s./ Defektospol SK s.r.o. Zmluva o dielo - komplexná starostlivosť o NTL plynovú kotolňu a bežná údržba objektu Michalská 10 - vrátane odbor. prehliadok, kontrol a servisov, pohotovostnej služby, obsluhy kotolne, bežnej údržby objektu a dodávok materiálu na údržbu 34 587,86 5 138 Hudobné centrum 01.03.2006 31.12.2012 zmena práv. formy
MK-65/07/M Deloitte Advisory s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 38 711 0 MK SR 13.7.2007 31.12.2007
MK-53/08/M Deloitte Advisory s.r.o. Zmluva o dielo (Poskytovanie poradenských služieb v predrealizačnej fáze výstavby mediálneho komplexu pre STV a SRo) 319 956 0 MK SR 30.4.2008 30.9.2010
19/2007 DESIGN FACTORY s.r.o. Zmluva o dielo  6 078 0 UĽUV 6.3.2007 28.3.2007
MK-134/06/M Design Studio Ing. arch. Róbert Němček Zmluva o dielo č.01/2006 (výtvarné návrhy loga MK SR a digitálne spracovanie) 15 800 0 MK SR 8.12.2006
5/2009 Destin a.s. Zmluva o dielo 19 948 0 Divadlo Nová scéna 9.1.2009 16.2.2009
26/2009 Destin a.s. Zmluva o dielo 29 346 0 Divadlo Nová scéna 22.4.2009 11.5.2009
40-2009-11-03-TÚ Destin a.s. Zmluva o dielo 28 219 0 Divadlo Nová scéna 3.11.2009 7.12.2009
3/2007 Destin, a.s. Zmluva o dielo - výroba expozície na výstavu PQ 2007 - stavebná a inštalačná realizácia 21 812 0 Divadelný ústav 27.3.2007 11.7.2007
35/2008/SaP Detektívna informačná služba s.r.o. Žilina Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 480 000 56 415,12 Slovenská národná knižnica 23.6.2008 neurčito
3/06 Dezider Németh Zmluva o dielo č. 36/2006/Ne na údržbu výťahov 2 824,30 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 14.8.2006 30.9.2010
SNM-SML-ZOD-2010/860 Dia Vega s.r.o. Zmluva o dielo 35 676,20 0 Slovenské národné múzeum 23.08.2010
ZoD 09/2008 DIAFAM s.r.o. Topolčany EPS a CCTV pre SNM-MĽŠ v Modre 6 610,49 0 Slovenské národné múzeum 22.09.2009 30.09.2009
18/2009 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o pripojení a poskytovaní ver.služieb retransmisie 0 58 UĽUV 9.3.2009 mesačny paušal 9,60 Eur
MK-38/04/M DIMANO, a.s. Zmluva o dielo č.17/2004 na aplikáciu softvérového vybavenia pre automatizovaný systém správy registratúry na MK SR 44 664 0 MK SR 6.12.2004 31.12.2007
MK-50/08/M DIMANO, a.s. Zmluva o údržbe, servise a podpore IS NUNTIO 0 2 654 MK SR 31.3.2008 štvrťročný paušál
8/2011 Divadlo bez domova ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 0 0 Divadelný ústav 10.1.2011 31.12.2011
13/2011 Divadlo Jonáša Záborského Prešov ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 0 0 Divadelný ústav 14.1.2011 30.6.2011
242/2006 DIW Service s.r.o. Zmluva na dodávku kompletných upratovacích služieb v objekte Michalská 10, Bratislava - upratovanie exteriéru, interiéru, dodávka hyg. materiálu, pranie uterákov a utierok, zimná údžba exteriéru 20 741,55 0 Hudobné centrum 01.01.2007 31.12.2008
2-11/2008 DIW Service s.r.o. Zmluva na dodávku kompletných upratovacích služieb v objekte Michalská 10, Bratislava - upratovanie exteriéru, interiéru, dodávka hyg. materiálu, pranie uterákov a utierok, zimná údžba exteriéru 22 135 5 956 Hudobné centrum 01.01.2009 31.12.2010
07/2006 DKI, s. r. o. Zmluva o dielo - Prestavba a st. úprava priestorov soc. zariadení SKN 39 787,42 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 14.7.2006 17.8.2006
57/2007 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o zabezpečovaní protipožiarných asist.hliadok v divadle NS 2,32 7 000 Divadlo Nová scéna 28.12.2007 doba neurčitá
SNM-HM-ZOR-2010/1346 Doc. Ivan Galamboš, EXTRAWELL pluss Zmluva o reštaurovaní 29 900 0 Slovenské národné múzeum 27.09.2010 15.12.2010
61/2007 doc. Mgr.Ing. Ľubo Stacho Zmluva o dielo - zhotovenie fotogr. Diela Divadelná architektúra v stredoeurópskom priestore 9 433,71 0 Divadelný ústav 3.9.2007 30.11.2007
11/ZOD/2007 Dolis s.r.o. Zmluva o dielo - digitalizácia fotonegatívov 37 525,73 0 Slovenský filmový ústav 19.9.2007 31.12.2007
18/ZOD/2007 Dolis s.r.o. Zmluva o dielo - tlačiarenské služby 71 037,23 0 Slovenský filmový ústav 21.12.2007 31.10.2009
6/2011 DOLIS, s.r.o. Zmluva o dielo - Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod 86 811,59 0 Divadelný ústav 22.2.2011 31.12.2011
72/09 Dolis, s.r.o. Zmluva o dielo (tlač: Bologna - Sl. detská kniha v prekladoch) 1 167,25 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 11.12.2009
8/7OD/2009 Dolis, s.r.o. Zmluva o dielo - tlačiarenské služby 70 210 20 000 Slovenský filmový ústav 1.11.2009 30.6.2011
2/2006 Dominika Zaťková Zmluva o poskytovaní služieb 9 894,78 5 178,24 Divadelný ústav 10.1.2006 neurčito na neurčito
2008/02/12500 DOMOVINA, n.o. Zmluva o participácií nákladov na vyčistení odpadových vôd v ČOV v Žehre 14 560,18 0 Slovenské národné múzeum 19.12.2007
Z-643/TPU/2010 DOWINA kúpna zmluva 20 426,43 0 Slovenské národné divadlo 7.10.2010 31.12.2010
556/GR/2008 DOXX-stravné lístky spol. s.r.o. Komisionárska zmluva na poskytovanie stravovania zamestnancom formou stravovacích poukážok 2 421 828 380 000 Slovenské národné divadlo 12.8.2008 31.7.2012
3/2011 Dr. Blaž Lukan ZMLUVA o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie 229,50 0 Divadelný ústav 21.1.2011 15.12.2010
4/2010 Dremont s.r.o. Kúpna zmluva 30 681,77 30 681,77 Štátna opera 01.10.2010 30.12.2010
2/2010 DREMONT spol. s. r. o. Zmluva o dielo 35 649 35 649 Štátna opera 26.08.2010 15.12.2010
3/2008/KPZ DREVONA Slovakia, s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva 197 183,89 0 Slovenská národná knižnica 16.5.2008 30.7.2008
10/2009 DREVOŠINDEL FI, s.r.o. Rekonštrukcia slamených striech na objektoch v skanzene SNM - MUK vo Svidníku 239 617,20 0 Slovenské národné múzeum 25 06 2009 30 11 2013
2008/10/22500 DREVOŠINDEL FI, s.r.o. Strechy v skanzene, obnova expozície v prírode SNM - MUK vo Svidníku 367 005,90 0 Slovenské národné múzeum 19.08.2008 30.10.2013
23092008 Drlička-Simplex Bratislava Kúpna zmluva-obstaranie hudobného nástroja 5 867,03 0 Štátna filharmónia Košice 23.9.2008 15.12.2008
27/2007 Drozd Ján Kúpna zmluva 8 0 UĽUV 8.2.2007 12.2.2007
2007/732/12400,dod.1-4 DUG s.r.o. Zmluva o zabezpečení strážnej služby 26 735 0 Slovenské národné múzeum 1.9.2007 31.8.2011
222010 Dušan Trnavský-DREVOVÝROBA Zmluva o dielo 22 253,95 0 Múzeum SNP B.Bystrica 14.09.2010 31.10.2010
146/2006 E-go s.r.o. Rámcová zmluva 0 0 UĽUV 1.9.2006 31.3.2009 mesačný paušal 237,- Eur
145/2006 E-go s.r.o. Zmluva o dielo  1 353 0 UĽUV 4.9.2006 19.12.2006
24/2007 E-go s.r.o. Zmluva o dielo  4 148 0 UĽUV 9.3.2007 20.12.2007
134/2008 E-go s.r.o. Zmluva o dielo  751 0 UĽUV 28.8.2008 20.10.2008
239/2008 E-go s.r.o. Zmluva o dielo  826 0 UĽUV 16.12.2008 27.12.2008
52/2009 E-go s.r.o. Rámcová zmluva 0 252 UĽUV 31.3.2009 31.8.2010 mesačny paušal 126,14 Eur
50/2009 E-go s.r.o. Zmluva o dielo  6 497 0 UĽUV 20.5.2009 22.2.2010
51/2009 E-go s.r.o. Zmluva o dielo  471 0 UĽUV 20.5.2009 4.11.2009
61/2009 E-go s.r.o. Zmluva o dielo  2 635 0 UĽUV 20.5.2009 4.112009
62/2009 E-go s.r.o. Zmluva o dielo  1 185 0 UĽUV 20.5.2009 25.6.2009
18/2008/SaP EBSCO Publiching Inc, USA Licenčná zmluva 185 780,40 2 316 Slovenská národná knižnica 1.3.2008 30.3.2009
10-2007-ECO ECO Products Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - flauta zn. Muramatsu 5 974,91 0 Slovenská filharmónia 26.10.2007 29.2.2008
0014 EConsulting s.r.o. Zmluva o Dielo 69 837,35 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 23.8.2006 31.1.2007
1-11/2010 EDENRED Slovakia s.r.o. Komisionárska zmluva 0 0 Hudobné centrum 1.1.2011
21/2006 Edenred Slovakia, s.r.o. (ACCOR Services Slovakia, s.r.o.) Stravovacie poukážky 267 676 0 Divadlo Nová scéna 27.9.2006 do vyčerpania finančného limitu platného pre podlimitnú zákazku
MK-45/08/M EDF AUDIT s.r.o. Zmluva o dielo (Analýza a návrh technického riešenia infraštruktúry a správy informačných systémov pre MK SR a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR) 28 243 0 MK SR 3.4.2008 24.7.2008
2006/81a/1115 EDICO SK, a.s. Zmluva o dielo 61 783,58 0 Slovenské národné múzeum 11.04.2006 31.12.2009
SNM-R.CEMUZ-2010/2298 EDICO SK, a.s. Zmluva o zabezpečení prevádzky systému ESEZ OnLine 316 005,69 0 Slovenské národné múzeum 01.12.2010
117/2007 EDICO SK,a.s. Zmluva o poskytovaní podpory prevádzky systému ESEZ ONLINE 2 350,08 0 Štátna vedecká knižniva B.Bystrica 1.12.2007
7.10/08 Effectivity, s.r.o. Zmluva o zabezpečení služieb pre účely zabezpečenia Public Realtions služieb počas 54. výročného stretnutia SCIJ - 2008 37 525,73 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.2.2008 8.3.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
7.50/08 Effectivity, s.r.o. Zmluva o dielo 39 168,96 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.12.2008 18.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
1/2007 EKOPRIM, s.r.o. Prešov Zmluva o dielo - Rekonštrukcia objektu ŠVK - dvorné krídlo 135 296,37 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 02.07.2007 30.08.2008
D-91101 Electric Powe Slovakia - EPS, s.r.o. Zmluva o dielo 14 637 0 Štátne divadlo Košice 30.11.2009 21.12.2009
D70601 Electric Power Slovakia - EPS, s.r.o. Zmluva o dielo 16 392,82 0 Štátne divadlo Košice 04.16.2007 31.07.2007
16052008 Elektr.systemy s r.o. Zmluva o dielo  48 656,67 0 Múzeum SNP 17.5.2008 8.8.2008
12/KUP/2006 Elektro-Klíma s.r.o. Kúpna zmluva - klimatizačné zariadenia 11 516,84 0 Slovenský filmový ústav 7.12.2006 31.12.2006 Doplnenie pôvodného predmetu plnenia
22/RZ/2006 Elektro-Klíma s.r.o. Servisná zmluva - servis klimat. Zariadení 11 275,61 3 000 Slovenský filmový ústav 12.12.2006 Zmluva je na dobu používania klimat. zariadení: 25,68 EUR/hod. servisu
4/ZOD/2007 Elektro-Klíma s.r.o. Zmluva o dielo - dodanie klimatiz. Zariadení 16 479,62 0 Slovenský filmový ústav 11.4.2007 15.5.2007
67/CMOK/ 2007 Eleonóra Nosterská - N.M.CODE Zmluva o dielo - grafické a polygrafické práce na výrobe knihy 34 405 0 Slovenské národné divadlo 11.4.2007 31.12.2007
115/2006 Eleonóra Nosterská -N.M.Code Zmluva o dielo - výroba kat. Súč.slov.dramatici 5 530,10 0 Divadelný ústav 25.8.2006 30.9.2006
79/2007 Eleonóra Nosterská -N.M.Code Zmluva o dielo - zhotovenie tlačovín k festivalu Nová dráma/New drama 2007 5 925,11 0 Divadelný ústav 9.3.2007 8.5.2007
1/2008 Eleonóra Nosterská -N.M.Code Zmluva o dielo - Tlač knižných publikácií a časopisu k?d 44 356,25 0 Divadelný ústav 10.3.2008 31.12.2008
2/2009 Eleonóra Nosterská -N.M.Code Zmluva o dielo - Tlač knižných publikácií a propagačných materiálov 69 240,93 0 Divadelný ústav 24.2.2009 31.12.2009
2/2010 Eleonóra Nosterská-N.M. Code Tlač kniž.publikácií a propagač. matertiálov 64 833,30 52 650,80 Divadelný ústav 19.2.2010 31.12.2010
24102006 ELET, s. r. o. Zmluva o vytvorení a prevádzke Web sídla 16 253,77 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 24.10.2006 31.1.2007
20102009 ELET, s. r. o. Zmluva - Poskytnutie služby "Update digitálnej knižnice" 34 000 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 20.10.2009 31.12.2009
49/2006/SaP ELET, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 13 272,65 0 Slovenská národná knižnica 11.9.2006 31.12.2006
6/2008/SaP ELET, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 1 354,31 158,76 Slovenská národná knižnica 11.2.2008 10.2.2011 za 48 mesiacov
17/2008/SaP ELET, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 1 354,31 676,20 Slovenská národná knižnica 31.3.2008 30.3.2011 za 48 mesiacov
4/09 ELO, s.r.o. Zmluva o dielo č. 01/05/2009 na doplnenie kamerového systému 9 999,57 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 12.6.2009 6.7.2009
195/2009 Elschek Oskár, Prof. Zmluva o dielo  106 0 UĽUV 30.11.2009 15.11.2009
7.28/08 Eltech - MP, s.r.o. Zmluva o dielo 8 396 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.8.2008 30.9.2008
61/2008/SaP ELVENOVA a.s. Bratislava Zmluva o obstaraní záležitostí č. MT-04-021 0 0 Slovenská národná knižnica 25.8.2008 podľa potreby, cenník
63/2008/SaP ELVILA - Nina Laciková, Martin Zmluva o dielo 390 843,60 0 Slovenská národná knižnica 12.9.2010 30.11.2008
73/2006 Emília Čisáriková-Signum Zmluva o dielo -maketa budovy ŠD Košice 3 651,33 0 Divadelný ústav 11.9.2006 30.12.2006 nie je platcom DPH
0092008-eu Emtest - SK s.r.o. Kúpna zmluva 21 283,61 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 19.07.2008 28.08.2008 zar. na prácu s čip. kartami MIFARE 4KB
008/2008-eu Emtest - SK s.r.o. Kúpna zmluva 54 266,75 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 25.08.2008 24.09.2008 čip.karty, čitačka kariet
1/06 Emtest-SK s.r.o. Čiastková zmluva č. 02/2006 k Rámcovej kúpnej zmluve č. R 167-01/2005 6 813,84 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 26.7.2006 31.12.2006
3/07 Emtest-SK sro Čiastková zmluva č. 01/2007 k Rámcovej kúpnej zmluve č. R 167-01/2005 22 428,62 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 14.2.2007 31.12.2007
140/TPR/2006/SND EnerSys s.r.o. Zmluva o dielo-Modernizácia núdzového osvetlenia pre historickú budovu SND 36 387 0 Slovenské národné divadlo 31.7.2006 15.11.2006
0016 ENTER AD-ROKO s.r.o. Zmluva o dielo 77 026,48 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 20.4.2007 Opatrenie 2.3 SOP pS
MK-33/07/M EntryNet s.r.o. Zmluva o dielo č. MK/428/2007-1 na zhotovenie Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov a o poskytnutí s tým súvisiacich služieb 30 451 0 MK SR 21.3.2007 22.6.2009
MK-86/07/M EntryNet s.r.o. Zmluva o dielo č. MK/428/2007/Organizácie/1 592 017 36 890 MK SR 28.8.2007
SML-SML-KZ-201/733 ERCO Lighting, dodávka a inštalácia svietidiel, PP - SNM - Modernizácia osvetlenia expozícií Levoča 46 610 46 610 Slovenské národné múzeum 29.4.2010 4 mesiace od účinnosti zmluvy
264/2006 ERIMO, s.r.o. Zmluva o dielo  4 134 0 UĽUV 29.112006 10.3.2007
321/GR/2008 eské hudební nástroje, spol. s r.o. Kúpna zmluva - náhradné súčiastky do hudobných nástrojov 10 587 0 Slovenské národné divadlo 14.5.2008 31.7.2008
609/GR/2009 eské hudební nástroje, spol. s r.o. Kúpna zmluva - náhradné súčiastky do hudobných nástrojov 12 819 0 Slovenské národné divadlo 17.8.2009 30.11.2009
0018 ESTATE & EVENTS s.r.o. + čiastkové zmluvy Rámcova dohoda o poskytovaní služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 29.6.2007 31.12.2008
21/07 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: I. Hochel-Súčasná literatúra po r.1989) 2 323 0 Literárne informačné centrum 28.5.2007 31.11.2007
26/07 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač brožúrok Cap á ĺ Est) 1 617 0 Literárne informačné centrum 6.6.2007 27.7.2007
27/07 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač brožúrok: Hykisch, Futová, Bátorová, Hvorecký, Pišťánek 2 627 0 Literárne informačné centrum 6.6.2007 4.9.2007
28/07 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: Vydavateľský katalóg Slovak Publishers 2007) 1 084 0 Literárne informačné centrum 6.6.2007 30.7.2007
29/07 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: brožúra - Súčasná slov. literatúra, angl.) 2 262 0 Literárne informačné centrum 6.6.2007 20.7.2007
32/07 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: K storočnici L. Hanusa, tal.) 2 460 0 Literárne informačné centrum 24.7.2007 15.9.2007
28/08 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: S. Tratnik: Damjan) 3 261 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 20.12.2008
30/08 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: katalóg Slovak Publishers 2008) 893 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 30.7.2008
31/08 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač brožúrky: J. Beňová, angl.-nem.) 449 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 25.7.2008
32/08 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač brožúrky: I. Štrpka, angl.-nem.) 449 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 26.9.2008
33/08 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač brožúrky: P. Dobšinský, angl. a tal.) 1 062 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 28.5.2008
61/09 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: V. Tasic - Dar na rozlúčku) 2 347,40 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 20.11.2009
69/09 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: katalóg slov. vydavateľov 2009) 1 058,86 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 1.12.2009
82/09 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: L. V. Gavorníková - Túžba) 2 599,99 0 Literárne informačné centrum 3.12.2009 31.12.2009
28/10 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: O. Slavnikovová - 2017) 6 270 6 270 Literárne informačné centrum 29.3.2010 30.11.2010
6.15/08 EURO RSCG, s.r.o. Zmluva o nákupe mediálneho priestoru v printových médiách 76 797,18 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 31.10.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
MK-74/08/M EURO VKM, s.r.o. Zmluva o dielo (preklady písomností) 60 648 0 MK SR 18.8.2008 18.8.2010 cenník
MK-75/08/M EURO VKM, s.r.o. Zmluva o poskytnutí tlmočníckych služieb 10 692 0 MK SR 18.8.2008 18.8.2010 cenník
10/09 EuroDeal Realizačná zmluva č. 060/2009/ED na dodávku digitalizačných služieb 11 852,40 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 8.12.2009 31.12.2009
005/2008/ED EuroDeal s.r.o Prenájom samoobslužných kopír.strojov -outsourcing reprografických a tlač. Služieb 14 946,17 9 600 Divadelný ústav 1.3.2008 29.2.2012
029/2009/ED EuroDeal s.r.o Realizačná zmluva 0 0 Slovenská ústredná hvezdáreň 1.4.2009 31.3.2013 podľa prílohy č.3
MK-88/07/M EuroDeal s.r.o. Ramcová dohoda (Prenájom samoobslužných kopírovacích strojov) 0 0 MK SR 31.7.2007 31.7.2011 základný cenník
MS - 4/2008 EuroDeal s.r.o. Realizačná zmluva - prenájom samoobsl.kopírovacích strojov 0 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 1.2.2008 31.1.2012 podľa počtu klikov
MK-58/08/M EuroDeal s.r.o. Realizačná zmluva (Digitálna tlač na dokumenty) 124 809 0 MK SR 7.4.2008 15.7.2008
63/2008 EuroDeal s.r.o. Realizačná zmluva 24/2008/ED - prenájom samoobslužných kopírovacích strojov 0 3 500 Divadlo Nová scéna 2.6.2008 2.6.2012
MK-90/08/M EuroDeal s.r.o. Realizačná zmluva (eFFICE Government) 318 653 0 MK SR 29.10.2008 31.12.2009
20/RZ/2009 EuroDeal s.r.o. Realizačná zmluva - prenájom samoobslužných kopírovacích strojov, outsourcing 129,23 0 Slovenský filmový ústav 1.9.2009 1.9.2013
70-10/2009 EuroDeal, s. r. o. Realizačná zmluva – Prenájom samoobslužných kopírovacích strojov – outsourcing reprografických a tlačových služieb pre rezort kultúry 0 500 Hudobné centrum 01.10.2009 01.10.2013
038/2008/ED EURODEAL, s.r.o I.etapa v rámci informatizácie kultúry -realizácia automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok- realizačná zmluva 907 500,95 0 Pamiatkový úrad SR 6.10.2008 31.12.2008
060/2010/ED EURODEAL, s.r.o III.etapa v rámci informatizácie kultúry -realizácia automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok- realizačná zmluva 1 149 540 0 Pamiatkový úrad SR 19.1.2010 30.6.2010
017/2008 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva na prenájom samoobslužných kopírovacích strojov 0 0 Slovenská národná galéria 1.11.2008 31.10.2012
3.1/08 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva č. 006/2008/ED Prenájom samoobslužných kopírovacích strojov 65 450 7 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 30.12.2008 30.12.2012
35/2009 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva č.047/2009/ED 0 0 Národné osvetové centrum 1.3.2009 1.3.2013
016/2009/ED EuroDeal, s.r.o. Prenájom samoobslužných kopírovacích strojov-outsourcing reprografických a tlačových služieb pre rezort kultúry 0 7 044 Štátna vedecká knižnica Košice 01.03.2009 28.02.2013 cca 1174€/mesačný náklad
040/2009 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva na prenájom samoobslužných kopírovacích strojov 0 0 Slovenská národná galéria 1.4.2009 31.3.2013
051/2009 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva na prenájom samoobslužných kopírovacích strojov 0 0 Slovenská národná galéria 1.5.2009 30.4.2013
053/2009/ED EuroDeal, s.r.o. Dodávka digitalizačných služieb na digitalizáciu lístkových katalógov 69 903 0 Štátna vedecká knižnica Košice 29.6.2009 31.12.2009
173/2009 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva č.054/2009/ED 473,66 258,36 Národné osvetové centrum 1.8.2009 1.8.2013 43,06 /mes.
055/2009 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva na prenájom samoobslužných kopírovacích strojov 0 0 Slovenská národná galéria 1.10.2009 30.9.2013
013/2009/ED EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva 0 0 Štátne divadlo Košice 01.10.2009 30.09.2013 Uzavretie zmluvy vyplýva z rámcovej dohody na prnájom samoobslužných kopýrovacích strojov uzatvorenej medzi MK SR a EuroDeal, s.r.o.
24/09 Eurodeal, s.r.o. Realizačná zmluva k Rámcovej dohode MK-88/07/M 0 2 294 Literárne informačné centrum 1.2.2008 1.2.2012
25/09 Eurodeal, s.r.o. Realizačná zmluva k Rámcovej dohode MK-88/07/M 0 153 Literárne informačné centrum 1.4.2009 1.4.2013 odhad na 2. polrok
53/09 Eurodeal, s.r.o. Realizačná zmluva k Rámcovej dohode MK-88/07/M 0 153 Literárne informačné centrum 1.10.2009 1.10.2013 odhad na 2. polrok
034/2008/ED Eurodeal,s.r.o Real.zmluva,prenájom kopírovacích strojov a tlačové služby 0 0 Štátna opera 15.12.2008 14.12.2012
048/2009/ED Eurodeal,s.r.o Real.zmluva,prenájom kopírovacích strojov a tlačové služby 0 0 Štátna opera 1.3.2009 28.2.2013
001/2008 EURODEAL,s.r.o. Outsourcing reprografických a tlačových služieb - Realizačná zmluva 0,05 0 Pamiatkový úrad SR 1.1.2008 31.12.2011 Platba podľa počtu klikov a odobratého papieru
1072009 EuroDeal,s.r.o. Realizačná zmluva-outsourcing reprograf. a tlač. služieb pre rezort kultúry 0 0 Štátna filharmónia Košice 1.7.2009 30.6.2013
7.5/08 EUROKONZULT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 22.2.2008 31.12.2008
7.40/08 EUROMOTOR, s.r.o. Kúpna zmluva 20 712,67 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 20.10.2008 20.11.2008
91/2006 Evision, s. r. o. Servisná zmluva 2 749,25 0 SĽUK 23.12.2006
2/2008 Evision, s. r. o. Servisná zmluva 2 856 0 SĽUK 5.1.2008
2/2009 Evision, s. r. o. Servisná zmluva 2 856 0 SĽUK 22.12.2008
3/2010 Evision, s. r. o. Servisná zmluva 4 640 2 320 SĽUK 29.12.2009 31.12.2010
31/TPR/2007/ SND EVVA s.r.o. Zmluva na dodávku a montáž kľúčového systému 33 251 0 Slovenské národné divadlo 2.3.2007 15.4.2007
11/06 EVVA, s.r.o. Zmluva o dielo č. 5/2006 na dodávku a montáž sytému EVVA 23 374,58 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 19.9.2006 neurčito
161996 Ex Libris Ltd., Tel Aviv, Izrael Zmluva o integrovanom knižnično-informačnom systéme 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 24.09.1996 ročný poplatok 6933 €
7.39/08 Exclusive Garden, s.r.o. Zmluva o dielo 31 600,61 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.10.2008 31.3.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
031103 exe, spol. s r.o. Kúpna zmluva 63 543,28 0 MK SR 7.11.2003 30.11.2003
12/RZ/2010 Expert_for_3D_Landscape. S.r.o. Servisná zmluva Silver - outsourcing informačných technológii 35 700 4 712,40 Slovenský filmový ústav 31.3.2010 31.3.2014
0019 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č 7/2006 36 735,71 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005
0020 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 8/2006 47 400,91 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0022 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 9/2006 41 475,80 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0024 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 10/2006 15 800,31 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0026 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 11/2006 45 425,88 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0028 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 12/2006 3 950,07 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0029 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 13/2006 29 625,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0031 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 14/2006 29 625,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005
0033 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 15/2006 25 675,50 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0035 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 16/2006 19 750,38 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0037 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 17/2006 27 650,53 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0039 EXPO PLUS s.r.o čiastková zmluva o dielo č. 18/2006 98 751,91 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.7.2006 do dňa splatenia záväzkov spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0041 EXPO PLUS s.r.o dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dielo č. 2/2006 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 19.7.2006 spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005 Opatrenie 2.3 SOP pS
0042 EXPO PLUS s.r.o dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dielo č. 6/2006 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 23.10.2006 spravuje sa Rámcovou zmluvou zo dňa 16.02.2005
22/2010 FABRY s.r.o. Zmluva o dielo - výroba a montáž scénickej dekorácie - BOY BAND 17 391 0 Divadlo Nová scéna 12.2.2010 29.3.2010
7.2/10 Fedor Frešo - IN-LINE managenent Zmluva o poskytovaní služieb 0 8 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.3.2010 31.12.2011 alebo do vyčerpania limitu
5/2007/SaP Fedorex, Vrútky Zmluva o výkone ochrannej deratizácie a dezinsekcie a dezinf. 700 0 Slovenská národná knižnica 31.1.2007 31.12.2007
3/2009/SaP Fedorex, Vrútky Zmluva o výkone ochrannej deratizácie a dezinsekcie a dezinf. 740 0 Slovenská národná knižnica 20.1.2009 31.12.2009
12008 Feeling, s. r. o. Rámcová dohoda na zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb 242 316 145 000 Umelecký súbor Lúčnica 29. 12. 2008 29. 12. 2012
64/2007/ZZ FCHTPT STU, Bratislava Inominátna zmluva 316 0 Slovenská národná knižnica 31.12.2007 31.12.2010 náklady za rok + energ.
23/2008 FITTICH ALARM s.r.o. Zmluva o dielo 23/2008 74 538,03 0 Slovenská národná galéria 5.8.2008 podľa požiadaviek užívateľa
25/2008 FITTICH ALARM s.r.o. Zmluva o dielo 25/2008 43 378,59 0 Slovenská národná galéria 5.8.2008 podľa požiadaviek užívateľa
32/2008 FITTICH ALARM s.r.o. Zmluva o dielo 32/2008 99 277,09 0 Slovenská národná galéria 13.10.2008 31.12.2008
1/2009 FITTICH ALARM s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise 0 0 Slovenská národná galéria 9.3.2009 doba neurčitá náklady podľa akt. cenníka
0162008-eu FLOW PLUS s.r.o. Kúpna zmluva 23 235,53 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 31.10.2008 21.11.2008 mikrofilmová čítačka Minolta MS7000 MK II
0112008-eu FLOW PLUS s.r.o. Kúpna zmluva 18 256,50 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 3.11.2008 24.11.2008 planetárny knižný skener Bookeye A2 Color
11/07 FLOW PLUS, sro Servisná zmluva na servis knižných skenerov 8 295,19 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 2.1.2007 31.12.2007
32/2009/KPZ Flow Pluss, Bratislava Kúpna zmluva 35 700 0 Slovenská národná knižnica 27.10.2009 30.6.2010 do vyčerpania limitu
12/2008/SaP Foto štúdio BaB, Martin Zmluva o dielo 9 600 1 343,32 Slovenská národná knižnica 1.3.2008 za 48 mesiacov
1/2008/KPZ Foto štúdio BaB, Martin Kúpna zmluva 4 284 0 Slovenská národná knižnica 1.3.2008 neurčito
10/2008 František KAAN Zmluva o dielo 13 256,46 0 Národné osvetové centrum 22. 1. 2008 7. 3. 2008
161/2009 František KAAN Zmluva o dielo 18 921 0 Národné osvetové centrum 10. 8. 2009 20. 9. 2009
205/2009 František KAAN Zmluva o dielo 11 721,50 0 Národné osvetové centrum 2. 10. 2009 22. 10. 2009
251/2009 František KAAN Zmluva o dielo 33 954,27 0 Národné osvetové centrum 28. 12. 2009 31. 3. 2010
102/2010 František KAAN Zmluva o dielo 15 393,84 0 Národné osvetové centrum 19. 5. 2010 31. 5. 2010
222009 František Ondáš - Drevond ZOD - výroba a montáž vchodových dverí - Pri Miklušovej väznici 1 3 527 0 Štátna vedecká knižnica Košice 06.11.2009 15.12.2009
142010 František Ondáš - Drevond ZOD - výroba a montáž okien- Pri Miklušovej väznici 1 4 762 4 762 Štátna vedecká knižnica Košice 16.06.2010 27.08.2010
0043 FreeCom Slovakia s.r.o. Zmluva 118,50 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2.5.2007 31.12.2007 *hodinová sadzba
164/2008 G - ARCH s.r.o. Zmluva o dielo 69 707,23 0 Národné osvetové centrum 14. 11. 2008 19. 12. 2008
155/2009 Gajdušek Ľubomír a Medveď Marián, nepodnikateľ, fyz.osoby Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 396 132 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 1.7.2009 1 parkovacie miesto
7.11/08 GALAS, s.r.o. Zmluva o dielo 38 519,88 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.5.2008 doba určitá - obd. realizácie diela Opatrenie 2.3 SOP PS
87/2007 Galeus, a.s. Zmluva o dielo 72 422 0 Národné osvetové centrum 2. 8. 2007 30. 11. 2007
1032007 GAMO a.s. Zmluva o dielo č. 107091249 20 547,04 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 7.8.2007 15.10.2007 rekonštrukcia počítačovej siete
184/2010 GAMO-INSTAL, s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti 785 785 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 19.5.2010 plynových a tlakových zariadení
1.8.2008 GASENERG, s.r.o. Výmena kotlov kotolne budovy Cesta na Červený most 6, Bratislava 17 735,84 0 Pamiatkový úrad SR 28.8.2008 30.1.2009
01/05/2010/Re Gasotherm Plus s.r.o. Zmluva o dielo 12 537,84 0 Štátne divadlo Košice 31.5.2010 24.6.2010
18/2008 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 833 0 UĽUV 28.2.2008 25.3.2008
75/2008 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 958 0 UĽUV 6.6.2008 30.6.2008
158/2008 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 833 0 UĽUV 4.9.2008 30.9.2008
203/2008 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 859 0 UĽUV 5.11.2008 30.11.2008
16/2009 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 833 0 UĽUV 16.2.2009 10.3.2009
65/2009 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 833 0 UĽUV 28.4.2009 22.5.2009
119/2009 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 833 0 UĽUV 1.7.2009 17.8.2009
193/2009 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 833 0 UĽUV 3.11.2009 23.11.2009
4/2010 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 833 0 UĽUV 18.1.2010 15.3.2010
72/2010 Gavulová Miriam Zmluva o dielo  1 833 0 UĽUV 26.4.2010 28.5.2010
6.5/08 GERA-VITAL, s.r.o. Kúpna zmluva 77 421,49 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 22.5.2008 22.6.2008
24012008 Ginka, s.r.o. Zmluva o spolupráci 1 027,02 0 Štátne divadlo Košice 01.01.2008 31.12.2008
8-271/10 Ginka, s.r.o. Zmluva o spolupráci 1 023,40 378,36 Štátne divadlo Košice 11.1.2010 31.12.2010
10/2007/SaP GiTy Slovensko, a.s. Martin Zmluva o monitorovaní a servisnej podpore IT zariadení v SNK 6 583,04 0 Slovenská národná knižnica 28.7.2007 31.12.2009 náklady za rok
29/2008/SaP GiTy Slovensko, a.s. Martin Zmluva o dielo 245 429,39 0 Slovenská národná knižnica 28.4.2008 31.7.2008
65/2008/SaP GiTy Slovensko, a.s. Martin Zmluva o dielo 6 425 433,56 0 Slovenská národná knižnica 19.9.2008 30.11.2008
393/2008 GKV&HAS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí komplexného systému ochrany pred požiarmi 822 0 Slovenské národné múzeum 1.1.2009 na dobu neurčitú
392/2008 GKV&HAS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti bezpečnosti práce 569 0 Slovenské národné múzeum 1.2.2009 na dobu neurčitú
6.10/08 Globe production, s.r.o. Zmluva o dielo 23 419 558 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 18.7.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
7/2007 Gombošová Júlia, JUDr. Zmluva o právnej pomoci 0 0 UĽUV 1.1.2007 31.12.2009 paušalne 332,- Eur/ mesiac
11/2009 Gombošová Júlia, JUDr. Zmluva o poskytovaní špecifických právnych službách 0 0 UĽUV 28.2.2009 31.12.2009 hodinová sadzba 59,50 Eur; režijný paušal 6,95 Eur
163/2009 GOOD LINE,a.s. Zmluva o obstaraní záležitostí č. 122/2008 BB 0 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 25.8.2008
1 - 163/2009 GOOD LINE,a.s. Dodatok č. 1k Prílohe č. 1 k Zmluve o obstaraní záležitostí č. 122/2008 BB 75,92 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 1.10.2009
MK-49/07/M GORDIAS s.r.o. Zmluva o dielo č. MKSR-1/2007 (analýza stavu bezpečnosti IS v rezorte kultúry) 39 501 0 MK SR 25.4.2007 9.7.2007
MK-67/08/M GORDIAS s.r.o. Zmluva o dielo (implementácia bezpečnostnej politiky informačných systémov v rezorte kultúry v období rokov 2008 – 2010) 0 29 578 MK SR 15.7.2008 31.12.2010 podľa vykonaných prác - paušál čl./deň
163/TPR/2006/SND GRADIOR GROUP a. s. Zmluva o dielo - Dodávka prenosnej točne 64 585 0 Slovenské národné divadlo 21.9.2006 31.10.2006
34/TPR/2007/ SND GRADIOR GROUP a.s. Zmluva na dodanie praktikáblových prvkov 147 117 0 Slovenské národné divadlo 8.3.2007 31.5.2007
6/2009 GRESEC. S.r.o., Prešov Zmluva o dielo - Dodávka automatických dverí vrátane dopravy, montáž, zaškolenie a uvedenie do prevádzky 5 437,80 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 19.10.2009 04.12.2009
01/09/07GRIT GRIT, s. r. o. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia plynovej kotolne 47 331,38 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 24.9.2007 15.10.2007
7.1/09 GunPower, s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb 27 608 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 25.2.2009 31.3.2009
57/2008 Gustáv Kyselica Nájomná zmluva - rekvizity 0 0 Divadlo Nová scéna 1.2.2008 31.12.2008
55/2007 GYM s.r.o. Zmluva o reklame - reklama 640 0 Divadlo Nová scéna 15.6.2007 15.12.2007
108/2007 GYM Security, s.r.o. Zmluva o ochrane majetku 101 249,72 0 Národné osvetové centrum 31. 10. 2007 31. 12. 2007 5,135 / hod.
28112009 H-AC PROJEKT, s.r.o. Zmluva o dielo 3 070,20 0 Štátne divadlo Košice 28.11.2009 15.12.2009
7.22/08 H.o.M.E. Media Production, s.r.o. Zmluva o dielo 38 947,75 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 13.6.2008 13.6.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
7.33/09 H.o.M.E. Media Production, s.r.o. Zmluva o dielo 35 462 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2.11.2009 31.12.2009 Opatrenie 3.2 KaHR
01/2008 HABESO - projektová kancelária ZOD - na zhotovenie projektu stavby - autorský dozor "Obnova dvora knižnice na Pribinovej 1" 2 456 0 Štátna vedecká knižnica Košice 09.01.2008 31.12.2008
3/2008 HABESO - projektová kancelária ZOD - projekt prestrešenia vonkajšieho schodiska a úpravu studne na Pribinovej 1 133 0 Štátna vedecká knižnica Košice 09.09.2008 31.12.2008
11/2008/SCD Hakelová Lucia, Ing. Arch. vedenie databázy predplatiteľov časopisu, styk s predajcami - vybavovanie zmlúv o predaji ... 0 0 Slovenské centrum dizajnu 1.4.2008 31.12.2008
4/2009/SCD Hakelová Lucia, Ing. arch. vedenie databázy predplatiteľov časopisu, styk s predajcami - vybavovanie zmlúv o predaji ... 0 0 Slovenské centrum dizajnu 1.2.2009 31.12.2009
24/2009/SCD Hakelová Lucia, Ing. arch. realizovanie marketingových aktivít v prospech predaja knihy Z.Kolesára - zabezpečenie distribúcie 0 0 Slovenské centrum dizajnu 3.9.2009 10.11.2009
132/2008 Hamar Juraj,Mgr., CSc Zmluva o dielo  8 365 0 UĽUV 21.8.2008 1.9.2008
141/2009 Hamar Juraj,Mgr., CSc Zmluva o dielo  7 410 0 UĽUV 3.8.2009 30.8.2009
7.14/10 Hart Pro, s.r.o. Zmluva o zabezpečení eventového podujatia 32 599,46 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3.5.2010 30.5.2010 Opatrenie 3.2 KaHR
236/2007 Hartiník Martin, Mgr.Art Zmluva o dielo  33 0 UĽUV 10.9.2007 29.9.2009
154/2007 Hartiník Martin, Mgr.Art Zmluva o dielo  33 0 UĽUV 20.9.2007 29.9.2007
10/2008 Helstav ZOD - zimná údržba chodníkov ŠVKK 988 0 Štátna vedecká knižnica Košice 16.12.2008 28.02.2009
025/2009 Helstav ZOD - zimná údržba chodníkov ŠVKK 0 357 Štátna vedecká knižnica Košice 15.11.2009 30.11.2010 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú 357€/mesačný paušál v zimnom období
5/2009 HEMA-STAV, s.r.o., Prešov Zmluva o dielo - Vykonanie stavebných prác v objekte ŠVK, Hlavná ul., zadný trakt 37 652,81 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 25.8.2009 15.11.2009
76/2009 HI-Reklama Zmluva o reklamnej spolupráci 3 951 0 Divadlo Nová scéna 14.12.2009 31.1.2010
53/2007/SaP HISTAV, Žilina Zmluva o dielo 15 161,29 0 Slovenská národná knižnica 18.11.2007 30.12.2007
36/2008/SaP HISTAV, Žilina Zmluva o dielo 11 052,79 0 Slovenská národná knižnica 18.6.2008 18.7.2008
178/2008 HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o Kúpna zmluva 33 120 0 UĽUV 29.10.2008 30.12.2008
1325/2008 HORNEX a.s. Dostavba a prestavba budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici - odstránenie havaríjneho stavu 15 272 035,36 404 273,96 Štátna opera 31.7.2008 1.2.2010
7/2004 Horniak Juraj Zmluva o poskytovaní činnosti technika bezpečnosti a o chrany zadrabvia pri práci pred požiarmi 0 0 UĽUV 8.1.2004 mesačný paušal 177,75 Eur
002/2008 HRT, s.r.o. Rekonštrukcia kaštieľa v Trnave - Káčerov majer - Zmluva o dielo 1 011 562,01 558 203,99 Pamiatkový úrad SR 27.6.2008 15.12.2010 nevyčerpaný zostatok
86/2006/STM HS HSV, s.r.o., Košice Zmluva o dielo 33 193,92 0 Slovenské technické múzeum 14.8.2006 31.8.2006
26/2007 Hudač Ján Zmluva o dielo  60 0 UĽUV 16.3.2007 20.3.2007
91215 Humania spol. s.r.o. Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 469 0 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 18.12.2009 18.12.2012
74/2010 Hupka Rudolf-Tradiční výroba ze dřeva Zmluva o dielo 15 623 15 623 UĽUV 10.3.2010 17.8.2010 zmluvná cena prepočítaná z Kč na Eur v deň podpisu zmluvy
112009 Hydroizol s.r.o. Zmluva o oprave strešnej izolácie 42 061,40 0 Štátny komorný orchester Žilina 12.10.2009 12.11.2009
62007 HYDROTERM spol. s.r.o. ZOD - Obnova dvora knižnice na Pribinovej 1 " 330 226 1 992 Štátna vedecká knižnica Košice 04.09.2007 30.06.2008
ZOD č.2 HYDROTERM spol. s.r.o. ZOD - Viac práce, Obnova dvora knižnice na Pribinovej 1 " 15 973 0 Štátna vedecká knižnica Košice 16.09.2008 31.12.2008
74/2009 Chmeličková Michaela Zmluva o dielo  0 0 UĽUV 26.5.2009 26.6.2009
22/09 Choma akad.mal. Zmluva o vytvorení diela - Realizačný scenár hlavnej expozície na MKV v Bologni 2010 93 355,50 0 Literárne informačné centrum 31.3.2009 31.3.2010
177/2009 Chromek Ján . Stavmaxbb Zmluva o dielo  4 258 0 UĽUV 12.10.2009 13.11.2009
SK020806 IBM s.r.o Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení 9 852 4 926,84 Divadelný ústav 29.2.2008 29.2.2012
SK090806 IBM Slovensko Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení(lízingová zmluva) 0 0 Štátna opera 1.1.2009 31.12.2012 1 014.22€/mes.
SK030910 IBM Slovensko Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení(lízingová zmluva) 0 39,84 Štátna opera 1.4.2009 31.3.2013 Paušál suma6,64/mes.
85/2009 IBM Slovensko Lízingová zmluva 6 496,85 917,42 SĽUK 1.12.2009 1.12.2013
36/2010 IBM Slovensko Lízingová zmluva 1 122,99 153,01 SĽUK 28.6.2010 28.6.2014
MS -3/2008 IBM Slovensko s.r.o. Lízingová zmluva 2 496,12 1 248,06 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 24.1.2008 31.1.2012
38/2008/STM IBM Slovensko s.r.o., BA Zmluva o operatívnom nájme 12 017,08 1 502,13 Slovenské technické múzeum 1.6.2008 1.6.2012
50/2009/STM IBM Slovensko s.r.o., BA Zmluva o operatívnom nájme 12 075,74 1 509,47 Slovenské technické múzeum 30.6.2009 30.6.2013
108/2009/STM IBM Slovensko s.r.o., BA Zmluva o  operatívnom nájme 1 907,24 238,40 Slovenské technické múzeum 30.11.2009 30.11.2013
45/08 IBM Slovensko, s.r.o. Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení (Lízingová zmluva) -prenájom kopírovacích zariadení (na 4 roky) 13 358,30 1 324 Literárne informačné centrum 24.1.2008 24.1.2012
SK090803 IBM Slovensko, s.r.o. Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení 4 338 0 Slovenské národné múzeum 1.10.2008 1.10.2012
SK080804 IBM Slovensko, s.r.o. Lízingová zmluva 21 156 0 Slovenská národná galéria 1.11.2008 31.10.2012
1.1/09 IBM Slovensko, s.r.o. Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení 77 593,59 8 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 5.2.2009 30.12.2012
SK030911 IBM Slovensko, s.r.o. Lízingová zmluva 637 0 Slovenská národná galéria 1.4.2009 31.3.2013
SK040902 IBM Slovensko, s.r.o. Lízingová zmluva 6 406 0 Slovenská národná galéria 1.7.2009 30.6.2013
SK090902 IBM Slovensko, s.r.o. Lízingová zmluva 5 722 0 Slovenská národná galéria 1.11.2009 31.10.2013
D 91/09 k Z č. 45/08 IBM Slovensko, s.r.o. Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení (Lízingová zmluva) -prenájom kopírovacích zariadení (na 4 roky) 535,20 53 Literárne informačné centrum 22.12.2009 22.12.2013 1 tlačiareň pridaná
61-11/2009 IBM Slovensko, spol. s r. o. Zmluva o operatívnom nájme (Lízingová zmluva) 5 277,12 659,64 Hudobné centrum 29.10.2009 29.10.2013
MK-88/07/ IBM Slovensko, spol. s r.o. Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení (Lízingová zmluva č. SK090708) 0 0 MK SR 31.7.2007 30.9.2011 mesačný paušál
MK-135/07/M IBM Slovensko, spol. s r.o. Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení (Lízingová zmluva) č. SK12071 0 0 MK SR 1.1.2008 1.1.2012 mesačný paušál
29/2008 IBM Slovensko, spol. s r.o. Lízingová zmluva 51 900,42 6 487,55 Národné osvetové centrum 24.1.2008 24.1.2012
MK-92/08/M IBM Slovensko, spol. s r.o. Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení (Lízingová zmluva) č. SK 080807 319 0 MK SR 1.11.2008 1.11.2012
89/2009 IBM Slovensko, spol. s r.o. Lízingová zmluva 11 560,50 308,28 Národné osvetové centrum 26.3.2009 26.3.2013 51,38 /mes.
MK-138/07/M IBM Slovensko, spol. s r.o. Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení (Lízingová zmluva) č. SK110710 27 318 0 MK SR 1.12.2007 1.12.2011
68/2008 IBM Slovensko, spol. s.r.o. Zmluva o operatívnom nájme - lízingová zmluva 31 502 3 938 Divadlo Nová scéna 27.8.2008 31.8.2012
70/2008 IBM Slovensko, spol. s.r.o. Zmluva o operatívnom nájme - lízingová zmluva 1 320 165 Divadlo Nová scéna 1.9.2008 30.9.2012
102009 IBM Slovensko, spol. s.r.o. Lízingová zmluva 0 3 275 Štátna vedecká knižnica Košice 01.04.2009 30.03.2013 545,81€/mesačný paušál
62/2010 IBM Slovensko, spol. s.r.o. Zmluva o operatívnom nájme pre postupné inštalácie prenajatých zariadení 613 77 Divadlo Nová scéna 22.7.2010 31.7.2014
30062009 IBM Slovesnko,spol.s.r.o. Lízingová zmluva na prenájom kop.a tlač.strojov 318,98 0 Štátna filharmónia Košice 30.6.2009 30.6.2013 mesačne, 48 splátok
SK120713 IBM, s.r.o. Nájom reprografických zariadení pre krajské pamiatkové úrady-Nájomná zmluva 82 265,24 10 283,16 Pamiatkový úrad SR 30.11.2007 30.11.2011
SK020812 IBM, s.r.o. Nájom reprografických zariadení pre PÚ SR-Nájomná zmluva 128 244,12 16 030,50 Pamiatkový úrad SR 29.2.2008 29.2.2012
SK040807 IBM, s.r.o. Nájom reprografických zariadení pre objekt Červený Kláštor-Nájomná zmluva 1 308,26 163,56 Pamiatkový úrad SR 15.4.2008 15.4.2012
46/2007/SaP IBS Slovakia, s.r.o. Bojnice Zmluva o dielo 130 352,52 0 Slovenská národná knižnica 9.11.2007 31.12.2008
21/2008/SaP IBS Slovakia, s.r.o. Bojnice Zmluva o dielo 16 195,31 0 Slovenská národná knižnica 16.4.2008 31.5.2008
139/05/M IES - International Electronic system s.r.o. Kúpna zmluva 84 847,25 0 MK SR 2.12.2005 31.12.2005
ZoD 10/2008/12110 Igor Holík, Martinalarm SNM-Martin, EPS a kamer. System 19 507,19 0 Slovenské národné múzeum 18.082008 15.10.2010
ZoD 9/2008/12111 Igor Holík, Martinalarm SNM-MSD, EZS, kamer.systém 49 711,71 0 Slovenské národné múzeum 18.8.2008 18.10.2008
64/2008/SaP IGS-hs service s.r.o. Bratislava Zmluva o preprave veci 4 972,36 0 Slovenská národná knižnica 8.9.2008 14.11.2008
SNM-SML-ZOP-2010/734 igs-hs-art service s.r.o. Zmluva o preprave vecí a poskytnutí stým súviasiacich služieb 25 799,20 0 Slovenské národné múzeum 31.08.2010 15.06.2011
7.26/09 IHM s.r.o. Zmluva o vytvorení diela 30 642,50 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 25.8.2009 17.7.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
7.5/09 In Harmony, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 31 606,40 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2.3.2009 25.3.2009
57/2007 Inesit, s. r. o. Licenčná zmluva 5 339,24 0 SĽUK 30.9.2007
0046 Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš zmluva o spolupráci 13 277,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 22.8.2006 31.12.2007 TIK
6.14/09 Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Zmluva o spolupráci (TIK) 8 962,36 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.8.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
0048 INFOSTAT-Inštitút informatiky a štatistiky Zmluva o príprave a preskúšaní zamestnancov 15 767,11 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 25.7.2006
ZoD 8/2008/12113 Ing. ach. Milan Marček Projektové práce SNM-Martin, Blatrnica 10 622,05 0 Slovenské národné múzeum 12.08.2008 30.09.2008
ATZ č. 1/2009 Ing. Alexander Palásthy - ALPINE PARTNER Zmluva o poskytovaní služieb pri činnostiach vo výškach 5 054,25 0 Štátne divadlo Košice 02.01.2009 31.12.2009 Suma uvedená pri zmluve pod číslom ATZ č.1/2009 je uvedená vrátane nákladov na služby podľa zmlúv ATZ č.2/2009 a ATZ č.3/2009, keďže dodávateľ faktúruje raz mesačne spolu za služby podľa všetkých troch zmlúv.
ATZ č. 2/2009 Ing. Alexander Palásthy - ALPINE PARTNER Zmluva o poskytovaní služieb pri činnostiach vo výškach 0 0 Štátne divadlo Košice 02.01.2009 31.12.2009 Suma uvedená pri zmluve pod číslom ATZ č.1/2009 je uvedená vrátane nákladov na služby podľa zmlúv ATZ č.2/2009 a ATZ č.3/2009, keďže dodávateľ faktúruje raz mesačne spolu za služby podľa všetkých troch zmlúv.
ATZ č. 3/2009 Ing. Alexander Palásthy - ALPINE PARTNER Zmluva o poskytovaní služieb pri činnostiach vo výškach 0 0 Štátne divadlo Košice 12.03.2009 31.12.2009 Suma uvedená pri zmluve pod číslom ATZ č.1/2009 je uvedená vrátane nákladov na služby podľa zmlúv ATZ č.2/2009 a ATZ č.3/2009, keďže dodávateľ faktúruje raz mesačne spolu za služby podľa všetkých troch zmlúv.
8-264/10 ATZ č.2/2010 Ing. Alexander Palásthy - ALPINE PARTNER Zmluva o poskytovaní služieb pri čínnostiach vo výškach 1 772,49 3 727,51 Štátne divadlo Košice 15.1.2010 31.12.2010 Suma uvedená pri zmluve pod číslom ATZ č.2/2010 je uvedená vrátane nákladov na služby podľa zmlúv ATZ č.1/2010 a ATZ č.3/2010, keďže dodávateľ faktúruje raz mesačne spolu za služby podľa všetkých troch zmlúv.
8-265/10, ATZ č. 1/2010 Ing. Alexander Palásthy - ALPINE PARTNER Zmluva o poskytovaní služieb pri čínnostiach vo výškach 0 0 Štátne divadlo Košice 15.1.2010 31.12.2010 Suma uvedená pri zmluve pod číslom ATZ č.2/2010 je uvedená vrátane nákladov na služby podľa zmlúv ATZ č.1/2010 a ATZ č.3/2010, keďže dodávateľ faktúruje raz mesačne spolu za služby podľa všetkých troch zmlúv.
8-266/10, ATZ č. 3/2010 Ing. Alexander Palásthy - ALPINE PARTNER Zmluva o poskytovaní služieb pri činnostiach vo výškach 0 0 Štátne divadlo Košice 15.1.2010 31.12.2010 Suma uvedená pri zmluve pod číslom ATZ č.2/2010 je uvedená vrátane nákladov na služby podľa zmlúv ATZ č.1/2010 a ATZ č.3/2010, keďže dodávateľ faktúruje raz mesačne spolu za služby podľa všetkých troch zmlúv.
9/2010/SaP Ing. Anton Fedor FEDOREX, Vrútky Zmluva o výkone ochrannej deratizácie a dezinsekcie a dezinf. 700 416 Slovenská národná knižnica 27.3.2010 31.12.2010
03-2008 Ing. Arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt Zmluva o dielo 38 872,24 0 Štátne divadlo Košice 26.2.2008 15.4.2008
822006 Ing. Arch. Martin Bizoň autorizovaný architekt Zmluva o dielo 2 646,55 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 13.10.2006 15.12.2006 projektová dokumentácia
14/ZOD/2006 Ing. Arch. Rudolf Žákovský Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie 8 696,81 0 Slovenský filmový ústav 1.2.2007 31.12.2007 pracovisko Klapka.sk
7.23/08 Ing. Daria Štefanovičová - Spring Zmluva o poskytnutí služieb pri verejnom obstarávaní 12 945,60 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.5.2008 VO podľa zmluvy ukončené
1/07 Ing. Drahomír Komár - Q- soft Zmluva č. 271005 o dodaní aplikačných programov 1 738,09 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 19.1.2007 31.3.2008
SNM /PRO 2010/1 Ing. František Pokorný PRODETAIL Design Zmluva o dielo 79 178,79 0 Slovenské národné múzeum 18.08.2010 04.11.2010
112010 Ing. Gabriel Szabó Bartko Mandátna zmluva 1 896,02 948,01 Štátne divadlo Košice 01.01.2010 31.12.2010
CSO/18/2010 Ing. Gejza Varga DREVAR Zmluva o dielo 141 375,30 141 375,30 Centrálna servisná organizácia 28.6.2010 Dátum ukončenia zmluvy je 120 dní odo dňa podpísania zmluvy
169/2008 Ing. Ján Čupka Zmluve o dodávke služieb 1 742,68 0 Národné osvetové centrum 20. 11. 2008 28. 2. 2009
2009/10-1/22500 Ing. Ján Mikita Mandátna zmluva 3 220 0 Slovenské národné múzeum 3.9.2009 ukončenie výpoveďou
2/ZOD/2007 Ing. Jozef Fraňo, Drevovýroba Zmluva o dielo - vstupné dvere budovy SFÚ 7 823,21 0 Slovenský filmový ústav 29.1.2007 30.12.2007
902007 Ing. Jozef Švantner - SLOS Kupna zmluva č. 709 zo dňa 05.04.2007 538 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 5.4.2007 30.4.2007 stožiar Nadja IV 1ks
1592009 Ing. Jozef Švantner - SLOS Kúpna zmluva č. 909 zo dňa 25.08.2009 3 308,10 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 25.8.2009 25.9.2009 dodávka a montáž svietidiel
1/2008 Ing. Ladislav Granec - GRANSAT ZOD - stredisko VTI- dodávka a inštalácia prezentačnej techniky 5 278 0 Štátna vedecká knižnica Košice 06.06.2008 20.08.2008
2/2008 Ing. Ladislav Granec - GRANSAT ZOD - dodávka a inštalácia ozvučenia, kamerového a monitorovacieho systému so záznamom na PC a prípojky na PC a internet 11 414 0 Štátna vedecká knižnica Košice 06.06.2008 20.08.2008
116/2007 Ing. Ladislav Majchrák - MASM Zmluva o dielo 8 769,17 0 Národné osvetové centrum 10. 01. 2007 31. 8. 2008
7.6/09 Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM Zmluva o prenájme reklamných priestorov a poskytnutí súvisiacich služieb 6 997,20 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.2.2009 31.3.2009
7.51/08 Ing. Milan Pavlík - Kalipra Slovakia Zmluva o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní 0 10 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.1.2009 15.1.2012
40/2007/SaP Ing. Peter Beňo - BERISS, Martin Zmluva o dielo 44 440,88 0 Slovenská národná knižnica 2.11.2007 9.11.2007
1/12/2008 Ing. Peter Foldvári Rock centrum Kúpna zmluva 29 844,72 0 Štátne divadlo Košice 15.12.2008 15.1.2009
D/02/2006 Ing. Peter Lopuchovský - Linea ZOD - zabezpečenie výkonu stavebného dozoru rekonštrukcie stavby 1 659 0 Štátna vedecká knižnica Košice 30.06.2006 30.09.2007
18/RZ/2008 Ing. Peter Miklovič Mandátna zmluva - činnosť stavebného dozoru - Stavebné úpravy skladových priestorov SFÚ 2 655,51 0 Slovenský filmový ústav 28.7.2008 30.11.2008
ZoD 20/207 Ing. Stanislav Filip, JAFIS , živ. Výroba rámov na obrazy 20 782,71 0 Slovenské národné múzeum 13.3.2007 60.6.2009
2009/820/12400 Ing. Zdeněk Bláha Zmluva o dielo 20 168 0 Slovenské národné múzeum 30.10.2009 ukončenie výpoveďou
118/2006 Ing.arch. Juraj Antal - AnArch. Zmluva o dielo- úpravy a elektroinšt.práce DÚ 8 393,08 0 Divadelný ústav 15.7.2006 31.10.2006 nie je platcom DPH
78/2008 Ing.arch. Juraj Antal - AnArch. Zmluva o dielo- výroba, dodávka a montáž drevenej konštrukcie pre KKB Slovensko 8,83 0 Divadelný ústav 15.3.2008 30.6.2008
16/2009 Ing.arch. Juraj Antal - AnArch. Oprava a údržba priestorov kuchynky 4 866 0 Divadelný ústav 15.1.2009 30.4.2009 nie je platcom DPH
03-2004-D Ing.arch.Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt Rámcová zmluva o dielo - projekt rekonštrukcie Reduty 1 480 832,98 0 Slovenská filharmónia 26.4.2004 V termíne do konca výstavby-predpoklad-12/2011 Na predmet obstarávania budú uzatvorené samostatné čiastkové zmluvy
04-2004-D Ing.arch.Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt Verejná zluva o dielo - 1. čiastková zmluva k rámcovej zmluve - projekt rekonštrukcie Reduty 663 482,48 0 Slovenská filharmónia 22.7.2004 rôzne termíny-posledný- 30.11.2004
04-2005-D Ing.arch.Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt Verejná zmluva o dielo - 2. čiastková zmluva k rámcovej zmluve - projekt rekonštrukcie Reduty 671 371,36 0 Slovenská filharmónia 6.6.2005 20.9.2005
04-2005-D-1 Ing.arch.Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt Verejná zmluva o dielo - 3. čiastková zmluva k rámcovej zmluve - projekt rekonštrukcie Reduty 145 979,14 88 850 Slovenská filharmónia 21.12.2007 časť PD interiéru do 20.12.2008 a ostatné v termíne do konca výstavby-predpoklad-12/2011
30072007 Ing.arch.Jozef Románek Zmluva o odbornej,organizačnej a technickej pomoci:rekonštrukcia Domu umenia ŠfK 11 909,48 0 Štátna filharmónia Košice 30.7.2007 31.1.2009
130072007 Ing.arch.Jozef Románek Dodatok č. 1 k Zmluve o odbornej,organizačnej a technickej pomoci:rekonštrukcia Domu umenia ŠfK 4 631,41 0 Štátna filharmónia Košice 29.1.2009 31.8.2009
230072007 Ing.arch.Jozef Románek Dodatok č. 2 k Zmluve o odbornej,organizačnej a technickej pomoci:rekonštrukcia Domu umenia ŠfK 2 646,52 0 Štátna filharmónia Košice 29.8.2009 31.12.2009
330072007 Ing.arch.Jozef Románek Dodatok č. 3 k Zmluve o odbornej,organizačnej a technickej pomoci:rekonštrukcia Domu umenia ŠfK 1 984,89 0 Šátna filharmónia Košice 2.1.2010 31.3.2010
430072007 Ing.arch.Jozef Románek Dodatok č. 4 k Zmluve o odbornej,organizačnej a technickej pomoci:rekonštrukcia Domu umenia ŠfK 992,45 0 Štátna filharmónia Košice 31.3.2010 pretrváva
06072005 Ing.arch.Š. Zahatňanský arch. Štúdio ArS. Projektová dokumentácia rekonštrukcia, modernizácia Dom umenia ŠfK Košice a autorský dozor 278 195,05 7 220,56 Štátna filharmónia Košice 6.7.2005 5.8.21010 po kolaudácií diela 08/2010
96/2008/SaP Ing.Kiššová, Piešťany Zmluva o dielo 11 850,23 0 Slovenská národná knižnica 27.10.2008 15.12.2008
513/1991 Ing.Milan Durec - HARMONIA vykonanie inžinierskej činnosti na stavbe Dodstavba a prestavba Štátnej opery v Banskej Bystrici 207 379,01 6 064,11 Štátna opera 1.11.2008 do správoplatnenia kolaudačného rozhodnutia a technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby
23/2007/SaP Ing.Qasemayorová Danka, Ružomberok Zmluva o dielo 31 534,22 0 Slovenská národná knižnica 19.6.2007 15.6.2007
22/2009/ZZ Ing.Vanda Krčíková, Martin Mandátna zmluva 4 581,50 0 Slovenská národná knižnica 19.11.2009 16.7.2010 prerušené
6.17/08 Innovative Management Patrner Consulting, s.r.o. Zmluva o dielo 75 841,46 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 11.1.2008 10.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
7.9/09 Innovative Management Patrner Consulting, s.r.o. Zmlva na poskytnutie služby 8 330 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 16.3.2009 30.4.2009
1.1/09 Innovative Management Patrner Consulting, s.r.o. a Creo/Young and Rubicam, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 502 656 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 20.1.2010 20.6.2010 Opatrenie 3.2 KaHR
32/2009/SaP Inspekta Slovakia, a.s. Bratislava Komisionárska zmluva 0 0 Slovenská národná knižnica 1.7.2009 neurčito náklady podľa potreby
10/ZOD/2006 Inter Way, s.r.o. Zmluva o dielo -zhotovenie web sídel 13 514,01 0 Slovenský filmový ústav 3.7.2006 4.6.2010
20/RZ/2006 Inter Way, s.r.o. Zmluva o poskytovaní odbrných služieb - Webhosting 5 513,20 0 Slovenský filmový ústav 1.11.2006 1.1.2010
1/RZ/2010 Inter Way, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní odbrných služieb - Webhosting 706,86 706,86 Slovenský filmový ústav 1.1.2010 Dodatkom sa určuje súhrná cena za webhosting na 117,81 EUR /mesiac a je na dobu neurčitú
0049 Interhouse Košice a.s. Zmluva o umiestnení reklamy 11 850,23 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.8.2006 reklama v katalógu Opatrenie 2.3 SOP pS
182/2009 INTERIÉRY a DIZAJN spol. s r.o. Zmluva o dielo  12 050 0 UĽUV 1.10.2009 15.11.2009
214/TPR/2006/SND INTERIOR PFD International, s. r. o. Zmluva na dodanie a montáž interiérového vybavenia novej budovy SND 767 287 0 Slovenské národné divadlo 16.3.2007
5/06 INTERIOR PFD International, s.r.o. Zmluva o dielo č. 017946 na dodávku a montáž interiérového vybavenia 32 529,94 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 23.8.2006 31.12.2006
15072008/01 INTERLAN a.s. Kúpna zmluva - dodávka laserových a kopírovacích zariadení 10 340 0 Štátna vedecká knižnica Košice 15.07.2008
5/KUP/2008 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 01 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 4 813,48 0 Slovenský filmový ústav 15.4.2008 15.5.2008
0062008-eu Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č. 01/2009 k rámcovej dohode č. MK-54/07M 69 469,23 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 10.06.2008 10.07.2008 40 ks PC + 2KS nnotebookov
9/KUP/2008 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 02 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 4 719,47 0 Slovenský filmový ústav 8.8.2008 8.9.2008
10/KUP/2008 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 03 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 1 338,68 0 Slovenský filmový ústav 8.8.2008 8.9.2008
2/KUP/2009 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 02/2009 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 747,32 0 Slovenský filmový ústav 26.2.2009 26.3.2009
3/KUP/2009 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 03/2009 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 2 144,29 0 Slovenský filmový ústav 23.3.2009 23.4.2009
6/KUP/2009 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 04/2009 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 148,75 0 Slovenský filmový ústav 9.7.2009 9.8.2009
7/KUP/2009 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 05/2009 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 4 954,70 0 Slovenský filmový ústav 28.8.2009 28.9.2009
8/KUP/2009 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 07/2009 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 188,02 0 Slovenský filmový ústav 14.10.2009 14.11.2009
9/KUP/2009 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 06/2009 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 4 967,06 0 Slovenský filmový ústav 27.10.2009 27.11.2009
1682009 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č. 01/2009 k rámcovej dohode č. MK-54/07M 17 207,48 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 23.11.2009 23.12.2009 PC 15KS
54/KUP/2009 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 07/2009 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 2 834,58 0 Slovenský filmový ústav 15.12.2009 31.12.2009
55/KUP/2009 Interlan a.s. Čiastková kúpna zmluva č 08/2009 k rámcovej dohode MK 54/07/M - výpočtová a kancelárska technika 209,44 0 Slovenský filmový ústav 18.12.2009 31.12.2009
MK-54/07/M INTERLAN a.s. Rámcová dohoda (Nákup výpočtovej techniky v rezorte kultúry do 31.12.2009) 0 0 MK SR 18.5.2007 31.12.2009 podľa cenníka
62/2008 Interlan, a. s. Zmluva o dielo 16 787,82 0 SĽUK 30.10.2008
86/2007 Interlan, a.s. Kúpna zmluva 3 485,36 0 Národné osvetové centrum 2. 7. 2007 21. 7. 2007
189/2009 Interlan, a.s. Čiastková kúpna zmluva 17 180 0 Národné osvetové centrum 22. 9. 2009 22. 10. 2009
245/2009 Interlan, a.s. Čiastková kúpna zmluva 8 242,09 0 Národné osvetové centrum 8. 12. 2009 7. 1. 2010
1.1/08 InterWay, s.r.o. Zmluva o zhotovení www sídla 15 047,82 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 29.10.2008 31.12.2008
3.1/09 InterWay, s.r.o. Zmluva o poskytovaní odborných služieb 19 749,24 1 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 8.4.2009 8.4.2014
66/CMOK/ 2007 IQ DESIGN Studio, s. r. o. Zmluva o dielo - kompletné grafické a polygrafické práce 15 949 0 Slovenské národné divadlo 13.4.2007 31.12.2007
180/2008 IQ DESIGN studio,s.r.o. Zmluva o dielo  237 0 UĽUV 31.10.2008 18.11.2008
12/2009 IREA, s.r.o. Zmluva o dielo 9 770 0 Štátne divadlo Košice 17.12.2009 21.12.2009
25072007 IRES R+M s.r.o. Zmluva o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" 1 030 969,90 0 Štátna filharmónia Košice 25.7.2007 27.3.2010
125072007 IRES R+M s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" 14 917,03 0 Štátna filharmónia Košice 15.8.2007 27.3.2010
225072007 IRES R+M s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" 85 240,49 0 Štátna filharmónia Košice 7.1.2008 27.3.2010
325072007 IRES R+M s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" -87 731,45 0 Štátna filharmónia Košice 9.4.2008 30.8.2008 postúpenie invest.funkcie na inú spol. - zníženie ceny
425072007 IRES R+M s.r.o. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" 31 898 0 Štátna filharmónia Košice 19.11.2008
525072007 IRES R+M s.r.o. Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" 0 0 Štátna filharmónia Košice 19.11.2008 31.8.2009 predlženie záručnej doby
625072007 IRES R+M s.r.o. Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" 53 136,98 0 Štátna filharmónia Košice 18.5.2009 27.3.2010
725072007 IRES R+M s.r.o. Zmluva o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" 0 0 Štátna filharmónia Košice 28.8.2009 28.8.2009 predĺženie termínu stav.prác do 30.12.2009
825072007 IRES R+M s.r.o. Zmluva o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" 3 524,68 0 Štátna filharmónia Košice 17.9.2009 27.3.2010
1122009 IRES R+M s.r.o. Zmluva na uskutočnenie prác-oprava a údržba objektu Domu umenia 2 126,34 0 Štátna filharmónia Košice 1.12.2009 31.12.2009
925072007 IRES R+M s.r.o. Zmluva o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" 45 974,50 0 Štátna filharmónia Košice 22.12.2009 27.3.2010
17092009 IRES R+M s.r.o. Košice Prvotné vybavenie ladiarní časť audio video 13 014,51 13 014,51 Štátna filharmónia Košice 17.9.2009 28.2.2010
31/2006 IRSnet SK, s.r.o. Predaj vstupeniek 0 0 Divadlo Nová scéna 27.12.2006 31.12.2007
7/2008 IRSnet SK, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek 0 0 Divadlo Nová scéna 17.2.2008 31.12.2008
62/2008 IRSnet SK, s.r.o. Zmluva č.181/2008 o zabezpečení rezervácií a predaja vstupeniek 0 0 Divadlo Nová scéna 18.8.2008 do ukončenia predstavenia
45/2009 IRSnet SK, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek 0 0 Divadlo Nová scéna 15.7.2009 15.7.2010
MK-1/2004-R ISOMI a.s. Zmluva o dielo (Komplexná elektronická štatistika KULT - KEŠKULT) 69 810 0 MK SR 10.6.2004
MK-85/06/M ISOMI a.s. Zmluva o dielo (Pilotný vzdelávací e-learningový program) 96 828 0 MK SR 31.7.2006 31.12.2007
12/ZOD/2006 Ister Centrum s.r.o. Zmluva o dielo -upratovačské práce 34 322,73 2 976,60 Slovenský filmový ústav 1.9.2006 31.8.2010
1-2010-Ith Ithaka BB, s.r.o. Zmluva o dielo na vykonanie archeologického výskumu na území stavby "Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta" 9 920 9 920 Slovenská filharmónia 22.1.2010 V termíne do ukončenia výkopových prác na stavbe
MK-68/09/M IURA Edition spol. s r.o. Licenčná zmluva č. Z-079/2009 (ASPI) 5 179 0 MK SR 30.10.2009 rozšírenie počtu klientov, ročný paušál
MK-48/2008/M IURA Edition spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-019/2008 (ASPI) 3 039 0 MK SR 15.4.2008
11/2009/SaP IVAKS, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služby 14 333,55 0 Slovenská národná knižnica 3.3.2009 30.4.2009
113/2006 Ivan Samek - SIA NETWORKS Kúpna zmluva 23 235,74 0 Národné osvetové centrum 30. 10. 2006 15. 2. 2007
132010 Ivan Višňa Zmluva o dielo 34 697 0 Múzeum SNP 18.5.2010 13.8.2010
18-2008-05-14-LK J&T Finance Group a.s. Zmluva o poskytnutí reklamno-propagačných služieb - West Side Story 763 0 Divadlo Nová scéna 14.5.2008 30.6.2008
ZoD 73/2008/11120 JAMTES SK s.r.o. Rekonštr. a modern. reštaurátor. priestorov SNM 13 561,91 0 Slovenské národné múzeum 11.06.2010 25.07.2010
30/2007/SCD Ján Hriešik, Mgr. Art. Zmluva o dielo - realizácia diela v zmysle archetiktonického a grafického riešenia zo str. objed. 0 0 Slovenské centrum dizajnu 26.9.2007 31.10.2007
117/2006 Ján Šimko Príkazná zmluva - dramaturgia Štúdia 12 4 746,73 0 Divadelný ústav 1.10.2006 1.10.2007
78/2007 Ján Šimko Príkazná zmluva - dramaturgia Štúdia 12 4 082,85 0 Divadelný ústav 1.10.2007 1.10.2008
11-2010-Sm Ján Šmid - ECOMUSIC Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - anglický roh zn. Mönig 8 377,60 8 377,60 Slovenská filharmónia 25.11.2010 25.02.2011
10-2006-Sm Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - basová tuba F zn. R. Meinl 12 245,23 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 30.4.2007
10-2006-Sm-1 Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka Bb zn. Schagerl 4 729,38 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 31.12.2006
10-2006-Sm-2 Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka C zn. Schagerl 4 979,82 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 31.12.2006
103/2007 Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva - Dodávka hárf pre Operu SND 67 205 0 Slovenské národné divadlo 15.8.2007 30.9.2007
10-2007-Sm-1 Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka Es - Es/D zn. Schilke 3 387,04 0 Slovenská filharmónia 26.10.2007 31.7.2008
10-2007-Sm Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - fagot zn. Heckel 39 461,90 0 Slovenská filharmónia 26.10.2007 31.12.2011
246/2008 Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva - náhradné súčiastky do hudobných nástrojov 12 320 0 Slovenské národné divadlo 28.4.2008 30.9.2008
10-2008-Sm Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trojlesnica zn. E. Schmid 17 603,40 0 Slovenská filharmónia 17.10.2008 15.3.2009
608/GR/2009 Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva - náhradné súčiastky do hudobných nástrojov 10 315 0 Slovenské národné divadlo 10.8.2009 30.11.2009
11-2010-Sm-1 Ján Šmid-ECOMUSIC Kúpna zmluva-Nový hudobný nástroj-sada klarinetov zn. B.Crampon 6 771,10 6 771,10 Slovenská filharmónia 25.11.2010 04.01.2011
23/2008/SaP Ján Voštinák, Turčianske Teplice Zmluva o dielo 11 267,31 0 Slovenská národná knižnica 22.4.2008 31.6.2008
7.6/08 Jana Vrábelová - WILLIAM Zmluva o dodávke kancelárskeho papiera 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 25.2.2008 31.12.2008
7.15/08 Jana Vrábelová - WILLIAM Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 25.2.2008 31.2.2008
7.8/09 Jana Vrábelová - WILLIAM Zmluva o dodávke spotrebného tovaru a poskytovaní služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 16.3.2009 31.12.2010 alebo limit
217/2008 Janek Pavel Zmluva o dielo  133 0 UĽUV 3.11.2008 21.11.2008
032010 JANG s.r.o. Zmluva na vykonanie projektových a inžinierských prác  9 681,84 9 681,84 Štátny komorný orchester Žilina 15.2.2010 zmluva trvá
2582008 Jaromír Okša - MIRO Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľných vecí a poskytnutí súvisiacich služieb 10 650,97 0 Štátne divadlo Košice 25.08.2008 07.09.2008
8-208/09 Jaromír Okša - MIRO Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia 13 280 0 Štátne divadlo Košice 25.08.2009 07.09.2009
2009/6/ 11300 Jaroslav Fojtík Zmluva o dielo: realizácia stavebnej časti expozície Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska (1. etapa) v rámci Národnej stratégie ochrany biodiverzity 101 661 41 000 Slovenské národné múzeum 12.10.2009 30.11.2009 (1.etapa), 31.12.2010 (2.etapa) Dodatok ZoD (2.etapa prác) je v štádiu prípravy
SNM-PM-ZOD-2010/2059 Jaroslav Fojtík Zmluva o dielo 40 609,83 0 Slovenské národné múzeum 05.11.2010 20.12.2010
73/2006/SaP Jaroslav Kukurdik - Cleanex, Čadca Zmluva o poskytnutí služby 25 438,02 25 506 Slovenská národná knižnica 15.12.2006 31.12.2010 priemerné mes.naklady
6.1/08 JASNÁ Nízke Tatry, a.s. Zmluva o poskytnutí služieb pre podujatie 54. výročné stretnutie SCIJ 2008 234 697,60 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.3.2008 8.3.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
83/CMOK/2008 Jemné melódie s.r.o. Zmluva o vzájomnej spolupráci 292 0 Slovenské národné divadlo 29.2.2008 30.6.2008
27/2006/ZZ Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine Zmluva o prenájme nebytových priestorov - laboratóriá Vrútky 18 960,37 0 Slovenská národná knižnica 9.8.2006 31.12.2006
26/2007/SaP Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 107 097,62 0 Slovenská národná knižnica 27.6.2007 31.3.2008
7/2009/SaP Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 23 800 0 Slovenská národná knižnica 9.1.2009 30.4.2009
36/2009/SaP Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 71 398,81 0 Slovenská národná knižnica 31.7.2009 31.7.2010
8-254/09 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. Zmluva o zabezpečení reklamno propagačnej kampane 1 296,40 0 Štátne divadlo Košice 1.12.2009 31.12.2009
63/2009 Jobiz Kúpna zmluva 3 275 0 Divadlo Nová scéna 30.10.2009
1562009 JOMI STAV s.r.o. Zmluva o dielo 8 233 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 14.8.2009 7.9.2009 oprava, stavebné práce
1622009 JOMI STAV s.r.o. Zmluva o dielo 1 785 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 7.9.2009 18.9.2009 maliarske práce
1652009 JOMI STAV s.r.o. Zmluva o dielo 2 066,62 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 29.10.2009 10.11.2009 prava stien, stropov
51/2009/SaP Jozef Dorica, akademický maliar, Žilina Zmluva o dielo 7 319,99 0 Slovenská národná knižnica 19.10.2009 30.11.2009
26/2010/SCD Jozef Habodász Zmluva o dielo - zhotovenie diela za účelom realizácie realizácie výstavy Slov.typografia 20. stor. 0 0 Slovenské centrum dizajnu 31.8.2006 14.9.2006
1552007 Jozef Halaj Zmluva o dielo 3 385,77 0 Štátne divadlo Košice 15.05.2007 31.07.2007
27/2006 JUDr,Helena Dobosová, advokátka Právne služby 1 659 0 Divadlo Nová scéna 8.12.2006 8.8.2008
01-2008-01-10-PU JUDr,Helena Dobosová, advokátka Zmluva o poskytovaní právnych služieb 3 054 0 Divadlo Nová scéna 10.1.2008 31.12.2008
02-2009-01-05-PU JUDr,Helena Dobosová, advokátka Zmluva o poskytovaní právnych služieb 9 960 0 Divadlo Nová scéna 5.1.2009 30.6.2009
21-2009-07-01-HS JUDr,Helena Dobosová, advokátka Zmluva o poskytovaní právnych služieb 12 690 0 Divadlo Nová scéna 1.7.2009 30.6.2010
32-2010-06-30-HS JUDr,Helena Dobosová, advokátka Zmluva o poskytovaní právnych služieb 12 000 6 000 Divadlo Nová scéna 30.6.2010 30.6.2011
302010 JUDr. Alena Zadáková Zmluva o právnej pomoci a poradenstve 0 2 174 Štátna vedecká knižnica Košice 01.09.2010 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú 392,70€/mesačný paušál
32/2007/ZZ JUDr. Beáta Ambrušová - advokátka Mandátna zmluva 31,53 12 000 Slovenská národná knižnica 22.6.2007 za hod
7.52/08 JUDr. Jozef Tuhovčák, advokát Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.1.2009 31.12.2009
0092 JUDr. Jozef Tuhovčák, advokát Dodatok k zmluve o poskytovaní právnych služieb 0 5 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.12.2009 7.52/08 zmena doby ukončenia zmluvy
62007 JUDr. Lenka Borovská Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a poradenstve 0 1 992 Štátna vedecká knižnica Košice 01.12.2007 31.8.2010 Zmluva je ukončená 265,55€/mesačný paušál
1.1/06 JUDr. Marcel Jóža Zmluva o poskytovaní právnych služieb 39 500,75 2 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 22.12.2006 22.12.2010
1822010 JUDr. Milan Knop, advokát Zmluva o právnej pomoci 5 925 3 555 Štátne divadlo Košice 18.02.2010 31.12.2010
15/RZ/2006 JUDr. Milan Švec Zmluva o poskytovaní právnych služieb 38 731,64 0 Slovenský filmový ústav 22.8.2006 21.2.2009
4-2008-Sv JUDr. Milan Švec Zmluva o poskytovaní právnych služieb pre štátnu príspevkovú organizáciu - Slovenskú filharmóniu 106 652,06 17 775,30 Slovenská filharmónia 23.4.2008 30.4.2011
81/GR/2009 JUDr. Milan Švec Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb 398 0 Slovenské národné divadlo 30.1.2009
8/RZ/2009 JUDr. Milan Švec Zmluva o poskytovaní právnych služieb 25 136,60 0 Slovenský filmový ústav 22.2.2009 21.5.2011 Táto zmluva je na dobu určitú: paušálny poplatkok 1295,62 EUR / mesiac
Z-298/GR/2010 JUDr. Milan Švec Zmluva o poskytovaní právnych služieb 14 000 14 000 Slovenské národné divadlo 15.4.2010 31.12.2010
59/2006 JUDr.M.Ivaničová, slobodné povolanie,fyz.osoba Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 2 804,91 1 394,16 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 3.1..2006
5/2008/ZZ JUDr.Vladimír Kašuba, Martin Mandátna zmluva 33,19 0 Slovenská národná knižnica 29.1.2008 28.2.2008 náklady za hod
16/2008/ZZ JUDr.Vladimír Kašuba, Martin Mandátna zmluva 33,19 0 Slovenská národná knižnica 3.6.2008 30.6.2008 náklady za hod
33/2008/ZZ JUDr.Vladimír Kašuba, Martin Mandátna zmluva 33,19 0 Slovenská národná knižnica 19.9.2008 30.9.2008 náklady za hod
1/2009/ZZ JUDr.Vladimír Kašuba, Martin Mandátna zmluva 33,19 0 Slovenská národná knižnica 26.1.2009 28.2.2009 náklady za hod
10/2009 Jumbo Music Mandátna zmluva 4 946 0 Divadlo Nová scéna 9.1.2009 17.5.2009
74/2009 Jumbo Music Zmluva o obchodnej spolupráci 2 656 0 Divadlo Nová scéna 28.11.2009 14.12.2009
12-03/2008 Juraj Oravec ORMAN Zmluva o dielo na tlač propagačných publikácií uzavretá 12 229,97 0 Hudobné centrum 31.03.2008 31.12.2008
03-03/2008 Juraj Oravec ORMAN Zmluva o dielo na tlač časopisu Hudobný život 16 222,96 0 Hudobné centrum 31.03.2008 31.12.2008
03-02/2009 Juraj Oravec ORMAN Zmluva o dielo na tlač knižných a notových publikácií 10 675,16 0 Hudobné centrum 03.02.2009 31.12.2009
05-02/2009 Juraj Oravec ORMAN Zmluva o dielo na tlač propagačných publikácií 18 745,49 0 Hudobné centrum 13.02.2009 31.12.2009
6-01/2010 Juraj Oravec ORMAN Zmluva o dielo na tlač propagačných publikácií 15 800,20 15 800,20 Hudobné centrum 11.01.2010 31.12.2010
19-02/2011 Juraj Oravec ORMAN Zmluva o dielo na tlač propagačných publikácií 14 286,72 0 Hudobné centrum 24.2.2011 31.12.2011
0050 Juraj Studeník dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.11.2006
9/2007 Juraj Studený Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Národné osvetové centrum 1. 1. 2007 31. 1. 2007 4,35 / hod
5/2008 Juraj Studený Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Národné osvetové centrum 2. 1. 2008 31. 12. 2008 4,35 / hod
18/2009 Juraj Studený Zmluva o poskytovaní služieb 30 272,43 0 Národné osvetové centrum 2. 1. 2009 31. 3. 2009 4,32 /hod
60/2010 Juraj Studený Zmluva o dielo 19 680,54 10 600 Národné osvetové centrum 2.1.2010 31.12.2010
2.1/07 Juraj Štefuň - GEORG Zmluva o dielo na viazanie periodických a neperiodických knižničných dokumentov 159 172,23 16 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 11.10.2007 11.10.2011
12112007 Juraj Šulík - SOLID STAV Zmluva o dielo 12 614,24 0 Štátne divadlo Košice 12.11.2007 20.12.2007
128/2008 Jurík Ľuboš Zmluva o dielo  2 679 0 UĽUV 20.8.2008 15.10.2008
10-2008-03-01/HS KaF - Katona Vladmirír Zmluva o poskytovaní služieb - dozor v areáli v Rači 266 0 Divadlo Nová scéna 1.3.2008 31.12.2008
11-2008-03-01HS KaF - Katona Vladmirír Zmluva o poskytovaní služieb - údržba areálu a zelene v skladovom areáli Rača 232 0 Divadlo Nová scéna 1.3.2008 31.12.2008
12-2008-03-01/HS KaF - Katona Vladmirír Zmluva o poskytovaní služieb - triedenie a separácia v skladovom areáli Rača 232 0 Divadlo Nová scéna 1.3.2008 31.12.2008
04-2009-01-05-HS KaF - Katona Vladmirír Zmluva o poskytovaní služieb 3 192 0 Divadlo Nová scéna 5.1.2009 31.12.2009
05-2009-05-01-HS KaF - Katona Vladmirír Zmluva o poskytovaní služieb 2 820 0 Divadlo Nová scéna 5.1.2009 31.12.2009
06-2009-05-01-HS KaF - Katona Vladmirír Zmluva o poskytovaní služieb 2 820 0 Divadlo Nová scéna 5.1.2009 31.12.2009
02-2010-01-04/HS KaF - Katona Vladmirír Zmluva o poskytovaní služieb - stály dozor v areáli Rača 3 192 1 596 Divadlo Nová scéna 4.1.2010 31.12.2011
03-2010-01-04-HS KaF - Katona Vladmirír Zmluva o poskytovaní služieb - triedenie a separácia v areáli Rača 2 820 1 410 Divadlo Nová scéna 4.1.2010 31.12.2011
04-2010-01-04/HS KaF - Katona Vladmirír Zmluva o poskytovaní služieb - údržba areálu a zelene v areáli Rača 2 820 1 410 Divadlo Nová scéna 4.1.2010 31.12.2011
134/2006 KAMA - Ňukovič Emil Zmluva o dielo 63 201,22 0 Národné osvetové centrum 23. 11. 2006 31. 7. 2007
11/2008 KAMA - Ňukovič Emil Zmluva o dielo 31 350,30 0 Národné osvetové centrum 7. 1. 2008 29. 2. 2008
22/2008 KAMA - Ňukovič Emil Zmluva o dielo 11 551,63 0 Národné osvetové centrum 1. 2. 2008 19. 2. 2008
1162007 Karol Strečok Zmluva o dielo 16 596,96 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 23.11.2007 15.2.2008 výroba a montáž CIP
17-2010-03-08 Karol Tomšík Zmluva - plnenie úloh civilnej obrany 480 240 Divadlo Nová scéna 7.1.2010 31.12.2014
02-04/2008 KASICO, a. s. Zmluva o dielo na tlač knižných a notových publikácií 11 634,97 0 Hudobné centrum 10.04.2008 31.12.2008
05-01/2010 KASICO, a. s. Zmluva o dielo na tlač knižných a notových publikácií 5 156,14 5 156,14 Hudobné centrum 11.01.2010 31.12.2010
04-01/2010 KASICO, a. s. Zmluva o dielo na tlač časopisu Hudobný život 12 043,05 6 000 Hudobné centrum 11.01.2010 31.12.2010
18-02/2011 KASICO, a. s. Zmluva o dielo na tlač knižných a notových publikácií 9 486,62 0 Hudobné centrum 26.2.2011 31.12.2011
17-02/2011 KASICO, a. s. Zmluva o dielo na tlač časopisu "Hudobný život" 11 454,72 0 Hudobné centrum 26.2.2011 31.12.2011
3/2008 Kašáková Eva Zmluva o dielo  277 0 UĽUV 25.1.2008 12.2.2008
7/2008 Kašáková Eva Zmluva o dielo  149 0 UĽUV 3.3.2008 14.3.2008
410/GR/2009 Katarína Bartošová-Arabeska Rámcová dohoda na dodanie tovaru-baletné špičky značky FREED 17 850 3 680 Slovenské národné divadlo 28.5.2009 31.12.2010
411/GR/2009 Katarína Bartošová-Arabeska Rámcová dohoda na dodanie tovaru-baletné špičky a cvičky značky SANSHA 17 850 3 680 Slovenské národné divadlo 28.5.2009 31.12.2010
412/GR/2009 Katarína Bartošová-Arabeska Rámcová dohoda na dodanie tovaru-baletné špičky značky BLOCH 17 850 3 680 Slovenské národné divadlo 28.5.2009 31.12.2010
0051 Katarína Tessmann Mandátna zmluva 1,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.1.2007 31.12.2008 Prekladateľská a tlmočnícka služba; *mesačná sadzba
133/2006 Kautman Ján Zmluva o dielo  232 0 UĽUV 25.7.2006 7.8.2006
1392008 KELCOM International B. Bystrica s. r. o. Zmluva o dielo 9 958,14 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 14.7.2008 11.8.2008 rekonštrukcia EZS
178/2010 KELCOM International,s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti 1 106,65 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 30.4.2010 EZS
179/2010 KELCOM International,s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti 599,60 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 30.4.2010 EPS
149/2006 Kele Edmund Zmluva o dielo  438 0 UĽUV 25.8.2006 30.11.2006
21/2007 Kele Edmund Zmluva o dielo  548 0 UĽUV 7.3.2007 30.6.2007
155/2007 Kele Edmund Zmluva o dielo  349 0 UĽUV 10.9.2007 20.12.2007
642/GR/2008 KEMA, spol. s r.o. Zmluva o dielo - dodávka a montáž technologického zariadenia - divadelný klub SND 39 258 0 Slovenské národné divadlo 29.9.2008 31.10.2008
15102007 KERDACH, s. r. o. Zmluva o dielo - Oprava krovu a výmena strešnej krytiny 41 105,53 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 15.10.2007 14.12.2007
34/2010 Kerlik Peter Zmluva o dielo  40 0 UĽUV 2.3.2010 9.3.2010
7.28/09 KERN.ADLER, s.r.o. Kúpna zmluva 34 474,65 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 24.11.2009 30.11.2009
91/2010 Kleiman Peter, Ing. - ars projekt Zmluva o dielo  1 355 0 UĽUV 6.5.2010 20.5.2010
5/08 Klement Škula Zmluva o dielo na protiplesňovú sterilizáciu skladových priestorov kníh 3 013,80 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 9.9.2008 31.12.2008
0052008-eu KLIMASTAV SK spol. s r.o. Zmluva o dielo 32 793,53 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 26.07.2008 09.08.2008 dodávka a montáž klimatizácie
15/2009/ZZ Knižnica P.O.Hviezdoslava, Prešov Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 621,18 0 Slovenská národná knižnica 24.6.2009 30.6.2010 náklady za rok
11/2010/ZZ Knižnica P.O.Hviezdoslava, Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov 522 261 Slovenská národná knižnica 1.7.2010 31.3.2011 náklady za rok
0052 KO&KA spol. s.r.o. Zmluva o dielo 38 714,70 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 6.9.2007 Opatrenie 2.3 SOP pS
SNM-BET-ZOD-2010/1297 KomBit Alarm s.r.o. Zmluva o dielo 108 700 0 Slovenské národné múzeum 30.09.2010 28.02.2011
21-2008-05-14-LK Komerční banka BA a.s. Zmluva o poskytnutí reklamno-propagačných služieb - West Side Story 1 660 0 Divadlo Nová scéna 14.5.2008 30.6.2008
56/2009 KOMETA,DE.DE.SI Zmluva o dielo  0 0 UĽUV 20.4.2009 30.10.2009 0,13 Eur/m2 a 0,952 Eur za návnadu
2850003237 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva na havarijné poistenie motorového vozidla 473 236 Štátna vedecká knižnica Košice 05.12.2005
26/2010 KONE s.r.o. Zmluva o dielo na servis výťahov . Standard 527 300 Divadlo Nová scéna 7.1.2010 31.12.2010
332006 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Servisná a materiálová zmluva č. 42214030 22 536,28 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 9.3.2006 8.3.2008 kopírka a jej servis
0012008-eu Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Kúpna zmluva 3 177,28 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 06.08.2007 20.08.2007 kopírka bizub 163
7.18/08 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 21 629,83 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.2.2008 29.2.2008
7.34/08 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 17 420,63 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 19.9.2008 30.9.2008
7.32/09 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 1 142,40 5 600 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.11.2009 30.11.2011 *mesačná sadzba
7.32/09 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 599,76 3 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.11.2009 30.11.2011 *mesačná sadzba
7.32/09 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 628,32 3 142 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.11.2009 30.11.2011 *mesačná sadzba
7.32/09 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 642,60 3 213 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.11.2009 30.11.2011 *mesačná sadzba
30/2006/ZZ Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava Poistná zmluva pre poistenie výstavy 145,64 0 Slovenská národná knižnica 24.8.2006 30.11.2006
43/2006/ZZ Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel 873,09 0 Slovenská národná knižnica 20.12.2006 31.12.2007
53/2007/ZZ Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel 884,58 0 Slovenská národná knižnica 26.11.2007 31.12.2008
41/2008/ZZ Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel 595,87 0 Slovenská národná knižnica 1.12.2008 31.12.2009
265/2006 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 197 0 UĽUV 29.5.2006 na dobu neurčitú, ročné poistné
266/2006 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 781 0 UĽUV 29.5.2006 na dobu neurčitú, ročné poistné
3/2007 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 697 0 UĽUV 11.1.2007 na dobu neurčitú, ročné poistné
4/2007 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 174 0 UĽUV 11.1.2007 na dobu neurčitú, ročné poistné
CSO/47/2009 KOPOS-BV, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 9/2009 85 688,45 0 Centrálna servisná organizácia 11.9.2009 14.12.2009
CSO/04/2010 KOPOS-BV, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 1/2010 91 023,13 0 Centrálna servisná organizácia 25.1.2010 30.6.2010
11/2008/SO KOSIT a.s. Zmluva o poskytnutí služieb 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 18.12.2007
23-2009-08-27-OÚ Kováčová Reklamná agentúra Zmluva o spolupráci 0 0 Divadlo Nová scéna 27.8.2009 30.6.2010
25-2008-06-12-LK Kováčová-reklamná agentúra Zmluva o spolupráci - predaj vstupeniek a propagačná činnosť 0 0 Divadlo Nová scéna 12.6.2008 30.6.2009
12/KUP/2008 Kovotyp s.r.o. Kúpna zmluva- doplnenie dodávky registračných skríň 2 844,05 0 Slovenský filmový ústav 15.8.2008 6.9.2008
278/2009 KP-Partner spol. s r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie Požiarnej ochrany a zrealizovanie stavebných prác 35 544,11 0 Slovenské národné múzeum 28.09.2009 30.06.2010
238/2010 Krčmár Karol Zmluva o dielo 500 0 UĽUV 30.6.2006 29.8.2010
110/2007 Krčmár Karol Zmluva o dielo  332 0 UĽUV 19.7.2007 2.9.2007
69/2009 Krčmár Karol Zmluva o dielo  330 0 ÚĽUV 20.5.2009 31.5.2009
104/2009 Krčmár Karol Licenčná zmluva 2 000 0 UĽUV 11.6.2009 11.6.2009
186/2009 Krčmár Karol Zmluva o dielo  1 680 0 UĽUV 15.6.2009 8.102009
1/2008 KREDIT SK , s.r.o. Zmluva o dodávke kompaktných regálov 33 536 0 Štátna vedecká knižnica Košice 14.02.2008 30.04.2008
2/2008 KREDIT SK , s.r.o. Zmluva o dodávke kompaktných regálov 21 400 0 Štátna vedecká knižnica Košice 29.02.2008 30.04.2008
137/2006 Kremser Erich ANEX Zmluva o dielo 4 581,62 0 Národné osvetové centrum 9. 12. 2006 8. 1. 2007
78/2010 Kremser Erich ANEX Zmluva o dielo 26 242,58 0 Národné osvetové centrum 20. 4. 2010 25. 5. 2010
11999 Krištof Vladimír Zmluva o poskytovaní služieb 0 1 296 Štátna vedecká knižnica Košice 15.10.1999 14.3.2011 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú 83€/mesačný paušál
22/07 Krupa Print, s.r.o. Zmluva o dielo (tlač: O. Sliacky- Dejiny sl. literatúry pre deti a mládež) 5 650 0 Literárne informačné centrum 30.5.2007 31.10.2007
31/07 Krupa Print, s.r.o. Zmluva o dielo (tlač: Valček, Rankov - Čítanie 2007) 764 0 Literárne informačné centrum 2.7.2007 15.11.2007
27/08 Krupa Print, s.r.o. Zmluva o dielo (tlač: Slovenská detská kniha) 13 395 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 31.11.2008
MS - 2/2007 KUF Tronic Zmluva o dielo - osvetlenie, ozvučenie vyst. 539,80 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 6.2.2007 31.12.2007 podľa skutočnosti ( vystavených faktúr)
MS - 5/2008 KUF Tronic Zmluva o dielo - osvetlenie, ozvučenie vyst. 539,80 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 1.3.2008 31.12.2008 podľa skutočnosti (vystavených faktúr)
MS - 2/2009 KUF Tronic Zmluva o dielo - osvetlenie, ozvučenie vyst. 4 019,82 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 23.3.2009 31.12.2009 podľa skutočnosti (vystavených faktúr)
MS - 2/2010 KUF Tronic Zmluva o dielo - osvetlenie, ozvučenie vyst. 0 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 15.2.2010 31.12.2010 60/vyst., podľa počtu vyst.
10/2006 KULA Promotion Spolupráca 116 0 Divadlo Nová scéna 26.7.2006 31.5.2007
25/2007 KULA Promotion uskutočnenie reklamy 138 0 Divadlo Nová scéna 22.8.2007 31.5.2008
6.3/10 Kultúrno-informačné centrum Trenčín, n.o. Zmluva o spolupráci 1 595 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2010 30.6.2011 *max.cena za mesiac pri spracovaní max.objemu informácií;Opatrenie 3.2 KaHR
264/2010 Kusyn Ľubomír Zmluva o dielo 2 440 2 440 UĽUV 12.8.2010 3.9.2010
3042007 KVANTUM KOŠICE, s.r.o. Zmluva o dodávaní tovaru 9 599,27 0 Štátne divadlo Košice 30.04.2007 31.12.2007
2712009 KVANTUM KOŠICE, s.r.o. Zmluva o dodávaní tovaru 11 760 5 893,24 Štátne divadlo Košice 27.01.2009 31.12.2010
203/2004 L.K.Pernmanent Zmluva o zabezpečení zasieľateľskej služby 0 0 UĽUV 20.12.2004
10/2011 Ladislav Holub - HELSTAV Zmluva o poskytovaní služieb 1 080 0 Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.12.2011 20.3.2012 zimná údržba chodníkov
4-2008-Chl Ladislav Chlapík Kúpna zmluva - Majstrovský štvorstrunný kontrabas zn. Jan Bina 11 850,23 0 Slovenská filharmónia 22.4.2008 22.4.2008
7.16/08 Ladislav Pócs - 3p slúži Vám Zmluva o dodávke spotrebného tovaru a poskytovaní služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 25.2.2008 31.12.2008
7.3/10 Lambda Life, a.s. Rámcová zmluva 0 7 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 12.2.2010 do vyčerpania limitu
1/2010/KPZ LASER servis, s.r.o. Šenkvice Kúpna zmluva 39 268,81 8 298,72 Slovenská národná knižnica 11.6.2010 10.6.2012 konečný limit na celkové náklady
1/2007/KPZ Laser servis, s.r.o. Šenkvice Kúpna zmluva 39 500,72 0 Slovenská národná knižnica 3.1.2007 31.12.2009
151/2006 Latkovič Nikola Zmluva o dielo  996 0 ÚĽUV 7.7.2006 28.8.2006
131/2007 Latkovič Nikola Zmluva o dielo  730 0 UĽUV 10.8.2006 21.9.2006
MK-95/07/M Lazar Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb k V.O. SYSTEMU č. MKSR/LC/02 0 199 MK SR 1.11.2007 paušál
107/2006 LB Upratovací servis Zmluva o dielo 3 485,34 0 Národné osvetové centrum 1. 1. 2007 31. 3. 2007
529/2006 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Zmluva na poskytnutie služby 0 0 Štátne divadlo Košice 1.1.2007 31.12.2011 48785/ rok 2010
6.16/08 Le Chéque Déjeuner, s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovacích poukážok 118 502,30 13 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 6.10.2008 do vyčerpania limitu
53/2009 LENSTAV, s.r.o. Zmluva o dielo  16 525 0 UĽUV 1.4.2009 25.5.2009
95/2009 LENSTAV, s.r.o. Zmluva o dielo  5 105 0 UĽUV 27.5.2009 15.6.2009
183/2009 LENSTAV, s.r.o. Zmluva o dielo  81 754 0 UĽUV 5.10.2009 31.12.2009
0053 LEONARD TV PRODUCTIONS s.r.o. Zmluva o spolupráci 197 503,81 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 5.9.2007 1.2.2008 Opatrenie 2.3 SOP pS
7.21/08 LEX Electric, s.r.o. Kúpna zmluva 23 702,50 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 9.6.2008 9.6.2008
7.23/09 LEX Electric, s.r.o. Kúpna zmluva 34 415,85 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 22.2.2009 30.6.2009
6.3.0910 LIFTEX, s.r.o. Servisná zmluva - výťahy 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 16.11.2009
13/2005 Light Side-Ján Del Colle Zmluva o spolupráci a správe informačného systému 0 4 931 UĽUV 1.3.2005 zmluva uzatvorená na dobu neurčitú 821,75 Eur /mesiac
170/2009 Light Side-Ján Del Colle Kúpna zmluva 16 436 0 UĽUV 7.9.2009 20.12.2009
6042006 LIGRUS-stolárska a stavebná výroba s.r.o.,Gelnica Dodávka a montáž stolárských výrobkov 1 604,53 0 Štátna filharmónia Košice 7.4.2006 21.4.2006
13112009 Likin-OBOISSIMO,Praha Kúpna zmluva-obstaranie hudobného nástroja 7 008,12 0 Štátna filharmónia Košice 13.11.2009 7.12.2009
35/2007/ZZ Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 32,39 0 Slovenská národná knižnica 16.5.2007 31.8.2007
37/2007/ZZ Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 32,39 0 Slovenská národná knižnica 20.8.2007 30.11.2007
54/2007/ZZ Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 32,39 0 Slovenská národná knižnica 22.11.2007 29.2.2008
30/2008/ZZ Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 35,63 0 Slovenská národná knižnica 5.8.2008 30.11.2008
36/2008/ZZ Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 35,63 0 Slovenská národná knižnica 6.10.2008 28.2.2009
30/2010/SaP Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 62,80 394,13 Slovenská národná knižnica 2.7.2010 31.12.2010
44/2008/ZZ Lindstrom s.r.o. Trnava Zmluva o prenájme a údržbe rohoží 284,75 191,48 Slovenská národná knižnica 11.12.2008 náklady za rok
22007 Línia s.r.o. ZOD - rekonštrukcia stavby pre zriadenie knihárskej a konzervátorskej dielne 99 769 0 Štátna vedecká knižnica Košice 30.06.2006 30.09.2007
32006 Línia s.r.o. ZOD - oprava dvorovej fasády predmetnej budovy na ulici Pri Miklušovej väznici č. 1 v Košiciach 4 201 0 Štátna vedecká knižnica Košice 09.10.2006 03.11.2006
192008 Línia s.r.o. ZOD - oprava a výmaľba podchodu, bývalej reštaur. dielne, schodiska 5 451 0 Štátna vedecká knižnica Košice 05.11.2008 31.12.2008
ZOD č.1 Línia s.r.o. ZOD - oprava fasády Pribinova 1 33 796 0 Štátna vedecká knižnica Košice 25.05.2009 30.09.2009
2 Línia s.r.o. ZOD - výmaľba a pokládka kobercov - Pri Miklušovej väznici 1 8 486 0 Štátna vedecká knižnica Košice 11.11.2009 04.12.2009
42006 LITA, autorská spoločnosť Hromadná licenčná zmluva /licencia na verejné rozširovanie ... 73 930 0 Štátna vedecká knižnica Košice 18.10.2006 17.11.2006
7.4/10 LIZARD Slovakia, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva 0 6 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.2.2010 do vyčerpania limitu
11/2007 Logologic Slovakia s.r.o. propagácia predstavenia"Agent Krowiak" 695 0 Divadlo Nová scéna 16.2.2007
09-2007-09-03-PR Logologic Slovakia s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci- propagácia Fidlikant na streche 695,21 0 Divadlo Nová scéna 3.9.2007 31.3.2008
06-2008-02-18-LK Logologic Slovakia s.r.o. pro ext zml. 17/2008 600,41 0 Divadlo Nová scéna 18.2.2008 30.6.2008
37/2008 Logologic Slovakia s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci - West Side Story 584 0 Divadlo Nová scéna 15.4.2008 31.12.2008
413/GR/2009 LOOK sport,s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru-baletné špičky a cvičky značky GRISHKO 17 850 3 680 Slovenské národné divadlo 28.5.2009 31.12.2010
KZ 2006/75/11130 Lotech Design s.r.o. Dodávka a montáž vitrín 77 547,90 0 Slovenské národné múzeum 18.08.2006 1.10.2006
0172008-eu LSE Integration s.r.o. Kúpna zmluva 23 068,45 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 21.10.2008 30.11.2008 detekčná brána, pracovná stanica WS 895,číp
1432008 LSE Integration s.r.o. Kúpna zmuva 23 234,74 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 14.11.2008 28.11.2008 zariadenie na ochranu KF
1/2009/SaP Ľubomír Németh, Topolčany - práčovňa a čistiareň v Priekope Zmluva o dielo o poskytovaní služieb 1 428 0 Slovenská národná knižnica 7.1.2009 31.12.2011 náklady za rok
17/2011 Lucia Rózsa Hurajová Zmluva o účinkovaní - Moderovanie a scénické uvedenie slávnostnej prezentácie publikácie Marta Poláková: Sloboda objavovať tanec 70 0 Divadelný ústav 25.2.2011 28.2.2011
68/09 LÚČ, s.r.o. Zmluva o dielo (tlač: Bologna-katalóg vydavateľstiev) 1 925 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 11.12.2009
10/2011 Lukáš Kodoň ZMLUVA o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie 100 0 Divadelný ústav 7.2.2011 8.2.2011
1/2007 M&M sound Zvukové zabezpečenie predstavení 0 0 Divadlo Nová scéna 2.1.2007 doba neurčitá
14-2007-12-21-TÚ M&M sound Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci - ozvučenie predstavení 0 0 Divadlo Nová scéna 21.12.2007 31.12.2008
35-2008-12-16-TÚ M&M sound Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci - ozvučenie predstavení 0 0 Divadlo Nová scéna 2.1.2009 31.12.2009
36-2009-11-30-TÚ M&M sound Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci 0 0 Divadlo Nová scéna 2.1.2010 31.12.2010
59/2006/SaP M-TRADE, s.r.o., Martin Zmluva o dielo 377 054,06 0 Slovenská národná knižnica 7.11.2006 15.11.2006
32/2007/STM M. Kostelník, Smižany Zmluva o dielo 13 858,66 0 Slovenské technické múzeum 14.5.2007 30.6.2007
24/2007/STM M. Mikula - stolárstvo, Fričovce Zmluva o dielo 11 719,88 0 Slovenské technické múzeum 26.4.2007 31.5.2007
127/2008 M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. Zmluva o poskytovaní informačnej služby 7 380,36 3 075,15 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 31.3.2008
19/2007 M.F.TEAM Chladiace zariadenie 165 783 0 Divadlo Nová scéna 25.4.2007 5.5.2007
24/10 MA TYP - Ing. Mojmír Zmija Zmluva o dielo (tlač: publikácia o Kukučínovi) 876 0 Literárne informačné centrum 22.3.2010 27.4.2010
78/2008/SaP MAC spol. s.r.o. Napajedla ČR Zmluva odielo 33 225,20 0 Slovenská národná knižnica 23.10.2008 15.12.2008
204/TPR/2006/SND Mada Slovakia s. r. o. Kúpna zmluva - Dodávka hudobných nástrojov - piano 39 500 0 Slovenské národné divadlo 11.12.2006 31.12.2007
58/TPÚ/2007 Mada Slovakia s. r. o. Kúpna zmluva-Dodávka kontrabasov pre SND 51 570 0 Slovenské národné divadlo 21.5.2007 31.12.2007
27122007 MADA Slovakia,s.r.o., Košice Kúpna zmluva-obstaranie hudobného nástroja 39 168,82 0 Štátna filharmónia Košice 27.12.2007 19.2.2008
9/ZOD/2007 Magic Print s.r.o. Zmluva o dielo- dodávanie spotrebného materiálu do tlačiarní a multifun. zariadení 10 674,56 2 000 Slovenský filmový ústav 23.7.2007 Zmluva na dobu neurčitú: ceny tovarov podľa cenníka
0054 Magic Seven Slovakia s.r.o. dodatok č. 7 k zmluve o vytvorení diela a o udelení licencie na použitie diela a poskytovaní služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 17.7.2006 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na použitie diela a poskytovaní služieb zo dňa 14.10.2004 Opatrenie 2.3 SOP pS
0055 Magic Seven Slovakia spol. s.r.o. zmluva o vytvorení diela, udelení licencie na poskytovanie diela a poskytovaní služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.8.2007 Opatrenie 2.3 SOP pS
144/2007 MACHER-Ursík Peter Zmluva o dielo  15 497 0 UĽUV 21.9.2007 24.10.2007
2009/3/21400 MAJES výťahy a eskalátory Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii 142 692,90 -13 476,89 Slovenské národné múzeum 14.04.2009 dod.č.1 26.02.2010 15.5.2010
118/2007 Makovíni Pavel Zmluva o dielo  149 0 UĽUV 21.8.2007 31.8.2007
54/2006 Malmont Zmluva o dielo 5 574,39 0 SĽUK 17.7.2006
07-2009-01-05-HS MaM - Marián Strapko Zmluva o poskytovaní služieb 57 617 0 Divadlo Nová scéna 5.1.2009 31.10.2009
30-2008-07-01/HS MaM Marián Strapko Zmluva o poskytovaní služieb - obsluha a údržba VZT v DNS 2 762 0 Divadlo Nová scéna 1.7.2008 31.12.2008
05-2010-01-05/HS MaM Marián Strapko Zmluva o poskytovaní služieb - obsluha a údržba VZT 29 546 15 000 Divadlo Nová scéna 5.1.2010 31.12.2011
ZoD1/2010 Marek Lacko - ELKO ALARM Zmluva o dielo 0 2 805 Štátne divadlo Košice 22.01.2010 31.12.2012
7.13/09 Mária Molnárová - FOTOMÁNIA Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie na jeho použitie 33 529 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 9.3.2009 15.4.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
01/12/2009 Marian Magyar - stavebný servis Zmluva o dielo 8 244,07 0 Štátne divadlo Košice 19.12.2009 29.12.2009
8-216/09 183/2009 MARK MEDIA, s.r.o. Obchodná zmluva 178,50 0 Štátne divadlo Košice 2.8.2009 4.9.2009
8-239/09 210/2009 MARK MEDIA, s.r.o. Obchodná zmluva 178,50 0 Štátne divadlo Košice 7.10.2009 17.10.2009
8-245/09 232/2009 MARK MEDIA, s.r.o. Obchodná zmluva 178,50 0 Štátne divadlo Košice 2.11.2009 29.11.2009
8-257/09 242/2009 MARK MEDIA, s.r.o. Obchodná zmluva 178,50 0 Štátne divadlo Košice 23.11.2009 11.12.2009
8-267/10 011/2010 MARK MEDIA, s.r.o. Obchodná zmluva 178,50 0 Štátne divadlo Košice 15.1.2010 13.2.2010
8-285/10 071/2010 MARK MEDIA, s.r.o. Obchodná zmluva 178,50 0 Štátne divadlo Košice 13.4.2010 2.5.2010
39/08 Marketing and Business Group, s.r.o. Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb (tlač časopisu Slovak Literary Review č. 1/2008-angl.-nem. verzia, č. 2/2008- tal. verzia) 2 694 0 Literárne informačné centrum 19.12.2007 6.7.2008
74/08 Marketing and Business Group, s.r.o. Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb (tlač časopisu Slovak Literary Review č. 1/2009) 1 422 0 Literárne informačné centrum 25.11.2008 14.6.2009
34/09 Marketing and Business Group, s.r.o. Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb (tlač časopisu Slovak Literary Review č. 2/2009) 1 291,33 0 Literárne informačné centrum 9.6.2009 30.6.2009
116/2007 Marko Horban Zmluva o dielo  664 0 UĽUV 10.8.2007 22.8.2007
15/2011 Marko Horban ZMLUVA o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie - Fotografie z prezentácie publikácie- Elixír smiechu 100 0 Divadelný ústav 22.2.2011 23.2.2011
214/2006 Marková Jana Zmluva u uskutočnení výkonov 0 0 UĽUV 30.6.2006 30.6.2007 10 Eur / hod.
132/2007 Marková Jana Zmluva u uskutočnení výkonov 0 0 UĽUV 31.8.2007 31.8.2008 10 Eur / hod.
160/2008 Marková Jana Zmluva u uskutočnení výkonov 0 0 UĽUV 30.9.2008 31.8.2010 10 Eur / hod.
10-2006-Mar-2 Marris., s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka C zn. Yamaha 3 073,16 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 28.2.2007
10-2008-Mar Marris., s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - Hoboj d ´amore zn. Monnig 9 081,22 0 Slovenská filharmónia 17.10.2008 30.4.2009
10-2006-Mar Marris., s.r.o. Nový hudobný nástroj - trúbka C-zn. Bach 2 121,19 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 30.4.2007
10-2006-Mar-1 Marris., s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - flauta zn. Muramatsu 7 781,65 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 30.4.2007
10-2006-Mar-3 Marris., s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - lesný roh F/B zn. E. Schmid 9 460,43 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 30.6.2007
10-2007-Mar Marris., s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - sada klarinetov A+B zn. B. Crampon 8 449,21 0 Slovenská filharmónia 26.10.2007 31.7.2008
10-2007-Mar-1 Marris., s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - tenortrombón zn. Bach 1 852,58 0 Slovenská filharmónia 26.10.2007 31.7.2008
SNM-MŽK-ZOD-2010/2191 Martin Kadlec Kingstone Zmluva o dielo 20 000 0 Slovenské národné múzeum 15.11.2010 15.12.2010
15/TPR/2007/ SND Martin Mikulaj - CARNIHERBA Kúpna zmluva - dodávka interiérových kvetináčov 28 438 0 Slovenské národné divadlo 21.12.2006 31.12.2006
6/2008/SCD Martin Mistrík Zmluva o dielo - grafický návrh plagátu a elektornickej pozvánky pre výstavy v Satelite na r.2008 0 0 Slovenské centrum dizajnu 28.1.2008 24.11.2008
22/2008/SaP Martinská fakultná nemocnica, Martin Zmluva poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 0 0 Slovenská národná knižnica 14.4.2008 podľa potreby, cenník
32/2008/ZZ Martinská inžinierska a obchodná spoločnosť,s.r.o. Martin Mandátna zmluva 11 060,21 0 Slovenská národná knižnica 19.9.2008 31.1.2009
181/2009 Masopust, ArtD Zmluva o dielo  2 000 0 UĽUV 5.10.2009 8.12.2009
184/2009 Masopust, ArtD Zmluva o dielo  7 223 0 UĽUV 12.10.2009 7.12.2009
39/2010 Masopust, ArtD Zmluva o dielo  1 180 0 UĽUV 18.3.2010 20.4.2010
2/06 MEDACL, s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/M/MKKC/2006 na vykonanie servisu a údržby zariadení vzduchotechniky 28 769,24 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 4.8.2006 20.9.2010
9/07 MEDACL, s.r.o. Zmluva o dielo č. 1-011-7-4219 na teplovzdušné vetranie priestorov respíria 25 198,25 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 30.7.2007 6.9.2007
307/CMOK/2009 Media Sro, s.r.o. Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb 1 659,70 0 Slovenské národné divadlo 2.1.2009 31.12.2009
7.46/08 MEDIA IN, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 17,55 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 21.10.2008 23.10.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
78/CMOK/2010 Media Sro, s.r.o. Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb 1 428 0 Slovenské národné divadlo 1.1.2010 31.12.2010
45/2007 MEDIAS promotion s.r.o. Zmluva o zverejnení reklamy-reklamný spot 202 0 Divadlo Nová scéna 21.11.2007 30.11.2007
30/2009 MEDIAS promotion s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 699 0 Divadlo Nová scéna 13.5.2009 31.12.2009
31/2010 MEDIAS promotion s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 7 442 0 Divadlo Nová scéna 3.1.2010 31.12.2010
MS - 1/2007 MediaTech s.r.o. Zmluva o dielo - realizácia div.sály 196 094,20 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 31.1.2007
7-2009-Med MediaTech s.r.o. Kúpna zmluva - Zabezpečenie a úprava javiskového priestoru HB SND pre potreby umeleckých telies SF 363 962,69 0 Slovenská filharmónia 31.7.2009 14.9.2009
677/GR/2008 MediaTech spol. s r.o. Zmluva o dielo - dodávka a montáž optických trás 23 186 0 Slovenské národné divadlo 14.10.2008 15.12.2008
62/2008/SaP Mediatel, Bratislava Zmluva o uverejnení inzercie 325,88 0 Slovenská národná knižnica 21.8.2008 30.9.2008
34/2006/SaP Mediatel, Žilina Zmluva o uverejnení inzercie 112,86 0 Slovenská národná knižnica 4.7.2006 15.7.2006
2782009 MediSon, s. r. o. Zmluva o zabezpečení výkonov prac. zdr. služby 178,50 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 27.8.2009 (štvrťročne)
2122008 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 20 339,22 0 Štátne divadlo Košice 21.02.2008 31.12.2009
112/2008 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 6 500 3 607,51 Štátne divadlo Košice 1.1.2010 31.12.2011
0056 MEDITERRANEO s.r.o. Zmluva o dielo 39 231,72 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 6.9.2007 Opatrenie 2.3 SOP pS
11/2007 MELMAKO - ATTILA KOVACS Zmluva o dielo 4 345,08 0 Štátne divadlo Košice 07.11.2007 06.12.2007
176/GR/2010 Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. Rámcová dohoda - Dodanie motorových vozidiel s prívesmi, snehovým pluhom, snehovou frézou a snehovými reťazmi na prepravu dekorácií z UDD do novej a historickej budovy SND 521 263 406 400 Slovenské národné divadlo 12.3.2010 31.8.2010
6.3/10 Mesto Banská Bystrica Zmluva o spolupráci 1 550 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2010 30.6.2011 *max.cena za mesiac pri spracovaní max.objemu informácií;Opatrenie 3.2 KaHR
0057 Mesto Košice zmluva o spolupráci 13 277,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 26.9.2006 31.12.2007 TIK Opatrenie 2.3 SOP pS
6.14/08 Mesto Levoča - Informačná kancelária Zmluva o spolupráci (TIK) 8 962,36 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.8.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
6.3/08 Mesto Modra Zmluva o spolupráci (TIK) 9 028,75 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
6.14/08 Mesto Nitra Zmluva o spolupráci (TIK) 8 962,36 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.8.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
6.3/10 Mesto Nitra Zmluva o spolupráci 1 625 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2010 30.6.2011 *max.cena za mesiac pri spracovaní max.objemu informácií;Opatrenie 3.2 KaHR
0059 Mesto Nitra - NISYS Nitrianský informačný systém zmluva o spolupráci 13 277,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 24.8.2006 31.12.2007 TIK Opatrenie 2.3 SOP pS
0061 Mesto Trenčín zmluva o spolupráci 13 277,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 11.9.2006 31.12.2007 TIK Opatrenie 2.3 SOP pS
6.14/08 Mesto Trenčín, Kultúrne a informačné centrum Zmluva o spolupráci (TIK) 8 962,36 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.8.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
6.14/08 Mestská knižnica mesta Piešťany, Stredisko Piešťanské informačné centrum Zmluva o spolupráci (TIK) 8 962,36 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.8.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
0063 Mestské kultúrne stredisko-Mestské informačné centrum Modra zmluva o spolupráci 9 735,77 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 31.8.2006 31.12.2007 TIK Opatrenie 2.3 SOP pS
SNM-MT-ZoD-2010/1489 Mgr. art. Dušan Veverka ATELIÉR Zmluva o dielo 59 976 0 Slovenské národné múzeum 29.09.2010 04.11.2010
71/2006 Mgr. art. Ján Šicko Zmluva o dielo-videoprezentácia PQ 2007 3 983,27 0 Divadelný ústav 10.9.2006 30.4.2007 nie je platcom DPH
SNM-HM-ZOR-2010/1690 Mgr. art. Lucia Gregorová Zmluva o reštaurovaní 22 380 0 Slovenské národné múzeum 07.10.2010 15.12.2010
3/2008 Mgr. art. Olga Triaška-Stefanović Príkazná zmluva - koordinácia slovenskej časti medzinárodného projketu Divadelná architektúra v Strednej Európe 7 966,56 3 983,28 Divadelný ústav 1.2.2008 31.1.2011
SNM-HM-ZOR-2010/1693 Mgr. art. Peter Mlích Zmluva o reštaurovaní 28 650 0 Slovenské národné múzeum 10.07.2010 15.12.2010
73/2008/STM Mgr. J. Polák Studio, Košice Zmluva o dielo 62 736,51 0 Slovenské technické múzeum 3.9.2008 19.11.2008
6.3/10 Mgr. Lucia Guthová - TIK Zmluva o spolupráci 1 400 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2010 30.6.2011 *max.cena za mesiac pri spracovaní max.objemu informácií;Opatrenie 3.2 KaHR
7.37/08 Mgr. Stanislav Gurka Zmluva o dielo a o udelení licencie k používaniu diela 8 298,47 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 6.10.2008 8.10.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
ZoD 155/2007/11200 Mgr. Šmigrovský, živnost. Obnova fasády, NKP-SNM-Bojnice, dvor III. 109 417,11 0 Slovenské národné múzeum 1.10.2007 31.12.2008
13/2007 Mgr.art.Daniel Blonski,Studio 001 CD ROM - Contemporary Slovak Theatre 4 290,98 0 Divadelný ústav 7.9.2007 31.5.2008
44/2010 Mgr.Art.Martin Dubravay Zmluva o dielo 16 538 0 Divadlo Nová scéna 6.5.2010 7.6.2010
0106/2007 MI Top, spol. s r.o. Zmluva o dielo 16 193,20 0 Štátne divadlo Košice 01.07.2007 31.08.2007
0106/2008 MI Top, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1 186,30 0 Štátne divadlo Košice 16.8.2007 31.8.2007 0106/2007
19032007 MiBa Košice Príkazná zmluva o vyhľadaní dodávateľa na rekonštrukciu Domu umenia ŠfK 3 319,39 0 Štátna filharmónia Košice 19.3.2007 22.7.2007 zákon 25/2006-verej.súťaž
MK-103/08/M microform s.r.o. Zmluva na poskytovanie komplexnej konverzie informačných zdrojov v rezorte MK SR (k 31.12.2009 ukončená). 952 171 0 MK SR 15.12.2008 31.12.2009 podľa cenníka
5.1/09 microform s.r.o. Servisná zmluva č. 200901 17 684,59 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 1.9.2009 31.8.2010
5/10 microform s.r.o. Servisná zmluva č. 201001 16 493,40 4 400 Univerzitná knižnica v Bratislave 1.9.2010 31.8.2011
58/2007/SaP Microform, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo 39 500,72 0 Slovenská národná knižnica 30.10.2007 30.12.2007
17/ZOD/2006 MICROTUS - Ing. Dušan Slezák Zmluva o dielo - Grafické služby 30 908,52 0 Slovenský filmový ústav 28.12.2006 15.11.2009
7/ZOD/2009 MICROTUS - Ing. Dušan Slezák Zmluva o dielo - grafické služby 29 000 6 000 Slovenský filmový ústav 13.11.2009 15.11.2011
36/2007 Miele s.r.o. Kúpna zmluva č.27/2007-profesionálna práčka Miele 2 802 0 Divadlo Nová scéna 21.9.2007
9/2011 Michaela Čillíková ZMLUVA o umeleckom výkone a udelení licencie 25 0 Divadelný ústav 30.1.2011 12.2.2011
10-2010-01-21-OÚ Michal Macko Zmluva o vytvorení a použití diela - grafický návrh a realizácia plagátu, bulletinu.. Edit a Marlene 830 0 Divadlo Nová scéna 28.1.2010 31.1.2010
2/2010 Milan Činčurák - PCM-STAV, Prešov Výmena podlahových krytín a oprava fasády - Zmluva o dielo 48 281,61 48 281,61 Štátna vedecká knižnica Prešov 12.07.2010 31.08.2010
3/2010 Milan Činčurák - PCM-STAV, Prešov Maľovanie interiéru 3 284,73 3 284,73 Štátna vedecká knižnica Prešov 19.08.2010 31.08.2010
0065 Milan Pavlík Ing. -Kalipra Slovakia Zmluva o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 6.12.2007 doba určitá 3 roky alebo do vyčerpania limitu zákazky *(hodinová sadzba
5/2011 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Kontrakt č. MK – 254/2010-103/16 307 na rok 2011 uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Divadelným ústavom 1 050 500 0 Divadelný ústav 1.1.2011 31.12.2011
26112009 MINITEC s.r.o.,Košice Kúpna zmluva-obstaranie inter.vybavenia rekonštruovaných priestorov Domu umenia 31 127,40 0 Štátna filharmónia Košice 26.11.2009 20.12.2009
134/2006 MINTÁL Interiér Zmluva o dielo  17 056 0 UĽUV 7.8.2006 30.9.2006
159/2008 MINTÁL Interiér Zmluva o dielo  70 377 0 UĽUV 1.10.2008 15.2.2009
3/2009 Miroslav Matis Zmluva o dielo - úprava a oprava vykurovacích zariadení 3 482,22 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 01.07.2009 31.08.2009
0401/EPS Miroslav Richter - UNISEP Servisná zmluva 1 702,48 0 Slovenská národná galéria 10.10.2004 doba neurčitá
08-2008-03-01/HS Miroslav Škutka - LUKA Zmluva o poskytovaní služieb - technik požiarnej ochrany ... 3 187 0 Divadlo Nová scéna 3.1.2008 31.12.2008
03-2009-01-05-HS Miroslav Škutka - LUKA Zmluva o poskytovaní služieb 3 240 0 Divadlo Nová scéna 5.1.2009 31.12.2009
01-2010-01-04/HS Miroslav Škutka - LUKA Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika požiarnej ochrany 3 240 0 Divadlo Nová scéna 4.1.2010 31.12.2011
1/ZOD/2006 Mistral Art - Stanislav Stankoci Zmluva o dielo - grafické služby 5 490,61 0 Slovenský filmový ústav 27.2.2006 31.12.2006
131/2006 Miteco spol. s r.o. Zmluva o dielo  5 712 0 UĽUV 2.8.2006 20.9.2006
146/2007 Miteco spol. s r.o. Zmluva o dielo  28 559 0 UĽUV 19.9.2007 10.10.2007
155/TPR/2006/SND Miteco, s.r.o. Zmluva o dielo - rekonštrukcia vykurovania v objekte historickej budovy SND 15 765 0 Slovenské národné divadlo 12.9.2006 31.10.2006
MIVA SLOVAKIA s.r.o. Zmluva na dodávku kompletných upratovacích a čistiacich služieb v objekte Hudobného centra 508 802,70 48 766,41 Hudobné centrum 01.12.2010 30.11.2012
100/2009/STM MODES - Ing. Igor Melicherčík, KE Zmluva o dielo 46 802,70 0 Slovenské technické múzeum 24.11.2009 28.2.2010
63/2008/STM MODES – Ing. I. Melicherčík, KE Zmluva o dielo 18 522,20 0 Slovenské technické múzeum 17.7.2008 30.8.2008
114/2008/STM MODES – Ing. I. Melicherčík, KE Zmluva o dielo 17 972,85 0 Slovenské technické múzeum 8.12.2008 30.4.2009
66/2010/STM MODES- Ing. Igor Melicherčík zmluva o dielo 50 000 0 Slovenské Technické múzeum Košice 04.10.2010 20.12.2010
572/GR/2008 Modul 75 s.r.o. Zmluva o dielo - projekt interiéru divadelnej reštaurácie 8 098 0 Slovenské národné divadlo 28.9.2008 31.10.2008
17/2009 MODUL s.r.o Oprava a údržba priestorov skladu výstav 3 888,92 0 Divadelný ústav 15.1.2009 31.3.2009
1/2010 MONDEX, s.r.o. Zmluva o dielo 25 000,71 25 000,71 Štátna opera 05.08.2010 15.12.2010
7.22/09 MONET Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo 25 117,21 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 5.2.2010 do 30 dní od podpisu zmluvy
9802800879 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o. Kúpna zmluva 16 596,96 0 Štátne divadlo Košice 11.12.2008 16.12.2008
2282007 Motor-Car Poprad, s. r. o. Kúpna zmluva - Zmluva o kúpe úžitkového mot. vozidla  27 640,97 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 22.8.2007 30.9.2007
2/2006 Motor-Car s.r.o. Kúpno-predajná zmnluva - motorové vozidlo Minibus 72 959,17 0 Štátna opera 28.11.2006 číslo zmluvy neuvedené
29062010 MPL espace s.r.o. Piešťany Dodávka a motáž akustických podhľadov 12 915,30 11 715,51 Štátna filharmónia Košice 29.6.2010 27.8.2010
7.47/08 MTM systém, s.r.o. Kúpna zmluva 19 345,08 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.10.2008 31.10.2008
2.1/08 MULTIDATA Praha, s.r.o. Smlouva o údržbě a podpoře 7 420,84 7 420,84 Univerzitná knižnica v Bratislave 17.12.2008 neurčito
5/2010 Múzeum v Kežmarku Zmluva o dielo - Pamiatkovo-archeologický výskum v exteriéri kaštieľa Záborské 1 650 1 650 Štátna vedecká knižnica Prešov 27.09.2010 15.12.2010
9/06 MV SR príkazná zmluva č. 1/2006 na obstaranie dodávkového automobilu Mercedes-Benz VITO 33 180,57 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 6.9.2006 31.12.2006
0152008-eu mz trade, s.r.o. Kúpna zmluva 30 455,48 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 30.10.2008 13.11.2008 dodávka a montáž kovových knižných regálov
SNM-MŽK-ZOD-2010/2093 N&V design s.r.o. Zmluva o dielo 70 210 0 Slovenské národné múzeum 12.11.2010 12.11.2010
1/2006 N&V Design spol. s r.o. Zmluva na poskytnutie služby 13 278 0 Slovenská ústredná hvezdáreň 8.8.2006 30.10.2006
1/2007 N&V Design spol. s r.o. Zmluva na poskytnutie služby 161 327 0 Slovenská ústredná hvezdáreň 4.4.2007 15.11.2007
591/GR/2009 NAR Marketing s.r.o. Zmluva o účasti v marketingovej akcii "ePilot" 357 0 Slovenské národné divadlo 31.7.2009 4.10.2009
1020/GR/2009 NAR marketing s.r.o. Zmluva o poskytovaní virtuálnej aukčnej siene PROe.biz 8 330 0 Slovenské národné divadlo 30.11.2009 30.11.2010
1021/GR/2009 NAR marketing s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby asistenčnej užívateľskej podpory 1 570 0 Slovenské národné divadlo 30.11.2009 30.11.2010
25112009 Národná ag. pre sieťové a elektr.služby, Trnava Objednávka služby"Všeobecné podanie" 0 0 Štátna filharmónia Košice 25.11.2009 doba neurčitá
179/O/2008 Národní divadlo Praha Nájomná zmluva - zájazdová točňa 2 491,63 0 Slovenské národné divadlo 11.4.2008 16.4.2008
7/ZOD/2007 ndh ATYP s.r.o. Zmluva o dielo - výroba a montáž interiérového zariadenia 4 631,46 0 Slovenský filmový ústav 18.5.2007 31.7.2007
609/GR/2007 Nemocnica Ministerstva obrany SR , a.s. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 33 190 0 Slovenské národné divadlo 1.1.2008 31.12.2008
905/GR/2008 Nemocnica Ministerstva obrany SR , a.s. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 29 000 0 Slovenské národné divadlo 1.1.2009 31.12.2009 Pôvodný limit nákladov na plnenie zmluvy bol 33 190 EUR
65/GR/2010 Nemocnica sv.Michala,a.s. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 35 700 18 000 Slovenské národné divadlo 4.1.2010 31.12.2010
17/2004 Neografia,a.s. Zmluva o dielo 0 0 UĽUV 16.3.2004 tvrťročník -tlač časopisu RUD, cena za tlač jedného čísla číslo 5924,- Eur
62/2010 NETLAB IT, spol. s r.o. Zmluva o dielo 35 700 0 Národné osvetové centrum 22. 2. 2010 23. 4. 2010
1.10.2004 NetPoint s.r.o. Zmluva o poskytovaní dátových služieb 24 228,27 0 Slovenský filmový ústav 1.10.2004 30.9.2007
2/07 NextiraOne Slovakia, s.r.o. Zmluva na výkon technického servisu a súvisiacich služieb č. 7Z144 7 057,65 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 31.1.2007 31.1.2008
8/06 NIHIL Obstat, a.s. Zmluva o dielo o vykonaní pravidelných prehliadok EPS 4 187,32 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 31.8.2006 31.12.2008
72/2006 Nikol Martin s.r.o. Zmluva o dielo - dodávka a montáž regál. Systému v knižnici a arcíve DÚ 6 201,62 0 Divadelný ústav 11.9.2006 4.9.2006
262009 Norbert Végh - ORON Zmluva o inštalovaní softvérového diela - virtuálnej prehliadky knižnice 5 900 0 Štátna vedecká knižnica Košice 14.12.2009
22009 Norbert Végh ORON Zmluva o inštalovaní softvérového diela - Inovácia webovej stránky SÚH a virtualizácia jej priestorov 16 000 0 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 11.12.2009 15.12.2009
10/RZ/2009 NORDER s.r.o. Servisná zmluva - servis klimat. Zariadení 2 867,90 0 Slovenský filmový ústav 10.3.2009 Zmluva je na dobu používania klimat. zariadení: 1261,40 EUR a 1 servisnú prehliadku
1/ZOD/2009 NORDER s.r.o. Zmluva o dielo - dialkový monitoring klimatizačných boxov 4 773,80 0 Slovenský filmový ústav 24.3.2009 24.4.2009
534/GR/2008 NORTECH, spol.s r.o. Zmluva o dielo - dodávka a montáž ovládadania zdvihu v sále opery v novej budove SND 11 650 0 Slovenské národné divadlo 8.7.2008 20.10.2008
537/GR/2008 NORTECH, spol.s r.o. Zmluva o dielo - doplnenie rozvádzacích polí a systému kabeláže hydraulických stolov 6 040 0 Slovenské národné divadlo 9.7.2008 20.10.2008
25/2007 Nováková Markéta Zmluva o dielo  199 0 UĽUV 12.3.2007 20.3.2007
374/2008/PZS NOVAPHARM a.s Zmluva o poskytovaní prac. zdrav.služby 1 400 120 Divadelný ústav 28.2.2008 neurčito
8/ZOD/2007 NTJ s.r.o. Zmluva o dielo - opravy priestorov na Grösslingovej 43 76 862,41 0 Slovenský filmový ústav 1.6.2007 31.7.2007
4/ZOD/2008 NTJ s.r.o. Zmluva o dielo - stavebné úpravy skladového priestoru SFÚ - Pezinok 632 484,44 0 Slovenský filmový ústav 28.7.2008 30.11.2008
6/ZOD/2009 NTJ s.r.o. Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác - oprava strechy 24 980,84 0 Slovenský filmový ústav 21.7.2009 7.8.2009
33/2009/KPZ NUPSESO Data Service s.r.o., Nitra Kúpna zmluva 17 500 0 Slovenská národná knižnica 9.11.2009 15.11.2009
025/2008 OBLOK, s.r.o. Zmluva o dielo - Demontáž pôvodných a montáž nových okien 60 799,58 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 30.4.2008 31.7.2008
115/2006 Octigon, s.r.o. Zmluva o dielo 1 327,75 0 Národné osvetové centrum 10. 10. 2006 24. 10. 2006
34/2007 Octigon, s.r.o. Zmluva o dielo 204 871,48 0 Národné osvetové centrum 1. 3. 2007 30. 6. 2008
7.33/08 OFFICE DEPOT, s.r.o. Kúpna zmluva (kanc. zariadenia) 3,34 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.10.2008 31.10.2008
597/GR/2009 OCHI-Inženýring,spol. s r. o. Zmluva o dielo - Oprava kazetovej točne v sále Opery novej budovy SND 198 849 0 Slovenské národné divadlo 23.7.2009
185/1999 Ochranná služba s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb registrácie poplachov 0 0 UĽUV 6.8.1999 jednorázový poplatok 714,49 Eur a štvrťročné poplatky 351,69 Eur
678/2004 Ochranná služba s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb registrácie poplachov 0 0 UĽUV 26.7.2004 jednorázový poplatok 553,01 Eur a štvrťročné poplatky 351,72 Eur
43/2009 Ochranná služba s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb registrácie poplachov 0 0 UĽUV 11.3.2009 jednorázový poplatok 517,65 Eura štvrťročné poplatky 299,88 Eur
4/2009 OKNÁ MARTIN, s.r.o., Dlhé Klčovo Zmluva o dielo - komplexná výmena okien a dverí v objekte ŠVK, Nám. mládeže 1 25 584 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 17.08.2009 11.09.2009
457/2009 Oligo, s. r. o. Zmluva o dielo 9 253,76 0 SĽUK 9.12.2009
263/2010 Oligo, s. r. o. Zmluva o dielo 2 467,70 2 467,70 SĽUK 28.7.2010
01072009 Oliver s.r.o. Zmluva o oprave sociálnych zariadení  33 192,67 0 Štátny komorný orchester Žilina 3.8.2009 9.9.2009
81/2008 OLO a.s. Zmluva SZ 91800668 o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia 0 0 Divadlo Nová scéna 25.11.2008 doba neurčitá
4/ZOD/2009 Olša Andrej Zmluva o dielo - dodávka montáž vstavanej pol. Skrine na betacamy 2 613 0 Slovenský filmový ústav 7.7.2009 20.7.2009
0066 Omnitrade a.s. zmluva o umiestnení reklamy 11 850,23 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 23.8.2006 inzercia Opatrenie 2.3 SOP pS
SNM-BOJ-ZOD-2010/1426 Ondrej Kmeť REVMONT Zmluva o dielo 31 535 0 Slovenské národné múzeum 17.09.2010
MS - 2/2008 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 2.1.2008 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, podľa počtu prevolaných min.
8042008 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna filharmónia Košice 8.4.2008
A4323414 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Slovenská národná galéria 7.4.2009 7.4.2011
A4339224 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Slovenská národná galéria 23.4.2009
A4718688 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Slovenská národná galéria 23.11.2009 23.11.2011
A4871817 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Slovenská národná galéria 28.1.2010 28.1.2012
A5377020 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Slovenská národná galéria 14.12.2010 14.12.2012
2/2007 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby 0 6 706 UĽUV 11.1.2007 zmluva uzatvorená s automatickým 12 mes. predlžením/ mes.paušal 1118,- Eur
8/2007 Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 0 7 000 Divadlo Nová scéna 5.2.2007 doba neurčitá
MK-87/07/M Orange Slovensko, a.s. Rámcová zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť 82 526 0 MK SR 31.8.2007 31.8.2011 cenník
0093 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4.4.2008 4.4.2010
A3819643 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 09.07.2008 Na základe rámcovej zmluvy č. MK-87/07/M 22 SIM
A3823014 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 11.07.2008 Na základe rámcovej zmluvy č. MK-87/07/M 27 SIM
A4380218 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 28.05.2009 Na základe rámcovej zmluvy č. MK-87/07/M 1 SIM
A4482185 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 28.07.2009 APN Internet
A2495786 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 20.11.2009 modem
A3952953 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 27.1.2010
0094 Orange Slovensko, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní komunikačnej služby 0 21 500 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 11.3.2010 11.3.2012 0093, zmena počtu SIM, čl.3 bod 9; čl.4 bod 3;predĺženie doby platnosti zmluvy; čl. 8 bod 4, zmena prílohy č. 1
125/2008 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 2 294,64 956,10 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 31.1.2008
125/2008 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 13.3.2008
125/2008 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 5.2.2009
125/2008 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 1.7.2009
87/07/M Orange, a.s. Zmluva o pripojení - mobil. tel. 1 ks 0 300 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 3.11.2008 20.03.2012 rámcová zmluva MK CR SR
07-01/2007 ORMAN spol. s r. o. Zmluva o dielo na výrobu časopisu Hudobný život 33 520,35 0 Hudobné centrum 01.02.2007 31.12.2007
11-10/2007 ORMAN spol. s r. o. Zmluva o dielo na grafické a polygrafické práce, výrobu a spracovanie informačných publikácií 13 146,64 0 Hudobné centrum 17.10.2007 31.12.2007
5-11/2007 ORMAN spol. s r. o. Zmluva na výrobu promo predmetov 24 818,76 0 Hudobné centrum 12.11.2007 31.12.2007
6.12/08 Ormonde, s.r.o. Zmluva o dielo a o udelení licencie k používaniu diela 1 178 229,17 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2.10.2008 10.11.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
36/2006/SaP OTIS, výťahy Bratislava Zmluva o dielo 51 301,62 0 Slovenská národná knižnica 31.7.2006 16.10.2006
240/2010 OZ Divadlo MASKA Zmluva o dielo 2 950 2 950 UĽUV 29.6.2010 29.8.2010
30/2007 OZ Hlava 98 Zmluva o dielo - Výroba filmu Vilma Jamnická 4 082,85 0 Divadelný ústav 5.1.2007 28.2.2007
601/CMOK/2007 OZ Proti prúdu-NOTA BENE Zmluva o vzájomnej spolupráci 3 319,39 0 Slovenské národné divadlo 19.12.2007 31.12.2008
236/2010 OZ SCENE Zmluva o dielo 10 513 10 513 UĽUV 29.6.2010 30.8.2010
SNM-HM-ZOR-2010/440 Pamiatkový úrad SR Zmluva o reštaurovaní 113 832 0 Slovenské národné múzeum 23.08.2010 30.11.2011
6.3/10 PANGEA, s.r.o. Zmluva o spolupráci 1 951,60 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2010 30.6.2011 *max.cena za mesiac pri spracovaní max.objemu informácií;Opatrenie 3.2 KaHR
7.16/09 PanMedia Western, s.r.o. Zmluva o nájme a poskytovaní súvisiacich služieb 23 347,80 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.4.2009 31.5.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
7.42/08 PANOIC, s.r.o. Zmluva o dielo 9 492,03 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 17.10.2008 28.2.2009
42/2008 Pánske a dámske krajčírstvo Kúpna zmluva 8 701,51 0 SĽUK 4.6.2008
9/2009 Pánske a dámske krajčírstvo Kúpna zmluva 7 066,74 0 SĽUK 10.3.2009
0067 Park kultúry a oddychu- Kultúrne a informačné stredisko zmluva o spolupráci 13 277,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.8.2006 31.12.2007 TIK Opatrenie 2.3 SOP pS
4/2010 Parson s.r.o. Prešov Zmluva o dielo - Vykonanie sanačných prác - podchytenie základov kaštieľa Záborské 40 735,75 40 735,75 Štátna vedecká knižnica Prešov 24.09.2010 15.12.2010
221/2008 Paršo Róbert, Mgr.art. Zmluva o dielo  1 992 0 UĽUV 26.11.2008 14.8.2009
02-02/2009 Patria I., spol. s r. o. Zmluva o dielo na tlač časopisu Hudobný život 11 870 0 Hudobné centrum 13.02.2009 31.12.2009
177/GR/2010 Patria I., spol. s. r. o. Zmluva o dielo - Tlač propagačných materiálov, knižnej publikácie, časopisu "Scéna SND" 197 540 59 000 Slovenské národné divadlo 12.3.2010 30.6.2011
381/GR/2008 Patria I.,spol. s r. o. Zmluva o dielo - Tlač propagačných materiálov, knižných publikácií a časopisu "Scéna SND" 276 505 0 Slovenské národné divadlo 16.5.2008 10.3.2010
70/01/PCO/1999 Patrol s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu 734,91 0 Slovenská národná galéria 17.12.1999 doba neurčitá
196/2006 Paukeje Hana Zmluva o dielo  1 627 0 UĽUV 30.6.2006 10.8.2006
194/2006 Paukeje Hana Zmluva o dielo  100 0 UĽUV 8.11.2006 16.11.2006
166/2008 Paukeje Hana Zmluva o dielo  830 0 UĽUV 9.9.2008 14.11.2008
09-2008-03-01-HS Pavel Fila Zmluva o poskytovaní služieb - bezpečtnost.technik 3 187 0 Divadlo Nová scéna 1.3.2008 31.12.2008
13/2009/SCD Pavel Masopust, ArtD. 0 0 Slovenské centrum dizajnu 30.4.2009 28.5.2009
43/DM/2007 Pavol Tuchyňa TUCHYŇA - VÝŤAHY Zmluva o dielo 11 968,73 0 Štátne divadlo Košice 25.10.2007 20.12.2007
37/2008/KPZ PCS Bratislava s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva 33 042,39 0 Slovenská národná knižnica 17.12.2008 23.12.2008
7.25/08 PD INTERIÉR, s.r.o. Kúpna zmluva (nábytok) 18 039,20 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2008 31.12.2008
101/GR-RCSBTZ/2007 pedservis spol. s r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní nákladnej prepravy 79 000 0 Slovenské národné divadlo 10.8.2007
27/GR/2009 pedservis spol. s r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní nákladnej prepravy 71 400 0 Slovenské národné divadlo 30.1.2009 15.2.2010
83/GR/2010 pedservis, spol. s r. o. Rámcová dohoda o poskytovaní nákladnej prepravy 71 400 25 000 Slovenské národné divadlo 17.2.2010 31.12.2010
92/2008/STM PEhAES a.s. Zmluva o dielo 16 922,76 0 Slovenské technické múzeum 5.8.2008 30.11.2008
25/2007/STM PEhAES a.s., Prešov Zmluva o dielo 25 891,27 0 Slovenské technické múzeum 18.4.2007 30.6.2007
75/2007/STM PEhAES a.s., Prešov Zmluva o dielo 26 562,01 0 Slovenské technické múzeum 30.7.2007 30.9.2007
10/2008/STM PEhAES a.s., Prešov Zmluva o dielo 59 749,05 0 Slovenské technické múzeum 4.2.2008 31.5.2008
115/2008/STM PEhAES a.s., Prešov Zmluva o dielo 9 672,87 0 Slovenské technické múzeum 1.7.2008 30.9.2008
90/2009/STM PEhAES a.s., Prešov Zmluva o dielo 28 347,67 0 Slovenské technické múzeum 31.3.2009 30.4.2009
34/2010/STM PEhAES a.s., Prešov Zmluva o dielo 30 089,64 19 829,41 Slovenské technické múzeum 7.5.2010 31.12.2010
84/2009/STM PEhAES, a.s. Prešov Zmluva o dielo 90 851,51 12 048,48 Slovenské technické múzeum 16.9.2009 23.7.2010
7.1/10 pelikantravel.com, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb ( nákup leteniek) 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 19.1.2010 do vyčerpania limitu
6.5/10 pelikantravel.com, s.r.o. Zmluva na poskytovanie služieb pri zabezpečnovaní leteniek a súvisiacich služieb 0 12 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.7.2010 do vyčerpania limitu
11-2010-01-21/OÚ Peter Bartovič Zmluva - reklamná podpora DNS 3 041 0 Divadlo Nová scéna 11.1.2010 30.6.2010
ZoD 12/2008/12111 Peter Boka, živn. Výkon stavebného dozoru na SNM-Gen.oprava šindlových striech v MSD v Martine .striech 727,94 0 Slovenské národné múzeum 15.09.2008 31.12.2010 prakticky ukončené
ZoD 3/2009/12113 Peter Boka, živn. stavebný dozor na Rekonštr. múzea A. Plicku 719,04 0 Slovenské národné múzeum 4.5.2009 30.11.2009
7.36/08 Peter HAHN - HAPOS Kúpna zmluva 37 434,80 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 7.10.2008 20.10.2008 Opatrenie2.3 SOP PS
7.26/08 Peter Nízl - Nizl Solutions Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2008 31.12.2008 hod. sadzba 525 SK bez DPH/1hod(70 hod. max mesačne)
77/2008 Peugeot spol s r.o Nákup osobného motorového vozidla 16 201,95 0 Divadelný ústav 21.10.2008 31.12.2008
6/2007 PhDr. Gabriela Spišáková Zmluva o prenájme nebytového priestoru podľa zákona č. 116/90 Zb. 17 989,20 0 Bibiana 31. 8. 2007 31. 12. 2014
2/09 Pingpong, s.r.o. Zmluva (výroba stánku na MKV Bologna 2009 a 2010) 44 777,75 0 Literárne informačné centrum 14.1.2009 31.3.2010
3/09 Pingpong, s.r.o. Zmluva o dielo (montáž, demontáž stánku na MKV Bologna 2009 a 2010) 9 519,68 0 Literárne informačné centrum 14.1.2009 31.3.2010
4/08 Pixel Print GmbH Zmluva o dielo č. 222/R/2008 na digitalizáciu vzácnych periodík 21 575,39 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 15.7.2008 30.11.2008
6.14/08 PKO - Kultúrne a infomačné stredisko Banská Bystrica Zmluva o spolupráci (TIK) 8 630,42 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.8.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
114/2006 PLASTINVEST, s.r.o. Zmluva o dodávke tovaru a služieb 5 672,84 0 Národné osvetové centrum 15. 11. 2006 15. 12. 2006
4/06 PLUSIM, s.r.o. Zmluva o dielo na premiestnenie a uloženie knižničného fondu a regálov 295 875,95 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 22.8.2006 31.7.2007
3/10 PLUSIM, s.r.o. Zmluva o dielo - Premiestnenie a uloženie knižničného fondu a regálov 227 298,33 50 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 30.4.2010 30.6.2012
122/2006 Pokorný Miroslav Zmluva o dielo  664 0 UĽUV 21.7.2006 26.7.2006
245/2006 Pokorný Miroslav Zmluva o dielo  5 145 0 UĽUV 18.8.2006 30.11.2006
157/2006 Pokorný Miroslav Zmluva o dielo  548 0 UĽUV 19.8.2006 31.8.2006
166/2006 Pokorný Miroslav Zmluva o dielo  996 0 UĽUV 31.8.2006 25.9.2006
11/2007 Pokorný Miroslav Zmluva o dielo  996 0 UĽUV 26.1.2007 6.2.2007
107/2008 Pokorný Miroslav Zmluva o dielo  1 162 0 UĽUV 11.8.2008 31.8.2008
231/2010 Pokorný Miroslav Zmluva o vytvorení diela a licencia na ich použitie 2 880 2 880 UĽUV 15.6.2010 20.8.2010
261/2010 Pokorný Miroslav Zmluva o vytvorení diela a licencia na ich použitie 570 0 UĽUV 15.7.2010 29.8.2010
01-08/2007 Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva - motorové vozidlo-mikrobus: Volkswagen Multivan Comfortline 43 110,77 0 Hudobné centrum 06.08.2007 23.08.2007
73/2010 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Kúpna zmluva 39 393 39 393 UĽUV 30.4.2010 31.8.2010
7.8/08 PORTER, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb (prekladateľské služby) 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.2.2008 31.12.2008
7.17/09 PORTER, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.5.2009 31.12.2009 alebo limit
CSO/28/2009 PosAm spol. s r. o. VZ č. 2 k RD č. RZ/2008/01 o poskytovaní služieb outsourcing IT infraštruktúry 0 5 971,92 Centrálna servisná organizácia 27.5.2009 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú ; 995,32 €/mes. paušál
MK-83/08/M PosAm spol. s r.o. Rámcová dohoda na poskytovanie pozáručného servisu výpočtovej techniky v rezorte Ministerstva kultúry SR 0 0 MK SR 25.9.2008 25.9.2012 cenník
MK-93/08/M PosAm spol. s r.o. Rámcová dohoda na outsourcing IT infraštruktúry 0 0 MK SR 14.11.2008 14.11.2012 cenník
MK-97/08/M PosAm spol. s r.o. Vykonávacia zmluva č.1 k Rámcovej dohode č.RZ/2008/01 (MK-93/08/M) o poskytovaní služieb outsourcing IT infraštruktúry 0 67 830 MK SR 27.11.2008 mesačný paušál + cenník
53/2009 PosAm, s. r. o. Zmluva o dielo 19 301,80 0 SĽUK 22.7.2009
2/10 PosAm, s.r.o. Vykonávacia zmluva č. 3 o poskytovaní služieb outsourcing IT infraštruktúry 325 269,36 34 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 9.4.2010 9.4.2014
271/2009 PQM, s.r.o. Zmluva o certifikácii systému manažerstva 0 714 UĽUV 15.12.2009 31.12.2012 cena auditu 1 268,- Eur-jednorázovo-zaplatené , 714,- Eur ročne
6.3/09 PR in Hungary Kft. Zmlva o poskytovaní služieb 70 340 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 20.11.2009 31.1.2010 Opatrenie 3.2 KaHR
40/08 Pragoexpo CZ, s.r.o. Zmluva (montáž, demontáž veľtržného stánku) 15 011,85 8 564 Literárne informačné centrum 25.2.2008 25.2.2012
9/08 Pragoexpo, s.r.o. Zmluva (výroba stánku na knižné veľtrhy) 31 236 0 Literárne informačné centrum 22.2.2008 23.4.2008
Z-825/SO/2010 PRE SENT s.r.o. zmluva o prenájme informačných plôch č. 1/2011 26 983,02 0 Slovenské národné divadlo 9.12.2010 31.12.2011
012/2006 PRE SENT, s.r.o. Prenájom reklamných plôch 2 765 0 Divadlo Nová scéna 4.8.2006 2.1.2007
28/2006 PRE SENT, s.r.o. Prenájom reklamných plôch 3 041 0 Divadlo Nová scéna 21.12.2006 5.6.2007
24/2007 PRE SENT, s.r.o. Prenájom reklamných plôch 2 488 0 Divadlo Nová scéna 16.8.2007 2.1.2008
58/2007 PRE SENT, s.r.o. Zmluva o prenájme inf.plôch č.5/2008 - výlep plagátov 2 0 Divadlo Nová scéna 28.12.2007 30.12.2008
86/2008 PRE SENT, s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 10/2009 1 0 Divadlo Nová scéna 11.12.2008 5.1.2010
3/2009 PRE SENT, s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 535 0 Divadlo Nová scéna 26.1.2009 3.3.2009
21/2009 PRE SENT, s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 526 0 Divadlo Nová scéna 9.3.2009 7.4.2009
22/2009 PRE SENT, s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 968 0 Divadlo Nová scéna 14.4.2009 2.6.2009
70/2009 PRE SENT, s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 55 0 Divadlo Nová scéna 9.11.2009 17.11.2009
4/2010 PRE SENT, s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch č.7/2010 811,30 0 Divadlo Nová scéna 17.12.2009 4.1.2011
425/B/2007 PRE SENT,s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 331,81 0 Slovenské národné divadlo 12.9.2007 2.10.2007
205/CMOK/2008 PRE SENT,s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 23 392,35 0 Slovenské národné divadlo 5.3.2008 30.12.2008
1-205/CMOK/2008 PRE SENT,s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 1 990,84 0 Slovenské národné divadlo 3.9.2008 30.12.2008
584/GR/2008 PRE SENT,s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 331,81 0 Slovenské národné divadlo 17.9.2008 30.9.2008
764/CMOK/2008 PRE SENT,s.r.o. Zmluva o prenájme informačných plôch 36 664,61 0 Slovenské národné divadlo 7.1.2009 29.12.2009
42009 Preas s.r.o. Správa registratúry 303,40 151,70 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 19.01.2009 19.01.2014 štvrťročné platby
EO 2/2001 Preventíva - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Zmluva o poskytovaní odborných prác a výkonov v oblasti BOZP a PO 1 200 600 Hudobné centrum 01.05.2001 uzavretá na dobu neurčitú
20/08 Príroda, s.r.o. Zmluva o dielo (tlač: O. Sliacky - Čítanka Slniečka) 7 695 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 30.11.2008
21/08 Príroda, s.r.o. Zmluva o dielo (tlač: Maťovčík - Slovník slov. spis. 20. st.) 12 358 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 30.11.2008
22/08 Príroda, s.r.o. Zmluva o dielo (tlač časopisu Slovak Literary Review 2/08, angl.-nem. verzia) 1 402 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 15.12.2008
Z-233/GR/2010 pro JGS s. r. o. Kúpna zmluva - dodávka efektových reflektorov 69 889 0 Slovenské národné divadlo 25.3.2010 15.4.2010
23/2010 pro JGS s.r.o. Kúpna zmluva č.20100311 - diaľkovo ovládané reflektory 26 740 0 Divadlo Nová scéna 11.3.2010 22.3.2010
1.1.2010 PROARCH Projektová dokumentácia "Rekonštukcia historického objektu Červený Kláštor" - Zmluva o dielo 65 033,50 0 Pamiatkový úrad SR 29.4.2010 15.7.2010 Platené "Nadácia SPP"
28042009 ProCare, a.s. Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby 0 0 Slovenská národná galéria 28. 4. 2009 doba neurčitá
232004 ProCeS s.r.o. Zmluva č. 2004/152 NL o poskytnutí programových licencií a služieb 3 459,04 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 25.2.2004 31.12.2007 program: účtovníctvo, pohľadávky, pokladňa, update, upgrade
242004 ProCeS s.r.o. Zmluva č. 2004/153/U o poskytnutí programového produktu a služieb 1 312,09 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 11.3.2004 31.12.2004 práva na modul: IM, DM, mzdy a personalistika
13/2010 Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna Zmluva o dielo na vypracovanie a dodanie jednostupňový projekt stavby "Stavebné úpravy objektu Klariská 3 - 5 pre technologické a stavebné účely uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 201 526,50 201 526,50 Univerzitná knižnica v Bratislave 28.12.2010 2011
1/2008 PROFI-CO, s.r.o., Prešov Zmluva o dodávke tovaru - Dodávka a montáž komunikačného systému Panasonic KX-TEM824CE 995,22 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 31.01.2008 21.02.2008
52/2007/SaP PROFIT Industry s.r.o., Martin Zmluva o dielo 1 503,45 0 Slovenská národná knižnica 12.11.2007 7.12.2007
111/2009/STM Proinvest, Ing. P. Doričko, Prešov Zmluva o dielo 26 000 3 390 Slovenské technické múzeum 9.12.2009 31.12.2010
10-020169 ProjectSoft HK, a.s. Zmluva o diele 14 000 14 000 Slovenská ústredná hvezdáreň 7.7.2010 24.11.2010
2010/2/21401 PROMA Projekt. dokum k ROP 88 280,15 266 464,09 Slovenské národné múzeum 30.3.2010 30.3.2012
2/ZOD/2009 PROMAN s.r.o. Zmluva o dielo - dodávka regálového systému 7 556,50 0 Slovenský filmový ústav 14.4.2009 30.4.2009
CSO/49/2009 PROVA SLOVAKIA, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 09/09/2009 65 986,33 0 Centrálna servisná organizácia 17.9.2009 6.11.2009
CSO/02/2010 PROVA SLOVAKIA, spol. s r. o. Zmluva o dielo 47 186,46 0 Centrálna servisná organizácia 4.1.2010 30.4.2010
CSO/12/2010 PROVA SLOVAKIA, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 010/2010 57 512,55 0 Centrálna servisná organizácia 15.4.2010 30.6.2010
MK-62/08/M Prvá obstarávateľská spoločnosť, s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb súvisiacich s aplikáciou zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 13 282 0 MK SR 24.6.2008 19,16 euro /hod.
7.5/10 Public Plus, s.r.o. Kúpna zmluva 14 280 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 29.1.2010 10.2.2010 Opatrenie 3.2 KaHR
0070 Publicity s.r.o. zmluva o poskytovaní a zabezpečení PR aktivít 4 147,58 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 20.7.2006 31.12.2006 *mesačná sadzba
103/2009 PubRes s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 0 3 320 UĽUV 4.5.2009 mesačný paušal 553,35 Eur
396/2008 PZS, s. r. o. Mandátna zmluva 11 949,60 1 493,70 Štátna opera 1. 11. 2008 31. 10. 2012
65/2009/SaP R. Hriňa - RADEXPLAST, Ružomberok Zmluva o dielo 36 338,04 0 Slovenská národná knižnica 27.112009 20.12.2009
68/2009/SaP R. Hriňa - RADEXPLAST, Ružomberok Zmluva o dielo 19 000,49 0 Slovenská národná knižnica 8.12.2009 30.12.2009
2009/178/12200 R.E.N.O. s.r.o. Zmluva o dielo 141 264,90 0 Slovenské národné múzeum 17.8.2009 31.12.2010
8150/09 Rabaka reklamné panely, s.r.o. Zmluva o zabezpečovaní poskytovania reklamných služieb 22 797,93 0 Štátne divadlo Košice 02.01.2009 31.12.2009
02/2010/SDKE Rabaka reklamné panely, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania reklamných služieb 22 819,33 5 565,83 tátne divadlo Košice 11.1.2010 31.12.2010
8-149/09 RABAKA, s.r.o. Zmluva o nájme reklamných panelov 5 078,67 0 Štátne divadlo Košice 13.09.2007 31.08.2008
1/2007 Rabbit a Solution s.r.o Zmluva na výrobu katalógu a prop.mater. BIB 2007 70 248,50 0 Bibiana 18.6.2007 30.8.2007
2008/5/21400 RABIT BKS Výkon inž. činn. a tech. dozoru pri vybudovaní výťahu v Zsigr. kúrii 10 169,63 0 Slovenské národné múzeum 25.11.2008 31.8.2009
2009/6/21401 RABIT BKS Projekt. zámer a inž. činnosť 26 683,91 0 Slovenské národné múzeum 30.6.2009 22.8.2009
SNM-MŽK-MZ -2010/98 RABIT BKS Inž. činnosť, tech. dozor 46 648 0 Slovenské národné múzeum 8.6.2010 28.2.2013
72/2008/STM RADEN s.r.o., Košice Zmluva o dielo  8 999,87 0 Slovenské technické múzeum 3.9.2008 15.10.2008
25/2010/SaP Radoslav HRIŇA - RADEXPLAST, Ružomberok Zmluva o dielo 79 566,38 19 892 Slovenská národná knižnica 23.6.2010 14.9.2010
123/2006 Rády Andrej, PhDr. Zmluva o dielo  0 0 UĽUV 19.7.2006 20.12.2006 20,- Eur/stranu
152/2006 Rády Andrej, PhDr. Zmluva o dielo  0 0 UĽUV 26.7.2006 4.8.2006 20,- Eur/stranu
12/2007 Rády Andrej, PhDr. Zmluva o dielo  0 0 UĽUV 9.2.2007 30.11.2007 20,- Eur/stranu
6/2008 Rády Andrej, PhDr. Zmluva o dielo  179 0 UĽUV 18.2.2008 3.3.2008
14/2008 Rády Andrej, PhDr. Zmluva o dielo  465 0 UĽUV 3.3.2008 13.3.2008
165/2008 Rády Andrej, PhDr. Zmluva o dielo  40 0 UĽUV 10.10.2008 15.10.2008
208/2008 Rády Andrej, PhDr. Zmluva o dielo  20 0 UĽUV 3.11.2008 13.11.2008
21/2009 Rády Andrej, PhDr. Zmluva o dielo  40 0 UĽUV 25.2.2009 16.3.2009
228/2008 Raffaj Ľubomír Kúpna zmluva 220 0 UĽUV 1.12.2008 15.12.2008
11/TPR/2007/ SND Rainside s.r.o. Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet 34 405 0 Slovenské národné divadlo 25.1.2007 31.1.2009
0022007-eu Randa +R s.r.o. Zmluva o dielo 61 806,99 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 30.07.2007 30.09.2007 stav.práce-úpravy prízemia obj. L9
1372008 RANDA+R s.r.o. Zmluva o dielo 4 280,36 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 7.7.2008 10.8.2008 odstránenie maľby, vysprávka stien, maľovanie
1022007 RANDA+R s.r.o. Zmluva o dielo 26 555,11 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 25.7.2009 31.8.2009 stavebné úpravy
1702009 RANDA+R s.r.o. Zmluva o dielo 5 263,62 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 7.12.2009 21.12.2009 stavebné práce
1712009 RANDA+R s.r.o. Zmluva o dielo 13 201,93 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 8.12.2009 22.1.2010 stavebné práce
6/2009 RÁNO, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 UĽUV 2.2.2009 mesačný paušal 398,40 Eur
111/2009 RÁNO, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 UĽUV 25.6.2009 hodinová sadzba 8,63 Eur
23/2008 RARA MUSICA v.o.s Mandátna zmluva č.2008/23 - hudobná nahrávka podkladov West Side Story 1 560 0 Divadlo Nová scéna 27.2.2008
47/2008 RARA MUSICA v.o.s Mandátna zmluva č.20008/47 - hudobné náštudovanie West Side Story 1 225 0 Divadlo Nová scéna 7.4.2008
42/2008 RARA MUSICA v.o.s Mandátna zmluva č.2008/42 - hudobná nahrávka podkladov West Side Story 3 919 0 Divadlo Nová scéna 5.5.2008
35/2008 REaDI Jaroslav Valek Zmluva o dielo - scénická dekorácia výroba - West Side Story 26 472 0 Divadlo Nová scéna 20.3.2008 18.5.2008
1/SNM/2007 REALSPRAV, s.r.o. + Dodatok Zmluva o nájme nebytových priestorov 517,83 0 Slovenské národné múzeum 15.3.2007
10-2007-09-12-PR Recar a.s. Zmluva o mediálnej spolupráci- propagácia Fidlikant na streche 2 014,54 0 Divadlo Nová scéna 10.9.2007 31.12.2007
13-2007-10-22-ĽK Recar a.s. Zmluva o mediálnej spolupráci- propagácia Šialené nožničky 1 007,27 0 Divadlo Nová scéna 22.10.2007 31.12.2007
6-2005-Re Reduta Bratislava, s.r.o. Mandátna zluva - IČ a SD počas rekonštrukcie Reduty 600 809,89 214 574 Slovenská filharmónia 9.6.2005 31.3.2009
1392007 Regent, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 5 078,67 0 Štátne divadlo Košice 15.09.2007 30.06.2008
492008 Regent, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 4 880,07 0 Štátne divadlo Košice 15.09.2008 30.06.2009
8-128/09 Regent, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 4 277,60 0 Štátne divadlo Košice 21.09.2009 30.06.2010
33/2006/ZZ Región Biele Karpaty, Trenčín Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1 293,65 0 Slovenská národná knižnica 2.10.2006 zrušená k 31.12.2009 náklady za rok
MK-102/2008/M Regionálna poradenská spoločnosť a.s. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti prípravy, spracovania a riadenia implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie 33 384 0 MK SR 30.1.2009 30.1.2011 552 človekodeň
6.1/09 Reklamná agenútra EPOKA Zmluva o realizácii reklamnej kampane 71 171,14 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.11.2009 31.1.2010 Opatrenie 3.2 KaHR
0071 REMARK/CMA s.r.o. čiastková zmluva č.3/2006 k rámcovej zmluve o dielo 36 218,25 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.9.2006 31.12.2006 Opatrenie 2.3 SOP pS
31102007 REMONT RUSKOV, s.r.o. Zmluva o dielo 360 276,77 0 Štátne divadlo Košice 31.10.2007 15.12.2007
26/2008 REMOS, spol.s.r.o. Zmluva o dielo - výroba a dodávka výstavných panelov 5 505,61 0 Divadelný ústav 7.4.2008 24.4.2008
18/2011 Renáta Bubniaková Zmluva o účinkovaní - Predstavenie pri príležitosti slávnostnej prezentácie publikácie Marta Poláková: Sloboda objavovať tanec 50 0 Divadelný ústav 25.2.2011 28. 2. 2011
Dod. 1 ZOD 248/2002 RENO s.r.o. Obnova NKP Bojnice, Podbránie 122 615,02 0 Slovenské národné múzeum 12.12.2006 31.12.2007
07-2010-01-05/EU Rentabil DAT, k.s. Zmluva na vykonanie daňového a ekonomického poradenstva 70 1 000 Divadlo Nová scéna 5.1.2010 doba neurčitá
15/2006 Respect Návrh reklamných nosičov 3 160 0 Divadlo Nová scéna 20.8.2006 1.9.2009
14/2006 Respect Vytvorenie spotu"Neberte nám princeznú" 3 186 0 Divadlo Nová scéna 20.8.2006 1.9.2009
SNM-HM-ZOR-2010/445 Restauro s.r.o. Zmluva o reštaurovaní 26 379,92 0 Slovenské národné múzeum 18.08.2010 30.11.2010
35/2010/STM Rešt. a obnova pamiatok, R. Roško, KE Zmluva o dielo 73 000 20 353,21 Slovenské technické múzeum 3.5.2010 30.9.2010
101/2009/STM Rešt. a obnova pamiatok, R. Roško, Košice Zmluva o dielo 71 366,92 0 Slovenské technické múzeum 6.11.2009 31.7.2010
14/TPR/2007/ SND RHAPIS spol. s r.o. Zmluva o dielo na dodanie interiérovej zelene 37 228 0 Slovenské národné divadlo 20.12.2006 31.12.2006
13/TPR/2007/ SND RHAPIS spol. s r.o. Zmluva o uložení veci - interiérovej zelene a interiérových kvetináčov 0 0 Slovenské národné divadlo 28.12.2006 31.3.2007
7.7/09 Ribera, s.r.o. Zmluva o zabezpečení a realizácii služieb spojených s prezentáciou Slovenska ako cieľovej krajiny cestovného ruchu počas členského zhromaždenia RDA 2009 vo Schwerine 34 895 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.4.2009 24.4.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
12-2009-Rie-1 Rieger-Orgelbau GmbH Zmluva o dielo - Dokumentácia a rozobratie existujúceho hudobného nástroja - organa v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie 71 209,60 0 Slovenská filharmónia 22.12.2009 28.2.2010
12-2009-Rie Rieger-Orgelbau GmbH Zmluva o dielo - Výroba a dodávka nového organa do koncertnej siene Slovenskej filharmónie 1 568 301 0 Slovenská filharmónia 22.12.2009 15.12.2011
79/2006/SaP ROBBY studio, Bratislava Zmluva o dielo 395,01 0 Slovenská národná knižnica 6.12.2006 10.1.2007
7.29/08 Robert Buga Zmluva o dielo 39 321,03 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.8.2008 15.9.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
7/2011 Robert Šulák ZMLUVA o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie 50 0 Divadelný ústav 3.2.2011 20.2.2011
0073 ROKO a.s. čiastková zmluva o poskytovaní služieb č.3 198 135,83 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.12.2006 31.1.2007 Opatrenie 2.3 SOP pS
0074 ROKO a.s. čiastková zmluva o poskytovaní služieb č.4 325 761,81 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.12.2006 31.12007 Opatrenie 2.3 SOP pS
0075 ROKO a.s. čiastková zmluva o poskytovaní služieb č.5 176 301,78 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.12.2006 31.12007 Opatrenie 2.3 SOP pS
0076 ROKO a.s. čiastková zmluva o poskytovaní služieb č.6 287 309,99 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.12.2006 31.12007 Opatrenie 2.3 SOP pS
0077 ROKO a.s. čiastková zmluva o poskytovaní služieb č.6 90 898,37 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.12.2006 31.12007 Opatrenie 2.3 SOP pS
5/2007 Roll Milan, JUDr. Zmluva o právnej pomoci 0 0 UĽUV 23.10.2006 30.6.2009 127,- Eur/právny úkon
6/2007 Roll Milan, JUDr. Zmluva o právnej pomoci 0 0 UĽUV 23.11.2006 30.6.2009 293 Eur/právny úkon
7.11/09 ROMAN BALOG - KUFRIK Zmluva o poskytovaní služieb 9 400 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 6.3.2009 25.3.2009
25/2007/SaP Roman Benko, Šala Zmluva o dielo 3 160,06 0 Slovenská národná knižnica 15.8.2007 14.8.2009
20/2008/SaP Roman Benko, Šala Zmluva o dielo 2 962,56 0 Slovenská národná knižnica 2.4.2008 30.5.2008
84/2008/SaP Roman Benko, Šala Zmluva o dielo 2 370,05 0 Slovenská národná knižnica 2.12.2008 20.12.2008
16/2007/SaP ROOSS, s.r.o., Rajec Zmluva o dielo 21 982,17 0 Slovenská národná knižnica 16.4.2007 30.5.2007
10/06 ROSANA, s.r.o. Kúpna zmluva č. 1209/2006 na dodávku orientačného systému 4 752,66 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 12.9.2006 31.12.2006
4/ZOD/2010 ROSO s.r.o. Zmluva o dielo - realizácia stavebných úprav 11 782,31 11 782,31 SFÚ 01.11.2010 30.11.2010 cena je stanovená pevne
27/09 Rostoka akad.mal. Zmluva o vytvorení diela - grafické spracovanie propagačných materiálov 15 671 0 Literárne informačné centrum 31.3.2009 30.9.2009 zvýšenie počtu strán
11/ZOD/2006 RTA, s.r.o. Zmluva o dielo-montáž komínových vložiek 8 071,60 0 Slovenský filmový ústav 7.8.2006 6.9.2006
1/2011 Rudolf Hudec ZMLUVA o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie - zostavenie publikácie Marška – Denník Karla Baláka 300 0 Divadelný ústav 12.1.2011 30.3.2011
139/2008 Rudolf Zalubel - REVEL s.r.o. Zmluva o dielo 3 957,01 0 Národné osvetové centrum 17. 10. 2008 31. 12. 2008
7/7/2008 RUMIT SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ÚK a vyregulovanie systému 33 120,48 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 11.7.2008 15.9.2009
MS - 3/2007 SAD D.Streda a.s. Zmluva o nepravidelnej doprave  4 229,04 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 15.2.2007 31.12.2007 podľa skutočnosti (vystavených faktúr)
MS - 6/2008 SAD D.Streda a.s. Zmluva o nepravidelnej doprave  4 229,04 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 30.5.2008 31.12.2008 podľa skutočnosti (vystavených faktúr)
MS - 3/2009 SAD D.Streda a.s. Zmluva o nepravidelnej doprave  11 102,74 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 1.4.2009 31.12.2009 podľa skutočnosti (vystavených faktúr)
MS - 3/2010 SAD D.Streda a.s. Zmluva o nepravidelnej doprave  0 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 19.2.2010 31.12.2010 1,17/km, stojné 7,90/hod., podľa odjazdených km
8022006 SAD-Košická dopravná spoločnosť a.s. Zahraničná preprava osôb 6 074,49 0 Štátna filharmónia Košice 8.2.2006 11.3.2006
1052009 SANTA Zmluva o dielo 641 500 0 Múzeum SNP 1.4.2009 po začatí kolaudačného konania
73/08 Sapac, s.r.o. Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb (tlač novín Knižná revue 1-15/2009) 12 320 0 Literárne informačné centrum 25.11.2008 1.7.2009
37/09 Sapac, s.r.o. Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb (tlač novín Knižná revue 16-21/2009) 4 527 0 Literárne informačné centrum 26.6.2009 14.10.2009
52/09 Sapac, s.r.o. Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb (ltač novín Knižná revue 22-26/2009, 1-26/2010) 24 720 6 048 Literárne informačné centrum 28.9.2009 31.12.2010
17/2007 Sapáková Jana Zmluva o dielo  0 0 UĽUV 31.7.2007 30.6.2008 1947,- Eur za každé číslo RUD
SNM-BOJ-ZOD-2010/1378 Sates a.s. Zmluva o dielo - doplnková zmluva č. 12 k zmluve o dielo č. 28/2002/VR 68 663 0 Slovenské národné múzeum 22.09.2010 31.12.2010
Doplnk.zml.8 k 28/2002 SATES a.s. Dlhodobá údržba zám. Parku Bojnice 82 194,90 0 Slovenské národné múzeum 14.3.2006 31.12.2007
Dod 9k ZoD 28/2002 SATES a.s. Dlhodobá údržba zám. Parku Bojnice 33 766,38 0 Slovenské národné múzeum 19.11.2007 31.12.2007
60/GR/2009 Satur Transport a. s. Rámcová dohoda o poskytovaní autobusovej prepravy 71 400 0 Slovenské národné divadlo 30.1.2009 17.2.2010
136/TPR/2006/ SND Satur Transport a.s. Rámcová dohoda o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy a ostatných podporných a pomocných cestných dopravných služieb 79 000 0 Slovenské národné divadlo 26.7.2006 15.8.2007
102/2007 Satur Transport a.s. Rámcová dohoda o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy a ostatných podporných a pomocných cestných dopravných služieb 79 000 0 Slovenské národné divadlo 15.8.2007
1/102/2007 Satur Transport a.s. Dodatok č.1 k rámcovej dohode o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy a ostatných podporných a pomocných cestných dopravných služieb 0 0 Slovenské národné divadlo 11.8.2008 31.12.2008 Dodatkom bola predĺžená doba ukončenia zmluvy (int.č. 561/GR/2008)
105/GR/2010 Satur Transport a.s. Rámcová dohoda o poskytovaní autobusovej prepravy 71 400 29 700 Slovenské národné divadlo 18.2.2010 31.12.2010
549/GR/2008 Satur Travel a.s . Rámcová dohoda na poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním ubytovania v tuzemsku, vrátane súvisiacich služieb 288 356 60 000 Slovenské národné divadlo 30.7.2008 30.6.2011
Z-462/O/2010 Satur Travel a.s . Zmluva na garantované zabezpečenie leteckej dopravy 67 650 67 650 Slovenské národné divadlo 23.6.2010 31.8.2010
0078 SATUR TRAVEL a.s. Zmluva o zabezpečení leteniek a súvisiacich služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.3.2007
8-2008-Sa SATUR TRAVEL, a.s. Komisionárska zmluvy o poskytovaní služieb spojených so zabezpečovaním ubytovania v tuzemsku pre SF 94 674,84 0 Slovenská filharmónia 22.8.2008 21.8.2009
8-2009-Sa SATUR TRAVEL, a.s. Komisionárska zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečovaním ubytovania pre Slovenskú filharmóniu 103 399,77 70 000 Slovenská filharmónia 19.8.2009 18.8.2010
10-2010-Sa SATUR TRAVEL, a.s. Komisionárska zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečovaním ubytovania pre Sloevenskú filharmóniu 100 453,85 0 Slovenská filharmónia 11.10.2010 10.10.2011
7.17/08 Satur Travel, a.s. Zmluva o zabezpečovaní leteniek a súvisiacich služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 8.3.2008 31.12.2008
6.13/08 Satur Travel, a.s. Zmluva o zabezpečovaní leteniek a súvisiacich služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.8.2008 do vyčerpania limitu
7/2009 SB SYSTÉM, s.r.o., Prešov Zmluva o dielo - Dodávka a montáž, zaškolenie a uvedenie do prevádzky monitorovacieho kamerového systému v objekte ŠVK, Námestie mládeže 1 4 700 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 06.11.2009 30.11.2009
781/GR/2008 SBS Vladimír Fiala - FIKOS Zmluva o poskytovaní strážnej služby na ochranu osôb, majetku a zariadenia v objekte novej budovy SND 79 000 0 Slovenské národné divadlo 1.1.2009 31.10.2009
811/GR/2009 SBS Vladimír Fiala - FIKOS Zmluva o poskytovaní strážnej služby na ochranu osôb, majetku a zariadenia v objekte novej budovy SND 35 700 0 Slovenské národné divadlo 1.11.2009 31.12.2009
51/2007/SaP SCARP, s.r.o. Martin Zmluva o dielo 5 210,52 0 Slovenská národná knižnica 29.10.2007 7.12.2007
7.13/10 Scientia, a.s. Zmluva o poskytnutí služby vypracovania a dodávky analytickej štúdie optimalizácie prevádzky systému NUTIS 28 200 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.6.2010 do 30 dní od podpisu zmluvy Opatrenie 3.2 KaHR
20/2011 SCRIPTEASE, s.r.o. Zmluva o vytvorení diela: -en- preklady textov na web 126 0 Divadelný ústav 2.2.2011 25.2.2011
EO 2/2003 Secar s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby - aktivácia rádiolokač. systému, prenos a spracovanie signálu, užívanie frekvenč. pásma k lokalizácii v príp. odcudzenia motor. vozidla - Škoda Octávia 118,52 0 Hudobné centrum 29.01.2003 uzavretá na dobu neurčitú
3-08/2007 Secar s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - aktivácia rádiolokač. systému, prenos a spracovanie signálu, užívanie frekvenč. pásma a siete GSM k lokalizácii v príp. odcudzenia motor. vozidla - Volkswagen Multivan Comfortline 260,75 0 Hudobné centrum 14.08.2007 uzavretá na dobu neurčitú
247/2010 SECURITAS SK s r.o. Zmluva o dielo  2 033 2 033 UĽUV 19.7.2010 28.7.2010
23/RZ/2005 Securitax s.r.o. Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 16 432,34 0 Slovenský filmový ústav 6.9.2005 6.9.2008 strážna služba: 237 EUR/ mesiac
ZoD 2008/1/11601 Security systems s.r.o. Oprava EPS a kamerový systém 16 824,60 0 Slovenské národné múzeum 14.08.2008 07.09.2008
03/2009 Security systems s.r.o. Prevádzkové skúšky a odborné prehliadky EPS v SNM, v kaštieli v Dolnej Krupej 3 246,50 1 125 Slovenské národné múzeum 06.04.2009 05.04.2012
179/2009 SECURITY TRADE s.r.o. Zmluva o dielo  2 737 0 UĽUV 6.10.2009 27.10.2009
60/2010 SECURITY TRADE s.r.o. Zmluva o dielo  2 905 0 UĽUV 21.4.2010 7.5.2010
7/06 SERVIS R.F.M., s.r.o. Servisná zmluva č. 4-08/2006 na prevádzku telekomunikačného systému Siemens 6 162,12 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 28.8.2006 30.9.2008
6/06 SERVIS R.F.M., s.r.o. Servisná zmluva č. 1-08/2006 na zariadenia poplachového systému 4 107,98 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 28.8.2006 31.7.2009
15/06 SERVIS R.F.M., s.r.o. Servisná zmluva č. 2-08/2006 na zariadenia EPS 11 274,85 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 20.12.2006 31.7.2009
5/07 SERVIS R.F.M., s.r.o. Servisná zmluva č. 3-08/2006 na zariadenia EPS 4 459,92 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 13.3.2007 31.7.2009
6/2008 Schweiger, spol. s r.o. Zmluva o dielo 33 193,92 0 Národné osvetové centrum 2. 1. 2008 10. 12. 2008
16/2009 Schweiger, spol. s r.o. Zmluva o dielo 7 719,14 0 Národné osvetové centrum 5. 1. 2009 31. 1. 2009
209/2009 Schweiger, spol. s r.o. Zmluva o dielo 10 101 0 Národné osvetové centrum 2. 11. 2009 31. 1. 2010
103/2010 Schweiger, spol. s r.o. Zmluva o dielo 10 808,62 0 Národné osvetové centrum 3. 5. 2010 31. 5. 2010
170/GR/2008 SIEMENS s.r.o. Zmluva o dielo - kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie 18 758 0 Slovenské národné divadlo 20.3.2008 31.12.2008
CBF/5017/03 Siemens Slovensko s.r.o. Zmluva o dielo 2 699,36 0 Slovenská národná galéria 12.2.2003 doba neurčitá
4/2008 Simoník Peter Zmluva o dielo  100 0 UĽUV 6.2.2008 11.2.2008
1/2006 Simplex, Mgr. Peter Drlička Dodávka hudobného nástroja - harfa 38 030,74 0 Štátna opera 6.12.2006
SNM-BOJ-ZOD-2010/2271 SINEAL spol. s r. o. Zmluva o dielo 17 160 0 Slovenské národné múzeum 06.12.2010 31.12.2010
07-2007-07-31-PR SITA Zmluva o meiálnej spolupráci - propagácia a reklama divadelných predstavení 0 0 Divadlo Nová scéna 31.6.2006 30.6.2008
504/GR/2007 Siwast, a.s. Mandátna zmluva 395 0 Slovenské národné divadlo 5.11.2007 30.12.2007
7.12/10 SK-media, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 34 510 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.4.2010 23.4.2010
ZoD 11/2008/12111 SKANVOR s.r.o., Sklabiňa Zmluva o dielo - stavebné práce "SNM - Rekonštrukcia zbierkových predmetov v MSD Jahodnícke háje 363 976,59 31 000 Slovenské národné múzeum 16.9.2008 31.12.2010
0079 SKI Plejsy a.s. zmluva o umiestnení reklamy 11 850,23 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 14.9.2006 inzercia Opatrenie 2.3 SOP pS
221/GR/2008 SKV-AGENCY s.r.o. Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb v objekte novej budovy SND 79 000 0 Slovenské národné divadlo 22.4.2008 30.11.2008
807/GR/2008 SKV-AGENCY s.r.o. Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb v objekte novej budovy SND 79 000 0 Slovenské národné divadlo 1.12.2008 31.10.2009
849/GR/2009 SKV-AGENCY s.r.o. Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb v objekte novej budovy SND 35 700 0 Slovenské národné divadlo 1.11.2009 31.12.2009
082010 Slabecius Zmluva o dielo  8 044,40 0 Múzeum SNP 16.4.2010 30.4.2010
142010 Slabecius Zmluva o dielo 14 628 0 Múzeum SNP 18.5.2010 13.8.2010
192009 SLOS Zmluva o dielo  59 800 0 Múzeum SNP 20.11.2009 20.12.2009
151/TPR/2006 SLOV PM, spol. s r.o. Zmluva o dielo - výmena zdroja chladu 29 874 0 Slovenské národné divadlo 11.9.2006 31.12.2006
452/GR/2009 SLOV PM, spol. s r.o. Zmluva o dielo - výmena kompresora v historickej budove SND 31 892 0 Slovenské národné divadlo 4.6.2009 30.6.2009
105/2007 Slovak Telecom,a.s. Zmluva o pripojení 3 250 1 352 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 11. 18. 9.2007
732006 Slovakia lift s.r.o. Servisná zmluva č. objednávateľa -239.06.ŠVK 4 105,37 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 7.8.2006 7.4.2010 servis a údržba výťahov
73/2010 Slovakia lift s.r.o. Servisná zmluva 975,32 487,66 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 8.4.2010 elektron.výťahy
42/2001 Slovakia Online s.r.o. Zmluva o poskytovaní informácii a služieb s tým spojených 0 0 UĽUV 4.10.2001 zmluva s automatickým 12 mes. predlžením/ mes.paušal 154,- Eur
2008/102/11130 Slovakia Online, s.r.o. Zmluva o poskytovaní informácií 86,90 0 Slovenské národné múzeum 1.1.2009 31.12.2010
1.1/10 Slovenská Grafia, a.s. Rámcová dohoda o poskytovaní komplexných služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2010 31.12.2012 Opatrenie 3.2 KaHR
72/08 Slovenská grafia, a.s. Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb (tlač časopisu Slniečko č. 6-10/2009) 34 940 0 Literárne informačné centrum 25.11.2008 30.6.2009
39/09 Slovenská grafia, a.s. Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb (tlač časopisu Slniečko č. 1/2009) 5 731,04 0 Literárne informačné centrum 10.7.2009 31.8.2009
49/09 Slovenská grafia, a.s. Rámcová dohoda - Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb (tlač časopisu Slniečko č. 2-10/2010+ jedno výberové číslo v tal. verzii) 54 739 0 Literárne informačné centrum 8.9.2009 30.6.2010
Z 48/09 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 1 k Rámcovej dohode- tlač časopisu Slniečko 2/2009 5 536 0 Literárne informačné centrum 11.9.2009 24.9.2009
Z 58/09 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode - tlač časopisu Slniečko 3/2009 5 411 0 Literárne informačné centrum 7.10.2009 18.10.2009
Z 76/09 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 3 k Rámcovej dohode - tlač časopisu Slniečko 4/2009 5 352 0 Literárne informačné centrum 6.11.2009 22.11.2009
Z 88/09 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 4 k Rámcovej dohode - tlač časopisu Slniečko (výber - talianska mutácia) 976 0 Literárne informačné centrum 11.12.2009 23.12.2009
Z 89/09 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 5 k Rámcovej dohode - tlač časopisu Slniečko 5/2010 5 352 0 Literárne informačné centrum 11.12.2009 23.12.2009
Z 2/10 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 6 k Rámcovej dohode - tlač časopisu Slniečko 6/2010 5 352 0 Literárne informačné centrum 15.1.2010 25.1.2010
Z 16/10 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 7 k Rámcovej dohode - tlač časopisu Slniečko 7/2010 5 352 0 Literárne informačné centrum 29.1.2010 10.2.2010
Z 17/10 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 8 k Rámcovej dohode - tlač časopisu Slniečko 8/10 5 352 0 Literárne informačné centrum 12.3.2010 24.3.2010
Z 33/10 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 9 k Rámcovej dohode - tlač časopisu Slniečko 9/2010 5 352 0 Literárne informačné centrum 12.4.2010 26.4.2010
Z 52/10 k Z č. 49/09 Slovenská grafia, a.s. iastková zmluva č. 10 k Rámcovej dohode - tlač časopisu Slniečko 10/2010 5 352 0 Literárne informačné centrum 14.5.2010 31.6.2010
1.1/08 Slovenská Grafia, a.s.; Ing. M.Hybská ; M.C.Triton, s.r.o. ; Cortes, Smith & Co. Zmluva o poskytovaní služieb (komplexné tlačiarenské a grafické služby) 1 825 785,96 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 10.10.2008 31.3.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
0502/2010/CE Slovenská sporiteľňa a.s. Nájomná zmluva 1 618,46 0 Slovenské národné múzeum 16.08.2010 mesačný nájom 1618,46 €
13/2006 SLOVENSKÁ TELEVÍZIA Spot - "Neberte nám princeznú!" 131 0 Divadlo Nová scéna 15.8.2006 14.8.2009
16/2006 SLOVENSKÁ TELEVÍZIA Použitie 4 ks fotiek z"Neberte nám princeznú! 98 0 Divadlo Nová scéna 23.8.2006 7.9.2009
38/2009 SLOVENSKÁ TELEVÍZIA Zmluva o mediálnom partnerstve 600 0 Divadlo Nová scéna 9.6.2009 30.9.2009
265/CMOK/2009 Slovenská televízia, v zastúpení 1.2.media, s.r.o. Zmluva o mediálnom partnerstve 197,54 0 Slovenské národné divadlo 2.1.2009 31.12.2009
Slovenské národné múzeum Zmluva o nájme 0 0 Jarolím Bihari 01.11.2003 30.06.2011
0080 Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky zmluva o umiestnení reklamy 2 157,60 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1.8.2006 inzercia Opatrenie 2.3 SOP pS
19/2006 Slovnaft Vydanie palivových platobných kariet 0 0 Divadlo Nová scéna 14.9.2006 doba neurčitá
59/2010 Slovnaft Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostred.palivových kariet 0 8 000 Divadlo Nová scéna 1.3.2010 doba neurčitá
95 Slovnaft a.s. Zmluva o palivových kartách Zlatá a Strieborná spoločnosti Slovnaft 0 9 500 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.11.2006 doba neurčitá
24/TPR/2007/ SND SLOVREMPO s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka kaderníckych kresiel 23 302 0 Slovenské národné divadlo 19.2.2007 15.5.2007
163/2009 Snap to grid s.r.o. Zmluva o dielo  2 400 0 UĽUV 28.8.2009 5.10.2009
29/2008/ZZ SNM Bratislava Zmluva na prenájom nebytových priestorov 1 062,66 0 Slovenská národná knižnica 21.3.2008 20.3.2009 náklady za rok
52/2010 Sodexho Pass SR Komisionárska zmluva 339 960 42 000 Divadlo Nová scéna 30.4.2010 31.4.2014
147/2008 SODEXHO PASS SR, s.r.o. Rámcová komisionárska zmluva 2 232,05 0 Národné osvetové centrum 19.11.2008 na dobu neurčitú
112/2008/SaP SODEXO PASS SR s.r.o. Bratislava Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení a poskytovania tovarov a služieb 7 996,80 0 Slovenská národná knižnica 1.12.2008 31.12.2009 minimálny poplatok 3,32 € z jednej objednávky
13/08 Sofa Zmluva o dielo (tlač: Pamodaj šťastia, pocta P. Dobšinskému) 2 563 0 Literárne informačné centrum 20.3.2008 30.4.2008
2027011 SOFTIP a. s. Licenčná zmluva 0 0 Štátna opera 25. 10. 2007 doba neručitá
2027012 SOFTIP a.s. Licenčná zmluva na použitie progr. vyb. SOFTIP PROFIT 8 748 0 Štátna vedecká knižnica Košice 31.10.2007 8 748 EUR (jednorázové náklady)
62/2007 Softip, a. s. Licenčná zmluva 24 750,18 0 SĽUK 2,11,2007
1.1/07 SOFTIP, a.s. Licenčná zmluva č. 2027008 na použitie aplikačného programového vybavenia SOFTIP PROFIT 31 126,63 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 12.9.2007 12.9.2011
MK-92/06/M Softip, a.s. Zmluva o poskytnutí služby (na realizáciu projektu Vzdelávanie zamestnancov MK SR a organizácií v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart) 38 158 0 MK SR 18.8.2006 21.11.2006
MK-131/06/M Softip, a.s. Zmluva o dielo č. 12026077 (poskytnutie práva používať rozšírené APV Softip PROFIT) 37 592 0 MK SR 18.12.2006
MK-132/07/M Softip, a.s. Zmluva o implementácii aplikačného programového vybavenia jednotného štátneho účtovníctva v rezorte kultúry a poskytnutie oprávnení na jeho použitie 894 376 111 612 MK SR 10.12.2007
2027013 Softip, a.s. Licenčná zmluva 0 0 Štátne divadlo Košice 20.12.2007 na neurčito
41/2007/SaP SOFTIP, a.s. B.Bystrica Licenčná zmluva 25 891,26 0 Slovenská národná knižnica 31.10.2007
22/2009/SaP SOFTIP, a.s. B.Bystrica Zmluva o poskytovaní služieb 1 228,52 0 Slovenská národná knižnica 19.5.2009 za 48 mesiacov
28092007 SOFTIP,a.s. Banská Bystrica Licenčná zmluva č. 2027010, SOFTIP PROFIT... 26 468,47 0 Štátna filharmónia Košice 28.9.2007 31.3.2008
128092007 SOFTIP,a.s. Banská Bystrica Dodatok č. 1 - Príloha k Lic. zmluve č. 2027010, SOFTIP PROFIT... 0 0 Štátna filharmónia Košice 28.9.2007 31.3.2008
228092007 SOFTIP,a.s. Banská Bystrica Dodatok č. 2 - Príloha k Lic. zmluve č. 2027010, SOFTIP PROFIT... 0 0 Štátna filharmónia Košice 28.9.2007 31.3.2008
328092007 SOFTIP,a.s. Banská Bystrica Dodatok č. 3 -Príloha k Lic. zmluve č. 2027010, SOFTIP PROFIT... 0 0 Štátna filharmónia Košice 28.9.2007 31.3.2008
528092007 SOFTIP,a.s. Banská Bystrica Dodatok č. 5 - Príloha k Lic. zmluve č. 2027010, SOFTIP PROFIT... 0 0 Štátna filharmónia Košice 28.9.2007 31.3.2008
628092007 SOFTIP,a.s. Banská Bystrica Dodfatok č. 6 - Príloha k Lic. zmluve č. 2027010, SOFTIP PROFIT... 0 0 Štátna filharmónia Košice 28.9.2007 31.3.2008
428092007 SOFTIP,a.s. Banská Bystrica Dodatokk č. 4 - Príloha k Lic. zmluve č. 2027010, SOFTIP PROFIT... 0 0 Štátna filharmónia Košice 29.2.2008 31.3.2008
728092007 SOFTIP,a.s. Banská Bystrica Dodatok č. 7 - Príloha k Lic. zmluve č. 2027010, SOFTIP PROFIT... 0 0 Štátna filharmónia Košice 26.3.2008 31.3.2008
MS -1/2006 Soll Real Servis s.r.o. Zmluva o podnájme parkovacieho miesta 355,52 177,76 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 3.7.2006 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
1662009 SOLO - Karol Strečok Zmluva o dielo 4 513,67 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 20.11.2009 20.11.2009 nábytok
1672009 SOLO - Karol Strečok Zmluva o dielo 2 096,78 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 30.11.2009 11.12.2009 presklenné dvere
0072008-eu Solo Karol Strečok Zmluva o dielo 10 522,44 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 14.12.2007 13.01.2008
SNM-HM-ZOR-2010/1244 Soňa Poórová Zmluva o reštaurovaní 29 000 0 Slovenské národné múzeum 07.10.2010 15.12.2010
3112009 Sonáta Kúpna zmluva-obstaranie hudobného nástroja 33 064,15 0 Štátna filharmónia Košice 3.11.2009 2.12.2009
0112/97 SPIRITs.r.o - informačné systémy Informačný systém THEISA 60 855,96 0 Divadelný ústav 27.5.1997 neurčito
5100011259 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu 28 908,39 20 823,24 Štátne divadlo Košice 28.11.2008 31.12.2009 Predĺžená dodatkom do 31.12.2010
0081 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava-TINS Trnavský informačný servis zmluva o spolupráci 13 277,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 21.8.2006 31.12.2007 TIK Opatrenie 2.3 SOP pS
294/Hl.76/2005/T Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla 0 10 500 Štátne divadlo Košice 15.12.2005 na neurčito
0083 Správa účelových zariadení-Informačná kancelária zmluva o spolupráci 15 800,30 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.8.2006 31.12.2007 TIK Opatrenie 2.3 SOP pS
24/2010 SRS Light Design, s.r.o. Zmluva o dielo - dodávka a montáž podiového systému a hlinkovej nosnej konštrukcie 18 937 0 Divadlo Nová scéna 11.3.2010 22.3.2010
CE126/2009 Staksa, s.r.o. Upratovacie služby-admonistratívna budova 34 344 0 Slovenská národná galéria 1.1.2010 31.12.2010
34/2008/SaP STAMART MARTIN s.r.o., Martin Rámcová dohoda 4 147 091,38 0 Centrálna obstarávacia rezortná jednotka MKCR SR + Slovenská národná knižnica 9.6.2008 8.6.2012
66/2008/SaP STAMART MARTIN s.r.o., Martin Zmluva o dielo 2 937 493,84 0 Slovenská národná knižnica 18.9.2008 31.1.2009
4-2008-Bo Stanislav Bohdan Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy pre SF 61 757,29 0 Slovenská filharmónia 3.4.2008 31.3.2009
4-2009-Bo Stanislav Bohdan Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy pre SF 71 400 0 Slovenská filharmónia 14.4.2009 31.3.2010
5-2010-Bo Stanislav Bohdan Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy 71 400 35 700 Slovenská filharmónia 3.5.2010 30.6.2011
127/2007 Stankay Viliam Zmluva o dielo  199 0 UĽUV 24.8.2007 27.8.2007
236/2008 Stankay Viliam Zmluva o dielo  398 0 UĽUV 3.12.2008 8.12.2008
980/CMOK/2009 STAR production,s.r.o. Zmluva o vzájomnej spolupráci 0 0 Slovenské národné divadlo 2.2.2009 31.12.2009
94/2009/STM STATIC STUDIO s.r.o., Prešov Zmluva o dielo 62 629,70 0 Slovenské technické múzeum 10.8.2009 30.10.2009
842006 Stavomontáže Inštalácie B. Bystrica, s.r.o. Zmluva o dielo č. 34/2005 95 676,19 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 23.12.2005 31.12.2006 rekonštrukcia kotolne
682006 Stavomontáže Inštalácie B. Bystrica, s.r.o. Zmluva o dielo č. 9/2006 7 804,61 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 9.8.2006 31.8.2006 stavebné úpravy, komínov, kotolne
3/09 STAVOSINTEGRA, družstvo Zmluva o dielo č. 33/3 89 925 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 20.5.2009 31.8.2009
14/ZOD/2007 Stolárstvo Ctibor Klašovec Zmluva o dielo - výroba interierových prvkov 12 405,96 0 Slovenský filmový ústav 27.11.2007 15.1.2008
0086 Store Media s.r.o. Zmluva o poskytnutí reklamných služieb 79 222,85 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 13.8.2007 24.8.2008 Opatrenie 2.3 SOP pS
1372009 Stredná odborná škola drevárska Kúpna zmluva - Dodávka a montáž nábytku pre detské oddelenie 11 949,51 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 13.7.2009 16.9.2009
7.3/09 STUDIO 001, s.r.o. Zmluva o dielo 19 754 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.2.2009 31.3.2009
239/2010 Studio 001, s.r.o. Zmluva o dielo  8 021 8 021 UĽUV 29.6.2010 31.8.2010
3/ZOD/2007 Studio 727 s.r.o. Zmluva o dielo - služby spojené s vydaním diela Slovenský film 70. rokov 39 237,29 0 Slovenský filmový ústav 9.2.2007 30.11.2007
8/RZ/2008 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.2/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 1.4.2008 30.6.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
14/RZ/2008 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.5/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 1.7.2008 30.9.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
27/RZ/2008 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.8/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 1.10.2008 15.12.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
38/RZ/2008 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.11/2008 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 15.12.2008 31.12.2008 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
2/RZ/2009 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.2/2009 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 7.1.2009 31.3.2009 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
14/RZ/2009 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.4/2009 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 3.4.2009 30.6.2009 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
18/RZ/2009 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.6/2009 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 2.7.2009 30.9.2009 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
23/RZ/2009 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.8/2009 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 1.10.2009 30.12.2009 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
5/RZ/2010 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.1/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 11.2.2010 31.3.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
14/RZ/2010 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.4/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 0 0 Slovenský filmový ústav 7.4.2010 30.6.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
21/RZ/2010 Studio 727 s.r.o. Čiasková zmluva č.6/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 95 000 95 000 Slovenský filmový ústav 1.7.2010 30.9.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
1/RZ/2008 Studio 727 s.r.o. , Ateléry Bonton Zlín a.s. Rámcová dohoda o poskytnutí služby - Systematická obnova a záchrana audiooviz. dedičstva 1 493 726,35 0 Slovenský filmový ústav 15.1.2008 31.12.2011 ročný objem
28/RZ/2010 STUDIO 727, s.r.o. Čiasková zmluva č.11/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 1 500 1 500 SFÚ 21.09.2010 31.12.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
29/RZ/2010 STUDIO 727, s.r.o. Čiasková zmluva č.10/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 99 500 99 500 SFÚ 21.09.2010 31.12.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
36/RZ/2010 STUDIO 727, s.r.o. Čiasková zmluva č.14/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 1 500 1 500 SFÚ 22.10.2010 31.12.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
37/RZ/2010 STUDIO 727, s.r.o. Čiasková zmluva č.15/2010 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb - upresnenie plnenia rámcovej zmluvy 31 500 31 500 SFÚ 16.11.2010 31.12.2010 Upresnenie plnenia rámcovej zmluvy
1/2007 STUPIDesign, Mgr.art.Robert Paršo Zmluva o dielo - Príprava do tlače a tlač časopisu kod 23 275,58 0 Divadelný ústav 15.3.2007 31.12.2007 nie je platiteľom DPH
CE125/2009 Stusa, s.r.o. Upratovacie služby-výstavné priestory 35 685 0 Slovenská národná galéria 4.1.2010 31.12.2010
137/2008 SUPI, s.r.o. Zmluva o dielo  19 940 0 UĽUV 2.9.2008 19.9.2008
235/2008 SUPI, s.r.o. Zmluva o dielo  10 060 0 UĽUV 4.12.2008 27.1.2009
37/2010 SUPI, s.r.o. Zmluva o dielo  16 952 0 UĽUV 18.3.2010 zo zmluvnej ceny ostáva k úhrade iba suma za autorsky dozor 475,- Eur
70/2010 SUPI, s.r.o. Zmluva o dielo  10 294 0 UĽUV 20.4.2010 30.5.2010
11/2007/SaP SupraPlus, Martin Zmluva o dielo o poskytovaní služieb 1 309 0 Slovenská národná knižnica 30.3.2007 28.2.2010 náklady za rok
6/ZOD/2007 SuroSound s.r.o. Zmluva o dielo - služby spojené s vydaním diela Slovenský film 70. rokov 10 862,71 0 Slovenský filmový ústav 27.4.2007 30.11.2007
122/2008 Surovčíková Denisa, Ing. Zmluva o dielo  1 627 0 UĽUV 9.6.2008 15.8.2008
123/2008 Surovčíková Denisa, Ing. Zmluva o dielo  1 361 0 UĽUV 9.6.2008 30.7.2008
34/2008/ZZ SUWECO CZ, s.r.o. Praha Mandátna zmluva 1 260 521,58 0 Slovenská národná knižnica 26.9.2008 31.12.2009
35/2008/ZZ SUWECO CZ, s.r.o. Praha Licenčná zmluva na softvér 92 876,59 0 Slovenská národná knižnica 26.9.2008 31.12.2009
7/TPR/2007/ SND SVD group s.r.o. Zmluva o vykonaní kompletných sťahovacích prác 18 034 0 Slovenské národné divadlo 11.1.2007 31.7.2007
13-11/2008 SWAN a. s. Zmluva o správe domény 106,24 106,24 Hudobné centrum 18.11.2008 uzavreté ne dobu neurčitú
96 SWAN a.s. Zmluva o správe domény 0 260 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 20.11.2006
MK-59/07/M SWAN a.s. Zmluva o poskytnutí služby "Príprava medzinárodného projektu" 38 704 0 MK SR 16.4.2007 27.12.2007
MK-109/07/M SWAN a.s. Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN 0 0 MK SR 14.11.2007 14.11.2011 podľa cenníka pre všetky rezortné organizácie
MK-115/07/M SWAN a.s. Zmluva o dielo a súčasne licenčná zmluva (projektová dokumentácia digitálneho informačného systému v rezorte MK SR) 1 194 947 0 MK SR 15.11.2007 16.4.2010
34-2008-09-17-HS SWAN, a.s. truktúrovaná kabeláž 14 433 0 Divadlo Nová scéna 17.9.2008 15.10.2008
109/2009 SWAN, a.s. Zmluva o správe domény 32 32 UĽUV 8.6.2009 ročný správny poplatok
6/2009/SaP SWAN, Bratislava Zmluva o správe domény 31,61 0 Slovenská národná knižnica 6.2.2009 31.12.2009
1122008 SWAN,a.s. Zmluva o správe domény 31,61 0 Štátna filharmónia Košice 1.12.2008 ročne, doba neurčitá
22/RZ/2009 SX Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 4 345,11 2 370,06 Slovenský filmový ústav 30.9.2009 Zmluva je na dobu neurčitú : poplatok 395,01 EUR
1/11-2007EPS-KE Syteli, s.r.o. Zmluva o dielo 1 442,17 0 Štátne divadlo Košice 15.11.2007 31.11.2008
136/2008 Šallingová Lýdia Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 UĽUV 1.9.2008 30.9.2009 830,- Eur/mesiac
MK-87/08/M ŠEVT a.s. Rámcová dohoda č, VZ 070/2008 (dodanie kancelárskych potrieb) 3 580 0 MK SR 20.10.2008 20.10.2012 cenník
71/2009 Šimkovič Rastislav Zmluva o dielo  169 0 UĽUV 22.5.2009 31.5.2009
7.14/09 ŠOP, s.r.o. Rámcová dohoda 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.4.2009 31.12.2009
2/2011 Štefan Psotný LICENČNÁ ZMLUVA - fotografie v publikácii Marta Poláková: Sloboda objavovať tanec 0 0 Divadelný ústav 5.1.2011
87/2008 Štýl-Milan Kovalčík Zmluva o dielo - scénická dekorácia výroba - Carmen 14 578 0 Divadlo Nová scéna 19.12.2008 26.1.2009
17/RZ/2008 Team Prevent s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 2 592,35 605,88 Slovenský filmový ústav 10.7.2008 Táto zmluva je na dobu neurčitú: paušálny poplatkok 100,98EUR / mesiac
151/2009 Team s.r.o. Zmluva o podnájme 11 018,28 5 509,14 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 1.4.2009 31.3.2019 skladové priestory
893/GR/2009 TECHKLIMA s.r.o. Zmluva o dielo - zabezpečenie vetrania archívu nôt 2 690 0 Slovenské národné divadlo 2.11.2009 15.12.2009
0088 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológia riadenia a geotechnológií zmluva o umiestnení reklamy 3 319,40 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.9.2006 Opatrenie 2.3 SOP pS
172/2008 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva o kontrolnej činnosti 3 653,82 0 Národné osvetové centrum 11. 8. 2008 30. 11. 2008
19/2010 TECHNOPACK SLOVAKIA, s. r. o. Dodávka, inštalácia a zaškolenie 1 ks baliaci stroj MINIPAC 6 473,60 10 000 Slovenská knižnica pre nevidiacich 7.7.2010 24. 8. 2010
23-2008-05-23-LK Technopol a.s. Zmluva o poskytnutí reklamno-propagačných služieb - West Side Story 996 0 Divadlo Nová scéna 23.5.2008 31.12.2008
16/2009 Telemont a.s. Zmluva o dielo 1 735 0 Divadlo Nová scéna 1.3.2009 31.12.2009
12/2010 Telemont a.s. Zmluva o dielo č ZM1000002 - ročné,štvrťročné servisné práce EPS 1 619 0 Divadlo Nová scéna 1.1.2010 31.12.2010
MK-55/07/M Tempest a.s. Kúpna zmluva č. UNAS-MKSR-INT-10042007-1 (dodávka, rozvoz a inštalácia počítačových zariadení – projekt Informatizácia knižníc) 1 319 195 0 MK SR 18.5.2007 4.9.2007
MK-78/08/M Tempest a.s. Zmluva o dielo (Rozpočtový systém MK SR - GENROZ) 17 975 0 MK SR 8.9.2008
50/2007/SaP TEMPEST, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní servisných služieb 132 587,13 0 Centrálna obstarávacia rezortná jednotka MKCR SR + Slovenská národná knižnica 8.10.2007 31.3.2009 náklady za rok
8-224/09 Tempus-Bavaria, s.r.o. Zmluva o reklame 4 284 0 Štátne divadlo Košice 1.10.2009 31.12.2009
MK-21/10/M Tender MediaGroup s.r.o. Základná zmluva na zabezpečenie systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských práv 0 0 MK SR 11.6.2010 cenník
185/2010 Teplan Architekt spol. s.r.o. Zmluva o dielo 2 500 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 10.6.2010 10.7.2010
153/2009 TERAPO spol. s r.o. Zmluva o odbere elektrickej energie podľa §269 Obchodného zákonníka 240 120 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 1.4.2009
6.4/08 The CREATIVE CONNECTION UK Ltd. Zmluva o poskytovaní služieb - Poskytovanie prezentačných a propagačných služieb vo Veľkej Británii - Slovensko, destinácia cestovného ruchu 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.6.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
0089 The Rock s.r.o. dodatok č.1/2006 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.11.2006 zmluva o spolupráci zo dňa 20.1.2006
160/2009 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Zmluva o dielo 10 112,62 0 Národné osvetové centrum 8. 7. 2009 29. 7. 2009
28082008 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.,Bratislava Servisná zmluva 98,75 0 Štátna filharmónia Košice 28.8.2008 doba neurčitá
65/09 Tlačiarne BB, s. r. o. Zmluva o dielo (tlač: Slovenská detská kniha, angl. verzia) 13 501 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 18.12.2009
66/09 Tlačiarne BB, s. r. o. Zmluva o dielo (tlač: Slovenská detská kniha, tal. verzia) 13 501 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 18.12.2009
67/09 Tlačiarne BB, s. r. o. Zmluva o dielo (tlač: katalóg hl. expozície Bologna, 3-jazyčný) 11 318 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 18.12.2009
21/2009/SCD Tlačiarne BB, s.r.o. dodanie a vytlačenie knihy "Nové kapitoly z dejín dizajnu" autor Zdeno Kolesár 0 0 Slovenské centrum dizajnu 9.9.2009 30.9.2009
141/2006 Tokarčík Tomáš Zmluva o dielo  1 411 0 UĽUV 21.7.2006 7.9.2006
126/2006 Tokarčík Tomáš Zmluva o dielo  996 0 UĽUV 25.7.2006 15.9.2006
128/2006 Tokarčík Tomáš Zmluva o dielo  3 651 0 UĽUV 25.7.2006 7.9.2006
156/2007 Tokarčík Tomáš Zmluva o dielo  2 821 0 UĽUV 15.10.2007 4.12.2007
181/2007 Tokarčík Tomáš Zmluva o dielo  1 144 0 UĽUV 5.11.2007 4.12.2007
162/2010 Toman Kubík Zmluva o dielo 35 343 35 343 Národné osvetové centrum 25. 5. 20010 31.12.2010
9-2009-Kl Tomáš Klempár, Predaj klavírov, pianín Kúpna zmluva - Nový klavír zn. Yamaha - 2 ks 39 926,88 0 Slovenská filharmónia 3.9.2009 6.10.2009
14112007 TOP CLASSIC s.r.o. Kúpna zmluva-obstaranie hudobného nástroja 133 682,73 0 Štátna filharmónia Košice 14.11.2007 1.2.2008
165/2008 TOPEA spol. s r.o. Zmluva o dielo 13 272,26 0 Národné osvetové centrum 1. 2. 2008 17. 12. 2008
982007 TOPTEL s.r.o. Zmluva o dielo 6 636,73 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 23.7.2006 6.8.2007 dodávka a inštalácia GSM brány
158/2009 Toptel s.r.o. Servisná zmluva o poskytovaní pozáručného servisu 30 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 1.7.2009
15/2010/ZZ Trenčiansky samosprávny kraj Zmluva o nájme nebytových priestorov 304,08 152,04 Slovenská národná knižnica 30.6.2010 náklady za mesiac
3/2010 Trendwood - twd s.r.o. Kúna zmluva 35 294 35 294 Štátna opera 30.09.2010 15.12.2010
152009 Triad s r.o. Zmluva o dielo  65 760 0 Múzeum SNP 5.8.2009 31.11.2009
SNM-SNR-ZOD-2010/688 TRIAD spol. s r.o. Zmluva o dielo 34 081,60 0 Slovenské národné múzeum 29.07.2010 20.09.2010
Z-488/GR/2010 TRITON spol. s r.o. Zmluva o dielo - doplnenie parkovacieho systému SND 14 359 14 359 Slovenské národné divadlo 16.7.2010 31.8.2010
CSO/17/2010 TRITON spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 05/2010 14 083,65 14 083,65 Centrálna servisná organizácia 18.6.2010 Dátum ukončenia zmluvy je 5 týždňov odo dňa podpísania zmluvy
21/2010/STM Tuchyňa Development s.r.o., Košice Zmluva o dielo 4 150 0 Slovenské technické múzeum 22.4.2010 31.5.2010
56/2010/STM Tuchyňa- výťahy zmluva o dielo 98 413 0 Slovenské Technické múzeum Košice 31.08.2010 29.04.2011
6.3/10 Turistická informačná kancelária mesta Žilina Zmluva o spolupráci 586 2 930 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2010 30.6.2011 *max.cena za mesiac pri spracovaní max.objemu informácií, Opatrenie 3.2 KaHR
6.14/08 Turistické informačné centrum Rožňava Zmluva o spolupráci (TIK) 8 962,36 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 28.8.2008 31.12.2008 Opatrenie 2.3 SOP PS
6.3/10 Turistické informačné centrum Rožňava Zmluva o spolupráci 1 650 8 250 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2010 30.6.2011 *max.cena za mesiac pri spracovaní max.objemu informácií;Opatrenie 3.2 KaHR
0090 Turisticko informačné centrum Rožňava zmluva o spolupráci 13 277,57 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 22.8.2006 31.12.2007 TIK Opatrenie 2.3 SOP pS
2452010 Tyflocomp, s. r. o. Kúpna zmluva - Dodávka tlačiarne braillovho písma Braillo 440 SW 115 668 116 000 Slovenská knižnica pre nevidiacich 24.5.2010 27. 7. 2010
8-171/09 12/2009 U.S.Steel Košice s.r.o. Zmluva o reklame 9 520 0 tátne divadlo Košice 1.1.2009 30.6.2009
55/2007/ZZ UEOS-Komercia, a.s. Bratislava Mandátna zmluva 2 962,56 0 Slovenská národná knižnica 10.12.2007 30.6.2008
11/2008/ZZ UEOS-Komercia, a.s. Bratislava Mandátna zmluva 3 950,08 0 Slovenská národná knižnica 29.1.2008 30.6.2008
19/2008/ZZ UEOS-Komercia, a.s. Bratislava Mandátna zmluva 3 950,08 0 Slovenská národná knižnica 30.6.2008 30.9.2008
54/2010 Ultraframe- Ing.róbert Godál Kúpma zmluva 18 010 0 Divadlo Nová scéna 1.6.2010 14.6.2010
1452008 Umelecká agentúra MBM. Mgr. M.Babjak - MANAge Zmluva o dielo 3 357,56 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 15.10.2008 18.11.2008 zabezpečenie a realizácia odbornej konferencie
5/2009/SaP UNI KREDIT, B. Bystrica Dohoda o zabezpečení vzdelávania 61 148,29 0 Slovenská národná knižnica 11.2.2009 30.4.2009
76/2008/SaP UNIKREDIT, B. Bystrica Dohoda o zabezpečení vzdelávania 112 182,17 0 Slovenská národná knižnica 10.11.2008 28.11.2008
31/2008/ZZ UNION Poisťovňa a.s., Bratislava Poistná zmluva 818,77 0 Slovenská národná knižnica 20.8.2008 15.11.2008
127/2006 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 328 0 UĽUV 1.8.2006 poistenie prepravy výstavy a počas výstavy
130/2006 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 81 0 UĽUV 3.8.2006 poistenie prepravy výstavy
8/2007 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 88 0 UĽUV 31.1.2007 poistenie prepravy výstavy
42/2007 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 222 0 UĽUV 27.4.2007 poistenie prepravy výstavy
22/2008 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 290 0 UĽUV 27.3.2008 poistenie prepravy výstavy
69/2008 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 564 0 UĽUV 19.5.2008 poistenie prepravy výstavy
219/2008 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 135 0 UĽUV 24.11.2008 poistenie prepravy výstavy
220/2008 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 135 0 UĽUV 24.11.2008 poistenie prepravy výstavy
113/2009 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 392 0 UĽUV 30.6.2009 11.9.2009 poistenie prepravy výstavy a počas výstavy
234/2010 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 166 0 UĽUV 24.6.2010 poistenie prepravy výstavy
265/2007 UNIQA Poistná zmluva 307 307 UĽUV 9.8.2007 na dobu neurčitú, ročné poistné
263/2005 UNIQA poisťovňa a.s. Poistná zmluva 1 001,60 0 ÚĽUV 14.7.2005 na dobu neurčitú, ročné poistenie
264/2005 UNIQA poisťovňa a.s. Poistná zmluva 443,30 0 ÚĽUV 14.7.2005 na dobu neurčitú, ročné poistenie
264/2007 UNIQA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 550 550 UĽUV 9.8.2007 na dobu neurčitú, ročné poistné
3/ZOD/2010 Upratovanie 13 s.r.o. Zmluva o dielo - zabezpečenie čistiacich a upratovacích prác 30 000 1 376 SFÚ 01.11.2010 31.01.2010 cena za mesiac je 688 EUR s DPH
70/2008/SaP Ústav politických vied SAV, Bratislava Zmluva o dielo 8 176,05 0 Slovenská národná knižnica 3.10.2008 30.11.2008
52007 V.P.O. s.r.o. ZOD - upratovanie kancelárskych a knižničných priestorov 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 01.09.2007 31.08.2008 1000 € mesačný paušál
162009 V.P.O. s.r.o. Dodatok k ZOD - upratovanie kancelárskych a knižničných priestorov 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 01.09.2008 31.08.2009 1278 € mesačný paušál
122009 V.P.O. s.r.o. ZOD - upratovanie kancelárskych a knižničných priestorov 0 8 855 Štátna vedecká knižnica Košice 01.09.2009 31.08.2011 1475,9 € mesačný paušál
11/2011 Valentína Zimanová ZMLUVA o umeleckom výkone a udelení licencie 100 0 Divadelný ústav 7.2.2011 8.2.2011
63/2006 Vasati, s. r. o. Zmluva o dielo 13 766,41 0 SĽUK 24.10.2006
26/10 Vaško - Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: O. Herec: Dobre organizovaný netvor) 2 706 2 706 Literárne informačné centrum 29.3.2010 30.11.2010
8/07 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: F. Štraus - Poetický slovník) 3 792 0 Literárne informačné centrum 13.3.2007 31.5.2007
23/07 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: S. Šmatlák - Dejiny sl. literatúry I.) 5 293 0 Literárne informačné centrum 30.5.2007 31.10.2007
24/07 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: S. Šmatlák - Dejiny sl. literatúry II.) 7 643 0 Literárne informačné centrum 30.5.2007 31.10.2007
23/08 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: V. Marčok - Básnický svet M. Rúfusa) 3 797 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 3.10.2008
24/08 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: O. Herec - Teória literárnej fantastiky) 3 341 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 31.7.2008
25/08 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: P. Valček - Čítanie 2008) 964 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 30.11.2008
26/08 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač:M. Kučera - Sl. dejiny I. zv. do r. 1526) 4 089 0 Literárne informačné centrum 25.4.2008 31.11.2008
16/09 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: O. Sliacky - Slovník sl. spisovateľov...) 5 797 0 Literárne informačné centrum 31.3.2009 30.9.2009
17/09 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: N. Krausová - Filozofická terapia....) 2 178 0 Literárne informačné centrum 31.3.2009 30.6.2009
62/09 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: P. Valček - Čítanie 2009) 617,10 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 7.12.2009
63/09 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: J. Šrank - Nesamozrejmá poézia) 2 706 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 31.11.2009
64/09 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: Hviezdoslav v interpretáciách) 531,30 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 4.12.2009
25.10 Vaško-Vydavateľstvo Zmluva o dielo (tlač: V. Marčok - V posch. labyrinte) 2 777,50 0 Literárne informačné centrum 29.3.2010 30.6.2010
76/2006 VDD Orava s.r.o. Zmluva o dielo  - výroba a montáž historickej brány 2 603,66 0 Hudobné centrum 20.07.2006 15.12.2006
615/GR/2007 vec Milan, JUDr. Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb 114,55 0 Slovenské národné divadlo 1.1.2008 31.12.2008
36/2007/STM Vector company s.r.o., Brezno Zmluva o dielo 26 484,10 0 Slovenské technické múzeum 9.5.2007 16.7.2007
59/2008/STM Vector company s.r.o., Brezno Zmluva o dielo 48 822,94 0 Slovenské technické múzeum 12.6.2008 20.8.2008
275/2009 Végh Norbert. Mgr.-ORON Zmluva o dielo  2 425 0 UĽUV 3.11.2009 15.12.2009
276/2009 Végh Norbert. Mgr.-ORON Zmluva o dielo  4 575 0 UĽUV 3.11.2009 15.12.2009
11/2010 Végh Norbert. Mgr.-ORON Zmluva o dielo  1 190 1 190 UĽUV 20.5.2010
200702 VELCON, s. r. o. Zmluva o dielo - Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny 14 439,35 0 Slovenská knižnica pre nevidiacich 15.8.2007 30.9.2007
36/2010 VEP - výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. Zmluva o dielo 493 300 Divadlo Nová scéna 5.1.2010 doba neurčitá
127/2006 VERSUS, a.s. Mandátnan zmluva 0 0 Národné osvetové centrum 21. 11. 2006 31. 12. 2007 0,790 /ks
1/2007 VERSUS, a.s. Mandátna zmluva 0 0 UĽUV 1.1.2007 31.12.2007 0,0863 Eur / výtlačok +poštovné
122/2007 VERSUS, a.s. Mandátna zmluva 0 0 Národné osvetové centrum 20. 11. 2007 31. 12. 2008 0,790 /ks
1/2008 VERSUS, a.s. Mandátna zmluva 0 0 UĽUV 1.1.2008 31.12.2008 0,0863 Eur / výtlačok +poštovné
151/2008 VERSUS, a.s. Mandátnan zmluva 516,29 0 Národné osvetové centrum 14. 11. 2008 31. 12. 2009 0,790 /ks
1/2009 VERSUS, a.s. Mandátna zmluva 0 0 UĽUV 1.1.2009 31.12.2009 0,0863 Eur / výtlačok +poštovné
238/2009 VERSUS, a.s. Mandátna zmluva 176,82 200 Národné osvetové centrum 24.11.2009 31.12.2010 0,72 / kus
1/2010 VERSUS, a.s. Mandátna zmluva 0 0 UĽUV 1.1.2010 31.12.2010 0,0863 Eur/výtlačok +poštovné
ZoD 56/2008/12300 Vertikal Solid s.r.o. Oprava šindľovej strechy, SNM-Betliar 14 474,29 0 Slovenské národné múzeum 1.10.2008 15.11.2008
487/GR/2007 Videonics,s. r. o. Kúpna zmluva-Dodávka dátových projektorov pre Operu a Činohru SND 48 980 0 Slovenské národné divadlo 29.10.2007 30.11.2007
SNM-HM-ZOD-2010/2165 Viera Fuseková Zmluva o vytvorení diela 19 855 0 Slovenské národné múzeum 08.12.2010 30.11.2011
358/2008/12200 Viliam Petriska, MALNAT Zmluva o dielo 36 015 0 Slovenské národné múzeum 16.9.2008 31.12.2011
1/05/2008 VILLARD, združenie pre reštaurovanie Zmluva o dielo 7 901,52 0 Štátne divadlo Košice 20.6.2008 31.8.2008
56/2008 Vincent Hojstrič Zmluva o výpožičke plochy a o poskytnutí dodávok stolovej vody 32/2008 0 400 Divadlo Nová scéna 10.6.2008
1943-2009 ViOn, a.s. Zmluva o vykonaní stavebných prác a zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta 21 567 416,50 7 432 950 Slovenská filharmónia 11.11.2009 31.12.2011
27/10 VKÚ, a.s . Zmluva o dielo (tlač: Dejiny slov. literatúry pre deti a mládež po r. 1960) 6 669,60 6 669,60 Literárne informačné centrum 29.3.2010 30.11.2010
70/09 VKÚ, a.s. Zmluva o dielo (tlač božúrky: Bologna, angl.verzia, 20 druhov) 4 118,80 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 11.12.2009
71/09 VKÚ, a.s. Zmluva o dielo (tlač brožúrky: Bologna, tal. verzia, 20 druhov) 4 118,80 0 Literárne informačné centrum 19.10.2009 11.12.2009
ZOD 97 Vladimír Fiala FIKOS Zmluva o výkone strážnej služby 0 0 Slovenské národné múzeum 21.04.1997
3-2007-Go Vladimír Godár Zmluva o vydaní autorovho diela - Skladba pre violončelo a orchester 3 950,07 0 Slovenská filharmónia 23.3.2007 1.12.2007
14-2008-04-24/HS Vladimír Paulov Zmluva o poskytovaní služieb - uloženie a ochrana písomností 558 0 Divadlo Nová scéna 24.4.2008 doba neurčitá
Z-452/GR/2010 Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Kúpna zmluva č.707182 3 095,52 0 Slovenské národné divadlo 25.5.2010 25.5.2010
Z-453/GR/2010 Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Kúpna zmluva č.707183 9 465 0 Slovenské národné divadlo 25.5.2010 25.5.2011
55/2008/SaP VOTEP, s.r.o., Bánovce n/Bebravou Zmluva o dielo 3 591,49 0 Slovenská národná knižnica 1.8.2008 30.9.2008
71/2008/SaP VOTEP, s.r.o., Bánovce n/Bebravou Zmluva o dielo 12 991,60 0 Slovenská národná knižnica 20.10.2008 15.11.2008
MK-27/10/M VT Group a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovarov a súvisiacich služieb na predmet plnenia výpočtová technika a vybudovanie dátových skladov 0 0 MK SR 7.6.2010 7.6.2014 cenník
66/2005/SaP VTLS Inc, USA Zmluva o údržbe 509 914,80 42 593 Slovenská národná knižnica 21.11.2005 neurčito ročné náklady
76/2006/SaP VTLS Inc, USA Zmluva o dodávke softvéru na správu digitálneho obsahu VITAL 79 001,53 0 Slovenská národná knižnica 15.12.2006 19.12.2006
77/2006/SaP VTLS Inc, USA Zmluva o poskytnutí služby 3 846,15 0 Slovenská národná knižnica 27.12.2006 neurčito ročne
1/2008 VV MIX, s.r.o. Zmluva o dodávke kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek do Odd. ŠF 4 658 0 Štátna vedecká knižnica Košice 18.2.2008 30.3.2008
2/2008 VV MIX, s.r.o. Zmluva o dodávke kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek do VTI 18 738 0 Štátna vedecká knižnica Košice 05.05.2008 30.06.2008
3/2008 VV MIX, s.r.o. Zmluva o dodávke unteriéru do multifunkčnej sály, zasadačky a na chodbu na Pribinovej 1 24 598 0 Štátna vedecká knižnica Košice 20.8.2008 30.9.2008
5100012971B Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 63 822,53 Štátne divadlo Košice 14.12.2009 na neurčito
30-000029598PO2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu... 8 210,35 10 634 Štátne divadlo Košice 29.03.2010 na neurčito
14/06 VYKO, s.r.o. Zmluva o dielo na poskytovanie upratovacích služieb 55 699,34 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 20.12.2006 30.6.2007
2009/99/11170 Vysoká škola múzických umení Zmluva o dielo a licenčná zmluva 245 128,10 0 Slovenské národné múzeum 6.11.2009 30.6.2009
2009/285 Vytahy CZ s.r.o. Zmluva o kompletnej oprave, montáži a dodávke divadelného výťahu 56 935,90 0 Štátny komorný orchester Žilina 1.8.2009
14/2011 W Press, a.s. (Týždenník .týždeň) Zmluva o spolupráci - mediálna podpora na festivale Nová dráma 637,44 0 Divadelný ústav 15.2.2011 30.6.2011
99/2009 Waldemar Iljitsch, s.r.o. Zmluva o dielo - "Výroba expozície Slovenská scénografia a divadelný plagát po roku 1989" 17 431,64 0 Divadelný ústav 28.8.2009 31.1.2010
1162007 WALDEMAR RURA Kúpna zmluva 16 296,70 0 Štátne divadlo Košice 11.06.2007 11.07.2007
3/ZOD/2009 Wanted s.r.o. Zmluva o dielo - TV spoty Klapka 33 297,88 0 Slovenský filmový ústav 29.5.2009 15.7.2009
1/2009 WEBMIN s.r.o., Bratislava Vytvorenie webovej stránky ŠVK - Zmluva o dielo 1 713,60 0 Štátna vedecká knižnica Prešov 03.04.2009 03.05.2009 táto časť zmluvy je ukončená, išlo o jednorazové náklady
7.20/08 WebWay, s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva 25 853,25 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.5.2008 4.9.2008
7.25/09 Wemal JB, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (kancelárske stoličky) 0 3 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 13.7.2009 doba neurčitá - vyčerpanie limitu
37/2010 Working Media Zmluva o vytvorení a použití diela 2 500 0 Divadlo Nová scéna 26.3.2010
P 8-1/2007 Wüstenrot poisťovňa a.s. Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - nové motorové vozidlo-mikrobus: Volkswagen Multivan Comfortline 407,89 368,13 Hudobné centrum 08.08.2007 uzavretá na dobu neurčitú
P 8-2/2007 Wüstenrot poisťovňa a.s. Poistná zmluva - poistenie motor. vozidla pre prípad havárie, krádeže a úrazu- nové motorové vozidlo-mikrobus: Volkswagen Multivan Comfortline 1 112,66 0 Hudobné centrum 08.08.2007 uzavretá na dobu neurčitú
9/2010 X-Ray media, s.r.o. Mandátna zmluva - hudobná nahrávka BOY BAND 10 000 0 Divadlo Nová scéna 29.10.2009 1.4.2010
14/2005 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Slovenské národné múzeum 1.2.2005
SNM-BOJ-ZOD-2010/362 Zásah 7, s.r.o. Zmluva o komplexnom zabezpečení strážnej služby 3 350 0 Slovenské národné múzeum 12.7.2010 31.12.2013
4/2011 Zdenka Pašuthová (rod. Marková), ArtD. ZMLUVA o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie - Úvod publikácie, preklad denníka Karla Baláka z českého jazyka do slovenského jazyka, súpis premiér Maršky do publikácie Marška – Denník Karla Baláka 0 0 Divadelný ústav 12.1.2011 30.3.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy budú určné: 12 € / 1 rkps
6.3/10 Združenie cestovného ruchu GALANTSKO Zmluva o spolupráci 1 184 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.6.2010 30.6.2011 *max.cena za mesiac pri spracovaní max.objemu informácií;Opatrenie 3.2 KaHR
12005 Združenie FORSA Uverejnenie programu ŠVK Košice v mesačníku Kultúrny informátor mesta Košice 0 597 Štátna vedecká knižnica Košice 01.01.2005 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú 597€/ročný paušál
3101799 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Zabezpečenie prístupu s úplnou IP konektivitou používateľa do počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ Košice 0 1 643,39 Štátna vedecká knižnica Košice 01.01.2000 Štvrťročná platba je 796,65 €, ročný členský poplatok je 33 €, reg. domény 49,39 €
0102008-eu ZERO BB s.r.o. Kúpna zmluva 995,42 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 16.09.2008 21.09.2008 15 ks dvd napaľovačiek
0132008-eu ZERO BB s.r.o. Kúpna zmluva 16 550,02 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 4.11.20089 18.11.2008 komponenty na rekonštrukciu a rozšírenie PC siete
3/ZOD/2006 Zita Hosszúová Zmluva o dielo - redakčné služby a vykonávanie činností AIC 13 539,04 0 Slovenský filmový ústav 28.2.2006 28.2.2008
1/ZOD/2010 Zita Hosszúová Zmluva o dielo - publikovanie na web sídlach SFÚ 29 000 1 500 Slovenský filmový ústav 25.2.2010 28.2.2013 Cena práce za 1 hodinu 5 Eur
SNM-HM-ZOR-2010/1759 Zlatica Schreierová Zmluva o reštaurovaní 25 546 0 Slovenské národné múzeum 12.10.2010 15.12.2010
0142008-eu ZOFF spol. s r.o. Kúpna zmluva 30 954,14 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 29.10.2008 28.11.2008 nábytok
1572009 ZOFF, spol s r.o. Zmluva o dielo 25 153,43 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 17.8.2009 30.9.2009 stavebné úpravy
1602009 ZOFF, spol s r.o. Kupna zmluva 4 044,80 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 25.8.2009 25.9.2009 nábytok
SNM-MŽK-2010/2245 ZSE Pripojovací poplatok 27 292,33 0 Slovenské národné múzeum 30.11.2010
10/2008/ZZ ZŤS Martin, a.s. Martin Zmluva o nájme nebytových priestorov 4 718,68 2 516 Slovenská národná knižnica 15.4.2008 30.4.2009 za 12 mesiacov
19/2011 Zuzana Hájková Zmluva o účinkovaní - Predstavenie pri príležitosti slávnostnej prezentácie publikácie Marta Poláková: Sloboda objavovať tanec 20 0 Divadelný ústav 25.2.2011 28.2.2011
1/2009 Zuzana Ondrovičová Zmluva o dielo - Tlač časopisu kód 22 603,40 0 Divadelný ústav 10.1.2009 31.12.2009
1/2010 Zuzana Ondrovičová Tlač časopisu k?d 29 397 7 536 Divadelný ústav 1.1.2010 31.12.2010
42/2007 Železničné zdravotníctvo Košice , s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu zdravotnej služby 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 24.08.2007
31122007 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 110/2007 0 0 Štátna filharmónia Košice 31.12.2007 doba neurčitá
31/2007 Žilinčár Martin, Mgr.Art. Zmluva o dielo  1 527 0 UĽUV 16.4.2007 4.5.2007
7.24/09 Žilinská prvá obchodná, s.r.o. Kúpna zmluva 35 448,32 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3.6.2009 30.6.2009 Opatrenie 2.3 SOP PS
stránka: 1
 © aSc 2005-2010